År 2015

Atlanta Fire Chief Fired Because Over Christian Faith, Belief That Homosexuality Is a Sin. Atlanta Mayor Kasim reed announced Tuesday that the city’s fire chief, Kelvin Cochran, had been fired after writing a book that referenced homosexuality. Cochran’s book Who Told You That You Were Naked? was written for a men’s Bible study at his Baptist church. When word got out that the book suggested homosexuality dishonored God, the fire chief was place on an unpaid 30-day suspension for discrimination. The passage of the book that the Atlanta LGBT community found offensive read, "Uncleanness – whatever is opposite of purity; including sodomy, homosexuality, lesbianism, pederasty, bestiality, all other forms of sexual perversion." "Naked men refuse to give in, so they pursue sexual fulfillment through multiple partners, with the opposite sex, the same sex, and sex outside of marriage and many other vile, vulgar and inappropriate ways which defile their body – temple and dishonor God." Cochran said the book was 160 pages; he addressed homosexuality on half of one page. "The LGBT members of our community have a right to be able to express their views and convictions about sexuality and deserve to be respected for their position without hate or discrimination," Cochran told me in an exclusive interview. "But Christians also have a right to express our belief regarding our faith and be respected for our position without hate and without discrimination. In the United States, no one should be vilified, hated or discriminated against for expressing their beliefs." The Christian Post 150108.

HD i USA fattar beslut år 2015 om gayvigslar. Högsta domstolen i USA ska i år fatta beslut i den omtvistade frågan om huruvida delstater får förbjuda samkönade äktenskap. Opinionsundersökningar visar att en majoritet av USA:s befolkning är för samkönade äktenskap och de senaste månaderna har hbtq-aktivister (homosexuella, bisexuella, transsexuella och queer) skördat betydande framgångar; samkönade äktenskap är nu lagliga i 36 delstater och i huvudstaden Washington DC. HD 150117.

Brandchef fördömde homosexualitet - nu förlorar han jobbet. Kelvin Cochran, chef för brandkåren i den amerikanska staden Atlanta, skrev och publicerade en bok om tro och moral. I boken fördömer han i skarpa ordalag bland annat homosexualitet som en sexuell perversion. När innehållet kom till borgmästaren Kasim Reeds kännedom stängdes Kelvin Cochran först av i en månad, men därefter förlorade han sitt jobb. Avskedandet har dock skapat stor vrede hos många kristna. Evangelisten Franklin Graham kallade händelsen för ”det senaste exemplet på politiskt korrekt mobbning av bibeltrogna kristna.” Dagen 150122.

Nytt läromedel om sex utmanar RFSU. RFSU har för stort och ensidigt inflytande över sex- och samlevnadsundervisningen i den svenska skolan. Det anser Nätverket för samlevnad och sexualitet (NfS) som nu håller på att ta fram ett alternativt skolmaterial. ”Organisationer som RFSU och RFSL har fått en monopolliknande ställning i både skola och samhälle, något som är olyckligt inte minst för att deras vägledning sällan återspeglar den helhetssyn på relationer – inklusive kopplingen mellan kärlek och sex – som vi menar är avgörande för ett gott sexuellt samliv.” Dagen 150128.
Elisabeth Sandlund: Unga behöver vidgade insikter. Samlevnad är mer än sexualitet. Dagen 150128.
Sverige kristna råd välkomnar satsningen. På Sveriges kristna råd arbetar man också för att komplettera skolans sexualundervisning med ett kristet perspektiv.Direktor Björn Cedersjö välkomnar allt kristet undervisningsmaterial som kan användas. Dagen 150128.

Nytt läromedel om sex och samlevnad tas fram. Kristna friskolerådet uppmanar alla sina grund- och gymnasie­skolor att beställa och förskotts­betala ett alternativt läromedel om sex och samlevnad. Planen är att kunna skicka ut ett häftat material i maj, med sikte på ett mer fullödigt läromedel senare. Att ta fram och trycka materialet väntas kosta omkring 100?000 kronor. Anledningen till att man nu ber de kristna skolorna att beställa och även förskottsbetala häftet, för 50 kronor per häfte, är att man två gånger om nekats medel från Allmänna arvsfonden, som beviljade 5 miljoner kronor åt arbetet med Sex på kartan. Världen idag 150204.

Lukas Berggren: Public service + RFSU = Sant. Nyligen lanserades en video med titeln "Snoppen och snippan". En tecknad film, med tecknade könsorgan för barn. Målgruppen är små barn, mellan 3 och 6 år. De hoppande könsorganen ackompanjeras av en glad och svängig låt, som ska få barnen att sjunga med i textrader som: "Här kommer snoppen i full galopp" och "Snippan är häftig, ja det kan du tro". Videon är en del av SVT Barnkanalens barnprogram Bacillakuten. För någon vecka sedan var det dags för Sveriges Radio att sätta sig i knät på RFSU. I programmet Karlavagnen behandlades temat "Att våga prata snopp och snippa med ditt barn", utifrån "världssnackisen" om Barnkanalens video. I studion fanns programledaren Anna Ivemark. Men med fanns också en "bisittare". Hans Olsson från – ja, du gissade rätt – RFSU. Programledaren förklarar att det "känns väldigt skönt att inte vara ensam". Nej, det måste ju kännas skönt för Public Service att luta sig mot någon ideologisk riktkarl. Så att lyssnarna får veta vad som är rätt och fel och inte blir för reaktionära och ålderdomliga i sina tankar. Den risken finns ju annars om folk får tänka fritt. Det är av många skäl glädjande att Nätverket för samlevnad och sexualitet (NfS) nu tar fram ett alternativt undervisningsmaterial i sex och samlevnad. Det börjar bli dags för verklig mångfald i synen på sexualitet och relationer. Både i den svenska skolan och i Public Service. Samarbetet mellan Public Service och RFSU är lite för väl utvecklat, för att det ska uppfattas som opartiskt. Världen idag 150204.

"Lagen bör följas, inte skrotas". Sveriges förbud mot sexköp är ett föredöme i Europa. Snarare än att skrota en verkningsfull lag bör lagen och rättstillämpningen skärpas. Det menar juristen Ruth Nordström, som specialiserat sig på mänskliga rättigheter och trafficking. "Av 5.000 anmälningar om sexköp sedan lagen infördes, har inga lett till fängelsestraff så det handlar om att skärpa lagen och förändra rättstillämpningen. Detta gäller inte bara sexköpslagen utan även lagen om människohandel, där många mål faller på att beviskraven är för höga," säger hon. "Det är svårare att lämna prostitution och komma ur människohandel i de länder där prostitution är lagligt. Ur det perspektivet är det oroväckande att RFSU nu närmar sig den inställningen," säger Ruth Nordström, och menar att RFSU:s utspel helt saknar ett europeiskt perspektiv. Världen idag 150204.

En mängd organisationer motsäger RFSU: Svårt att ta RFSU:s tal om stöd på allvar. RFSU använder sig av ett språk som vi menar osynliggör maktperspektivet och länkarna mellan prostitution och människohandel. Termer som ”sexarbetare” och ”sex mot ersättning” flyttar fokus från det som är roten i det hela – sexköparna. Detta är ett nyliberalt språkbruk som används av den internationella sexköpslobbyn och som förespråkar rätten att sälja och köpa vad som helst och vem som helst utan ansvar för hur den enskilde eller samhället drabbas. Det är svårt att ta RFSU:s försök att diskutera sexköpslagen på allvar när de inte ger några exempel på andra insatser. Vi vilar i vetskapen om att deklarationen om mänskliga rättigheter, resolutionen från 1949 och Kvinnokonventionen, kategoriskt, förbjuder all form av handel och utnyttjande av människor i prostitution. Sexköpslagen utgår från att det är en våldshandling och ett brott att köpa en annan människas kropp. Detta är den enda värdiga utgångspunkten för ett samhälle som värnar mänskliga rättigheter. SvD 150208.

Ruth Nordström: RFSU har fel om sexköpslagen. Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, gick nyligen ut i hård kritik mot och "underkände" den svenska sexköpslagen. RFSU hänvisar till en studie som riksförbundet själv beställt. Det är tydligt att RFSU nu närmar sig samma inställning som RFSL, som öppet förespråkar avskaffande av sexköpslagen och legalisering av prostitution. RFSL och RFSU har med rätta fått mycket kritik för sin inställning till sexköpslagen. Förbudet mot köp av sexuella tjänster kom till som ett led i en rad åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Prostitution är tydligt relaterat till våld mot kvinnor och sexköpslagen är ett viktigt verktyg för att bekämpa prostitution och människohandel. Förbudet mot köp av sexuella tjänster har gett en normerande effekt mot sexköp och motverkat etableringen av organiserad människohandel för sexuella ändamål i stor skala i Sverige. Jämförelsen mellan länder där prostitution är lagligt, och där sexköp är förbjudet, visar att det är svårare att lämna prostitution och komma ur människohandel i de länder där prostitution är lagligt. Många människor i prostitution är offer för människohandel, och att minska prostitution är således avgörande för att bekämpa människohandel. Världen idag 150209.

Ben Carson Placed on 'Extremist' Watch List by SPLC. Potential presidential candidate Ben Carson has been labeled as an "extremist" by the Southern Poverty Law Center for his support of biblical marriage. "When embracing traditional Christian values is equated to hatred, we are approaching the stage where wrong is called right and right is called wrong," Carson tells WND in response to the placement. Charisma 150210.

Kristna ledare protesterar mot "Fifty shades of grey". Boken har slagit försäljningsrekord och filmen som går upp på biograferna i helgen väntas gå samma väg. Det handlar så klart om Fifty shades of grey, boken som satte sadomasochistiskt sex på kartan och som det varnas för i kristna led. Baptistpastorn Jay Dennis, grundaren av One Million Men anti-pornography-ministry, och pastor i First Baptist Church at the Mall i Lakeland, Florida, höll redan för tre år sedan en predikan med rubriken: "50 skäl till varför kristna kvinnor inte ska läsa Fifty Shades of Grey". I samband med filmen har han sagt att den "leder till en normalisering av pornografin. Missförstå inte. Fifty shades är pornografi". Dagen 150211.

"Obama ljög om samkönade äktenskap". Under presidentvalskampanjen 2008 påstod Barack Obama att han av religiösa skäl motsatte sig samkönade äktenskap. Men enligt hans tidigare politiska rådgivare handlade uttalandet om att vinna politiska röster. Det är i en ny bok som David Axelrod berättar om sin tid vid Barack Obamas stab. Han skriver att han visste att Obama var en förespråkare av samkönade äktenskap redan under presidentvalskampanjen – trots att Obama offentligt sa att han bara stod bakom en civilrättslig motsvarighet till registrerade partnerskap. Enligt Time klargjorde Barack Obama, i samband med att han 1996 kandiderade till delstatssenaten i Illinois, att han "stöder samkönade äktenskap och skulle motarbeta försök att förbjuda sådana äktenskap". Men när Obama tolv år senare kandiderade till posten som president sa han att äktenskap enbart kunde ingås av heterosexuella par. Dagen 150213.

Lolo Jones: God Did Not Create Sex for 'Fifty Shades of Grey'. Olympic hurdler and bobsledder Lolo Jones has spoken out against the controversial film “Fifty Shades of Grey,” arguing that that kind of sex is not what God intended when he created intimacy. “Women were never created to be treated that horribly. And men were never created to treat women, or anyone for that matter, that abusively. It creates a completely false image of true love.” Jones continued that statistically speaking, pornography is damaging to relationships. Christian Headlines 150219.

Olof Edsinger: Porrkonsumtionen får konsekvenser. Sammantaget är det ett kusligt mönster som framträder. Inte helt oväntat vittnar hela 46 procent av de svarande i UngKAB09 om att de någon gång "har varit utsatta för sexuella handlingar mot sin vilja". Det är just sådant som blir resultatet av att kombinera gränslöshet, normlöshet och porrkonsumtion! Särskilt om man uttryckligen får lära sig att sex inte behöver ha någon koppling till kärlek. Man tar helt enkelt för sig, och man förlorar lyhördheten för varandras signaler. En sådan utveckling borde förstås vårt samhälle anstränga sig till sitt yttersta för att stävja. Men i stället har en organisation som RFSU fått en närmast monopolliknande ställning när det gäller dessa frågor i skola och samhälle. På sin hemsida skriver man: "Att vara kär och ha sex är två olika saker". Världen idag 150220.

