Stockholm Pride 2004

- ett symptom på det moraliska förfallet -

En studie av Pridefestivalen.

Några piskrapp där bak som uppvärmining!

Vad vill Stockholm Pridefestivalen? Pridefestivalen vill visa de rättigheter man anser att homosexuella, bisexuella och transpersoner har i samhället. Det hela började med frigörelseveckan 1977 som anordnades av RFSL när några personer tågade med plakat för att man ville ändra lagen. 1995 anordnades den första homofestivalen. Pride startade 1998 och den har i sin tur sina rötter i det uppror som de homosexuella gjorde 1969 i New York på gaybaren "Stonewall Inn". Pridefestivaler hålls nu i 24 länder.

Årets tema var vigsel och kärlek. Särskild fokus hade lagts på de religiösas samfundens syn på samkönade äktenskap och man menar att homosexuella bör få rätt att få gifta sig i kyrkan. Kampen just nu handlar om allas rätt att få sin kärlek bekräftad av kyrkan. Biskop Caroline Krook ställde villigt upp som invigningstalare. Det var ett stort svek av Svenska kyrkans högsta ledning att på detta sättet ge sitt bifall till det program som Prideveckan anordnade. Detta program innehöll inte bara debatter och föreläsningar utan även sådant som bejakande workshops om sextekniker och hur man lär sig nya saker om hångel. Och med tillägget i inbjudan: varför inte praktisera också?!

I sitt tal lyfte Krook fram reformatorn Olaus Petri, som trots att 1500-talets kyrkliga regler föreskrev celibatstvång ändå valde att gifta sig helt öppet med skräddardottern Kristina. Med en misstänksamhet mot dem som kallar sig bibeltrogna sade hon "att inga andra ska kunna tala om för vilka det är lovligt eller inte lovligt att ingå äktenskap". Och hon menade att en trofast livskamrat är en gåva från Gud oavsett kön. Hon sade sig därmed vilja medverka till att när två människor, oavsett kön, vill dela livet tillsammans i trofast kärlek ska detta förbund kunna ingås i kyrkan och välsignas i bön och gudstjänst tillsammans med släkt och vänner. Förbön för homosexuella som ingått partnerskap har hon redan hållit.

Att Olaus Petri lämnade det katolska celibatstvånget och gifte sig är ju helt enligt Bibelns principer, men att tro att Olaus Petri skulle ha hållit med Krook om att homosexuella ska kunna gifta sig och därtill bli välsignade av prästen är rena fantasierna. Olaus Petri fastslog att "Påwen medh sina munkar och prester är then samme som haffuer j mong hundrade åår förwillat werldena medh sin falska lagh och lärdom". Detsamma skulle han nog ha tyckt om dagens biskopar i Svenska kyrkan.


Seminarier

 

En kvinna? Nej, det är transvestiten Claes, alias Sara Lund, som är hetero, gift och lever tillsammans med sin hustru. Han höll bland annat ett seminarium om "Skammen och skulden".

En transvestit är en person som mer eller mindre ofta klär sig i det motsatta könets kläder och roll. Transvestiter kan vara homo- och bisexuell, men är vanligtvis heterosexuella. De ingår i HBT-rörelsen (homosexuella, bisexuella och transpersoner.)

Prästen Lars Gårdfeldt är kanske den mest kände homosexuelle prästen inom Svenska kyrkan. Tillsammans med Elisabeth Ohlsson Wallin (känd för sina hädiska bilder om Jesus och lärjungarna i Ecco Homo- utställningen) har han gjort en bok "H.O.M.O -en helgonkaleder" vars tillkomst han berättade om i ett seminarium. Där presenteras ett antal queera helgon och martyrer ur kyrkans histora. Queera är ett begrepp för uppfattningar som vill motverka heteronormativitet, könsroller och sexualitetsnormer. De gestaltas i kalendern i bilder av nutida efterföljare, bögar och lesbiska, bi- och transpersoner som idag lever och verkar i samma stad som de medeltida helgonen.

Lars berättar att han har fått ny styrka genom homoteologin. I kalendern gestaltas Rut och Noomi av två lesbiska kvinnor i Minsk. David och Jonathan har blivit symbol för män som älskar män och gestaltas av två homosexuella i Sarajevo. Sankta Lucia har blivit ett helgon för alla lesbiska som utsätts för våld. Boken är en lovsång till den samkönade kärleken.

 


Prideparaden

RFSL Ungdom

Hmmm... Vad döljer sig bakom fasaderna?

 
Här kommer de nya gaya svenskarnaNaket - flera lesbianer paraderade
genom Stockholms gator topless.

