År 2014

"Pride is God's most stubborn enemy! There is no sin so much like the devil as pride. It is a secret and subtle sin, and appears in a great many shapes which are undetected and unsuspected." - Jonathan Edwards

J. Lee Grady: The Painful Truth About Gay Pleasure. Gay sex is against nature. Anal sex is very unhealthy. Any form of immorality separates us from God. Paul warned Timothy that in the last days, people would be “lovers of pleasure rather than lovers of God” (2 Tim. 3:4, NASB). Charisma 140108.

Street Preacher Arrested for Preaching Homosexuality Is a Sin. Christian street evangelist was arrested last week on a charge of alleged breach of peace with "homophobic" aggravation after a woman complained that he had spoken about sexual sin. Tony Miano, a former Los Angeles Deputy Sheriff, was part of a street preaching team holding a weeklong mission in Scotland. He was remanded in custody overnight Wednesday and later released on bail to appear before Dundee Sheriff's Court on April 22. Miano was the second of the street pastors to address lunchtime shoppers in Dundee High Street. He talked about the nature of sin—about the different sins that Jesus had come to save people from when a woman began to shout at him. He was preaching about sin in general and when he mentioned sexual sin including adultery, promiscuity and homosexual practice, the woman shouted that her son was gay. Charisma 140113.  Christian Post 140110.

Hon cyklar för traffickingoffer. Nyfrälsta idrottstjejen Cilla Eriksson vill berätta om Guds kärlek och bekämpa trafficking - på cykel genom USA. Från Vancouver i Kanada och med Tijuana i Mexiko som mål. Världen idag 140113.

100 våldtäkter varje dag i Sverige. Brå uppskattar att minst 36 000 våldtäkter sker varje år, det vill säga 100 våldtäkter varje dag. Brå säger själva att siffrorna när det gäller våldtäkt är i underkant, då det "finns anledning att tro att händelser där personer utsatts för sexualbrott av en närstående person, troligen ofta i hemmet, är underrepresenterade i undersökningen". Av de över 6 000 anmälningar om våldtäkt som görs varje år leder inte ens 200 till en fällande dom. Vi som är grannar, kollegor, vänner och familj har också ett ansvar att våga lyssna. Omgivningens fördömanden och ryktesspridning gör att många som utsatts för sexuella övergrepp eller våldtäkt inte orkar att berätta. Unga kvinnor mellan 16 och 24 år är de som utsätts mest för sexualbrott och trakasserier. Undersökningen visar att dessa brottstyper också polisanmäls i minst utsträckning. Endast vart tionde fall av sexualbrott och vart fjärde (23 %) fall av trakasserier anmäls. Betydligt fler kvinnor än män uppger att de utsatts för sexualbrott. Under 2012 blev 1,4 procent av kvinnorna och 0,3 procent av männen sexuellt tvingade, angripna eller ofredade. Skillnaden mellan män och kvinnor har varit relativt oförändrad sedan 2005. Medias onyanserade och rent felaktiga skrämseljournalistik kring våldtäkter spelar en viktig roll i denna stora begränsning av många kvinnors liv. Att var tionde kvinna avstår från att vistas utomhus är en stor inskränking av rörelsefriheten. Kvinnojouren 140113.

Unga bisexuella kvinnor mår sämst. Unga bisexuella kvinnor mår allra sämst. De har minst tillit till andra människor, upplever mest våld och har mest självdestruktiva beteenden såsom självmordstankar och självmordsförsök. DN 140115.

Joseph Mattera: 5 Ways to Resist Sexual Sin. Most people have no firewalls set up; thus, as soon as a strong temptation comes their way, the only thing stopping them from sinning is their own will power, which is based on the spiritual and emotional condition they are in at the moment of the test. Charisma 140115.

Homosexualitet beror på en hormonell störning. Syntetiska hormoner och rökning kan öka sannolikheten för att flickor blir lesbiska eller bisexuella. Exponering innan födseln för nikotin och amfetamin ökar sannolikheten för att en dotter blir lesbisk. Gravida kvinnor som lider av stress har en större benägenhet att få homosexuella barn av båda könen, beroende på att deras högre nivå av stresshormonet kortisol påverkar produktionen av könshormon hos fostret. Med flera äldre bröder i syskonkretsen är det vanligare att en yngre bror blir homosexuell, vilket möjligen kan förklaras med att moderns immunförsvar utvecklar en ökad respons på manligt hormon för varje son som föds. DN 140119.

Religiös lobbyism påverkade EU-beslut. Efter en kraftansträngning från bland annat religiösa lobbyister beslutade EU-parlamentet att abort– och sexualundervisning är frågor som ska avgöras på nationell nivå. Efter att den alternativa resolutionen, som presenterades av den konservativa partigruppen EPP, hade röstats igenom var besvikelsen stor bland Estrelarapportens förespråkare. "Jag är fruktansvärt upprörd. Det här visar hur starka de krafter är som totalt förnekar kvinnors och hbt-personer rättigheter", sa bland annat Mikael Gustafsson (V), ordförande i jämställdhetsutskottet, till tidskriften Ottar. Dagen 140122.

David Wilkerson: temptation and compromise. Today, the heat of temptation and compromise is many times hotter than it was a generation ago. For example, Satan has rigged the entire technology of our age—corrupting it with seduction, sensuality, lust and temptation. Why do we face such a white-hot furnace of temptation today? Why are lust and sex being used to sell every conceivable kind of product? Why are there hundreds of porno websites on the Internet? Who is the target of this flood of filth? It isn’t the secular world, which has already been seduced. No, Satan’s target is none of these. Rather, he has manipulated the media to snare the hearts of overcoming Christians. He wants to weaken and destroy the testimony of the gospel. Right now the furnace is being heated seven times over in the lives of many believers. Satan has created situations in their homes, on their jobs and in their relationships that are more intense than ever. World Challenge 140124.

Hård kritik mot Amnesty. Ett förslag från Amnesty om att verka för avkriminalisering av sexköp väcker upprörda reaktioner. "Sexhandel och mänskliga rättigheter är helt oförenliga", säger Maria Ahlin, ordförande i organisationen Freethem. Världen idag140131.

Was This Gay-Confronting Pastor Purely Hateful or Lovingly Biblical? David Slautterback, pastor of Ambassador’s Bible Chapel in Pennsylvania, told the congregation he revoked a young man’s membership — because he’s gay. The pastor says Bobbie Pierce, a 20-year-old gay man, is still welcome to attend as long as he does not cause division or speak contrary to Scripture but that he cannot be a member while living in unrepentant sin. Charisma 140207.

Mats Tunehag m.fl.: Jobb och företagare behövs för att bekämpa människohandeln. Beräkningar visar att cirka 30 miljoner människor är offer för dagens människohandel. Dagens människohandel är i hög grad kopplad till sexindustrin. Flera forskningsrapporter menar att mellan 60 och 80 procent av offren för människohandeln tvingas in i någon form av prostitution. Därför hör kampen mot människohandel och prostitution ihop. Hemmets Vän 140220.

Bitte Assarmo: Inte moralpanik att skydda djur. När argumenten tryter tar man till begreppet "moralpanik". I dagarna har regering och riksdag tagit beslut om förbud mot tidelag. Inte en dag för tidigt, tycker nog de flesta av oss. Möjligen förundras vi över att det någonsin varit tillåtet. Världen idag 140224.

Presidenten i Uganda signerade anti-gaylag. President Museveni skrev i dag under den kontroversiella lagen som kan medföra livstidsstraff för homosexuella. Lagen röstades igenom i parlamentet i december, men krävde presidentens namnteckning för att träda i kraft. Homosexuella handlingar är sedan tidigare förbjudna i Uganda. Enligt den nya lagen kan den som vid upprepade tillfällen grips för homosexualitet nu riskera livstidsstraff. Det blir också olagligt att göra "reklam" för homosexualitet, och allmänheten blir förpliktigad att polisanmäla homosexuella. Världen idag 140224.
Lukas Berggren: Ska homosexuella få livstids fängelse? Som kristna har vi ett ansvar att predika Guds ord, rent och klart. Bibelns syn på utlevd homosexualitet är tydlig. Den kristen som välsignar homosexuella handlingar måste antingen hävda att Bibeln inte är ett uttryck för Guds vilja, eller också försöka förklara bort de bibeltexter som talar om homosexualitet. Men vi människor kan inte lagstifta fram frälsning, eller straffa bort synden. Världen idag 140226.

Ökningen av homopropaganda har fått fler unga att bli homosexuella. År 2012 tillfrågade Gallup 121 290 personer i en stor amerikansk undersökning om hbt-personer. Resultatet visade att homosexualitet har ökat dramatiskt de senaste åren, speciell bland unga kvinnor. Totalt uppgav 3,4 procent av amerikanerna att de var hbt-personer. Samma år kom en undersökning ut som visade att homosexualismen hade ökat enorm i amerikansk media. År 2012 bestod 4,4 procent av de regelbundna karaktärerna i serierna som gick på prime time av HBTQ-folk. Det var en ökning från 2,9 procent 2011. Deulf 140226.

Massiv kritik mot Ugandas antigaylag. Ugandas president Yoweri Museveni skrev på måndagen under den kontroversiella ”antigay-lagen” som kraftigt skärper straffen för homosexuella. Kritiken är massiv från utländska politiker och människorättsorganisationer, men företrädare för Ugandas hbt-samfund uppmanar till fortsatt dialog. Det finns en risk för att vi inom hbt-samfundet blir ännu mer utsatta om bistånd till befolkningen dras in på grund av lagen, säger Samuel Ganafa som är en av få öppet homosexuella personer i det centralafrikanska landet. Dagens Nyheter 140225.
Tutu rasar mot nya homolagen i Uganda. Efter beslutet att kriminalisera homosexualitet i Uganda jämför Desmond Tutu situationen i landet med Nazityskland och apartheid. "I Sydafrika brukade polisen rusa in i sovrum vid misstankar om att vita och svarta hade sex", säger den pensionerade ärkebiskopen. Dagen 140225.