Roland Sennerstam: Ett farligt glorifierande av våld mot kvinnor. Man måste fråga sig: Vilka goda syften vill filmen tjäna unga människor på väg in i sitt vuxenliv? Nyligen gick filmen ”Fifty shades of Grey” upp på biograderna i Sverige, baserad på den engelska författaren Erika L James boktrilogi "Femtio nyanser av honom" som har sålts i över 90 miljoner exemplar på 52 språk. Denna film har visat sig intressant för både unga och äldre kvinnor. Unga killar kan få för sig att tjejerna vill ha våld men inte vågar visa det. En student som nyligen åtalats för våldtäkt säger sig ha velat återskapa filmens våld. Dagen 150303.

Slovenien först i gamla öst med homoäktenskap. lovenien blir det elfte EU-landet att tillåta homosexuella att gifta sig med varandra. Med 51 mot 28 röstade det slovenska parlamentet på tisdagen igenom en lag som tillåter samkönade äktenskap, rapporterar slovenska tidningen Vecer. Lagen blir därmed den första i sitt slag i de 13 länder som blivit EU-medlemmar sedan 2004. Lagen innebär även att homosexuella får adoptera EU-portalen 150304.

'Christian firm' refuses to print gay couple's invitations. An Irish printing firm has refused a gay man's request to print invitations for his civil partnership ceremony, because of its Christian beliefs. The company said its staff were "Bible-believing Christians" who did not support same-sex marriage. BBC 150306.

Niclas Lindgren och Pelle Hörnmark: Kyrkans röst mot könsstympning behövs. Det är hög tid att svensk kristenhet och de internationella samarbetskyrkorna talar ut med full kraft om det brutala ingrepp som könsstympningen är. Dagen 150305.
"Att arbeta mot könsstympning är en andlig kamp." Lanoi Parmuat vägrade könsstympning och blev stigmatiserad. Ändå stannade hon kvar i massaj­byn.Inför Internationella kvinnodagen är hon i Sverige för att tala om kvinnlig könsstympning. "Jag vill stå upp för dem som saknar röst", säger hon. Dagen 150306.
Rune Imberg: Kristna har lett kampen mot könstympning. Jag reagerar när man ensidigt klandrar kyrkorna för att ha varit för passiva kring könsstympning. I årtionden var kyrkor och missionärer ensamma i att kritisera "Female Genital Mutilation" och kritiken blev ofta avfärdad som "okänslig" eller "neo-kolonial". Dagen 150312.

Mikael säljer sex: "Det är svårt att komma ifrån den här världen". Fler unga hbtq-personer har erfarenhet av sex i utbyte mot pengar eller tjänster än unga som inte är hbtq. Nu startar RFSL Ungdom ett projekt för att ge råd och stöd till hbtq-personer som säljer sex. "Här finns det en hemsk värld." SR 150312.

Dramatisk ökning av barnsexbrott. Anmälda sexbrott mot barn på nätet ökar dramatiskt i Sverige. Förra året anmäldes 918 barnpornografibrott, vilket är mer än dubbelt så många jämfört med 2012, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. Innehållet blir grövre och fler svenska barn identifieras som offer, larmar polisens IT-brottssektion. Anmälda barnpornografibrott uppgick till 918 stycken enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, vilket är en tydlig ökning från tidigare år, där anmälningarna legat runt 400-500. När det gäller anmälningar för brottet ”utnyttjande av barn för sexuell posering” är ökningen ännu kraftigare. Förra året skrevs 1 400 anmälningar - vilket är mer än dubbelt så många jämfört med 2013. "Vi ser bara toppen av ett isberg." Fallen har ibland låg prioritet inom polisen på grund av det låga straffvärdet. SR 150312.

Jurist: Straffen för milda. En rapport från Stockholms länsstyrelse visar att sexköpslagen inte tycks ha lett till färre sexköpare, men ändå har haft en normativ effekt. Juristen Madeleine Sundell är ordförande i Frälsningsarméns arbete mot människohandel och menar att straffen måste bli mer kännbara. På uppdrag av regeringen har Läns­styrelsen i Stockholm kartlagt prostitutionen i Sverige. Man fastslår att sexuella tjänster marknadsförs öppnare än någonsin i Sverige och menar att andelen svenska män som köper sex inte minskat nämnvärt sedan sexköpslagen infördes. Siffran ligger relativt nära den från 1996, tre år före lagen tillkom. 7,5 procent av svenska män mellan 18 och 65 år har någon gång i sitt liv köpt sexuella tjänster. Knappt en procent av männen har gjort det under det senaste året. Madeleine Sundell är barnrätts­jurist i Frälsningsarmén och hon menar att vi bör vara stolta över sexköpslagen, det är tillämpningen och stödet för utsatta som brister. "Lagen i sig är ett verktyg och en signal till samhället. Vi har haft lagen i 15 år nu men har lång väg kvar. Det största problemet är rättstillämpningen. Om man inte får fällande domar eller fängelsestraff så är inte signalen tydlig nog." Hon betonar att man behöver jobba på flera nivåer samtidigt; förebyggande, hjälp till personer med sexuellt avvikande beteende, och också lyfta upp hur vi generellt talar om sexualitet i samhället. Men till detta behöver också hårdare straff komma, anser Made­leine Sundell, som också sitter i styrelsen för Ecpat Sverige som arbetar mot barnsexhandel. "Ecpat drev kampanjen 'sopig straffskala' under hösten, där vi tog upp att det är lika hårda straff på att slänga tuggummi på gatan som på sexualbrott mot barn. Böter i straffskalan står inte i proportion till brottets allvar. Detta är nu under utredning och vi hoppas på en snar ändring. "Röster har också lyfts om att de som säljer sex kan uppleva otrygghet gällande bland annat hälsa och arbetsvillkor. Alla människor som köper och säljer sex ska känna sig otrygga, det handlar ju om en kränkt människosyn. Ett bättre rättighetsperspektiv på hälsa och arbete innebär rätten att slippa bli köpt och såld," säger Madeleine Sundell. Långsiktigt handlar det om att erbjuda ett liv utan kommersiell sexuell exploatering, menar hon. "Det bekämpar vi bäst med att dels slå mot marknadens efterfrågan och dels att motverka roten till utbudet, alltså psykisk ohälsa, utsatthet och fattigdom." Världen idag 150318.

Dramatisk ökning av barnsexbrott. Anmälda sexbrott mot barn på nätet ökar dramatiskt i Sverige. Förra året anmäldes 918 barnpornografibrott, vilket är mer än dubbelt så många jämfört med 2012, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. Innehållet blir grövre och fler svenska barn identifieras som offer, larmar polisens IT-brottssektion. SvD 150323.

Protester mot lag som diskriminerar homosexuella. Flera stora företag hotar att lämna amerikanska delstaten Indiana efter att den infört en ny lag som diskriminerar homosexuella. Protesterna mot lagen har växt under de senaste dagarna. Demonstrationerna i Indiana har pågått sedan i torsdags. Det var då den republikanske guvernören Mike Pence skrev under lagen som gör det möjligt för florister, receptionister, servitörer och andra företagare att vägra ge service åt homosexuella. Lagen har lett till omfattande diskussioner och protester också på sociala medier. Ett svårare problem för Indiana är att flera stora företag reagerat starkt. Guvernören påpekade att 19 andra delstater har liknande lagar. Men flera av dem har kompletterande lagar till skydd för medborgerliga rättigheter. SR 150331.
Debatten kring nya gaylagar växer i USA. I USA växer debatten om nya delstatslagar som ger företagare möjlighet att diskriminera homosexuella. Flera stora företag protesterar mot lagstiftningen - senast USA:s största privata arbetsgivare, varuhuskedjan Walmart. Walmart är den största arbetsgivaren i delstaten Arkansas, vars delstatskongress i går fattade beslut om ett lagförslag som majoriteten anser skyddar religionsfriheten. Kritikerna hävdar dock att förslaget ger en förevändning för att lagligt diskriminera homosexuella. SR 150401.
Omstridda ”religionslagar” dras tillbaka. Efter protester från stora företag tvingas nu två amerikanska delstater revidera omstridda lagar som anses tillåta diskriminering av homosexuella. Bland andra butikskedjan Wal-Mart kastade sig in i debatten. Många amerikanska delstater, liksom den federala regeringen, har lagar som tillåter medborgare att stämma de styrande om de anser att deras religionsfrihet kränks. Men lagarna i Indiana och Arkansas går längre och tillåter stämningar mellan privatpersoner och företag. Det skulle kunna öppna för att enskilda företagare, till exempel florister eller restaurangägare, använder lagen som skydd om de stäms för diskriminering för att de vägrat leverera till ett samkönat äktenskap. Kritiker anser att det gör det lagligt att diskriminera homosexuella. Dagen 150402.

"Ett övergrepp på elevers integritet." Kristna företrädare kritiserar RFSU:s nya skolmaterial för sexundervisning i skolan. Dagen 150401.

Nytt material utmanar RFSU. Under våren väntas ett nytt skolmaterial släppas för sex- och samlevnadsundervisningen. Det är Nätverket för samlevnad och sexualitet, NfS, med i huvudsak kristna företrädare, som står bakom materialet. "Vi sätter in sexualiteten i sitt större sammanhang med kärlek och trohet," säger Olof Edsinger, vice ordförande i nätverket. Man menar att "RFSU och andra avsändare under lång tid spritt ett budskap som på flera sätt går emot de värden som läroplanen föreskriver" när det gäller sexual­undervisningen i skolan. Man kritiserar kärleksnormen, trohetsnormen och också tvåsamhetsnormen när man öppnar för gruppsex av olika slag. Och självklart också heteronormen, den har man inget till övers för. Han nämner filmklipp som organisationen nyligen har tagit fram för högstadieelever, där man ser olika par i tillfälliga relationer ha samlag. "Det ska visas för årskurs sju och uppåt, alltså då man inte får ha sex i laglig mening. Detta ska man sedan diskutera i klassen." Världen idag 150401.

Ett övergrepp på eleverna av RFSU. RFSU kränker minderåriga elever när de utsätter dem för sexuella situationer de inte kan värja sig mot, skriver Therése Ewert, Johan Semby och Jovanna Dahlgren. Syftet formuleras som att förebygga kränkningar och övergrepp, samt främja ömsesidigt sex i skolans sex- och samlevnadsundervisning, men det egentliga syftet tycks snarare vara att vänja unga vid en normbrytande syn på sexualitet. Istället för att förebygga kränkningar och övergrepp, orsakar RFSU själva just detta när de tvingar på minderåriga situationer som de borde få träda in i när de känner sig vara mogna för det. En av filmerna skildrar två homosexuella och ett heterosexuellt par som har sex, och man får se paren nå orgasm. Därefter ska läraren dela ut ordkort där eleverna ska diskutera inslag i filmen som: Smeka sig själv, stöna, smeka den andra eller de andra, samt uttryck från filmen som "softare" och "hårdare". Lektionens uttalade mål är att lära eleverna hur kommunikation kan göra sex bättre och skönare. Vår enkla fråga är: Varför ska 13-åringar behöva utsättas för detta? Den svenska lagstiftningen påvisar tydligt att sexuella handlingar med barn under 15 år är olagliga. En underlig aspekt i RFSU:s material är den obefintliga kopplingen mellan sex och kärlek. Exp 150401.
Sexfilm i skolan upprör. "RFSU kränker minderåriga elever när de utsätts för sexuella situationer de inte kan värja sig emot", skriver bland andra skolkurator Therése Ewert i dagens Expressen. Hon är kritisk till RFSU:s nya skolkampanj som hon tycker visar allt för sexuellt utmanande filmer på lektionstid. Debatt i programmet mellan informatör och sexualrådgivare Hedvig Nathorst-Böös på RFSU och Therese Ewert. SR 150401.
Kristet nätverk stormar mot RFSU. Nätverket för samlevnad och sexualitet, NfS, kritiserar i en debattartikel i Expressen ett nytt skolmaterial från Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU. Nätverket för samlevnad och sexualitet bildades 2013 och samlar företrädare för flera kristna samfund och organisationer. Målet är att verka "för en sund vägledning i frågor kring relationer och sex". Som Världen i dag skrev om nyligen håller NfS just nu på att ta fram ett skolmaterial om sex och samlevnad som ska fungera som alternativ till det som erbjuds skolorna från RFSU. Världen idag 150407.

Orkar inte vänta på könsutredning - köper hormoner på nätet. Antalet personer som ansöker om att få byta juridiskt kön och genomgå en så kallad könskorrigering ökar. Men trots att vården får fler och fler besök berättar samstämmiga uppgifter om att självmedicinering av hormoner fortfarande är utbrett. SR 150402.

Så raggar äldre män på unga bögar - se sexmeddelandena här. Att äldre män raggar unga killar på bögforum är inget ovanligt. Men det här kan vara ett maktproblem där minderåriga killar blir utnyttjade. SR 150408.