 

Lesbisk livsstil
uttrycks i nakenhet.Från vilken planet?

 

Romerska krigare (från Lino Clubs)


Hybrider finns det många av inom Homorörelsen


Fetischtransvestit? Dragqueen? Transgenderist?


 

Inget giltigt skäl till att bli kyrkligt gifta  Schlagervinnaren Ruslana från Ukraina -
en av orsakerna till att homorörelsen är så framgångsrik är att den har ingångar i kändisvärldens nöjesförmågor.


Föreningen för gaypoliser
 


Homosexuella socialdemokrater med Mona Sahlin


Tänk om alla skulle tänka så egoistiskt...


 


Mona Sahlin såg knappast den här parollen.
Stockholms gaykör
 

EKHO Stockholm
Kristna Homo- och Bisexuella


Kärlek är kärlek!
Bara samma inställning som C Krook!

Gruppen Dekadance som i sin reklam
hyllar det moraliska förfallet!
Präster som välsignar homosexuella. På plakatet bakom står:
Bisexuell Biemotionell Biidentifierad.
 


Till höger prästen som hela tiden gick omkring och gjorde korstecknet till alla han såg.Ökenmässa i Allhelgonakyrkan på Södermalm
En ökenmässa i Allhelgonakyrkan ingick i Prideprogrammet fredagkväll. Den celebrerades av samme präst, Hans Godvik, som paraderade i Pridetåget.

Prästen berättade om sitt besök och möte med den koptiska kyrkan i Egypten, därav ökenmässan, som dock firades till högtid för Erik den helige, som dog 1167. Erik är Sveriges nationalhelgon, men blev aldrig helgonförklarad. Han blev överraskad, mitt under det att han firade mässan på Kristi Himmelsfärdsdag utanför Uppsala, av den danske kungen Magnus Henriksson, som anlände med hela sin armé. Prästen berättade att trots att han fick höra ryktet om att Magnus var i antågande så fortsatte han mässan som påbörjats. Erik blev ihjälslagen och halshuggen utanför kyrkan - en martyr enligt prästen. Vad han inte berättade var att 1157 gjorde Erik ett korståg till Finland där han kristnade finnarna med våld. Påven kallade honom en rumlare som omkommit i dryckenskap.

Före nattvarden fick den som ville gå fram och tända ett ljus samt knäfalla och be framför framställda ikoner (se bilden ovan).

Onsdagskväll hölls en feministmässa i Allhelgonakyrkan. Där hade i flertalet psalmer och böner det traditionella "honom" och "han" bytts ut mot "henne" och "hon". I den avslutande psalmen 235 ändrades refrängen till "Hon har öppnat pärleporten, så att jag kan komma ut…" till hbt-besökarnas stora förtjusning! Vilken parodi! Suzann Larsdotter ledde "gudstjänsten".


Kärlekens mässa i Storkyrkan

En polispickett har parkerat inför mässan i Storkyrkan. På vilken sida står lagens väktare?
Några demonstrerande Maranata-anhängare blev bortmotade för att de stod för nära. Sympatierna hos den polis jag pratade med fanns inte hos Maranata-demonstranterna.
Kommentarer som jag hörde från deltagare i "gudstjänsten" med anledning av att Maranata hade dykt upp var: De är dumma i huvet, hjärntvättade. Tänk om vi skulle komma till deras lokal och dela ut kondomer. Det borde vi göra.
... och prästerskapet ställer sig främst. Stockholms Gaykör står längst bak. 
De deltagande går i procession fram i kyrkan...

Lägg märke till solkorset! Baalsdyrkan!


Lars Gårdfeldt inledningstalar


 
Gårdfeldt trodde att det kan bli så att vi om några år kan ha bögbröllop i kyrkan. Konservativa biskopar och präster kommer dock inte att vilja delta. Hellre viger de inga alls än viger homosexuella. Gårdfeldt avslutade med: Vem du äskar, hur du älskar, när du älskar, ta tillvara Guds välsignelse, Gud välsigne dig!
Kärlekens mässa är en "gudstjänst" som bejakar homosexuell utlevelse av sexualiteten. Mässan celebrerar kärlekens seger över fördomar och hat (tror man!). Gudstjänsterna började som temamässan "Homosexuella i församlingen" i början av 1980-talet. Initiativtagaren då var domprosten Ludvig Jönsson. Anordnare av årets mässa var EKHO-Stockholm. Vid nattvardsbordet deltog deras kaplaner.