Massiv kritik mot anti-gaylag i USA. Protesterna har spridits över hela USA och i fokus står nu Arizonas guvernör Jan Brewer. Hon ska ta ställning till ett ytterst kontroversiellt lagförslag: ska butiksanställda få neka homosexuella service med hänvisning till sin tro? Med siffrorna 33-27 och stöd hos framförallt republikaner har förslaget röstats igenom i delstatens lagstiftande församling. I korthet handlar det om att exempelvis en restaurang skulle få rätt att neka ett homosexuellt par ett bord med motiveringen att det strider mot den anställdas rätt att utöva sin religiösa tro, det vill säga inte acceptera homosexualitet. Svenska Dagbladet 140226.
Guvernör stoppar kontroversiell lag. Arizonas guvernör Jan Brewer lägger in sitt veto mot en lag som tillåter till exempel restauranger att vägra servera homosexuella. Lagen riskerar att splittra delstaten, hävdar Brewer. Dagen 140227. Världen idag 140227.

Jacob Rudolfsson, samordnare Svenska Evangeliska Alliansen: Motverka pornografins skadliga effekter på unga. Var tionde 16-årig pojke tittar på porr dagligen. Det visar en studie bland 477 pojkar i gymnasiets årskurs ett som förra året redovisades vid Institutionen för barns och kvinnors hälsa vid Uppsala universitet. Enligt studien tittade också var tredje 16-årig flicka, men inte i samma omfattning som pojkarna. Under hösten larmade polisen i Stockholms Söderort om en alltmer råare attityd till sex bland unga killar och att det inte längre var ett ovanligt ärende att en grupp tonårspojkar förgriper sig tillsammans på en tonårstjej. I samtliga fall där datorer och mobiltelefoner beslagtogs var förekomsten av porr mycket stor. Hemmets Vän 140226.

”Sämre hälsa senare i livet för dem som utsatts för sexuellt våld och annat våld”. Ny rapport. Kopplingen mellan utsatthet för våld och fysisk och psykisk ohälsa senare i livet är stark för både kvinnor och män. De som utsatts för allvarligt sexuellt våld uppgav oftare än andra symtom på depression, riskbruk av alkohol och självskadebeteende någon gång i livet, skriver forskarna bakom ”Våld och hälsa”. 13 procent av kvinnorna och 4 procent av männen hade erfarenheter av att mot sin vilja ha tvingats till samlag eller försök till detta innan de hade fyllt 18 år. 14 procent av kvinnorna och 17 procent av männen hade erfarenheter av upprepad utsatthet för fysiskt våld i sin barndom. Dagens Nyheter 140226.

Undersökning: Var tionde norska våldtagen. Det visar en omfattande undersökning, som presenterades på onsdagen. Många har aldrig anmält våldtäkten. 9,4 procent av kvinnorna uppger att de har blivit våldtagna. Hälften av dessa säger att de var med om våldtäkten före 18 års ålder och bara elva procent anmälde våldtäkten till polisen. De flesta kvinnor som säger ha blivit våldtagna anger att de kände den som förgrep sig. Bara en av tre anger att de berättat om övergreppet. Dagens Nyheter 140226. I Oslo konstaterade polisen för ett par år sedan att misstänkta och gripna för överfallsvåldtäkter till 100 procent var icke-västliga invandrare under ett flertal år på raken.

Anti-homolag i Uganda ökar antalet hbtq-flyktingar till Sverige. På Migrationsverket har det hårdnande klimatet i landet märkts av i ett ökat antal hbtqflyktingar. "Vår uppfattning är att det har ökat. Vi för inte statistik över asylskäl men när det gäller Uganda är min bild att det är den vanligaste anledningen till att fly hit." Hittills i år har totalt 42 asylärenden från Uganda avgjorts hos Migrationsverket. Av dessa har alla fått bifall. Svenska Dagbladet 140226.

Utbyte stoppat efter antigay-lag. Efter strängare lagar mot homosexuella i Uganda stoppar Blekinge tekniska högskola utbytet med landets största universitet. Men flera svenska lärosäten fortsätter samarbetet. "Så länge universiteten själva inte diskriminerar så tycker jag att man ska samarbeta. Det är regeringarnas uppgift att göra de här markeringarna och inte civilsamhällets", säger Stefan Swartling Peterson, professor i global hälsa vid Uppsala universitet. Svenska Dagbladet 140228.

Ruth Nordström: Är reglering bästa bekämpningen? Sveriges officiella svar är ja. År 1999 blev Sverige det första landet i världen att kriminalisera endast sexköp. "Den svenska modellen" – ett förbud mot köp, men inte försäljning av sexuella tjänster – vinner stöd i många länder över världen. Enligt en utvärdering av sexköpslagen som gjorde för några år sedan på uppdrag av regeringen, är det rimligt att anta att förbudet mot köp av sexuella tjänster har motverkat etableringen av organiserad människohandel för sexuella ändamål i stor skala i Sverige. En av de mest signifikativa effekterna av förbudet mot köp av sexuella tjänster har varit den normativa effekten. Det finns i dag ett starkt stöd för sexköpslagen. Samtidigt finns det organisationer som verkar för att avskaffa den svenska sexköpslagen. RFSL har länge utmärkt sig som motståndare till sexköpslagen och hävdar på sidan "Röda paraplyet" att kriminaliserande lagstiftning inte är en lösning. Sajten promotar och marknadsför försäljning av sex med slogan: "Här finns allt du behöver för att sälja sex bekvämare och säkrare." På RFSU:s kongress förra året togs en motion om sexköpslagens avskaffande upp. RFSU driver kampanjen "Barns sexualitet" enligt vilken pedagoger på förskolan ska undervisas i att "barn föds med en förmåga att uppleva sexuella känslor och njuta av sina kroppar. Små barn utforskar och upptäcker sin egen och andras kroppar genom att titta och röra." RFSU har även kritiserat den nya, strängare sexualbrottspraxisen, vilket kan "förhindra och försvåra för unga människor att ha sex." Alla som arbetar för att motverka kommersiell sexuell exploatering av barn och ungdomar, barnsexhandel, barnpornografi, barnsexturism och trafficking, borde ta ställning mot RFSL:s och RFSU:s agenda. Världen idag 140303.

"Jag hoppas folk ska bli berörda". En galakväll för att sprida information om människohandel och trafficking. Ikväll blir 18-åriga Amanda Steens projektarbete i gymnasiet verklighet. "Jag vill att folk ska bli medvetna om att det pågår människohandel i Sverige i dag," säger hon. Världen idag 140312.

Hjälp för sexmissbrukare hotad. Ett hundratal män som dras sexuellt till barn har tagit kontakt med den nationella hjälp­telefonen PrevenTell. Men nu hotas den unika verksamheten vid Karolinska universitetssjukhuset av nedläggning. Pengarna som regeringen anslagit till projektet tar slut vid årsskiftet. Dagens Nyheter 140321. Kommentar: Regeringen måste ta sitt ansvar, allt annat är underlåtenhet mot barnen som drabbas av pedofiler.

J. Lee Grady: Fred Phelps Didn’t Speak for Me. His tiny, independent “church” was a cult of hate. He was a deeply disturbed man who was full of bitterness. He had been estranged from his parents for decades (he reportedly never answered their letters), he didn’t speak to some of his own children (they accused him of abuse), and he was so judgmental that he once said Billy Graham was the greatest false prophet since Balaam. Charisma 140326.

Flera gayvigslar väntas i helgen. Regnbågsflaggan ska vaja över regeringsbyggnaderna i Storbritannien i helgen då det från och med lördagen blir lagligt för samkönade par att ingå äktenskap i England och Wales. Svenska Dagbladet 140328.

Offer för sexhandeln förbises. Varje år förs 120 000 traffickingoffer in i Europa. Men även om polisen hittar offer i Sverige är det inte självklart att socialtjänsten kan hjälpa dem. "En del faller mellan stolarna, och dem vill vi särskilt hjälpa", säger Josephine Appelqvist, grundare av kristna hjälporganisationen Talita. Dagen 140402.
Polisen: Detta händer även inom kyrkans väggar. Stockholmspolisen har fram till i dag haft två anställda i prostitutionsgruppen. Nu utökar de med fyra extra polistjänster och två specialiserade socionomer på heltid. "Vi har fått de resurser vi efterfrågat och kommer lägga mer energi på att hitta minderåriga som säljer sex", säger Simon Häggström, prostitutionsgruppen Stockholm. Dagen 140402.

Mozilla chief learns, if you don’t support gay marriage, you don’t deserve a job. Eich resigned under a firestorm of controversy after it was revealed he had donated $1,000 in support of California’s Proposition 8, a ballot initiative that protected traditional marriage. It’s unclear who outed Eich. But that really doesn’t matter. Once his donation was revealed, supporters of gay marriage launched all-out war. Fox News 140404.

Tredje kön införs i Australien. Australiens högsta domstol har nu erkänt ett tredje kön. Alla kommer inte längre tvingas definiera sig själva som antingen kvinna eller man. I vissa fall får man nu beskriva sig som könsneutral. Dagen 140402.

Nej till forskning på regnbågsbarn. Regionala etikprövningsnämnden sätter stopp för ett forskningsprojekt som ville undersöka samband mellan barns astma och föräldrarnas sexuella läggning. I den ursprungliga ansökan, som även den fick nej, ville professorn studera förekomst av både adhd och astma. Expressen 140307. Kommentar: Det finns en mängd frågeställningar som det borde forskas på, men som vanligt är det tabu när det berör homosexuella personer.