Ny forskning: Sexbrott vanligare i vissa familjer. Risken att begå sexualbrott är större i vissa familjer. Nära anhöriga till personer som dömts för sexbrott begår oftare själva liknande brott och en stor del av förklaringen är genetisk, enligt ny forskning från Karolinska Institutet. Hos manliga släktingar, fäder, bröder, söner, är riskökningen fyra till fem gånger, det säger professor Niklas Långström som är expert på våldsbrott och har lett den aktuella studien. "Om man jämför en bror till en man som har dömts för sexualbrott så har han fyra till fem gånger högre risk att själv dömas för sexualbrott som en bror till en annan man," säger Långström. En halv procent av alla män i Sverige döms för sexualbrott men 2,5 procent är siffran för de som har en pappa eller en bror som begått just sexbrott. Majoriteten av de anhöriga till dömda män kommer inte att begå något sexbrott, men det finns en påtaglig riskökning och orsaken finns inte bara i uppväxtmiljö och familjeförhållanden. Runt 40 procent av förklaringen är genetisk. Riskökningen är som störst mellan helbröder men även halvbröder, som inte vuxit upp i samma miljö, har en ökad risk och det är det som lett fram till slutsatsen att en stor del beror på ärftlighet och inte miljöfaktorer. SR 150409.
Changing Your DNA. Before the fall, Adam and Eve had the DNA of God. After the fall, they lost it. Now every blood line on earth has compromised genetics. The demonic have pathways into our genetics. Curses in our DNA can go all the way back to Adam and Eve. It is possible to change those generational curses. When you get born again, you should break the generational curses. Generational curse: Think of gene (as in the DNA) and rational. A generational curse is a curse that is attached to a gene that you got from your ancestors. The enemy can have demonic liens against our DNA. The enemy has access to whatever lien is in the blood line. It could be spinsterhood, financial calamity, an eating disorder or any of a huge number of different types of curses. Genetic salvation - That which happens when the finished work of the cross is applied to God's people's genetics. It gives them a new genetic inheritance. When this happens, the enemy has no voice in the genetic curses. Jump the line. It is time to experience genetic salvation. This is done by faith. People should renounce our allegiance to their lineage and appropriate the Messiah's lineage. They will be sabotaged from their destiny if they don't take care of their DNA. god-talk 130914.

Obama calls for end to 'gay conversion therapies'. Now President Barack Obama has responded to a White House petition calling for an end to all conversion therapies aimed at reorienting gay, lesbian and transgender youth. The petition states that conversion therapies "have been documented to cause great harms and in this case, Leelah's death." It says that therapists that engage in the attempt to brainwash or reverse any child's gender identity or sexual orientation are "seriously unethical" and legislation is needed to end such practices. It has received nearly 121,000 signatures since it was published at the start of January. Several states have already taken steps to ban it. California, New Jersey and the District of Columbia have all banned licensed professionals from using conversion therapy on minors. Since last year, 18 other states have introduced similar legislation. Christian Today 150410.

Kissade på naken elev i Pride. Under Pride veckan kissade en manlig elev på en naken kvinnlig elev i Kungsholmens gymnasieskola medan hon läste en dikt inför publik. Under Pride veckan hade Kungsholmens gymnasieskola en föreställning i aulan. En kvinnlig elev från en annan skola klädde av sig naken och läste en dikt. Då kissade en manlig elev på henne inför publiken, vilket det interna brevet här ovan som finns på nätet avslöjar. Det är alltså sådan här frukt som Pride bär. Jag har ett förslag: Lägg ner denna förförelse med Pride! Det handlar ingenting annat om än för förförelse, förnedring och sex. apg29 150409.

Föräldrar vill att barnen skyddas bättre på nätet. I en undersökning från Statens medieråd om barns och ungas medievanor framkommer det att en majoritet av föräldrarna tycker att skyddet på internet för barn fungerar dåligt. Det man främst inte vill att barnet ska komma i kontakt med är pornografi och skildringar av sexuella hot eller övergrepp. Av dagens tvååringar använder 15 procent internet dagligen. Tillgången till surfplattor har i stort sett fördubblats sedan 2012/13 och för första gången minskar barns och ungas datorinnehav i nästan alla ålderskategorier, förklaringen stavas kraftig ökning av smartphones och surfplattor. Den dagliga läsningen av tidningar och böcker har minskat kraftigt i åldersgruppen 17–18 år enligt medierådets undersökning, från 23 procent 2012/13 till 13 procent 2014. Världen idag 150414.

Toleration is tolerating people of all opinions. Some Parents Upset They Weren’t Even Informed Before Elementary Students Got This Lesson on "Tolerance". Parents of some students at Mitchell Primary School in Kittery, Maine, are criticizing school officials for failing to notify parents before their kids were read a children’s book about a transgender child. Superintendent of Schools Allyn Hutton said in a statement that the book was part of a lesson on "tolerance and respect." The Blaze 150420.

Ruth Nordström: Ska RFSU få lära våra barn om gruppsex. Nu har RFSU varit så hyggliga att producera ännu ett pornografiskt material till de svenska skolorna. Genom fem korta filmer ska RFSU lära alla barn hur homosexuella och heterosexuella har sex och hur det kan se ut när man når orgasm. I lärar­materialet finns god vägledning om hur man talar med barnen om "soft" och "hårt" sex och konkreta förslag för att "smeka den eller de andra" – om det är så att barnen bestämmer sig för att ha gruppsex. Att en överläkare, professor och kurator reagerat och kallat materialet för ett övergrepp på eleverna, och Svenska Dagbladets Roland Poirier Martinsson ifrågasatt det normala i att främmande vuxna pratar om soft eller hårt sex med barn, har fått RFSU irriterade. För vem kan inte se det viktiga uppdraget RFSU har – att sexualisera barn? I RFSU:s material "Barns sexualitet" får svensk förskolepersonal lära sig hur viktigt det är att bryta "tabut" kring barns sexualitet. Det viktigaste barn behöver lära sig är hur skadligt det är med "heteronormen", det vill säga mamma, pappa, barn. Det näst viktigaste är att låta sex-nioåringar få leka lekar för att "se och röra andra barns könsorgan "och "jämföra sina könsorgan med jämnåriga kompisars" och att tio-tolvåringar ska få kyssas och "visa sexuellt intresse" för andra. Världen idag 150420.

Många unga sitter fast i porrmissbruk. Att göra sexdebut i elva-tolvårsåldern, ligga med kompisar och ta del av grov nätpornografi blir allt mer vardag bland unga. Åsa Kastbom är BUP-läkare i Linköping och har gjort en studie om ungas sexvanor. "De som debuterar tidigt mår sämre än de som inte gör det," säger hon. Det finns en översexualisering av samhället som märks på nätet, men också i dokusåpor, tv-serier och i media i allmänhet, menar Åsa Kastbom. I sin senaste studie har Åsa Kast­bom frågat 3500 slumpvis utvalda unga om deras sexvanor, medelåldern var 18 år. Några av slutsatserna är att unga som gör tidig sexdebut mår sämre än andra. Det är också vanligt att man har analsex, trots att man egentligen inte vill, eftersom man upplever att det är "förväntat" eller att det ska "ingå". Många går med på saker de innerst inne inte vill, säger hon. Tillgången till ett enormt utbud av nätpornografi gör också att många unga hamnar i ett porrmissbruk. Åsa Kastbom ser likheter med när man hamnar i drogberoende där det krävs starkare och mer skruvade saker för att få den kick man söker. Världen idag 150421.

HBT-organisation kan ta plats i S-ledning. Som första parti i Sverige väntas Socialdemokraterna fatta beslut om att låta partiorganisationen för HBT-personer bli en formell sidoorganisation och därmed få en plats i partiets högsta ledning. Partisekreteraren Carin Jämtin: "Jag är glad för det här." Förbundsordförande Söran Juvas välkomnar partistyrelsens ställningstagande. Socialdemokraterna har i dag fyra sidoorganisationer: kvinnoförbundet, ungdomsförbundet SSU, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet och studentförbundet. Förbundsordförandena får delta på partistyrelsens sammanträden - och också vara med när det verkställande utskottet har möten. SR 150423.

Europarådet vill förenkla könsbyten. Alla människor bör ha rätt att själva bestämma könstillhörighet på sina identitetshandlingar. Det tycker Europarådet som i veckan röstade igenom en resolution som nu sätter press på medlemsländernas lagstiftande organ. Om du idag vill byta juridiskt kön i Sverige måste du få ett godkännande från Socialstyrelsens Rättsliga råd. För att få det krävs att du genomgått en så kallad könsutredning vid någon av de kliniker som den offentliga vården tillhandahåller. Men så här tycker alltså inte Europarådet, som arbetar för att skydda och upprätthålla mänskliga rättigheter, att det ska gå till. Ett byte av juridiskt kön ska inte behöva föregås av någon kontakt med vården utan vara fritt för var och en att anmäla till för folkbokföringen ansvarig myndighet. SR 150425.

GoFundMe Shuts Down Fundraising Page for Oregon Bakery Owners. The fundraising website GoFundMe has shut down a donation page for Aaron and Melissa Klein, the former owners of the Sweet Cakes by Melissa bakery in Gresham, Ore. "The GoFundMe account that was set up to help our family was shut down by the administrators of GoFundMe because they claimed it was raising money for an illegal purpose,” the Kleins said Saturday morning in a post on the Sweet Cakes by Melissa Facebook page. "We are working to get the account reinstated." A supporter of the Kleins had set up the fundraising page after an Oregon judge on Friday set a fine of $135,000 for the couple as punishment for declining to bake a wedding cake for two lesbians. The page had raised more than $66,000 before GoFundMe shuttered it. GoFundMe said the Kleins would be able to access the money raised so far. In the meantime, the Kleins said supporters could donate to their cause through Samaritan’s Purse. Perkins said he hoped the ruling would be overturned, implying the Kleins plan to appeal. But based on previous cases in which wedding vendors have been accused of discrimination, they might not have much luck. The U.S. Supreme Court declined last year to hear the case of Elaine Huguenot, a New Mexico photographer fined $6,637.94 for declining to photograph a same-sex wedding. Christian Headlines 150427.

Behandla flickor och pojkar olika! Många pojkar riskerar att få leva sitt liv som lågutbildade, arbetslösa, frånskilda män. Pojkar och flickor är olika. Skolverket konstaterar i en rapport att flickor är överlägsna pojkar både när det gäller både allmän mognad, förmågan att koncentrera sig, reglera sina känslor och att ha självdisciplin. Flickornas hjärna är störst i 10–11 års ålder medan pojkarnas först när de är 14–15 år. Flickor har fler förbindelser mellan vänster och höger hjärnhalva. Pojkar har betydligt mer av hormonet testosteron, vilket är en förklaring till att de ställer till med mer bråk och stök i skolan. Ska vi ge flickor och pojkar lika stora chanser att lyckas både i skolan och i livet och inte hämmas av sitt biologiska kön och stereotypa könsroller måste vi behandla dem olika. Men inte på det traditionella sättet där pojkar ska vara tuffa och flickor tysta, söta och snälla. Vi måste ställa större krav på pojkarna att satsa på skolan. Vi måste lära dem att bli bättre på att skapa goda relationer och att hantera konflikter utan att slåss. Vi behöver stärka flickornas självkänsla mer än pojkarnas. Få dem att ställa mindre krav på sig själva. Dagen 150428.

Enkönade äktenskap tas upp av USA:s högsta domstol. Under våren ska USA:s högsta domstol avgöra om homosexuella ska ha rätt att gifta sig i alla delstater. Frågan är fortsatt kontroversiell i USA. Människor av samma kön kan nu gifta sig i 36 delstater. Högsta domstolens beslut i juni väntas avgöra om förbudet i resterande 14 delstater ska tas bort. Det är heller inte självklart att ett äktenskap som ingåtts i en delstat, ska godkännas i en annan. Det ska domstolen också ta ställning till. Utgången är oviss. SR 150428.

EU gör det möjligt med livslånga förbud för homosexuella att ge blod. Nu har EU-domstolen bestämt att alla sociala myndigheter inom EU har rätt att förbjuda män som har sex med andra män från att ge blod. Sverige får inte män som har haft sex med andra män inom ett år lämna blod. Men nu ska det, enligt EU-domstolen i Bryssel, bli möjligt att ge livslånga förbud. Frågan har diskuterats efter att en homosexuell man i Frankrike blev nekad att lämna blod. SR 150429.

