Den grymma sjukdomen aids

Världen fick 5 miljoner nya hiv-smittade under år 2002 och mer än 3 miljoner dör i aids under år 2002. Sammanlagt har nu 65 miljoner människor hiv (Dagens eko 031224). 25 miljoner har hittills dött av aids. 14 000 smittas varje dag av hiv/aids. Och ännu är epedmin bara i ett tidigt skede. I Sverige har till och med 2001 rapporterats 5368 fall av hiv och 1749 har fått diagnosen aids.

Idag finns uppskattningsvis 3500 hivsmittade i Sverige (somliga medier säger 3200). Sex mellan män har bidragit med 41 procent av de smittade. 37 procent genom sex mellan man och kvinna, 15 procent genom intravenöst missbruk och 4 procent av blodprodukter. 3 av 4 smittade är män. 2 av 4 personer har smittats i Sverige. En av fyra har fått smittan i Afrika. Omkring 11 procent har fått smittan från Asien. Ungefär samma siffra för smittade från övriga Europa och Amerika. Drygt 60 barn har smittats av sin mamma.

Henanprovinsen i mellersta Kina kan ha drabbats av världens värsta aidskatastrof - DN 011116. Kina tros ha en miljon smittade och den siffran ökar starkt och i Indien är närmare 4 miljoner smittade.

Aids är ett stort problem i Afrika, söder om Sahara. Mer än 29 miljoner är smittade av HIV. Här finns 70 procent av värdens aids-sjuka människor. 13,7 miljoner afrikaner har dött av aids före år 2000. Det finns 10 miljoner barn som har förlorat bägge föräldrarna på grund av aids, och dubbelt fler kan det vara om tio år. Arbetslösheten ligger på över 50 procent. I Botswana har 35,8 % av den vuxna befolkningen HIV, i Sydafrika 19,9 %. Genomsnittsåldern för människorna i flera av länderna är den lägsta i världen. Enligt Time Magazine Almanac för år1999 var den

36 år i Malawi
37 år i Zambia
38 år i Swaziland
39 år i Zimbabwe
40 år i Botswana, Etiopien
41 år i Namibia, Niger, Rwanda
42 år i Uganda
43 år i Angola, Sierra Leone
46 år i Burkina Faso
47 år i Kenya, Mali
48 år i Benin

Enligt uppgifter från FN:s hälsoorganisation har genomsnittsåldern sjunkit drastiskt på sistone och är nu under 30 år i många länder söder om Sahara. Sierra Leone ligger på endast 25,9 år. Troligtvis kommer en tredjedel av Afrikas barn under 15 år att dö av aids. 10 miljoner afrikaner kommer att dö av aids de närmaste 5 åren. I Sydafrika har närmare 9 miljoner människor smittats av HIV, vilket är 1 av 5. I Malavi 1 av 3. I Zimbabwe finns 4,2 miljoner smittade vilket är 1 av 3. I Botswana 1 av 4. I Swaziland finns 0,17 miljoner smittade vilket är 1 av 7. Etiopien har 3 miljoner smittade, vilket är 1 av 20. Tanzanina har 2,5 miljoner smittade vilket är 1 av 14.

I Kenya 1 av 7 och 500 personer dör av aids varje dag. Enligt officiella siffror finns det 845 000 föräldralösa barn i Kenya, men inofficiellt nämns upp till 1,2 miljoner. Rent statistiskt är 1 av 3 av dessa barn också hiv-smittade. 15-20 procent av befolkningen är smittad. Kisumutrakten vid Victoriasjän har en smittspridning på över 30 procent av befolkningen.

I Sydafrika smittas 1700 varje dag och och en miljon kan dö av aids varje år framöver. Det gör att den sydafrikanska ekonomin kan krympa med 23 % om 15 år. Det uppskattas att var fjärde kvinna i åldern 20-29 år har HIV i Sydafrika och att varannan 15-åring i Sydafrika och Zimbabwe kommer att dö i aids. Var tredje skolflicka i Sydafrika har utsatts för sexuella övergrepp. I Natalprovinsen har 400 000 barn blivit föräldralösa på grund av att föräldrarna dött i AIDS. Kanske 95 procent av alla smittade i Afrika vet dessutom inte själva om att de bär på HIV. De flesta har inte någon möjlighet att testa sig genom att många länder saknar ett fungerande sjukvårdssystem och dessutom finns en ovilja från myndigheternas sida att erkänna problemet. När det sedan uppdagas att en familj smittats så är det ofta kvinnan som får skulden, trots att det i de flesta fall är mannen som dragit hem smittan.

Totalt i världen uppskattas 5,3 miljoner människor ha blivit infekterade med HIV mellan januari och november 2000. Det gör att 36,1 miljoner har HIV eller AIDS och att 25,3 miljoner av dessa finns i Afrika. Totalt har uppskattningsvis 21,8 miljoner hittills dött i AIDS sedan HIV började. År 1999 dog i AIDS 310.000 i Indien, 280.000 i Etiopien och 250.000 i Nigeria. Men trots AIDS förväntas befolkningen i Afrika öka från nuvarande 800 miljoner till 2 miljarder år 2050.