EU-studie visar att sextrakasserier är vanligast i Sverige. Sverige hamnar i topp när det gäller sexuella trakasserier mot kvinnor. Detta enligt en färsk studie i EU. Varannan kvinna, 55 procent, i EU-länderna har varit utsatt för sexuella trakasserier åtminstone en gång sedan 15 års ålder. Och en av fem, 21 procent, under de tolv närmaste månaderna innan studien genomfördes. Det visar den undersökning som utförts av EU:s rättighetsbyrå FRA och som presenterades i Bryssel härom veckan. Statstiken som kommer fram är dyster läsning utifrån ett svenskt perspektiv. Sammantaget är Sverige överst på listan när det gäller sexuella trakasserier. 81 procent av de svenska kvinnor som deltog uppger att de har blivit sexuellt trakasserade någon gång sedan de fyllde 15 år. Vilket motsvarar nästan åtta av tio. Dagen 140319.

SR fälls för Hillsonginslag. Sveriges radios reporter var osaklig och partisk i ett inslag om församlingen Hillsong i Stockholm när det gäller samkönade relationer och abort. Det fastslår Granskningsnämnden för radio och tv i en fällande dom. Världen idag 140319.

Ruth Nordström: Människor är inte till salu! Människohandel – trafficking – är ett av de allvarligaste brotten på global nivå i världen i dag. Brottet innebär utnyttjande eller tvångsutnyttjande och utgör kränkningar av ett flertal mänskliga rättigheter. Offren för människohandel uppgår till den ofattbara siffran 27 miljoner människor – och det är de mest sårbara grupperna, nämligen unga kvinnor och barn, som drabbas mest. De utsätts för tvång till prostitution eller andra former av sexuell exploatering, tvångsarbete eller tvångstjänster. Utnyttjande äger rum så snart en person tvingats genom hot om våld eller användande av våld, bortförande, bedrägeri eller vilseledande, oavsett om offret gett sitt medgivande eller inte. Människohandel för sexuella ändamål har varit ett brott i Sverige sedan 2002 och lagen skärptes för fyra år sedan, men fortfarande är det mycket få fällande domar för brottet. Sedan sexköpslagen och förbudet mot köp av sexuella tjänster infördes år 1999, har nästan 5?000 brott anmälts men inga anmälningar har lett till fängelsedom. Världen idag 140404.

Nytt tv-avslöjande om homosexualitet efter "bikt". SVT:s Uppdrag granskning arbetar med ett program om prästers syn på homosexualitet. Enligt uppgift kommer programmet att sändas i maj. "Kyrkokansliet larmade under onsdagen om att Uppdrag granskning var på gång med frågan om homosexualitet. En reporter hade med dold kamera uppsökt präster och i själavårdssamtal framställt sin situation och undrat om råd och förbön." Dagen 140405.

SVT lurade präster under själavårdssamtal. Åtminstone fyra präster har blivit lurade i riggade själavårdssamtal om homosexualitet. Den hjälpsökande hade dold mikrofon och visade sig vara en reporter från SVT:s Uppdrag Granskning. Kyrkoherden Per Engström i Halland känner sig utsatt för övergrepp och är beredd att anmäla agerandet. Under 30-45 minuter ställde reportern frågor om det går att ”bota homosexualitet” till Per Engström utifrån inspelningen under själavårdssamtalen. Liknande dolda inspelningar av själavårdsamtal har SVT den senaste tiden gjort med präster också i Skara, Västerås och Uppsala stift. När tv-teamet kon för att konfrontera prästen hade tv-teamet med sig en utskrift av själavårdssamtalet, och avslöjade att den hjälpsökande egentligen var reporter på Uppdrag Granskning. Dagen 140408.

Uppdrag granskning: Vi kan inte kommentera. Ali Fegan är den reporter på SVT:s Uppdrag Granskning som överrumplade kyrkoherde Per Engström med frågor på en parkeringsplats i förra veckan. Men han svarar inte själv på några frågor. Jacob Sunnliden, kommunikatör inom Svenska kyrkan, bosatt utanför Helsingborg, skriver på sin blogg om det kommande programmet: ”Uppdrag Granskning undergräver ett förtroende som är livsviktigt och som räddat mängder med människor som står inför en svår situation. Både konfidenten och prästen kan plötsligt bli osäkra på huruvida situationen är riggad eller inte. Det är ingen god ingång i ett samtal som kanske handlar om liv eller död.” Dagen 140408.

Biskop kritisk mot Uppdrag gransknings smyginspelning. Biskop Per Eckerdal i Göteborgs stift är kritisk till metoden att hitta på själavårdande samtal, och spela in med dold mikrofon: "Det finns en uppenbar risk att det rubbar människors tillit till det tysta rummet." Esbjörn Hagberg konstaterar också att det är en ”absolut tystnadsplikt” som gäller för en präst i enskild själavård och bikt. "Inte ens om konfidenten kommer tillbaka och säger att det inte var något själavårdande samtal så löser det prästens tystnadsplikt." Dagen 140408.

Elisabeth Sandlund: SVT passerar etisk gräns med råge. Homofrågan leder in Uppdrag granskning på farliga vägar. Den undersökande journalistiken har sina gränser. Dess ädla syften kan missbrukas, exempelvis när journalisten eller redaktionen bestämt sig för att hitta belägg för den vinkel som man på förhand har bestämt sig för i stället för att inleda med en all­sidig och förutsättningslös faktasökning. Då ligger steget till häxjakt snubblande nära, då får all rim och reson ge vika för lusten att avslöja och sätta åt den som mer eller mindre godtyckligt definieras som makthavare, då tillgrips osmakliga och obehagliga metoder. Allt medan stridsropet ”ändamålet helgar medlen” genljuder på redaktionen. Dagen 140408.

Starka reaktioner på Uppdrag gransknings själavårdsbluff. Det är oetisk journalistik att spela in själavårdssamtal. Det menar Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd. Och Berit Simonsson från Oasrörelsen tycker Uppdrag gransknings tillvägagångssätt är hänsynslöst. Per Engström är inte den enda präst som blivit uppsökt på detta sätt, enligt uppgifter till Dagen rör det sig om åtminstone sex präster. Dagen 140409.

Uppdrag granskning försvarar bluffen. Enda sättet att avslöja missförhållandet. Det är Uppdrag gransknings svar på varför de valde att fejka ett själavårdssamtal med en präst. Inslaget ska sändas den 28 maj. Dagen 140409.

"Uppdrag granskning respekterar inte själavårdsrummet". Staffan Orrdal, kontraktsprost i Falkenberg, är en av flera präster som varnar för att Uppdrag gransknings dolda inspelning av själavårdssamtal med präster kan drabba oskyldiga. "De svagaste och mest utsatta i samhället riskerar att råka illa ut." "SVT ser inte själavårdsrummet som ett skyddat rum. Och därför kan man på goda grunder säga att präster och de som söker samtal framöver vet att SVT inte respekterar det som ett skyddat rum." Dagen 140410.

Elisabeth Sandlund: Svenska kyrkan inne på farlig väg. Yttre och inre tryck i homofrågan ökar. Allt fler röster inom kyrkan höjs för att den som inte är beredd att viga samkönade par inte ska få arbeta som präst över huvud taget. I så fall krävs en ändrad lagstiftning, eftersom väjningsrätten som ger präster generell möjlighet att neka vigsel i specifika fall finns inskriven i äktenskapsbalken. Dagen 140411.

Protest mot finska gaymän på frimärke. Somliga upprörs av planerna på frimärken med Tom of Finland-motiv och en namninsamling mot serien från finska postföretaget Itella har nått upp i ett tusental underskrifter. Svenska Dagbladet 140422.

Undersökning om hbtq-personers villkor i kyrkor. Det är EKHO (ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer) i Göteborg som i ett pressmeddelande berättar att de under året ska påbörja projektet "Församling för alla" där hbtq-personers situation i kristna församlingar i Västra Götaland ska utredas. Projektet finansieras av Rättighetskommittén i Västra Götaland. Världen idag 140423.

Erik Ullenhag (Fp), hbt-minister: Sverige ska vara bäst på hbt. För att Sverige ska kunna tala med trovärdighet och påverka situationen för hbt-personer runt om i världen måste vi sopa rent framför egen dörr. Därför ska Sverige vara världens bästa hbt-land. Svenska Dagbladet 140424.

Präster och pastorer: Själavård svårare efter Uppdrag gransknings inspelning. Uppdrag gransknings smyginspelning av själavårdssamtal har gjort många pastorer och präster försiktigare. Var tredje tror att händelsen påverkar deras samtal under tystnadsplikt, visar en Dagenenkät med cirka 400 pastorer. I enkäten frågades också om hur man spontant reagerade på händelsen. 82,7 procent svarade att de blev upprörda, 14,2 procent är tveksamma medan 3,1 procent anser att sättet som Uppdrag granskning agerat på är en nödvändig journalistisk arbetsmetod. Dagen 140423.
"Risken finns att det här sår ett frö av misstro – men vi ska tåla att granskas." Kommentar från fyra präster och pastorer från olika samfund. Dagen 140423.

Två miljoner kronor mot trafficking. I lördags skänkte Erikshjälpens 57 second hand-butiker sina dagskassor till biståndsorganisationen antitraffickingkampanj "Inte till salu". Insamlingen gav över två miljoner kronor Världen idag 140428.

Franklin Graham Answers: Can Gay People Go to Heaven? Charisma 140429.

"Tänk om alla kvinnor kan finna sin inre flata?" Den 10 maj hålls Feministiskt Forum 2014 i ABF-huset i Stockholm. Som en av programpunkterna kommer ett seminarium att hållas med rubriken "Konsten att bli lesbisk". När det gäller homosexualitet brukar det många gångar talas om att den är medfödd. Här verkar det handla om något annat nämligen att ”våga ta steget över till den andra sidan.” Tankarna går till Bibelns ord om ”kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga.” Rom 1:26. Flammor 140501.

Omstridt anglikansk biskop tar ut skilsmisse. Gene Robinson, den første anglikanske biskopen som var åpent homofil, offentliggjorde søndag at han ville skille seg fra mannen han i 2010 giftet seg med. Dagen 140507.