Supreme Court Divided on Gay Marriage after Hearing Arguments. The Supreme Court heard arguments for and against the legalization of gay marriage on Tuesday (April 28). After listening to arguments from Kentucky, Michigan, Ohio and Tennessee, the justices appeared to be divided, according to reports. Justice Anthony Kennedy is seen by the court as the swing vote. He said that the definition of marriage referring to one man and one woman "has been with us from millennia." "I think it's very difficult for this court to say, oh well, we know better," Kennedy continued. The Court’s final decision is expected in June. Christian Headlines 150429.

Daughters of Lesbians Tell Supreme Court 'The Kids are Not Alright'. Children of gay parents are speaking out as the Supreme Court considers the legalization of same-sex marriage in Tennessee, Michigan, Ohio and Kentucky. Charisma News reports two daughters of women filed a "friend of the court" brief stating that their childhood living situation caused them harm. Heather Barwick and Katy Faust wrote, "While we love and cherish our mothers, we feel it's imperative that we bring to the court's attention the impact that redefining marriage will have on children like us." "We oppose gay marriage on the grounds that it violates children's rights and cannot provide children with the most foundational building blocks for child development—a mother and father living with and loving them." Brandi Walton, who was also raised in a homosexual household, wrote a column published in The Federalist, that gay marriage harms children. "I knew from a young age that living with two women was not natural," Walton wrote, in the piece called "The Kids Are Not Alright." "I could especially see it in the homes of my friends who had a mom and a dad. I spent as much time with those friends as I possibly could. I yearned for the affection that my friends received from their dads. I wanted to know what it was like to be held and cherished by a man, what it was like to live with one from day to day." Christian Headlines 150430.

Christian leaders oppose LGBT rights in Kenya. Religious leaders in Kenya are set to oppose a High Court ruling that gay rights activists can officially register their organisations. On Monday, the High Court ordered the NGOs Coordination Board to recognise and register a 2013 petition by the National Gay and Lesbian Human Rights Commission. The organisation had previously been rejected five times on moral and religious grounds, but the court has now ruled for the protection of the rights of "every person" to form or join associations, including minority groups. Same-sex acts are criminalised under Kenyan law, and the Kenya Human Rights Commission reported in 2011 that "LGBTI persons are routinely harassed by the police, held in remand houses beyond the constitutional period without charges being preferred against them, and presented in court on trumped-up charges." Clergy regularly preach against homosexuality, and some have called for more severe punishments – though anti-gay laws in the country are already among the harshest globally. Archbishop Eliud Wabukala, head of the Anglican Church in Kenya, said the Church would oppose the new legislation, which he branded "naïve". Wabukala is also the chairman of the Gafcon primates' council, a group of conservative Anglican bishops and leaders. Christian Today 150430.

Jeb Bush Tells Brody File: Christian Business Owners Shouldn't Have to Provide Services for Gay Weddings. In an exclusive one-on-one interview with The Brody File, Jeb Bush says Christian business owners should be able to deny services to same-sex couples based on their religious beliefs. Bush makes the distinction between a Christian business owner being forced to provide a service rather than just selling a gay customer a product. CBN 150517. Huffington Post 150517.

Ruth Nordström: Stoppa exploateringen av kvinnor och barn. För en tid sedan blev jag tillfrågad om att stödja en internationell kampanj mot surrogatmödraskap. Eftersom jag anser att surrogatmödraskap är ett brott mot mänskliga rättigheter därför att det öppnar för människohandel, exploatering av kvinnor och deras kroppar och gör barn till beställningsbara objekt och handelsvaror, tackade jag ja till att stå bakom kampanjen. Den internationella kampanjen mot surrogatmödraskap stöds också av Sveriges kvinnolobby, journalisten och feministiska debattören Kajsa Ekis Ekman och feministen och forskaren Ebba Witt-Brattström vilket fått RFSU:s tidning Ottars chefredaktör Anna Dahlqvist att se rött. Till Fria Tidningar uppger hon att det är "häpnadsväckande" att man kan alliera sig med sådana aktörer som undertecknad. Kommersiellt surrogatmödraskap är inget annat än människohandel med barn. Vid ett seminarium om människohandel i Europarådet där jag var närvarande, fick vi se exempel på "beställningsformulär" där priset på det beställda barnet avgjordes av ögonfärg, hudfärg, arvsanlag, och möjliga önskvärda eller icke önskvärda egenskaper. Ett blåögt, vitt och musikaliskt barn var det dyraste att beställa. Världen idag 150518.

Ulrica Stigberg jobbar mot pornografins negativa inflytande. För många barn finns porr bara ett knapptryck bort. Under Alliansmissionens årskonferens upplyste prästen Ulrica Stigberg om pornografins negativa inflytande idag. 12 år. Så små är barn i genomsnitt när de för första gång konsumerar pornografi i Sverige idag. Det berättade Ulrica Stigberg under ett av årskonferensens seminarier. Hon är själv präst i Fryshuskyrkan i Stockholm, och har kommit att bli mycket engagerad i frågor som rör pornografi då hon ser hur det kan påverka unga idag. "Vi måste verka för att en attitydförändring. För vad händer när de nioåringar som högkonsumerar våldspornografi blir 19 och 29 år och ska försöka inleda hälsosamma relationer?" sa hon. Hon arbetar just nu på en bok om pornografi tillsammans med Maria Ahlin, som arbetar mot förebyggande med frågor kring människohandel. Att lyfta teman som pornografi är dock inte självklart idag, hon har mött både pastorer och lärare som menar att det är en hopplös fråga. Men om vi kan lyfta fram hälsosamma attityder så möjliggör vi också för människor att njuta av sex i goda relationer. Dagen 150519.

Love Nepal på ny turné. Sjutton unga kvinnor som hjälpts till ett nytt liv genom den kristna organisationen Love Nepal är just nu på rundresa i Sverige. Samtidigt ligger stora delar av deras hemland i ruiner till följd av den senaste månadens kraftiga jordbävningar. Världen idag 150520.

100 mc-åkare gav sitt stöd åt Talita. Ett hundratal mc-åkare har genomfört en manifestation för kvinnor som utnyttjas i sexhandeln. Sedan dess har drygt 75.000 personer sett filmen som visar hur mc-kortegen dundrar in på Medborgarplatsen i Stockholm. Hela arrangemanget, som ägde rum 1 maj, gick under namnet Talita stöd-run. Dagen 150521.

RFSU:s skolmaterial om sex upprör. "Övergrepp på 13-åringar". Så beskriver ett nystartat nätverk en del av det material skolan använder i sexualundervisningen. Udden riktas mot RFSU, som de anser har monopol i skolan. Att man har sex regelbundet med någon utan att vara kär kallas för knullkompis bland ungdomar, ofta förkortat till KK. Enligt Åsa Kastbom, tillförordnad överläkare på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Linköping, tycker de flesta ungdomar att det är helt okej. Hon har nyligen slutfört en studie om ungas sexvanor, bland 3 500 slumpvis utvalda unga. Men hon tycker sig se att många unga far illa av de här tillfälliga relationerna, säger hon i intervju med Corren. Dagen 150522.
Elisabeth Sandlund: Sexundervisning i skolan utan normer leder fel. Att gömma sig bakom att ”verkligheten är som den är” håller inte. Ett första krav på skolans undervisning om sex och samlevnad, från ungdomarnas föräldrar men också från samhället i stort, måste rimligen vara att eleverna får tydligt klart för sig vad som är tillåtet och vad som är förbjudet enligt svensk lag. Att många tonåringar konsumerar pornografi, inte minst på nätet, är ett faktum, likaväl som att många tonåringar dricker öl, vin och sprit. Det senare förhållandet hindrar knappast skolan från att tydligt peka på skade­verkningarna av alkoholbruk i unga år. Tvärtom är det ett starkt skäl till just denna undervisning. Att bara en minoritet av unga mellan 15 och 29 år instämmer helt i påståendet ”man ska vara kär i den man har sex med” borde få skolan att inte resignera utan inse att här finns ett viktigt jobb att göra. Dagen 150522.
RFSU: Biologiskt perspektiv räcker inte. Ska skolans sexualundervisning betona kärleken mer – och inte uppmuntra till sex? På debattplats har tonläget varit högt mellan RFSU och en del kristna debattörer. När Dagen sammanförde en av kritikerna, Olof Edsinger, med RFSU:s Hans Olsson blev det ett samtal i artigt tonläge. Men de var långt ifrån överens om hur skolans sexualundervisning ska se ut. Dagen 150522.

Irland sade ja till samkönade äktenskap. Med en majoritet av rösterna - 62 procent - blev det på lördagen klart att Irland säger ja till samkönade äktenskap. Valdeltagandet rapporteras ha varit högt under fredagens folkomröstning. Det är första gången ett land har en folkomröstning gällande samkönade äktenskap, så intresset för omröstningen har varit stort. Nittio procent av invånarna i Irland är katoliker. Högsta ledningen för katolska kyrkan har varit emot att man ändrar i lagen, men vissa präster har ändå sagt att de tänkte rösta ja. Nästa steg är att göra ett tillägg i Irlands konstitution så att samkönade par kan gifta sig. Dagen 150524.
Samkönade äktenskap fick irländskt "ja". Irland har som första land i världen i en folkomröstning sagt ja till samkönade äktenskap. Omkring 62 procent röstade för att ändra i lagen. Nederländerna var första land, 2001, med att tillåta samkönade äktenskap. Först i Norden var Norge och Sverige 2009. DN 150523.
"Allt färre irländare lyssnar på sina präster." Irland var ett av de sista i länderna i Europa att avkriminalisera homosexualitet. Efter en folkomröstning med rekordhögt valdeltagande är landet nu en av de globala pionjärerna som legaliserat samkönade äktenskap. Även om 85 procent av irländarna är katoliker lyssnar allt färre på sina präster. De många skandalerna under de senaste åren har skadat kyrkans rykte. Irland blir det trettonde landet i Europa som godkänner samkönade äktenskap. Sammanlagt nitton länder har en lagstiftning som godkänner samkönade äktenskap. Irland är det första landet som hållit en folkomröstning om frågan. Samkönade äktenskap är lagliga i Storbritannien, men inte på Nordirland. SvD 150523.

Homosexuellas blod ratas av Läkemedelsverket. Blodplasma från homosexuella män får inte användas för tillverkning av läkemedel enligt Läkemedelsverket. Därför kan blodcentralerna bli tvungna att slänga blodplasma från homosexuella. På Läkemedelsverket som bestämmer regler för blodplasma för tillverkning av läkemedel tillämpas ett mycket striktare EU-direktiv som innebär att blodplasma från homosexuella män aldrig får användas till läkemedel. "Läkemedelsverkets föreskrifter följer de europeiska läkemedelsverkens gemensamma tillämpning av EU-direktivet på området," konstaterar Anna-Lisa Smeds, utredare på Läkemedelsverket. SR 150525.

Läromedel om sex får underkänt. Biologin är alltför frånvarande, sexuell samlevnad förekommer konsekvent som något utomäktenskapligt och ideologiska vinklar får stort utrymme. Det är några av slutsatserna när Nätverket för samlevnad och sexualitet (Nfs) granskat nya läroböcker om sex och samlevnad. Några av slutsatserna är att samlevnad hela tiden ställs utanför äktenskapet och att information om par- och familjebildning saknas. Grundläggande biologisk kunskap kring befruktning, graviditet, foster och förlossning är det mycket tyst om. Ett stort fokus läggs på normkritik och sex som något för personlig njutning. "I alla böckerna presenteras en norm som bygger mycket på den egna njutningen och den tidiga sexualdebuten." Fosterutvecklingens olika stadier är helt borta. Kan det bero att man inte vill väcka skuldkänslor hos den som kan ha gjort en abort. Överlag finns väldigt lite i läroböckerna som handlar om relationer. I en bok var allt som togs upp om relationer dels om våld i nära relationer och dels hur man gör slut. Den positiva aspekten av relationer finns inte med. Nfs slutsats i rapporten är att de läromedel som finns att tillgå på olika sätt sviker eleverna och inte borde användas i undervisningen. Man arbetar också med att själva ta fram ett eget material som väntas inom kort. "Det är väldigt starkt inriktat på en ideologisk propaganda att normer är till för att brytas. Författarna verkar nästan omedvetna om att de därigenom satt en egen norm. Om elever som uppfostrats i till exempel kristen eller muslimsk tradition, framställs de i flera av böckerna som att det var något som gällde förr och inte här och nu. Då har man gått ifrån undervisning och snarare blivit propagandist." Världen idag 150525.

Kritik mot läromedel i sex och samlevnad tillbakavisas. Flera av de mest använda skolböckerna i sex och samlevnad får underkänt i en rapport gjord av det kristna Nätverket för samlevnad och sexualitet. Men branschorganisationen tillbakavisar kritiken. Dagen 150526.