Visste du att somliga blir inte hiv-smittade? De som har ärvt CCR5-delta 32 genen från båda sina föräldrar är immuna mot hiv och kan inte få aids. De som bara har denna genen från en av sina föräldrar har ett fördröjt skydd mot hiv-viruset. Den här genen skyddade också människor från pestviruset när det gick över Europa, där den värsta av dem alla var digerdöden 1347-1351. Läs mer om den här genen på denna sidan och om digerdöden här.

Gener styr hur snabbt hiv blir aids.

Kyrkans syn på sexualitet kan bromsa hiv-smittan.

Förkunnelse om trohet ska minska spridning av aids .

Strength of Jesus only answer to AIDS crisis, missionary tells youth.

Trans World Radio Proclaims Hope and Compassion to AIDS-ravaged Africa.

Most likely, any kid who doesn't follow True Love Waits will die of AIDS in Zimbabwe.

Av den vuxna befolkningen i Botswana är hela 39 procent hiv-smittad eller har aids. I Zimbabwe är siffran något lägre, 35 procent.

Sexual Abstinence Behind Uganda's AIDS Success Story.

Avhållsamhet effektivast i kampen mot aids. Drastisk nedgång i antalet insjuknade i Uganda och Swaziland.

89 miljoner fler afrikaner kan smittas av hiv inom 20 år. I dag har runt 25 miljoner människor i Afrika smittats av hiv.

30 miljoner människor har hittills dött i aids. 5 miljoner smittas av HIV varje år. Det är inte medicin eller vaccin som kommer att stoppa HIV-spridningen i världen utan beteenden och attityder måste angripas. Främst är det unga monogama kvinnor som blir smittade genom mäns otrohet. Därför måste dessa kvinnor hjälpas ekonomiskt till att klara sig utan dessa män som driver på smittspridningen genom otrohet och besök hos prostituerade. (Vetenskapsradion 2005-10-12). Frågan är om det hjälper? Dessa män kommer alltid att hitta nya kvinnor (eller män). Även dessa män måste undervisas i att trohet är enda vägen.

Kina kan ha uppemot tio miljoner hiv-fall inom fem år, om inte effektiva åtgärder vidtas.

Roland Andersson, läkare: Ändrat beteende minskar aidsspridningen.

Uganda: At one point, aids in Uganda was at 33.3 percent. The World Health Organization predicted that Uganda's economy would collapse by 1999 or 2000 because there would be only widows and orphans left. So people sought the Lord and prayed. Today (2005), thanks to prayer, education, and abstinence campaigns, aids has dropped to 5 percent.

Hivsmittade nu fler än 40 miljoner. SvD 051121.

I Uganda, Zambia, Senegal och Kagera-regionen i Tanzania har spridningen av hiv hejdats framför allt genom att samhället återupptäckt kulturella värden avseende stabilitet i det sexuella umgänget.

Aids knäcker flera länder. Livslängden minskar drastiskt i alla länder men värst i Botswana, Malawi och Swaziland (29–30 år). Svält hotar därför att få eller inga finns kvar att odla grödor. Det händer redan nu i den pågående svältkatastrofen i Malawi.

Malawi - Mormor tar över när föräldrarna dör i aids.

Våldtäkter är en förbisedd orsak till den oerhört snabba spridningen av aids i Afrika. Av världens 39 miljoner hiv-smittade bor de flesta, cirka 26 miljoner, i Afrika. 59 procent av dem är kvinnor. Högsta andelen hiv-smittade finns i Swaziland med 33 procent, medan det land som har största antalet smittade är Sydafrika, cirka 5,5 miljoner. I Malawi har hälften av alla skolflickor utsatts för sexuellt tvång av sina lärare eller manliga klasskamrater.

4,3 miljoner hivsmittas år 2006. 39,5 miljoner människor över hela världen är smittade eller sjuka.

Aids ökar kraftigt i Kina. Antalet smittade tros ligga någonstans mellan 390.000 och 1,1 miljoner.

Oroande aids-bakslag i Uganda.

Blygsam men dock vändning i den dystra hiv-statistiken. År 2007 smittades 2,7 miljoner människor av hiv. 2001 var motsvarande siffra tre miljoner.

Alkohol bidrar till hiv-spridning.

 

Tillbaks till: föregående sidan

 

history of jordan 6s louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 6 sport blue louis vuitton outlet sport blue 3s history of jordan 6s kate spade outlet michael kors outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet foamposites black suede louis vuitton outlet louis vuitton outlet cheap jordan shoes Louis Vuitton Outlet jordan 3 sport blue michael kors outlet jordan 6 history of jordan louis vuitton outlet coach factory outlet louis vuitton outlet jordan 3 sport blue louis vuitton outlet kate spade outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet Cheap Oakley Sunglasses history of jordan 6s jordan shoes louis vuitton outlet kate spade outlet Lebron 11 louis vuitton outlet beats by dre outlet jordan 6 history of jordan louis vuitton outlet louis vuitton outlet Louis Vuitton Outlet cheap jordans