Är detta vad feministerna önskar sig? Den 10 maj hålls Feministiskt Forum 2014 i ABF-huset i Stockholm. Som en av programpunkterna kommer ett seminarium att hållas med rubriken "Konsten att bli lesbisk". Bland annat presenteras detta på följande sätt. ”Tänk om sexualiteten inte är statistik? Tänk om alla kvinnor kan finna sin inre flata? Då skulle bara en galning fortsätta att leva med män i ett ojämtställt samhälle.” Är detta idealsamhället som dessa feminister önskar, ett samhälle där kvinnorna kan ”finna sin inre flata” och på det sättet slippa att leva med män? Om man ändå fortsätter att göra så är det tydligt att man skall stämplas som ”galning”. En nyutkommen bok presenteras också i programmet för detta seminarium, den heter "En liten handbok i konsten att bli lesbisk”. Författarna till denna är Matilda Tudor och Mian Lodalen. Boken presenteras som att här ”ges vägledning och du utmanas att våga ta steget över till den andra sidan." Dagen 140509.

Våldtagna män får dåligt stöd. Vården saknar rutiner för att ta hand om män som utsatts för sexuella övergrepp, visar en granskning som RFSU har gjort. Hälften av landstingen kan inte garantera akut psykologisk hjälp. En enkätstudie från Lunds universitet tidigare i vår visade att 17 procent av männen mellan 18 och 29 år hade blivit utsatta för sexuella övergrepp. Bland kvinnor är siffran 36 procent. Svenska Dagbladet 140511.

Världsbanken redo ge Ryssland jättelån. Världsbanken, där Sverige är viktig bidragsgivare, planerar lån till Ryssland på flera miljarder kan SvD Näringsliv avslöja. Lånen behandlas samtidigt som USA:s president Barack Obama och Sveriges utrikesminister Carl Bildt kritiserar Ryssland hårt och beskriver annekteringen av Krim som ett folkrättsbrott. Mejlet, som SvD Näringsliv tagit del av, klassas som hemligt och handlar om åtta planerade lån till Ryssland på sammanlagt 868 miljoner dollar, cirka 6 miljarder kronor. Det största enskilda lånet är på 300 miljoner kronor, det minsta på 22 miljoner. Pengarna ska bland annat gå till ryska transport- och energiprojekt. Svenska Dagbladet 140511.
Svensk splittring i ärendet. Frågan om miljardlån till Ryssland mitt under brinnande konflikt i Ukraina har blivit ett ärende som delvis splittrar UD och finansdepartementet, erfar SvD Näringsliv. Svenska Dagbladet 140511.

Ebba Busch Thor (KD): Krafttag mot människohandeln. Varje år förs enligt Riks­polis­styrelsen uppemot 600 unga kvinnor och även flickor så unga som tolv år, in i Sverige i syfte att säljas för sexuella ändamål. Siffran är osäker och mörkertalet stort. I Europa som helhet handlar det om hundratusentals offer. Människohandeln är en djup kränkning av de mänskliga rättigheterna. Kvinnors och barns kroppar exploateras. Hot, misshandel, övergrepp och förnedring blir ofta en del av vardagen. Alla som håller människovärdet högt har ett ansvar att agera för att stoppa detta slaveri – ett slaveri som med fog får sägas vara en av vår tids största utmaningar. Världen idag 140512.

Hallå där Maria Ahlin... ...ordförande i människorättsorganisationen Freethem, som informerar om människohandel för sexuella och andra ändamål (trafficking). I onsdags släppte ni låten "These Children" och på fredagen låg den etta på svenska Itunes lista över köpta låtar. Världen idag 140515.

Drew Edwards: Pornography and Its Addiction. Pornography is nothing new. It has been around for thousands of years. The fact that it is now readily accessible, convenient, affordable, anonymous, and has penetrated popular culture so deeply and yet seemingly so easily, is cause for alarm. Pornography's devastating and corrupting impact on the human heart is tearing individuals, marriages, families, and our social fabric apart. Regrettably, pornography is now commonplace in our sexually liberated, "anything goes" culture. But we do not lose faith, because God is stronger than our weakness and any temptations we will face. CHM 140601.

Ruth Nordström: Sverige gör för lite för att bekämpa människohandel. Förra veckan släppte Europa­rådets expertgrupp mot människo­handel, Greta, sin rapport om Sveriges implementering av Europarådets konvention om bekämpning av människohandel. Enligt Europarådets rapport har Sverige inte gjort tillräckligt för att bekämpa människohandel. Sverige kritiseras bland annat för att sakna en större nationell handlingsplan för att bekämpa dessa brott, inte minst på området arbetskraftsexploatering. Världen idag 140602.

It's Official: Porn Users Have Smaller Brains. A research study published last week in the peer-reviewed Journal of the American Medical Association: Psychiatry concludes that the more porn a person watches, the less gray matter, activity and connectivity they have in their brain. "This study shows that heavy porn users have structural brain shrinkage. Whether they were born with the shrinkage and therefore doomed to their fate, or whether they shrink the more they watch, neither is good. It's like saying you have a brain tumor and worrying about whether you were born with it or whether you are doing something to cause it. Both are bad." Charisma 140603.

Immorality More Acceptable Than Ever in America, Gallup Poll Reports. Americans are showing more tolerance for a range of behaviors, with sex between unmarried adults, medical research on stem cells from human embryos, and doctor-assisted suicide all showing record highs and increases in "moral acceptability" from last year. The Gallup poll's annual "moral acceptability" scale has been conducted since 2001 and charts shifting cultural attitudes on a number of hot-button social issues. In the 2014 list released Friday, Gallup researchers said 12 of the 19 categories reflected "levels of moral acceptance that are as high or higher than in the past." Against a backdrop of sweeping legal victories in favor of same-sex marriage, the 58 percent of Americans who rated gay and lesbians relations as morally acceptable was mostly unchanged from last year's rating of 59 percent. Last year's figure, however, represented a 19-point shift since 2001, the largest change for any issue on Gallup's list, which it started at that time. Charisma 140603.

Gayäktenskap på frammarsch i USA. En regnbågsfärgad revolution pågår i det tysta i USA. I flera konservativa delstater verkar förbud mot samkönade äktenskap vara på väg att hävas och gifta gaypars rättigheter har stärkts. Aktivister hoppas nu att Högsta domstolen sätter ned foten i frågan. Det finns 650.000 samkönade par i USA och 9 miljoner homosexuella, bisexuella, transsexuella eller queer. Sydsvenskan 140604.

Hasse hade aids - men Jesus gjorde honom helt frisk. Ett liv med droger, pervertering och misär. Och så en hiv-diagnos som utvecklades till aids. Hasse Gardelachs framtidsutsikter var beckmörka. Men inget är omöjligt för Gud. Hasse fick möta Jesus, han började bekänna sina synder och be om förlåtelse. Då grep Gud in och idag är han helt fri från aids. (140609).

A Former Lesbian Reveals How to Actually Deal With Homosexuality. Jesus can change the life of anyone in the grip of sin. The Bible has the solution for all who struggle with homosexuality. I should know. I was in this lifestyle for 14 years and I am now victoriously free! It took a body of believers to help me, spend time with me and be an example to me.My story has been documented in my book, Called Out, and written about in Charisma magazine. I've also given my testimony many times on television as well as in many churches across our nation. Charisma 140612.

Texas Gov. Rick Perry Compares Homosexuality to Alcoholism. Perry said Wednesday that conversion therapy, a treatment meant to turn homosexuals into heterosexuals, may not be effective, but being homosexual is a choice. "Whether or not you feel compelled to follow a particular lifestyle or not, you have the ability to decide not to do that," Perry told interviewer Greg Dalton. "I may have the genetic coding that I'm inclined to be an alcoholic, but I have the desire not to do that, and I look at the homosexual issue the same way." Christian Headlines 140613.

Angelina Jolie bjöd in Denis Mukwege. Denis Mukwege och hundratals andra experter har diskutera sexuellt våld i konflikter. En av initiativtagarna var skådespelaren Angelina Jolie. Under onsdagen träffade Denis Mukwege Storbritanniens premiärminister David Cameron och enligt pmu.se skriver brittiska medier att Mukwege tydligt förmedlade sitt budskap: "Det internationella samfundet måste upprätta en röd linje för användning av våldtäkt i krig på samma sätt som den gjort för användning av kemiska vapen." Dagen 140613.

Hel svensk skolgrupp könsstympad. Ett 60-tal fall av könsstympning av unga flickor har upptäckts i Norrköping sedan i mars. I en grupp med 30 flickor hade samtliga könsstympats. 28 av dem hade utsatts för den grövsta formen, då klitoris och blygdläppar skärs bort, och underlivet sys ihop sånär som på en liten öppning. Det är skolhälsovården som upptäckt övergreppen, skriver Norrköpings Tidningar. Dagen 140620.
Handfallenhet gör småflickor till offer. Könsstympning kräver insatser på bred front. 60 flickor är 60 för många. Och det riktigt skrämmande är att om det ser ut så i Norrköping finns det ingen anledning att tro att det är bättre på andra håll i landet. Mörkertalet är gigantiskt och det svenska samhällets handfallenhet uppenbar. Dagen 140624.
"Det ovanliga - att inte vara ihopsydd". När Anissa Moham­med Hassan frågade en grupp nyanlända skolflickor i Norrköping om de hade blivit ihopsydda i underlivet, räckte alla upp handen. Nu vill hon att sjukvården och barnhälsovården ska bli bättre på att upptäcka könsstympning. Världen idag 140626.
Kommentar: Detta är inte en fråga som RFSL driver och då är det en icke-fråga bland politikerna och Uppdrag granskning!

Kristdemokrat misshandlad - anklagades för att hata homosexuella. En kristdemokrat i Uddevalla blev slagen i ansiktet och anklagad för att vara homofob när några personer han samtalade med fick reda på hans partitillhörighet. Världen idag 140625.

Pedofili ska behandlas med läkemedel. Läkemedelsverket har godkänt en klinisk studie mot pedofili, den första i sitt slag. Sexualdriften i det akuta skedet ska minskas - med hjälp av ett preparat mot prostatacancer. UNT 140621.