Prostitution costs France €1.6bn a year. The Mouvement du Nid, a French NGO which works with prostitutes, said Thursday the sector has a net €1.6bn a year cost in France in terms of health and social impact. Its EU-financed study said it's a "myth" the sex industry, which, in France, involves 37,000 prostitutes, contributes to growth. European Gazette 150528.

Skolmaterial av kristna på väg ut till skolorna. Minst 600 förhandsbeställningar har redan gjorts och snart är materialet på väg ut till skolorna. Bakgrunden till arbetet med "Nära varandra" är att Nätverket för samlevnad och sexualitet (NFS) ansåg att RFSU hade fått en allt för dominerande roll inom sex- och samlevnadsundervisningen. Dagen 150529.

SVT-program skickade porr till barn. När SVT:s konsumentprogram för barn och unga, "Rea", skulle skicka sms till ett drygt 60-tal så kallade mobilreportrar blev det fel. En bifogad länk ledde barnen vidare till en porrfilm. Hur kunde det gå så här? "Det beror helt enkelt på den mänskliga faktorn. När länken, som är en förkortad adress, skulle kopieras in missades ett avslutande "f" och då hamnar man på ett nedsläckt Tumblr-konto med olämpligt innehåll. Det gick lite för fort." DN 150529.

Hård attack på rysk Prideparad. I Moskva har polisen gripit flera Hbtq-aktivister när de försökte fira tioårsdagen av Moskva Pride. Aktivisterna hade inget demonstrationstillstånd, men några samlades ändå i centrum. När de vecklade ut en regnbågsflagga grep polisen aktivisterna - precis som vid alla tidigare år när de försökt genomföra en Prideparad. Inte ett enda av de tio åren har någon riktig Prideparad kunnat genomföras i Moskva. Något tillstånd har inte givits och de få som ändå har försökt samlats på Tverskajagatan har blivit brutalt attackerade av såväl ryska ortdoxa som nationalitstiska motdemonstranter. Idag var motdemonstranterna tre gånger fler, kastade ägg och slog mot de som försökte hålla upp en regnbågsflagga. Ryssland avkriminaliserade homosexualitet först 1993 och först 1999 togs mentalsjukdomsklassningen av homosexuella bort. SR 150530.

Katarina Wennstam: Sexköparen: Ni har förstört mitt liv. Det kan vara synd om somliga brottslingar. Riktigt synd. I veckan delade Simon Häggström vid Stockholmspolisens Prostitutionsgrupp en bild på Facebook, en skärmdump av ett sms från en man som åkt fast för att ha köpt sex. Mannen skickade meddelandet till en av utredarna och det löd: "Hej. Jag har fått ett brev hem. Min fru har lämnat lägenheten och hon vill inte bo med mig mer! Jag har redan köpt semesterbiljetter för 15 000:- och hon vill inte resa med mig längre. Jag mår väldigt dåligt. Ni har förstört mitt liv." Det är tämligen lätt att hålla sig för skratt, även om sms:et har en del komiska poänger. Jag blir trots allt inte förvånad. Svd 150531.

Christian preacher arrested and held in a cell for 11 HOURS after lesbian falsely accused him of homophobia. Rob Hughes, 38, had been speaking in Basildon for 20 minutes at the time. A woman said she was gay and told him: 'Homophobia is not in this town'. But Mr Hughes had voice recording and had not referenced homosexuality. Was arrested and held for 11 hours but has now received £2,500 payout. Mr Hughes added: 'The whole experience left me feeling that street preachers - it's now a case of being presumed guilty until found innocent, which is really the wrong way round. Christians should be gracious in the midst of persecution, but at the same time we have a right to submit a legal defence." Mail Online 150527.

Rekordmånga Pridefestivaler i år. Pridefestivalerna fortsätter att poppa upp som svampar runt om i landet. Regnbågsfärgade evenemang hålls i år i över 30 svenska städer. Gällivare och Åre höll tidigare i vår sina första Pridefiranden någonsin och i slutet av juli är det premiär för Ånge Pride. Sydsvenskan 150602.

Nytt HBT-nätverk bildat inom Svenska kyrkan. Nätverket är nationellt och ska jobba med att stärka HBT-kompetensen hos medarbetare och förtroendevalda. "De är avgörande, inte bara för vissa grupper av människor utan för oss alla." Dagen 150603.
Kommentar: Avgörande för Gud också eller Han kanske har en annan syn på det hela.... Charisma 150520.

Prideparad attackerades i Kiev. I Ukrainas huvudstad Kiev uppstod tumult i samband med dagens Prideparad. Paraden attackerades av maskerade män. Flera poliser skadades och tjugo extremnationalister greps. Men Kiev kunde till skillnad från Moskva i dag genomföra sin Prideparad skyddade av ett stort uppbåd kravallpoliser och med presidentens välsignelse. Ukraina har precis som Ryssland en konservativ syn på homosexualitet, men när Moskva aldrig tillåtit Pridemarscher har Kiev nu genomfört dem två år i rad. SR 150606.

New Michigan law allows faith-based adoption agencies to refuse service to gays and lesbians. Michigan Gov. Rick Snyder has signed into law three bills that will allow faith-based adoption agencies which get state funds to refuse service to gays and lesbians. Snyder signed the bills despite criticisms that the law is tantamount to imposing a government approved discrimination against LGBT couples. He signed House Bills 4188, 4189 and 4190 to "help continue Michigan's successful placement of children with loving families by codifying current adoption practices within the state." The HRC condemned Snyder for signing what it calls a "package of extreme anti-LGBT adoption bills into law." Christian Today 150614.

Ruth Nordström: Förlorad oskuld. En av de största svenska undersökningarna om unga människors kunskap, beteenden och attityder gällande sex och samlevnad, UngKAB09, presenterades för några år sedan i en rapport från Göteborgs universitet. Enligt denna rapport har så många som 46 procent av de tillfrågade ungdomarna någon gång varit utsatta för sexuella handlingar mot sin vilja. Det de flesta ungdomar söker vägledning kring är hur man får ett förhållande att fungera. Att det finns ett samband mellan en tidig sexualdebut före 13 års ålder och negativa hälsobeteenden, som en större tendens att prova droger, alkohol, cigaretter, och ett större antisocialt beteende. Det finns också en tendens att sexdebuten sker allt tidigare. Att det blir allt vanligare för ungdomar att ha en eller flera så kallade knullkompisar, KK:s. Att "tjatsex" blir vanligare, det vill säga att ungdomar ställer upp på sex mot sin vilja därför att de känner sig pressade eller att någon tjatar så mycket. Att analsex blir allt vanligare och porrmissbruket har eskalerat. Konsumtionen av porr ökar drastiskt, även konsumtion av grov och extrem porr. Att en och en halv procent av alla barn och ungdomar som fanns med i studien hade sålt sex. I slutet på maj publicerade det kristna nätverket NfS, Nätverket för samlevnad och sexualitet, en omfattande rapport: Naturkunskap – icke godkänt! I rapporten har de fyra vanligaste böckerna i gymnasieskolans sex- och samlevnadsundervisning granskats. Ingen av läroböckerna bedöms uppfylla kraven i läroplanen och ämnesplanerna för naturkunskap i gymnasiet och ingen av de aktuella läroböckerna sätter in sexualiteten i ett större sammanhang av kärlek och relationsbyggande. Världen idag 150615.

Ordlista.
Hbtq: En förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera.
Könsidentitet: Det eller de kön en person känner sig som. Somliga känner sig inte som något kön alls.
Transperson: Ett paraplybegrepp för personer vilkas könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön som tilldelades vid födseln.
Transfobi: En uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle och som ger uttryck för en starkt negativ syn på transpersoner som grupp eller individer.
(Källa: Folkhälsomyndigheten)

Homoäktenskap lagligt i hela USA. Fem domare röstade för domslutet, medan fyra röstade emot legaliseringen av samkönade äktenskap i samtliga delstater. Anthony M Kennedy, som ofta pendlar mellan att rösta med de fyra konservativa och de fyra liberala domarna i HD, valde att ansluta sig till de liberala, som argumenterade för att konstitutionen inte kan ge delstater rätt att förbjuda samkönade äktenskap. President Obama skrev på Twitter efter domslutet: "I dag är ett stort framsteg på vår väg mot jämlikhet. Homosexuella par har nu rätt att gifta sig, precis som alla andra." Förändringarna har gått snabbt de senaste åren. 2008 legaliserade de första två delstaterna, Iowa och Massachusetts samkönade äktenskap, i dag är det redan lagligt i 36 delstater och i Washington DC. Nu blir det lagligt i samtliga 50 delstater. Utvecklingen har gått i takt med ett gigantiskt skifte i folkopinionen. 1996 var bara 27 procent i USA för samkönade äktenskap, medan 68 var emot, enligt Gallup. I dag är siffrorna nästan de omvända: 60 procent är för, 37 procent är emot. DN 150626.

Samkönade äktenskap i hela USA. USA:s författning ger homosexuella par samma rätt att gifta sig som heterosexuella. Högsta domstolen har kommit fram till ett historiskt utslag som innebär att delstaterna inte får förbjuda samkönade äktenskap. President Barack Obama kallar beslutet "ett stort steg" mot ökad jämlikhet och säger att "Amerika bör vara väldigt stolt". Men beslutet togs med minsta möjliga marginal, med röstsiffrorna 5-4. En av de domare som motsatte sig det, Antonin Scalia, skriver att det innebär ett "hot mot den amerikanska demokratin". I 36 av USA:s 50 delstater samt i huvudstaden Washington DC är det i dag möjligt för homosexuella att gifta sig. Dagen 150627.
The Supreme Court decided Friday (June 26) to legalize gay marriage across the United States in a 5-4 vote. The historic ruling that overturned same-sex marriage bans in 13 states came as a concern to many Christians, who believe marriage should be reserved for one man and one woman. Evangelical leaders are now speaking out in response to the ruling that changed American history forever.
Commentary from Franklin Graham: Billy Graham Evangelistic Association and Samaritan's Purse president Franklin Graham said that the Supreme Court does not have the authorities to redefine marriage. "With all due respect to the court, it did not define marriage, and therefore is not entitled to re-define it," Graham wrote on his Facebook page. "Long before our government came into existence, marriage was created by the One who created man and woman—Almighty God—and His decisions are not subject to review or revision by any manmade court. God is clear about the definition of marriage in His Holy Word:'Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh' (Genesis 2:24)," Graham said.
Commentary from Russell Moore, president of the Ethics & Religious Liberty Commission of the Southern Baptist Convention: Why the church should neither cave nor panic about the decision on gay marriage. This is no time for fear or outrage or politicizing. We see that we are strangers and exiles in American culture. We are on the wrong side of history, just like we started. We should have been all along. There are two sorts of churches that will not be able to reach the sexual revolution's refugees. A church that has given up on the truth of the Scriptures, including on marriage and sexuality, and has nothing to say to a fallen world. And a church that screams with outrage at those who disagree will have nothing to say to those who are looking for a new birth. We must stand with conviction and with kindness, with truth and with grace. We must hold to our views and love those who hate us for them. We must not only speak Christian truths; we must speak with a Christian accent. We must say what Jesus has revealed, and we must say those things the way Jesus does — with mercy and with an invitation to new life. Washington Post 150626.

Vita huset firar gayäktenskap. Homosexuella par över hela USA firar legaliseringen av samkönade äktenskap. President Barack Obama har kallat Högsta domstolens beslut för "ett stort steg" mot ökad jämlikhet och när han återvände hem på fredagskvällen var Vita huset upplyst i regnbågsfärger. Högsta domstolens historiska utslag innebär att delstaterna i USA inte får förbjuda samkönade äktenskap. DN 150627.

Få våldtäkter klaras upp. Att många våldtäktsbrott förblir ouppklarade är ett fortsatt problem. En sammanställning av anmälningarna de senaste fem åren visar att polisen bara lyckas få en gärningsman knuten till brottet i en femtedel av fallen. SR 150627.

6 Things You Need to Know About the Supreme Court's Gay Marriage Ruling. "The Supreme Court has spoken and ruled from a position of common law—human law—that gay and lesbian couples have a fundamental right to marry. This is the highest rule that humans can make. Yet this is not the final word. "In the end, natural law, God's law will always trump common law. Do not fear or be confused or deceived. Remain prayerful. Keep looking up. God will have the final Word in this matter. "Don't be misled—you cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant" Gal. 6:7. Charisma 150629.

Timmermans calls for same-sex marriage across EU. The vice-president of the European Commission, Frans Timmermans, wants same-sex marriage recognised throughout all member states. EU Observer 150629.