Predikan hölls av Ann-Christine Janson som är präst i Svenska kyrkan. Temat var att bygga sitt hus på berggrunden, utifrån bibeltexten i Matt. 7:22-29. Hon berättade om biskop Lars Carlsson som enligt henne var tydlig i sitt stöd för homosexuella och kvinnliga präster och som betytt mycket för henne. Hon berättade att hon är öppet lesbisk och har levt med Annika i 17 år.

"Överallt där kärlek sker, sker något heligt. Lever kyrkan som hon lär? Är kärleken störst? En tro med mycken skuld och skam - vi behöver inte det. Vi lever i en tid med andlig törst - det här är ju detta bevis för - vi fyller Storkyrkan. Gud har gett mig en förmåga med kärlek - men den underkänns", sa hon.

President Bush i USA gillade Ann-Christine Janson inte, hon ställde frågan hur han kan få kalla sig kristen? Knytbyförsamlingen gav hon som exempel på en kyrka som byggde sitt hus på lösan sand. Kyrkan har sin berggrund i kärleksbegreppet. Att kalla vår kärlek för perversion är att häda! (Perversion betyder "en förvänd inriktning av driftlivet".)

Så här är läget idag i Sverige. Rätt hade Paulus när han i Romarbrevet 1 beskriver Guds dom över hedningarna - de hade förblindats av sina falska föreställningar!

Nattvarden, som kallades för ”Närvaron”Communio
 
Kvinnoröst: Jag ville visa Dig, Gud, min kärlek här för Dig.
Den kärlek som jag fann i en kvinnas famn.
Mansröst: Jag ville visa Dig, Gud, min kärlek här för Dig.
Den sinnlighet jag fann hos en annan man.
Välsignelsen
  Vi ställer oss upp och tar emot,
Välsignelsen från Saras och Abrahams Gud,
Välsignelsen från Jesus Kristus, född av kvinnan Maria,
Välsignelsen från den heliga Anden, som vakar över oss som en mor över sina barn,
Den välsignelsen vare med oss alla.
Alla: Amen.

Kommentar: Det feministiska perspektivet är en del av hbt-rörelsens religiösa del.


Utmarschen skedde under det att sången "Freedom is coming" sjöngs.Sången "Freedom is coming" fortsätter utanför kyrkan med Hans Godvik som dirigent!

Medlemmar från Maranata stod fortfarande kvar på Stortorget med sitt budskap!...ett tydligt budskap hämtat från samma bok som Hans Godvik och övriga homofamiljen läser ur,
fast de har satt på "skydd" så att de varken ser, hör eller förstår...

Samma dag som denna lyssnade jag på en predikan i Filadelfiakyrkan med Elon Svanell:


Det finns bara en sann Gudsbild, och det är den som Bibeln ger. Skriften fostrar oss till att söka rättfärdighet från Gud. Vi gick alla vilse från Gud och ville vandra vår egen väg, stolta, självsäkra... Många människor räknar med att man har rätt att leva det liv man levde tidigare. Man har inte upplevt den nåd och upprättelse som Gud vill ge. Om teologin blir uttunnad sjunker moralen. De som vill ha gudsfruktan som mask, men inte vill känna av dess kraft, håll dig borta från sådana, säger Paulus. Förkunna Guds Ord som är levande och kraftigt... vederlägg och undervisa...
Denna medborgare i Stockholm har vad jag vet ingenting att göra med Pridefestivalen men uttrycker sin bit av Stockholms hjärta och rop...
Vill du att vi ska be för dig? Ett ljus i mörkret är S:ta Clara kyrka, Sveriges mest centralt belägna kyrka, med sin aktiva verksamhet på och omkring Sergels torg.
Stockholm Pride är över - kommersen fortsätter som vanligt i StockholmMen kampen om Stockholm är inte över - kampen mellan ljuset eller mörkret, mellan Gud och den Onde.

 

www.homosidan.se

 

 

foamposites for sale Lebron 11 cheap louis vuitton lebron 11 sport blue 6s jordan 6 history of jordan louis vuitton outlet new jordans michael kors outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 6 history of Jordan jordan 3 sport blue louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet lululemon outlet Louis Vuitton Outlet lebron 12 louis vuitton outlet jordan 3 sport blue retro jordans for sale beats by dre outlet beats by dre cheap Louis Vuitton Outlet cheap louis vuitton louis vuitton outlet coach outlet online cheap jordan shoes cheap jordans history of jordan 6s cheap jordan shoes louis vuitton outlet louis vuitton outlet cheap air jordan louis vuitton outlet Louis Vuitton Outlet sport blue 3s louis vuitton outlet Nike KD VII