M: Fler förskolor och skolor ska hbt-certifieras. Vid en presskonferens på torsdagen presenterade Moderaterna sin plan för ett "hbtq-lyft". Det handlar bland annat om ökad hbt-certifiering av skolor och förskolor och att samtliga kommuner och landsting ska införa hbtq-handlingsplaner. Världen idag 140626.

Berit Simonsson: Kapad regnbåge. Vem har "copyright" på regnbågen? Många gör anspråk på den. Pridefestivaler, hbtq-rörelsen, regnbågsflaggor på bussar och spårvagnar. Det är många som vill lägga beslag på regnbågen. Men regnbågen är Herrens säger Guds ord. Ingen annan, varken enskild eller rörelse, kan därför räkna den som "sin". "MIN regnbåge, sätter jag i skyn ..." säger Herren själv i 1 Mos 9:13 i berättelsen om Noa och Arken. Världen idag 140627.

"Han speglar inte våra värderingar." "Man kan inte använda Företagarna för att driva sina egna åsikter om Pridefestivalen." Det säger Roger Tuomas, vice ordförande i Företagarna i Pajala, om styrelsens beslut att rikta misstroende mot ordförande Bertil Kero. Världen idag 140630.
Hade "fel åsikt" om hbtq - lämnar Företagarna. Anklagad för fel åsikter i hbtq-frågan, lämnade Företagarnas ordförande i Pajala, Bertil Kero, på måndagen sin post. "Sverige har blivit som Nordkorea", säger en kritisk Bertil Kero som avgår efter 14 år. Bertil Kero menar att åsiktsklimatet i Sverige hårdnat betänkligt bara på några år: "För fem år sedan var det inga problem att stå för mina åsikter. Nu är det halshuggning. Mångfalden inkluderar inte oss som har en annan åsikt och vi är ganska många." Världen idag 140630.

Johan Lundell: (M) + hbtq = sant. 26 juni lanserade "Nya Moderaterna", som de kallar sig själva i pressmeddelandet, en ny satsning: hbtq-lyftet. Att kommentera hela innehållet låter sig inte göras; jag nöjer mig med att kommentera den sista av punkterna: "Vi vill se ökad hbt-certifiering av förskolor och skolor." Innehållet i certifieringen bestäms av RFSL. Kostnaden, cirka 4.000 kronor per anställd, går till RFSL. Vilka åtgärder verksam­heten behöver vidta bestäms av RFSL. Den som avgör om man får certifikatet är RFSL. Frågan är om det ens behöver påpekas hur galet det är att kommunala eller landstingsdrivna vårdmottagningar, fritidsgårdar, förskolor, skolor och bibliotek helt plötsligt behöver följa direktiv från en ideell organisation som dessutom är Sveriges kanske skickligaste lobbygrupp. Vilken annan lobbyist ges möjligheten att certifiera kommunal eller landstingsdriven verksamhet? När alla andra organisationer får betala för sitt lobbyarbete lyckas skandalomsusade RFSL, vars förra distriktsordförande i Halland nu åtalas för bland annat våldtäkt under sin tid som ordförande, med att dessutom få bra betalt i sin opinionsbildning.
Från politiskt håll hävdas det att hbt-certifieringen är en kunskapssatning. Det är möjligt, men det handlar också om att förändra språkbruket; att ersätta icke könsneutrala ord med könsneutrala. Någon annan slutsats kan man inte dra efter att ha gått igenom tiotals tidningsartiklar, där just detta lyfts fram av dem som nyligen genomgått kurserna och blivit certifierade. I flera artiklar från 2012 står det att en hbt-certi­fierad förskola har hbt-certifieringen för att "undervisningen sker i en könsneutral miljö". Bibliotekarien på Hallonbergens hbt-certifierade bibliotek förklarar DN att "Sitter det ett gäng killar i en soffa säger jag hej ungdomar i stället." Catharina Ek på Sollentuna bibliotek menar att "ett konkret exempel är att inte be barnen att 'deras mamma eller pappa' ska skriva under lånekortsblanketten, eftersom det finns barn med två mammor eller två pappor". Istället föreslår hon termen "vuxen". Eva Ljung på Folktandvården i Uppsala säger samma sak: "Istället för att fråga om mamma eller pappa brukar borsta tänderna kan man fråga om någon vuxen brukar hjälpa till."
I en rapport kring ett biblioteks certifiering uppmuntras det att "fundera på om det går att använda barn, ungdomar, vuxna, föräldrar, låntagare, besökare istället för tjejer, killar, kvinnor, män, mammor, pappor", att inte förutsätta att "alla vill bli kallade för han eller hon" utan kanske "hen" och "om biblioteket har en föräldrahylla är det bättre att kalla den för familjehylla". På blanketter med kryssrutor för kön "ska det finnas ett tredje alternativ". "Nya Moderaternas" officiella ståndpunkt är alltså att man ska uppmuntra skolor och förskolor att genomgå denna process för hbt-certifiering. Grattis till de riksdagskandidater som vågar ta avstånd från att RFSL ska ges detta inflytande över svensk utbildning och sjukvård. Världen idag 140702.

Brown vs. Vines, the 'Gay Christian' Debate You've Waited For. Brown pointed out that Vines' position strips the Bible—and the words of Jesus Himself—from any kind of trustworthiness at all."That's the whole fatal flaw of Matthew's argument. It's saying that God Himself did not understand the concept of sexual orientation, which is outrageous—and that He inspired the writers of Scripture to write things that would be terribly harmful to same-sex attracted people, because if sexual orientation is a true concept, it's existed through the ages. So God inspired people to write the opposite of that to hurt people for 3,000 years, until somehow in the aftermath of the sexual revolution, when our sexual morality is in massive decline all around us, we discover this new thing called sexual orientation." Charisma 140630.
Can You Be Gay and Christian? - Dr. Michael Brown debates Matthew Vines. Yout tube 42:31.
Why Gay-Affirming Christians Can't Accept the Inspiration of the Bible. The simple fact is that is impossible to fully affirm the divine inspiration of the Scriptures, which includes a full affirmation of the deity of Jesus, while at the same time claiming that God approves of committed homosexual relationships. Charisma 140630.
Are we using the Bible to sanction anti-homosexual prejudice? In contrast, there is not a single verse in the entire Bible that says one positive thing about homosexual relationships (I hope we're beyond people trying to claim Jonathan and David were gay) while every reference to homosexual practice is entirely negative. This means that gay-affirming Christians must believe that God, who certainly understood "sexual orientation" and was aware of every human relationship that would ever exist, inspired His servants to write words that, if fairly and honestly interpreted through the centuries, would be used to condemn homosexual practice. Even in terms of practical life application, gay-affirming Christians must say that Paul did not give valid instructions, since he wrote, " 'It is good for a man not to have sexual relations with a woman.' But because of the temptation to sexual immorality, each man should have his own wife and each woman her own husband" (1 Cor. 7:1-2). Over and over, I have heard gay-affirming Christians quote Paul's words, reminding us that he wrote that it's better to marry than to burn with lust, which is why we need to allow two homosexual men or women to "marry." But that's not what Paul wrote, and if you want to quote him in part, then quote him in full: "each man should have his own wife and each woman her own husband." Once again, you have to say that Paul wasn't really inspired, since he still leaves out same-sex partners. Instead, he was inspired to write words that leave out homosexual relationships. Worst of all, gay-affirming Christians must believe (and do believe!) that Jesus Himself, who saw into the hearts and souls of human beings, really didn't "get it." John 2:25 tells us that Jesus "knew what was in man." Gay-affirming Christians tell us He did not. You tube 1:33:53.

Polisen om hatbrott mot Håkan och Roy i Kinna: Vi spekulerar inte i några motiv, utan konstaterar bara att vi är mycket tveksamma till om målsäganden verkligen utsatts för brott. Våra förundersökningar uppgår till närmare 200 sidor. Inte i något av dessa ärenden går det att styrka brott. GP 140711.

Bek Curtis: Christian Mom Shares 6 Ways She Broke Free From Porn Addiction. My freedom journey began with a distinct moment when watching a particular porn video (this is not a reason to keep watching until you have an 'Ah-Ha!' moment). There was a girl positioned in front of the camera lying on a couch, and while I truly cannot remember the sexual acts she was engaged in, I do remember her eyes. I saw within those eyes a lifetime of pain, a lifetime of abuse and rejection. The eyes are the window to the soul, and hers was broken and crushed. Charisma 140724.

Newspaper Editor Fired for Bashing Pro-Gay View of the Bible. former Iowa newspaper editor is accusing the "Gaystapo" of rewriting the Bible to make it appear that God's Word did not condemn homosexual acts until 1946. Bob Eschliman's comments appeared in his personal blog last Monday, July 21. But he was fired as editor of the Newton Daily News in Iowa after national media critic Jim Romenesko sent Eschliman an email the next day asking if his paper could fairly cover the gay community in light of the personal views he expressed that homosexuals were "the enemy," the Des Moines Register reported. Charisma 140729.

Military: Gay Pride Parades Are OK, Vacation Bible School Is Not. "I will never understand why it's OK for the military to march in a gay-pride parade but not be allowed to spend an hour talking to children who look up to them (soldiers)," the Guardsman said. "I honestly never thought I'd see the day that this would happen in my hometown." In June, the Department of Defense gave permission for a military color guard to march in Washington, D.C.'s gay pride parade. It marked the first time in history that the U.S. Army Military District of Washington participated in the parade. Pastor Hogan said the entire incident is both appalling and ludicrous. "I don't think most Americans realize how much their religious liberty is in jeopardy," he said. "If they did this to us, how bad is it somewhere else? This is not just a big-city issue. This is a small-town-America issue. Americans need to wake up." Charisma 140729.

Alex Kocman: 4 More Sins That Are Also OK If You Ignore the Bible on Homosexuality. Lying. Murder. Gossip. Idolatry. Charisma 140730.