S-toppen vill blockera porrsajter: "Lagstifta mot exploatering av kroppar". Socialdemokraten Veronica Palm tycker att porr är en effekt av ojämställdheten i samhället. Nu vill hon utreda lagen mot porr. "Porr, precis som kvinnomisshandel, är de yttersta effekterna av ojämställdheten i samhället," säger Veronica Palm, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och vice ordförande i riksdagens socialutskott. Dagen 150630.

"Ängeln" till ministern: Skärp sexköpslagen nu. Många har berörts av Elise Lindqvists resa från prostitution, till hur hon mötte Gud, och hur hon blivit en förkämpe för utsatta kvinnor som säljer sina kroppar. I onsdags träffade "Ängeln från Malmskillnadsgatan" justitieminister Morgan Johansson (S) i A­lmedalen för ett personligt möte. Numera pågår en utredning, och lagen kan komma att skärpas, berättar han. "Vad vi nu pratar om är att vi ska utvidga den till att göra det straffbart att köpa sex u­tomlands, sedan har vi också en översyn över människohandelslagstiftningen, vilka straff som ska gälla och hur vi ska klara upp brotten." Dagen 150702.

Myndigheter stäms — vägrar utfärda äktenskapslicenser. En högljudd minoritet har protesterat mot förra veckans domslut som gjorde samkönade äktenskap lagliga i USA:s alla delstater. Flera republikanska guvernörer, senatorer och presidentkandidater har kallat domslutet ett ”krig mot kristendomen” och ett ”slag mot religionsfriheten” i USA. I Rowan County, i en bergig region av Kentuckys landsbygd, slutade man helt enkelt utfärda alla typer av äktenskapslicenser. Myndigheterna där har nu blivit stämda av American Civil Liberties Union. Att vägra utfärda äktenskapslicenser är nu olagligt och straffbart med upp till ett års fängelse. DN 150704.

Oregon Puts Gag Order on Persecuted Christian Bakers. Shut up! Don't say another word. That's what the Oregon Bureau of Labor and Industry (BOLI) is telling the owners of Sweet Cakes By Melissa, a bakery owned by Christians who refused to bake a cake for a lesbian wedding. On Friday the state ordered owners Aaron and Melissa Klein to pay $135,000 in damages to a lesbian couple they turned away in 2013. The state also slapped a gag order on the evangelical Christian bakers—banning them from speaking publicly about their refusal to participate in or bake wedding cakes for same-sex unions. "This effectively strips us of all our First Amendment rights," Mrs. Klein wrote on Facebook. "According to the state of Oregon, we neither have freedom of religion or freedom of speech." In spite of the LGBTQIA bullying, the Kleins remain steadfast in their faith and will refuse to bow down to the government. "God is awesome," Mrs. Klein told me. "He is taking care of us. I'm not sad about it at all. It is what it is. God opens doors and shuts doors." The family has launched a donation page on Facebook to help defray the expenses of their fight with the state of Oregon. Charisma 150706.

Oregon allowing 15-year-olds to get state-subsidized sex-change operations. The list of things 15-year-olds are not legally allowed to do in Oregon is long: Drive, smoke, donate blood, get a tattoo -- even go to a tanning bed. But, under a first-in-the-nation policy quietly enacted in January that many parents are only now finding out about, 15-year-olds are now allowed to get a sex-change operation. Many residents are stunned to learn they can do it without parental notification -- and the state will even pay for it through its Medicaid program, the Oregon Health Plan. "It is trespassing on the hearts, the minds, the bodies of our children," said Lori Porter of Parents' Rights in Education. "They're our children. And for a decision, a life-altering decision like that to be done unbeknownst to a parent or guardian, it's mindboggling." Fox News 150709.

Christian Law School Must Embrace Homosexuality to Keep Accreditation. A Canadian court has just ruled that an evangelical Christian law school must change its code of conduct to accommodate LGBT applicants' lifestyle choices if it wants to receive accreditation. British Columbia's Trinity Western University hit a major snag in their plans to open a law school next year when the school was denied accreditation by the Law Society of Upper Canada. The university appealed the decision to the Ontario Divisional Court, but the court's ruling agrees with the Law Society's decision. At the heart of the controversy is the school's "community covenant," a code of moral conduct students must sign not dissimilar from faith-based institutions across North America. One requirement is for students to refrain from "sexual intimacy that violates the sacredness of marriage between a man and a woman." While sexual abstinence before marriage has long been a cornerstone of faith-based universities' codes of conduct, the advent of same-sex marriage has caused critics of the policies to decry them as being anti-LGBT. Charisma 150708.

Kenyas kristna kritiska till Obamas hbtq-politik. Försök inte tala om vad vi ska tycka om homosexualitet. Det beskedet skickar politiska och kristna ledare i Kenya till president Obama inför dennes besök i slutet av månaden. Flera högt uppsatta kenyanska politiker vädjar till president Barack Obama att inte lägga sig i Kenyas inställning i frågor som rör hbtq-personers rättigheter när han snart kommer på statsbesök. En som reagerar starkt är talmannen Justin Muturi, som säger att parlamentet kan "utföra sanktioner mot alla eventuella försök som syftar till att inkräkta på vår sociala ordning". "Som individ och kristen kan jag inte godkänna utlevd homosexualitet, säger han till Star. Parlamentsledamoten Charles Njagagua gör bedömningen att Obama riskerar att kastas ut ur parlamentet om han tar upp frågan. Rose Mitaru säger att landet är fast beslutet att avböja all hjälp och bistånd om det är kopplat till homofrågan. Dagen 150708.

Rysk heteroflagga mot "homo-feber". Som en reaktion mot hbtq-rörelsens regnbågsflagga och ”homofeber” har nu en heteroflagga tagits fram i Ryssland. Initiativtagare är Moskvaavdelningen av partiet Enade Ryssland som har egen majoritet i det ryska parlamentet. Flaggan är blå och vit och visar en familj med mamma, pappa och tre barn som håller varandras händer. Flaggan har även en hashtag som kan översättas till #ÄktaFamilj. DN 150709.

Motstånd till homoäktenskap bland republikaner. 63 procent av republikanerna är emot att par av samma kön får gifta sig. Det visar en ny studie. Dagen 150711.

Merkel: Jag tror inte på samkönade äktenskap. Tysklands förbundskansler Angela Merkel är emot diskriminering av homosexuella, men tror inte på samkönade giftermål. "För mig, personligen, är äktenskap en man och en kvinna som lever ihop", säger hon. DN 150717.

Hotade döda homosexuella på asylboende. En 37-årig man står i dag inför rätta misstänkt för flera hatbrott mot två homosexuella män på ett av migrationsverkets boenden för asylsökande i Jönköping. Enligt åtalet ska han ha hotat att döda och skada männen. Han ska också ha misshandlat en av männen inför flera vittnen på boendet. Enligt polisförhören ska mannen ha sagt att det inte får finnas homosexuella muslimer. Mannen riskerar fängelse och utvisning om han döms. SR 150721.

Expert: Prideparad kan bryta mot lag. En kontroversiell prideparad med kopplingar till främlingsfientliga sajten Avpixlat väcker ont blod. Det är svårt att hindra någon från att använda namnet, enligt RFSL. Men arrangören kan göra sig skyldig till varumärkesintrång, enligt en expert. – Initiativtagaren till det som kallas Pride Järva är ingen som kämpar för HBTQ-personers rättigheter, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande på Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL). Det är den förre chefredaktören för den sverigedemokratiska tidningen Samtiden, Jan Sjunnesson, som ligger bakom det omstridda Pride Järva som ska marschera mellan stockholmsförorterna Tensta och Husby samtidigt som Stockholm Pride hålls. Sjunnesson är numera skribent på sajten Avpixlat där hat mot HBTQ-personer förekommer. SVT 150721.

Fortsatt många fall av klamydia. Ny statistik från Folkhälsomyndigheten om sexuellt överförbara sjukdomar visar att klamydia ligger på en fortsatt hög nivå i Sverige. Och problemen är lik tidigare mätningar störst bland unga. Världen idag 150716.
Fler får gonorré när färre har kondom. Könssjukdomen gonorré drabbar allt fler i Sverige, visar en rapport från Folkhälsomyndigheten. "Vi har sett att gonorré har kommit tillbaka efter att ha varit så gott som utrotat," säger Carl Båve, kurator på Södermalms ungdomsmottagning i Stockholm. I fjol upptäcktes 1 336 fall av gonorré i Sverige, vilket är cirka 20 procent fler än 2013. Det är kondomanvändningen, eller icke-användningen snarare, som troligen är boven. En stor del av gonorréfallen i fjol upptäcktes hos män som har sex med män. Att nå unga män, oavsett läggning, är en nyckelfråga om man vill bromsa sjuktalen. SR 150722.

Centerpolitiker kritiserar RFSL-monopol. CUF-politikern Lina Landström är kritisk mot att RFSL har monopol på att hbt-certifiera olika miljöer i samhället."Att göra sin verksamhet en säker plats för alla bör inte – och ska inte – kosta skjortan", skriver hon i en debattartikel. En certifiering är dyr, och i nuläget är det bara RFSL som erbjuder tjänsten. För att en kommun eller företag ska få en sådan här certifiering måste man betala flera miljoner kronor. Dessutom är den bara giltig i tre år. "Det är dags att inse att RFSL:s ord inte är lag, och att det finns många kommuner och företag runt om i landet som inte har en hbt-certifiering men trots det har ett fantastiskt bemötande." Dagen 150727.

Fler än två av fem på Pride är hetero. Nya siffror från Göteborgs universitet visar också att sex av tio deltagare under veckan är kvinnor, att flest röstar på Feministiskt initiativ, och nästan ingen på Sverigedemokraterna eller Kristdemokraterna. Studien visar också att 43 procent av deltagarna förra året var var heterosexuella. SR 150727.

Kallade homosexualitet omoraliskt - avskedades. En amerikan kallade homosexualitet "omoraliskt" och fick sparken. Nu stämmer han sin gamla arbetsplats Ford som ville bli mer HBT-vänligt. Enligt Christian Post var det i ett kommentarsfält till en artikel om Fords uppdaterade HBT-policy på företagets intranät, som Thomas Banks kom med sitt uttalande. Han skrev bland annat "det här ämnet är splittrande för arbetsplatsen och är ett angrepp på kristna och moralen, samt oetiskt för vårt syfte och vår överlevnad. Omoraliskt sexuellt beteende bör inte vara ett ämne för en biltillverkare att stödja eller främja". Dagen 150729.

Kinberg Batra: Ta bort informationsplikten för hiv-smittade. Moderaterna vill ta bort informationsplikten för hiv-smittade. Det beskedet gav M-ledaren Anna Kinberg Batra när hon frågades ut av RFSL under Pridefestivalen i Stockholm. Dessutom är S och M nu överens om att transpersoner bör inkluderas i hetslagstiftningen. SvD 150731.

Christer Sturmark och Humanisterna: "Slopa stödet till samfund som fördömer samkönad kärlek". Organisationen Humanisterna vill att stödet till de religiösa samfund som "fördömer homosexuell kärlek" ska tas bort. Kommentar: Vi har hört detta förr från herr Sturmark. Världen idag 150731.

Hbtq-certifierade asylboenden "resurs". Religiösa grupper kan inte räkna med någon specialbehandling av Migrationsverket. Men för asylsökande som får problem på grund av sin sexuella identitet finns numera hbtq-certifierade boenden som resurs. Världen idag 150801.

Kentucky Clerk Ordered to Issue Same-sex Marriage Licenses Sues Governor. A Kentucky county clerk is suing the governor for forcing her to issue same-sex marriage licenses, which she says violates her religious beliefs. Kim Davis, a clerk for Kentucky’s Rowan County is being defended by Liberty Counsel in a federal court case brought against her by the American Civil Liberties Union (ACLU). One News Now reports that Davis and Liberty Counsel are counter-suing, citing religious discrimination. Christian Headlines 150806.

The Christian Purge Has Begun: Chaplains Banned From Preaching Homosexuality Is a Sin. t wasn't so much a choice as it was a demand. Chaplain David Wells was told he could either sign a state-mandated document promising to never tell inmates that homosexuality is "sinful" or else the Kentucky Department of Juvenile Justice would revoke his credentials. "We could not sign that paper," Chaplain Wells told me in a telephone call from his home in Kentucky. "It broke my heart." The Kentucky Department of Juvenile Justice revoked his volunteer credentials as an ordained minister—ending 13 years of ministry to underage inmates at the Warren County Regional Juvenile Detention Center. "We sincerely appreciate your years of service and dedication to the youth served by this facility," wrote Superintendent Gene Wade in a letter to Wells. "However, due to your decision, based on your religious convictions, that you cannot comply with the requirements outlined in DJJ Policy 912, Section IV, Paragraph H, regarding the treatment of LGBTQI youth, I must terminate your involvement as a religious volunteer." Wells said that every volunteer in their church received the letter—as did a Baptist church in a nearby community.
Folks, I warned you this would happen. The Christian purge has begun—and it's only a matter of time before all of us will be forced to make the same decision Chaplain Wells had to make. Will you follow God or the government? Charisma 150812.