Bert M. Farias: A Call for Humility and Repentance in the Gay Community. My recent Charisma News article on homosexuality sure caused a stir in the world of gay. I didn't know so many of them read Charisma, a conservative Christian magazine. Attached to a few comments were death threats and statements like, "I hope you die of pancreatic cancer." And then these same people have the audacity to accuse me of being filled with hate, filled with Satan, calling me a delusional piece of trash, an absolute monster, and other grossly offensive obscenities not appropriate for public space. One could easily have mistaken them for terrorists who delight in killing those who refuse to convert to their ideology. But it should come as no surprise when people become infuriated at the calling out of their sins. Even the Pharisees shamelessly called Jesus a demon (John 8:48) when He told them that they were of their father, the devil (John 8:44). They called John the Baptist a demon too (Luke 7:33), of whom Jesus said there wasn't a greater prophet (Luke 7:28). Isn't it rather ironic that people under demonic influence accuse others of having demons? Phil Robertson said, "The truth always sounds like hate to those who hate the truth." Charisma 140730.

Flera studier som publicerats under de senaste åren visar att en mycket större andel hbtq-ungdomar har erfarenhet av sex mot ersättning jämfört med andra ungdomar. RFSL Ungdom påbörjar därför ett treårigt projekt för att kunna arbeta för hbtq-ungdomar som har eller har haft sex mot ersättning. Projektet kommer att via en webbportal erbjuda stöd till hbtq-ungdomar som haft sex mot ersättning samt utbilda exempelvis BUP, skolhälsovård, ungdomsmottagningar och socialtjänsten för att ge relevant stöd till hbtq-personer i behov av detta. RFSL Ungdoms stöd- och utbildningsverksamhet i projektet kommer att ha ett tydligt normkritiskt perspektiv, och utgå från att sex mot ersättning kan se ut på väldigt olika sätt. Ett viktigt perspektiv i RFSL Ungdoms stödverksamhet är att utgå från de olika upplevelser, känslor och behov som uttrycks av unga hbtq-personer. I det ingår att ge unga redskap för att förbättra sin sexuella hälsa. RFSL Ungdom 140723.

Lukas Berggren: Under Prideveckan prövas lojaliteten.Syftet de progressiva krafter som drev igenom den könsneutrala äktenskapslagen hade var aldrig "bara" att införa könsneutrala äktenskap. Det ser vi på de krav som nu reses. Syftet var att avskaffa äktenskapet som institution. Den vänster som har ropat "död åt familjen" och velat störta äktenskapet under årtionden är sig lik. Men den bytte av taktiska skäl retorik under en period, och ville då låta äktenskapet "inkludera alla". Nu känner vi igen den gamla retoriken igen. "Hejdå äktenskapsbalken!" är ett uttryck för den. Det finns de som ser Pridefestivalen som en manifestation för alla människors lika värde. Vore den det, så hade den varit enkel att ge sitt stöd. Alla människor – oavsett hur man definierar sin sexualitet – är lika mycket värda. Men Pridefestivalen är främst en politisk manifestation, med normupplösning och relationsanarki som mål. En sådan politik är skadlig, inte minst för barn och unga. Och man måste inte gilla skadlig politik för att stå för alla människors lika värde. Världen idag 140730.

Janet Boynes: Ex-Lesbian Shares How She Discovered Freedom in Christ. My life was a living example of Revelation 3:20, in which Christ says, "Behold, I stand at the door and knock. If any man hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me." Little by little, with the help of God and with the prayer and support of my friends, I began to leave my old lifestyle behind. It was far from easy. My life was a constant struggle that became a war on the bad days. I still hurt from all the wounds that had been inflicted throughout my life and I still had my problems, but when I turned to God, I knew that I could bring all my troubles to Him. He became my strength. He began filling the emptiness in my heart, binding up the hurts and healing them. For the first time in my life, I began to feel at peace. Life itself is a struggle and a search for identity, no matter if you are heterosexual or homosexual. But for those of us who have considered or pursued homosexuality, the search becomes even more difficult. Charisma 140731.Glädjeyra efter hävd anti-gaylag. Homosexuella i Uganda firar att den hårt kritiserade lagen mot dem har ogiltigförklarats i domstol. Orsaken är att det nödvändiga antalet parlamentsledamöter inte var närvarande när lagen antogs i slutet av december förra året. Homosexualitet fortsätter likväl att vara straffbart i Uganda, enligt tidigare lagstiftning från den tid då Uganda var ett brittiskt protektorat. SvD 140801.

Larry Tomczak: 'I'm Ashamed to Admit I Have a Problem With Masturbation'. What follows will seem foolish and preposterous to pop-culture adherents, yet to those desiring to please God and live pure, it brings peace, joy and freedom. Ephesians 5:3 calls us "God's holy people" and says "there must not be even a hint of sexual immorality, or of any kind of impurity ... for it is shameful even to mention what the disobedient do in secret" (v12). Scripture always speaks approvingly of sexual pleasure as long as it is confined to married partners. God categorically and without exception prohibits premarital and extramarital activity. "You will remember the instructions we gave you in the name of the Lord Jesus. God's plan is to make you holy, and that entails first of all a clean cut with sexual immorality. Every one of you should learn to control his body, keeping it pure and treating it with respect" (1Thess. 4:2-4, Phillips). Charisma 140804.
Larry Tomczak: Ashamed About Masturbation No More: The ABCs to Victory. Here's the Deal: Embracing a biblical worldview brings liberty and guilt-free sexuality. Sexual pleasure is of divine origin, a gift from Almighty God, and enjoyed to the fullest when aligned with the will of God in covenant marriage. Charisma 140813.

Prideparaden 2014 – ett motbjudande spektakel. Nya Tider var på plats under årets Prideparad och dokumenterade begivenheten. Vår reporter beskrev till redaktionen sin arbetsdag som "tre timmar i helvetet" och ifrågasätter det lämpliga i att utsätta barn för det som vissa deltagare i paraden gjorde sig skyldiga till. FI med Gudrun Schyman i spetsen var där. De hade lika många deltagare som Moderaterna och SAP / SSU. Många av de unga ”feminister” som promenerade bakom Gudrun skanderade följande ramsa: ”Inga rasister på våra gator – fyll dem hellre med bögar å flator!” Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven var med. Statsminister Fredrik Reinfeldt hade ett antal livvakter med sig och bakom honom gick två beväpnade poliser i uniform. Fria Tider 140810.

Kyrkan på Pride.

Var femte tjej sexuellt trakasserad. På toaletterna, i omklädningsrummen eller korridoren. Den fysiska och psykiska mobbningen äger rum överallt i skolans värld. Var femte tjej på högstadiet uppger sig blivit utsatt för sexuella trakasserier och runt var tionde pojke uppger att de blivit utsatta. Uppgifterna kommer fram i Friends årliga rapport. 12 766 barn har deltagit och svaren är i många fall nedslående. LT 140815.

Allt färre åker fast för sexköp. I fjol syntes en kraftig minskning – framförallt i Stockholm där antalet lagförda sexköp nära på halverades. Samtidigt syns inga tecken på att sexhandeln har minskat. "Vi hade inte tillräckliga resurser att jobba med det här. Det är alltid prioriteringar som står mot varandra," säger Carina Lennquist, enhetschef för Citypolisen i Stockholm. I hela landet minskade antalet lagförda sexköp med 25 procent 2013 i jämförelse med året innan. I Stockholms län var tappet ännu större. Där rasade antalet från 153 år 2012 till 80 stycken i fjol. svt 140815.

De startar akutboende för kvinnor som utnyttjats i prostitution. Det började med volontärt arbete för att hjälpa kvinnor i prostitution i Köpenhamn. Nu siktar Elisabeth, Josefina och Maria på att starta ett akutboende i Malmö för kvinnor som utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. "Om man ska vara trovärdig som kristen borde det vara en självklarhet att hjälpa andra", säger Maria Lindskog. Inblick 140807.

Once Gay, Always Gay? Not Necessarily. People who struggle with gay feelings are usually told they should simply accept their homosexual identity. Many psychologists believe it's wrong to suggest that homosexuality could be or should be treated as a problem. You're gay. Big deal. We accept you. Have whatever kind of sex you want.But what about people who struggle with same-sex attraction and yet genuinely want freedom from homosexuality because they believe it violates Christian morals? These people face a triple dilemma because (1) some Christians are prejudiced against gay people and don't really care; (2) many churches just aren't equipped to offer counseling; and (3) our mainstream culture believes that once you're gay, you're always gay.But this didn't stop my friend William Dobson from abandoning the gay lifestyle. His story needs to be considered. Charisma 140820.

Farm Owners Fined $13,000 for Saying 'No' to Lesbian Wedding. Christian farm owners in upstate New York who declined a lesbian couple's request to hold a wedding ceremony on their property have been fined $10,000 and ordered to pay the women $1,500 each. Cynthia and Robert Gifford, who own Liberty Ridge Farm near Albany, rent their facilities for birthday parties and about a dozen weddings each year. Charisma 140821.

Olof Edsinger: Inte kallade till smidiga vägar. Som bibeltroende kristna kommer vi att hamna på kollisionskurs med en stor del av vårt samhälle när det gäller synen på sexualitet i allmänhet och homosexualitet i synnerhet. Jag tror att det finns en skapelseordning som gör gällande att manligt och kvinnligt kompletterar varandra. Det är också bara manligt och kvinnligt i sexuell förening som kan ge upphov till nytt liv. Den så kallade heteronormen svarar därmed mot ett djupt biologiskt, psykologiskt och socialt mönster som i grunden har väldigt lite med religiös tro att göra – samtidigt som den ändamålsenlighet som skapelsen uppvisar är ett viktigt indicium på att det verkligen finns en Skapare (jämför Romarbrevet 1:18-28). Dagen 140815.
Olof Edsinger: Är alla "sexuella varianter" likvärdiga? Nya testamentet lyfter fram ett stort antal uttryck för den här världens bortvändhet från Gud, och homosexuella handlingar är bara ett av många exempel på detta. Paulus skriver till korinthierna: ”Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som ut­övar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike” (1 Kor 6:9–10). Att säga och agera utifrån att något inte stämmer överens med Guds vilja kan inte vara detsamma som att döma. Vad jag ville peka på i mitt svar till Greger Andersson är att HBTQ-rörelsen har blivit spjutspetsen i ett radikalt omdaningsprojekt av hela vårt samhälle. Man förkunnar nästan alla sexuella varianter som likvärdiga, man betraktar normer som per definition förtryckande och könsidentitet som en social konstruktion. Själv tror jag inte att det är detta budskap som är lösningen för någon enda av oss – oavsett sexuell identitet. Tvärtom tror jag att det – inte minst i den unga generationen – riskerar att skapa ännu fler offer i en allt mer förvirrad tid. Dagen 140827.

KD:s hbt-talesperson fick sajt hackad. Annika Eclund, riksdagsledamot för Kristdemokraterna och partiets talesperson i hbt-frågor fick sin hemsida hackad och ersatt med grovt pornografiskt material. Sajten är nu stängd. Världen idag berättade tidigare i veckan om KD i Umeå som utsatts för skadegörelse vid upprepade tillfällen och hur delar av KD i Solnas reklamutskick hamnade i ett soprum. Partiledare Göran Hägglund attackerades med en tårta vid ett offentligt framträdande i Göteborg nyligen. Attacken tog en hbtq-grupp på sig som menade att KD sprider "homo- och transfobi". Världen idag 140828.

"RFSL uppmanar till lagbrott". På RFSL:s hemsida fanns fram till i onsdags en guide med råd och tips till den som köper sex. Till exempel att komma överens om priset och "vilken service som tillhandahålls" i förväg. Uppmaning till lagbrott, menar polisen, och får medhåll från Svenska Evangeliska Alliansen. RFSL menar att det handlar om hiv-prevention. Guiden är riktad till män som köper sex av andra män och har funnits på RFSL:s hemsida i flera år. Världen idag 140904.

Svenska Evangeliska Alliansen kritiserar RFSL:s uppmaning till sexbrott. Det är alarmerande att statsbidrag delas ut till en organisation som uppmanar människor att köpa sex, och därmed begå ett lagbrott. En fyra sidors broschyr om hur man köper sex på ett säkert sätt, utgivet av RFSL, har rört upp känslor. Först ut att reagera var Stockholmspolisens människohandelsenhet. Guiden som RFSL tagit fram tipsade bland annat hur en sexköpare ska göra för att komma överens om en lämplig mötesplats, hur man ska komma överens om priset och vilken service som förväntas tillhandahållas. Dagen 140904.

Ruth Nordström: Vad står RFSL för – egentligen? "Vad för sex kan du tänka dig att sälja? Det är när du är klar över detta som du kan förhandla med en kund." Frågan ställs på RFSL:s (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) hemsida Röda paraplyet – en guide för försäljning av sex. Förra veckan fanns även en "guide för säkert sexköp" på RFSL:s hemsida. "Även om man är sexköpare har man rätt till att få information om säkrare sex", sade Suzann Larsdotter, socionom och sexolog på RFSL till P3 och försvarade sexguiden. Polisen höll inte med. Marie Näslund, polisinspektör på människohandelsenheten vid Stockholmspolisen sågade RFSL:s sexguide i P3: "Det är konstigt att man går ut och uppmanar folk till att begå brott, man begår ju brott när man köper sex". Världen idag 140908.

Marcus Birro: RFSL flyger under radarn. RFSL, som nästan har uppnått någon form av myndighetsstatus, skrev nyligen så här på sin hemsida: Vad för sex kan du tänka dig att sälja? Det är när du är klar över detta som du kan förhandla med en kund. Det har också på hemsidan funnits en guide för säkert sexköp. RFSL vill alltså avskaffa sexköpslagen och även legalisera bordeller. Expressen 140910.

Marcus Birro om RFSL:"Nästan som en politisk instans". "De har under väldigt lång tid flugit under radarn och betraktas nu nästan som en politisk instans, en myndighet som alltid har rätt iallting." Orden kommer från Marcus Birro efter att han på onsdagen publicerat en krönika om RFSL:s stora och dyra inflytande i det svenska samhället och det faktum att en så väl ansedd organisation på sin hemsida uppmanar till brott. Världen idag 140910.

Ruth Nordström: Skydda barnen! Varje dag utsätts små, oskyldiga barn för våld och sexuella övergrepp. Barn säljs. Till tvångsarbete, prostitution och bordeller. Förövarna är inte bara drogmissbrukande, kriminella ligor. Det är lastbilschaufförer, lärare, läkare, advokater och säljare. Som ofta konsumerar mycket pornografi. Oroväckande siffror visar att de största konsumenterna av pornografi i världen i dag är barn mellan tolv och sjutton år. Hur formar det deras tankar, handlingar och människosyn? Sveriges nya regering meddelade nyligen att FN:s barnkonvention ska bli svensk lag. Det är ett välkommet besked. Enligt FN och andra internationella organisationer utsätts 1,2 miljoner barn för människohandel – varje år. Det är ofattbara siffror. Men bakom varje siffra står ett litet barn. Se barnen. Skydda barnen! Världen idag 141008.

39 000 flickor gifts bort i dag. Kampanj lyfter barnäktenskap i samband med den internationella flickdagen. Idag är det internationella flickdagen, en dag som FN instiftat på initiativ av barnrättsorganisationen Plan International, med målet att sätta fokus på flickors rättigheter. I år har Plan International försökt att uppmärksamma dagen genom olika kampanjer runtom på jorden, för att belysa hur utsatta flickor är i världen, och att varje dag gifts bort ungefär 39 000 flickor. Dagen 141011.

Universitetet misstänkte "andra motiv". Möten hade hållits och planering genomförts. Men efter ifrågasättanden i media drar sig plötsligt Uppsala universitet ur ett seminarium om trafficking. Då gör hovet och drottning Silvia, som skulle tilldelas ett pris, samma sak. "Fokus hamnade på fel saker", menar universitetets kommunikationsdirektör Pernilla Björk. Under konferensen skulle drottning Silvia och stiftelsen World Childhood Foundation ha tilldelats priset Scandinavian Human Dignity Award. Elise Lindqvist, mer känd som "Ängeln på Malmskillnadsgatan", skulle ha medverkat, liksom Europarådets rapportör om prostitution och människohandel i Europa. Därutöver var opinionsbildare, jurister, polis och flera forskare från universitetet inbjudna att medverka. Av detta blir det nu ingenting. Världen idag 141015.
Marcus Birro: Vilken skam. Sverige är ett av världens mest extrema länder. Vår kollektiva uppfattning i en rad frågor skiljer sig från resten av världens. I en märklig form av självbedrägeri har vi lyckats lura oss själva att det just vi tycker alltid är rätt. Aftonbladet smutskastar SHRL och menar att allting bara är en bluff, en PR-kupp, för att föra fram sina åsikter i…abortfrågan. Det är ingenting annat än en vulgär form av smutskastning. Priset har ingenting med abort att göra. Silvia skulle få det för arbetet hon gör när det gäller flickor som säljs som slavar. Men Aftonbladet tycker inte det är särskilt viktigt utan vill vrida det till att allt handlar om abort. Vad får man det ifrån? Kan det vara den fantastiske Ruth Nordströms viktiga arbete i EU rörande livets okränkbara värde? Men vad har det med detta att göra? Marcus Birros blogg 141013.
Elisabeth Sandlund: Panik hos hovet och universitetet. Absurt att abortkritik stoppar traffickingkonferens. En ledarkrönika i Aftonbladet räckte för att utlösa en panikreaktion när det stod klart att initiativtagaren, Scandinavian Human Rights Lawyers med ordförande Ruth Nordström, i andra sammanhang förfäktat åsikter i abortfrågan som inte betraktas som rumsrena i dagens debattklimat. Att det ämnet inte alls stod på agendan för konferensen bedömdes uppenbarligen som betydelselöst. Det är ett både kort- och trångsynt betraktelsesätt. Dessutom: Det hade varit illa nog om drottningen tackat nej till utmärkelsen och universitetet avböjt att vara medarrangör redan i planeringsskedet enbart av det skälet att initiativtagaren har ”fel” åsikter i en helt annan fråga. Detta, och annat, måste få diskuteras utan att utlösa beröringsskräck av det slag som Uppsala universitet och hovet visar. Dagen 141014.
Ruth Nordström: Beklagligt att arrangemanget ställts in. Ruth Nordström, ordförande för Scandinavian Human Rights Lawyers, säger till Världen idag att hon vill lyfta fram det som skulle vara konferensens fokus: att uppmärksamma de som faller offer för trafficking. "Alla goda krafter måste förenas om vi ska kunna bekämpa människohandel och trafficking, det var det som det här arrangemanget skulle handla om." "Allt som vi gör och tycker är offentligt, att jag till exempel representerar Ellinor Grimmark (barnmorskan som vill ha rätt till samvetsfrihet, reds. anm.) är inga problem att ta reda på." Världen idag 141015.
Lukas Berggren: Vad var problemet? Bakgrunden är att Aftonbladets ledarskribent Eva Franchell i fredags skrev en krönika, där hon misstänkliggjorde både organisationen SHRL och Ruth Nordström personligen. Franchell verkar ha fått sin information från RFSU och deras tidning Ottar. Till slut fick Uppsala universitet uppenbarligen kalla fötter och ställde in seminariet, vilket också fick hovet att tacka nej till priset. Men vad var problemet? Låt oss titta närmare på de skäl som Eva Franchell anger till att prisutdelningen, som hon kallar "inget annat än en pr-kupp", borde ställas in. Två grundläggande skäl kan skönjas, bland alla "guilt by association"-argument. Det ena handlar om abortmotstånd. "På ytan arbetar organisationen mot trafficking ...", skriver Franchell och fortsätter sedan: "Men egentligen är SHRL en del av anti-abortrörelsen". Det huvudsakliga skälet till att ifrågasätta prisutdelningen är alltså att prisutdelaren inte bara är emot trafficking, utan också emot aborter. Punkt. På Aftonbladets ledarredaktion räcker det säkert att sätta punkt efter detta. Där krävs inga mer förklaringar. Men för resten av världen hade det ju varit klädsamt med en motivering till varför detta är problematiskt. Får man inte vara emot abort? Får man inte dela ut pris om man är emot abort? Får man inte vara emot trafficking om man samtidigt är emot abort? Det andra skälet som framkommer har att göra med inställningen till "hbtq-rättigheter" och samkönade äktenskap. Särskilt graverande verkar följande vara: "På hennes [Ruth Nordströms] twitterkonto finns flera påhopp på RFSL". Punkt också där. Inga förklaringar verkar behövas. Franchell nöjer sig med att konstatera att "Meritlistan är lång och man kan tycka att konferensdeltagarna borde ha dragit öronen åt sig." Hon visar dessutom stor förståelse för hur överrumplad drottningen måste ha blivit över "konferensens grumliga syften". Världen idag 141015.
Svensk och norsk sexköpslagstiftning förebild för Europa. Det blev som bekant inget traffickingseminarium på Uppsala universitet på onsdagen. Norska representanter som skulle ha medverkat reagerar med förvåning på det svenska debattklimatet, och vill få tillbaka fokus på den snabbt växande människohandeln i Europa. I Norge infördes 2009 en sexköpslagstiftning liknande den svenska, men en majoritet i stortinget vill riva upp lagen. Kristelig Folkeparti, KrF som står utanför högerregeringen men har ett samarbete med Venstre och regeringspartierna Høyre och Fremskrittspartiet, FrP, lyckades få stöd för att en utredning först skulle göras, och när utredningen kom i augusti uttryckte den starkt stöd för sexköpslagen. Även om underlaget är bristfälligt, då lagen varit i kraft endast under fem år, konstaterar utredningen att sexköpen minskat med 25 procent, och utredarna bedömer att sexhandeln skulle vara omkring 45 procent högre i dag om lagen inte införts. De gatuprostituerade har fått färre kunder och inget tyder på att den nätbaserade prostitutionen ökat. Sammantaget med förbudet mot människohandel och hallickparagrafen, som bland annat förbjuder uthyrande av lokaler för sexhandel, har lagens effekt för att bekämpa människohandel varit god, slår utredningen fast. Världen idag 141017.