Amnesty International vill göra sexköp lagliga. Vid en omröstning inom Amnesty International har delegaterna röstat för att stödja avkriminalisering av sexköp. Det innebär en kursändring för människorättsorganisationen. Svenska Amnesty röstade emot förslaget. Dagen 150812.
Elise Lindqvist: Vedervärdigt beslut. Elise Lindqvist, känd som "Ängeln från Malmskillnadsgatan" är djupt kritisk mot att Amnesty vill avkriminalisera sexköp. "Jag tycker att det är vedervärdigt att de kan uttala sig på det sättet". Lindqvist menar att det bara finns en vinnare om sexköp skulle avkriminaliseras i de länder där det är förbjudet. Hallickarna. Dagen 150812.
Elisabeth Sandlund: Amnesty på hal is i sexköpsfrågan. Legalisering fel väg för att ge stöd åt sexhandelns offer. Man kan tala om "sexarbete", som om det handlade om ett yrke bland andra, som man kan välja att försörja sig på eller avstå från. Men man kan också se prostitution som en människo­föraktande och kränkande verksamhet, där den Guds gåva som sexualiteten utgör ses som en handelsvara bland andra. Slår man in på den första linjen måste man blunda för att denna försäljning inte sällan sker genom förmedling av en skrupelfri tredje part som skor sig på verksamheten. Och man får försöka bortse från verksamhetens nära samband med drogmissbruk och med brottslighet av olika slag, där människohandel, även med barn, är det grövsta exemplet. Dagen 150813.
"Amnesty ställer sig på maffians sida". Chockerande och obegripligt. Det är reaktioner på Amnesty Internationals förslag att avkriminalisera prostitution i världens länder. "Amnesty International ställer sig på maffians sida," säger Maj-Britt Theorin, tung socialdemokrat och en av hjärnorna bakom den svenska sexköpslagen. Hon har ett långt engagemang i prostitutionsfrågan, både i FN, som EU-parlamentariker och i Sverige. Med lättnad konstaterar hon att den svenska delen av Amnesty nu tar avstånd från moderorganisationens beslut. Hon tror inte heller att Amnesty Internationals beslut kommer att få genomslag i svensk lag. Partierna är överens om att bevara sexköpslagen, med undantag av något ungdomsförbund, påpekar Theorin. Världen idag 150814.
Elise Lindkvist: "Jag hade blivit fast i prostitutionen". "Vidrigt", säger Elise Lindkvist, tidigare prostituerad, om Amnesty Internationals förslag att avkriminalisera prostitution. "Ett flagrant avsteg från Europarådets linje," menar en annan kritiker, människorättsjuristen Ruth Nordström. Amnestys nya krav på avkriminalisering har sedan tidigare en förespråkare i Sverige, nämligen RFSL. Även RFSU har kritiserat den svenska sexköpslagen som alltså förbjuder köp av sex. Världen idag 150814.

Konditor döms för diskriminering i USA. I USA har en domstol i Colorado dömt en konditor för diskriminering för att han har vägrat att baka en bröllopstårta till ett homosexuellt par. Det är ett i raden av liknande fall i USA där företagare hänvisar till konstitutionen och religionsfriheten för att kunna vägra homosexuella sina tjänster. Det var för tre år sen som paret David Mullins och Charlie Craig gick in på det lilla bageriet utanför Denver i Colorado för att beställa en bröllopstårta. Butiksägaren Jack Phillips gav svaret att han inte bakade bröllopstårtor till homosexuella, det stred mot hans tro. Det är samma svar som Jack Phillips ger i dag, efter att domstolen har sagt att det var diskriminering. "Bibeln säger att det är fel och att staten kräver att jag ska medverka i det här "så kallade" äktenskapet är fel," säger Jack Phillips. Det här är ett i raden av liknande fall med florister, fotografer och andra bagerier som har vägrat att utföra sina tjänster vid samkönade äktenskap och flera har behövt betala skadestånd för att de har diskriminerat homosexuella. SR 150814.

Ruth Nordström: Sexhandel kan inte försvaras. New York Times publicerade nyligen en uppmärksammad artikel sedan om hur IS utvecklat en "våldtäktsteologi" som innebär uppmuntran till och försvar av "rätten till våldtäkter". Enligt dokument som New York Times redogör för, har människohandeln med sexslavar blivit så omfattande att IS utvecklat särskilda försäljningskontrakt som IS-domstolarna använder till att kontrollera handeln. Detta vänder sig hela världen starkt emot, helt med rätta. Internationella rapporter visar att så många som 27 miljoner människor världen över är offer för trafficking. De flesta offer är tjejer och barn och majoriteten av offren utnyttjas sexuellt. Det är absurt att hävda att legalisering av sexhandel handlar om "handlingsfrihet". Att legalisera sexhandel underlättar för och främjar människohandel, sexuellt tvång, våld och utnyttjande. Ingen seriös aktör som säger sig värna om mänskliga rättigheter kan försvara detta. Precis på samma sätt som världen visar sin avsky mot IS vidriga sexhandel, bör den göra det mot all övrig handel med och utnyttjande av människor. Världen idag 150824.

Många medlemmar lämnar Amnesty efter prostitutionsbeslut. Amnesty Internationals beslut att arbeta för att prostitution ska avkriminaliseras har lett till ett stort medlemstapp. Fler än 1 800 medlemmar har valt att lämna organisationen och nu skickar man ut ett brev till avhoppade medlemmar med en vädjan om att ompröva sitt beslut. Även om den svenska sektionen sa nej till att verka för en avkriminalisering så har medlemmar från Sverige vädrat sitt missnöje via sociala medier och lämnat organisationen. Flera skriver att de har tappat förtroendet för Amnesty. SR 150902.

Vatikanen sparkar homosexuell präst. "Väldigt allvarligt och oansvarigt". Det blev Vatikanens reaktion efter att prästen Krzysztof Olaf Charamsa kommit ut som homosexuell. Utspelet kom efter att Charamsa, en hög präst inom Vatikanen, berättat för flera medier att han lever i en homosexuell relation. Dagen 151006.

Halmstads moské: Homosexualitet ett virus. Ett uttalande om att homosexualitet är ett virus gör att studieförbundet NBV bryter allt samarbete med Halmstads moské. Det är i en föreläsning som hölls i moskén där imamen sagt detta. Robert Lychou (NBV) säger att föreläsningen som hölls i moskén var i samband med en studiecirkel som moskén anordnade via NBV. P4 Halland har sökt Halmstads moské som inte vill vara med på intervju men säger att de har fullt förtroende för sin imam och att de inte är i behov av ett samarbete med något studieförbund. SR 151005.
Halmstads moské fick statsbidrag trots sitt uttalande om att homosexualitet är ett virus. SST, en statlig nämnd som ger pengar till trossamfund utredde nämligen föreningens uttalande för ett år sedan men betalade ändå ut pengar till församlingen i somras. – Det fick de eftersom Halmstad moskés riksförbund, Sveriges Muslimska förbund sade att imamen inte hade någon koppling till moskén. Men också att moskén och riksorganisationen tog avstånd från uttalandet. Vi fick också veta att imamen bara var där en gång som besökare och formellt inte hade någon annan roll i föreningen, säger Åke Göransson som är generalsekreterare för SST. Men enligt uppgifter till P4 Halland stämmer inte det. Imamen, Abu Muadh håller i både böner och föreläsningar i Halmstad moské sedan flera år tillbaka. Nu ska SST ta upp frågan igen och avråder riksorganisationen Sveriges Muslimska Förbund från att betala ut statsbidrag till föreningen i Halmstad. SR 151005.

Kommunen kritisk mot homofobiskt uttalande från moské. Halmstads kommun har gett bidrag till hyra åt islamiska barn och kulturföreningens moské i Halmstad sedan ett par år tillbaka, nu reagerar man starkt på imamens uttalande om att homosexualitet är ett virus. "Tycker att det är fullständigt oacceptabelt." SR 151006.

RFSL polisanmäler Halmstad moské. Nu väljer Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL, att polisanmäla Halmstad moské för uttalandet om att homosexualitet är att ett virus. SR 151006.

Liknade homosexualitet vid virus - slipper åtal. Förundersökningen mot den imam i Halmstad som i en föreläsning sade att homosexualitet är ett virus har lagts ner, rapporterar P4 Halland. "Uttalandet i sig tycker jag är högst olämpligt. Men sett i sitt sammanhang under sex timmars föreläsning kan jag inte se att detta utgör hets mot folkgrupp," säger vice chefsåklagare Charlotte Österlund till radiokanaleen. Dagen 151013.

A Pastor's Journey from Gay Pride Parades to the Pulpit. How Caleb Kaltenbach shed his anti-Christian upbringing. When Caleb Kaltenbach was two years old, both his mother and father came out as gay, then got a divorce. Growing up, he absorbed their antagonism toward Christians, but went on to embrace Christianity as a teenager. In Messy Grace: How a Pastor with Gay Parents Learned to Love Others Without Sacrificing Conviction (WaterBrook Press), Kaltenbach, a pastor in Southern California, charts the path to reconciling with his parents, who are now both believers. CT assistant editor Morgan Lee spoke with Kaltenbach about his experiences ministering to people with same-sex attraction. Christianity Today 151014. Christian Headlines 151015.

Nu öppnar Sveriges första akutmottagning för våldtagna dit alla är välkomna, även män. "Män som blir våldtagna vill inte erkänna det för sig själva". Transpersoner, män och kvinnor. Till akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset i Stockholm är, från och med i dag, alla välkomna. Fram tills i dag har det inte funnits någon mottagning i Sverige dit alla som blivit våldtagna är välkomna. Innan har våldtagna transpersoner och män inte haft någonstans att vända sig. "Tiden är inne att erkänna det här problemet," säger Lotti Helström som är docent, överläkare och projektledare för den nya mottagningen. SR 151015.

Former Gay Rights Supporter: How He Became a Christian and a Pastor. A pastor recently shared the story of how he went from marching in gay pride parades and being hostile toward Christians to becoming a follower of Christ and leading a church. Christianity Today reports that Caleb Kaltenbach grew up with parents who both came out as gay and got a divorce when he was only two years old. Kaltenbach’s parents were very active in the gay community. "They took me to gay clubs, parties, and campouts," Kaltenbach remembers. "I marched in gay pride parades and went to political events. That was just my life." Christian Headlines 151015.

Chicago Transgender Student Files Complaint for Access to Girls' Locker Room. Department of Education’s Office of Civil Rights (OCR) has informed District 211, Illinois’ largest school district, that it is in violation of federal law by refusing to allow a male student who identifies as female to use the girl’s locker room. At a press conference on October 12, Illinois District 211 Superintendent Dan Cates said he would not abide by the OCR’s decision. "This is about matters of student privacy,” Cates said. “What they are asking us to do is have opposite sex students in the same open area of the locker room and that we do not do. This is a matter we take very seriously and this policy would undo that." If the district cannot reach a compromise with federal officials, it risks losing some of the $6 million it receives in federal funding. CNS News 151015.

Halmstads moské blir av med statsbidraget. Imam Abu Muadh har dock förklarat sitt uttalande med att han inte menar att alla homosexuella är ett virus, utan att sjukdomar kan spridas när homosexuella har sex. Detta gör han i ett videopressmeddelande på moskéns sajt. Sveriges muslimska förbund, SMF, i uppdrag att göra. SMF är den riksorganisation som fördelar statsbidragen till just muslimska församlingar. Nu har SMF pratat med Halmstads moské, men de är inte nöja med vad de fått veta. Därför fryser de nästa kvartals bidrag. Dessutom funderar förbundet på att frysa moskéns medlemsskap. "Det skulle isåfall innebära att det inte blir möjligt för Halmstads moské att söka statsbidrag alls framöver, "säger Max Stockmann, handläggare på SST. SR 151019.
Därför slapp imamen åtal. Det är skillnad på rättsväsendets syn på hets mot folkgrupp och allmänhetens uppfattning av det. Så förklarar åklagare Charlotte Österlund beslutet att lägga ner förundersökningen mot den imam i Halmstads moské som talat om homosexualitet som virus. Världen idag 151019.

Nära 300 personer från Hillsong gick på rad genom centrala Stockholm, tysta och iklädda svarta kläder i protest mot människohandeln. Över 27 miljoner människor befinner sig just nu i slaveri genom människohandel, en kriminell industri som omsätter nästan 1 000 miljarder svenska kronor. Hur var responsen från allmänheten? "Jättebra! Människor var positiva, ställde frågor och tog upp sina telefoner för att ta kort och filma." Dagen 151017.

Per Larsson: Tro skapar välmående och hopp. Den nya unga generationen ser ut att drabbas allt mer av depressioner, när livet upplevs som meningslöst. Många har funderat över anledningen till detta och nu verkar det som en del forskare börjar förstå att det hänger samman med att man inte har något att tro på. Man har få riktlinjer att förhålla sig till. Allt bara flyter. Mycket tyder på att denna hopplöshet är ett resultat av sekulariseringen i vårt samhälle. Här har du nog anledning till att de kristna ser ut att må bättre och är mindre sjuka än sina medmänniskor. Något som är statistiskt väldokumenterat, för en tro ger hopp, mål och mening med livet. Eller som Hebreerbrevets författare (11:1) uttrycker det: "Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se." Dagen 151021.

Al Mohler: Contraceptives and divorce led to same-sex marriage. nterviewed for the seminary's Southern News, Mohler said: "I am confronted daily with Christians who are asking one of the most basic questions and that is, 'How did this happen?'" In his book, Mohler says America's Supreme Court will be held accountable by the court of "divine judgment" for legalising same-sex marriage. In the Southern News interview, he said: "The biblical worldview explains that the fallen human reason will demonstrate itself in sinful irrationality. And even though same-sex marriage is, biblically speaking, not possible, in terms of human culture it is now possible. It was thinkable and now it's, at least in terms of a legal reality, actual. That doesn't mean, by the way, that it actually exists." He writes in his book that the cultural acceptance of contraceptives, no-fault divorce, reproductive technologies and extramarital sex paved the way for same-sex marriage. "Long before same-sex marriage was on the moral horizon, many of us were making clear that the divorce revolution was one of the central engines of the breakdown of marriage as an institution," Mohler said. "You can have heterosexual divorce without legalising same-sex marriage, but you really can't legalise same-sex marriage until you've passed the moral threshold of normalising divorce." Christian Today 151022.

Homosexualitet är inte Eriks identitet. Erik Johansson är präst och jobbar som chef för EFS internationella avdelning och är ofta ute på uppdrag i andra länder. Erik är öppen med att han har en homosexuell läggning, men vänder sig emot att detta faktum blir avgörande för hela hans identitet. "Många hävdar kärleken som en överordnad princip som står över alla andra, men för mig håller inte detta för ett logiskt, konsekvent resonemang." Världen idag 151029.

Ny lag om homoäktenskap i Irland. I Irland har nu en ny lag trätt ikraft som tillåter par av samma kön att gifta sig. En majoritet av irländarna sa ja till sådana äktenskap i en folkomröstning i våras och därefter godkände presidenten det. Det är första gången ett land legaliserar samkönade äktenskap efter en folkomröstning - och inte efter beslut i en lagstiftande församling. Irlands justitiemiister, Frances Fitzgerald, räknar med att dom första ceremonierna blir möjliga i mitten på nästa månad. SR 151030.

Christian gallery forced to close for refusing to host same-sex marriage reopens as church. A Christian couple whose gallery was shut down after they refused to host a same-sex wedding have now sold it to a church. Richard and Betty Odgaard were charged with discrimination after refusing to hold a same-sex wedding at Görtz Haus Gallery, a gift shop and bistro in Iowa, which led to them closing their business in August. They were forced to pay a $5,000 settlement for refusing to host the ceremony. After local media reported the discrimination charges the couple received, other couples cancelled their bookings at the venue, forcing the Odgaards to stop using it as a wedding venue.Christian Today 151102.

Vanligare sälja sex bland unga HBTQ–personer. Unga HBTQ-personer säljer oftare sex och testar sig mer sällan än de som inte är HBTQ, visar en ny rapport. Rapporten från RFSL Ungdom som presenteras i dag bygger på enkätsvar från 2062 hbtq-personer i åldrarna 14–25. Av de som svarat uppger knappt 18 procent att de någon gång haft sex mot ersättning. Allra vanligast är det att cis-killar säljer sex, det vill säga killar som är födda som killar och identifierar sig som killar. Och det behöver inte alltid vara mot pengar. "Alkohol är jättevanligt men också andra droger, eller prylar och resor." Rapporten visar också att många av de HBTQ-personer som säljer sex ofta gör det utan kondom, och många av dem har heller aldrig testat sig för könssjukdomar som klamydia och HIV. SR 151103.

Per Ewert: Amnesty på villospår och har spelat ut sin roll. Denna människorättsrörelse grundades med tre bekännande kristna i spetsen: Peter Benenson, Eric Baker och Séan MacBride. Två katoliker och en kväkare startade Amnesty med målsättningen att befria de fångna och ge en röst åt dem som ingen egen röst har. Det är en svart ironi att Amnesty nu av politiskt korrekta skäl styr om sin kurs i rakt motsatt riktning. Kritiken mot Amnestys vägval har det senaste halvåret eskalerat. I augusti beslutade Amnesty International trots hårt motstånd från kvinnorättsorganisationer att verka för en legalisering av prostitution. Det ska sägas till svenska Amnestys försvar att de argumenterade för den svenska sexköpslagen som utgör ett starkare skydd för prostituerade kvinnor. Men organisationen som helhet valde en annan linje. På Irland driver Amnesty just nu en kampanj på ytterligare en front som dess grundare knappast kunde förutse. Till dystra toner och tal av skådespelaren Liam Neeson och till mörka, ödesmättade bilder på gamla ruiner vill man nu ta upp striden mot ett spöke från svunna tider som sprider död över Irland. Fienden heter Kyrkan. Det spöke från det förflutna som Amnesty rent konkret vill avskaffa är tillägget till Irlands konstitution som säger: "Staten erkänner den oföddes rätt till liv". Paradoxen kan knappast göras tydligare. I ett märkligt hopkok av sekularism och felriktad politisk aktivism förvandlar Amnesty den yttersta mänskliga rättigheten – rätten till liv – till något mörkt och dödligt. Krig är fred. Fångenskap är frihet. Allt är upp och ner. Denna märkliga signalpolitik blir en våt filt som kväver de övriga goda aktioner som Amnesty fortfarande gör. Den som vill stödja ett arbete för att befria de fångna och upprätta de slagna bör lämpligen vända sig till andra organisationer som med helgjutet hjärta gör just detta. Det är sorgligt att säga det, men den tidigare så viktiga rösten från Amnesty har nog i dag spelat ut sin roll. Världen idag 151104.

LGBT Bullies Lose in Bathroom Brawl. The bullies lost. After a nearly 18-month slugfest, Houston's LGBT nondiscrimination ordinance was crushed in a landslide defeat Tuesday—rejected by 61 percent of voters. "The people of the city have spoken and they have spoken loudly," Houston pastor Steve Riggle told me. The nation's fourth largest city sent a clear message to City Hall: men who identify as women are not welcome in the ladies room. "Their message was clear and strong for religious liberty and for the dignity of each unique human being made in the image of God," Southern Baptist Convention President Ronnie Floyd told me. While it was a good night for religious liberty, it turned out to be a bad night for the city's openly lesbian mayor. Democratic Mayor Annise Parker and her administration had bullied and intimidated the city's Christian community for months. Her administration went so far as to issue subpoenas against five pastors, demanding they turn over their sermons to the government. Charisma 151104.

Nu kan gaypar gifta sig på Irland. Från och med nu kan samkönade par på Irland ansöka om giftermål sedan den nya lagen som tillåter homoäktenskap träder i kraft, sex månader efter att den röstades igenom med ett rungande ja. Samtidigt erkänns samkönade äktenskap registrerade i utlandet på Irland. SR 151116.

Christian university grants benefits to gay couples while maintaining that marriage is between man and woman. A Christian university in Arizona has granted benefits to lawfully married same-sex couples while maintaining its religious beliefs that marriage should be between a man and a woman. The Grand Canyon University (GCU) in Phoenix said its decision respects the government and laws after the U.S. Supreme Court legalised same-sex marriage in the country last June. As a result, notwithstanding GCU's sincerely held religious beliefs regarding marriage, we have recently been confronted with the issue of whether GCU will extend benefits to lawfully married same-sex couples. For the reasons articulated in this statement, in this specific instance, GCU is making a conscious choice to maintain its religious beliefs, while respecting and honouring its neighbours, as well as the system of government and laws that exist today, by extending employee benefits to spouses of lawfully married same-sex couples," the university said in a statement. It clarified that this does not change its stance on marriage. "To be clear, though, the University's decision in this instance, and the recent changes, or any future changes, in the government's definition of marriage, do not, and will not, change GCU's sincerely held religious belief that marriage is a sacred union between a man and a woman," it said. GCU said this sacred union between a man and a woman will continue to be espoused throughout the University's curriculum and classrooms. "This belief is not negotiable," it said. The university, which has about 16,000 students, was earlier criticised by its employees for denying benefits to same-sex couples. Christian Today 151116.

Hiv ökar bland homosexuella grupper i USA. Även om antalet nysmittade av hiv fortsätter att minska i USA ökar det i stället kraftigt i vissa grupper. Ökningen av hivsmittade bland latinamerikanska homo- och bisexuella män i USA är 24 procent. Det visar statistik från amerikanska smittskyddsenheten CDC från 2005-2014. Svarta homo-och bisexuella män hade en nästan lika stor ökning, 23 procent. Smittade personer som bodde i södra USA dog även snabbare av sin hiv, jämfört med smittade i norr, rapporterar Reuters. Flera läkare som Reuters talat med menar att det beror på sämre hälsosystem i södra USA, och att många personer i södra delstater inte ens vet om att de är smittade. SR 151207.

Christian university wins rights to ban gay or pregnant students, unwed mothers, and those who had abortions. A lot of schools and universities in America are now struggling to uphold gender neutrality and accommodate students coming from the LGBT community, but a private Southern Baptist college in Tennessee is not one of them. The Carson-Newman University is now legally permitted to ban students whose "lifestyles" go against the university's Christian beliefs. "This is who we are as a Christian university," Dr. Randall O'Brien, president of the university, told CBS affiliate WVLT on Monday. "These are our religious principles. And in a changing world, we would like to reaffirm that this is who we are and who we intend to be."Christian Today 151212.

Michael Brown: The Father of 7 Who Believes He's a 6-Year-Old Girl. Paul Woscht, known today as Stefonkee, who "thinks he is actually a six year-old girl "not just a woman, but a six year-old girl—stuck in the body of a 50-something man." So, we have Bruce Jenner, woman of the year, the world's most famous example of transgender identity. We have Rachel Dolezal, the white woman who identifies as black, a prominent example of being transracial. Then there's Jewel Shuping, who blinded herself so her mind could be in harmony with her body. She is now a poster woman for being transabled. There's also Gary Matthews, aka "Boomer," who believes he's a dog, apparently an example of being trans-species. And now there's Paul Woscht, known today as Stefonkee. This poor man needs serious, professional help—either spiritual, emotional, mental or all three. It is love, not hate, that motivates me to write this, since I do not mock "Stefonkee"—I pity him. Really now, is there no point at which transadvocates will admit that there is a problem, or that, rather than affirm someone's perceived identify, they should question it? Is there no limit? Charisma 151214.

Ingen förundersökning för imamen i Halmstads moské. Imamen i Halmstads moské kommer inte utredas efter uttalandet där han jämförde homosexualitet med ett virus. Tidigare har åklagare Charlotte Österlund valt att inte inleda en förundersökning, ett beslut som överprövats av vice överåklagaren i Malmö, Bengt Åsbäck. Men han går nu alltså på samma linje. SR 151215.

Boston Hospital Expels Doctor over LGBT Views. A physician's long battle for biblical values, public health, and freedom of expression in his workplace has come to a conclusion. After more than 10 years of tension and conflict over his hospital's institutional endorsement of LGBT activities, urologist Paul Church lost his final appeal to the Board of Directors of Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) to reconsider the hospital's decision to expel him and terminate his medical privileges. That appeal was Church's last chance to stay at BIDMC. The board's final judgment on Dec. 8 dashed that hope—and confirmed the extent to which social ideologies have infected the nation's medical field. Church, a member of the BIDMC medical staff for 28 years and part of the adjoining Harvard Medical School faculty, received the news via email. Christian Headlines 151230.


Till indexsidan.


Skulle det finnas någonting som är felaktigt eller strider mot gällande lag på denna sidan så var god meddela mig så jag kan ändra på detta i så fall.  E-mail.