Hillsong manifesterar mot trafficking. I helgen anordnar församlingen Hillsong Stockholm en tyst manifestation i huvudstaden för att uppmärksamma offren för människohandel. Manifestationen är en del av en global rörelse. Världen idag 141016.

Tidigare pristagare beklagar drottningens beslut. Arbetet mot människohandeln skadas av att konferensen om trafficking vid Uppsala universitet ställdes in. Det menar de tre tidigare mottagarna av priset Scandinavian Human Dignity Award, som nu skriver ett öppet brev till universitetet och drottning Silvia. Luca Volonte, Roger Kiska och Elise Lindqvist är de tre personer som tidigare tilldelats Scandinavian Human Dignity Award. De skriver nu gemensamt till Uppsala universitet och drottningen, som efter påtryckningar avstod från att ta emot priset. Världen idag 141017.

Ruth Nordström: Det fria och toleranta Sverige? "I en liberal demokrati måste man ge utrymme åt att människor tänker olika, särskilt i frågor som gäller liv och död. För oss är det som hänt här i Sverige nu oförståeligt". Så kommenterade två norska delegater från Stortinget den inställda konferensen om mänskliga rättigheter och trafficking, som skulle ha arrangerats vid Uppsala universitet den 15:e oktober. Under konferensen skulle Elise Lindqvist, medlem i Scandinavian Human Rights Committee och förra årets pristagare till Scandinavian Human Dignity Award, ha hållit ett personligt tal, signerat sin bok, "Ängeln på Malmskillnadsgatan", och delat ut årets pris till H.M. drottning Silvia för hennes arbete för att skydda barn från alla former av övergrepp och exploatering. Men på grund av ett mediedrev initierat av RFSU och Aftonbladet, beslutade alltså Uppsala universitet att ställa in hela den internationella konferensen, vilket resulterade i att hovet meddelade att drottning Silvia, som flera månader tidigare meddelat att hon var mycket hedrad över priset, nu backade ur. Världen idag 141020.

Idaho Pastors Face Jail Time, Thousands in Fines for Not Performing Gay Weddings. Two ordained Christian pastors in Idaho have filed a federal lawsuit and a motion for temporarily restraining Coeur d'Alene city officials from forcing them to perform same-sex wedding ceremonies or face prosecution for violating "non-discrimination" laws. Alliance Defending Freedom attorneys filed the lawsuit and the motion on behalf of Donald Knapp and his wife, Evelyn, who run Hitching Post Wedding Chapel and have been required by city officials to perform gay ceremonies or face months in jail and/or thousands of dollars in fines. The city says its non-discrimination ordinance requires them to perform same-sex wedding ceremonies because the courts have overridden Idaho's voter-approved constitutional amendment that affirmed marriage as the union of a man and a woman. "The government should not force ordained ministers to act contrary to their faith under threat of jail time and criminal fines," ADF Senior Legal Counsel Jeremy Tedesco said in a statement. Christian Post 141020.

Kerstin Fjärrfors: RFSU:s förtryck. Genom lögn och misstänkliggörande av RFSU:s pressansvarige Josefin Morge spreds illvillig PR, som tog sig otäcka uttrycksformer när Aftonbladet fick tag i det felaktiga påståendet att det var abortmotståndare som ville få PR i frågan. När ska dessa grupper, såsom RFSU och radikala abortförespråkare, förstå att fri åsikt och fritt tänkande inte nödvändigtvis är detsamma som deras egen tanke och åsikt? Dagen 141024.
Ville få Uppsala FN-förening att backa från traffickingseminarium. Uppsala FN-förening utsattes för påtryckningar av FN-förbundet på riksnivå för att dra sig ur seminariet om trafficking som skulle ägt rum i Uppsala för en månad sedan. Det skriver Upsala nya tidning. Världen idag 141111.

Tidigare RFSL-ordförande döms till fängelse. En man, tidigare ordförande för organisationen RFSL i Halland, döms till fem års fängelse för bland annat grov våldtäkt, koppleri och sexuellt utnyttjande. Mannen ska ha drogat och våldtagit yngre män i sin lägenhet. Världen idag 141024.

Michael L. Brown: What the Bible Really Says About Homosexuality.
1) The testimony of Scripture remains unchanged: The Bible forbids homosexual practice.
It's clear that the vast majority of those who have changed their views on what the Bible says about homosexuality and now believe in "gay Christianity" have done so based on either their own same-sex desires and attractions or their interaction with "gay Christians" (or with any gay or lesbian person who challenges their assumptions). In other words, they have not changed their thinking based on study of the Scriptures alone, since no new textual, archeological, sociological, anthropological or philological discoveries have been made in the last 50 years that would cause us to read any of these biblical texts differently. Put another way, it is not that we have gained some new insights into what the biblical text means based on the study of the Hebrew and Greek texts. Instead, people's interaction with the LGBT community has caused them to understand the biblical text differently. This means that, rather than interpreting their sexuality through the lens of the Scriptures, they are interpreting the Scriptures through the lens of their sexuality. This is a guaranteed path to deception. The Word of God, which represents His heart and will for His creation, is absolutely clear on the subject, prohibiting all forms of homosexual practice. This is so clear that a number of leading gay and lesbian theologians acknowledge that they can only justify "gay Christianity" by rejecting the full authority of Scripture.
2) The Bible is a heterosexual book.
3) Gender complementarity is of foundational importance.
4) Jesus knew exactly what was inside people, including their "sexual orientation."
5) The gospel brings good news to homosexual men and women. Charisma 141027.

Are You Inviting Demonic Spirits Into Your Home? Is there something in your life and home inviting demonic spirits? Today we allow so many ungodly things to enter our homes. Our lives are being affected by everything that is unholy, opening doors to rebellion, disobedience, promiscuity, and the realm of defiant evil spirits. Unfortunately it's not only what we allow into our homes, but it's also what adults are modeling in today's Christian home. Many allow violent movies and indecent entertainment. The number one complaint from wives is that their husbands are having affairs or messing with pornography. The main complaint from men is that their wives are controlling and manipulative and won't submit to even the most basic areas of respect and honor to which the Word of God so wisely instructs a wife to adhere. Both of these areas, pornography and manipulation, are controlled by evil spirits. Charisma 141029.

Offren för trafficking blir fler - trots nya lagar. Mellan 2010 och 2012 registrerades 30 146 offer för människohandel i EU:s medlemsländer. 16 procent av dessa var barn. Nyligen kom en ny rapport om handeln med människor. Av de offer som var EU-medborgare kommer flest ifrån Rumänien, Bulgarien, Holland, Ungern och Polen. Siffrorna visar också att över 1?000 barn blev offer för människohandel för sexuellt utnyttjande i EU mellan 2010–2012. Eftersom denna siffra bara innefattar de offer som kommit i kontakt med myndigheter eller hjälpcenter kan mörkertalet antas vara stort. I Sverige identifierades 311 offer för trafficking under perioden. Man tror att ungefär 27 miljoner människor i världen är förslavade på olika sätt. Dagen 141104.
Elisabeth Sandlund: Människohandel pågår i vår närhet. Trafficking kräver åtgärder på många plan. Det är svårt att tänka sig en större kränkning av människovärdet än att bli såld som en handelsvara för att utnyttjas av den som har pengar att köpa något som aldrig borde kunna vara till salu. Utan kunder kan den vidriga affärsverksamheten inte existera. Så länge det finns personer som anser att de har rätt att tillgodose sina perversa behov till varje pris kommer hanteringen att fortsätta. Dagen 141104.

Fatuma och Maria stöttar varandra efter våldtäkten. Sedan besöket i SVT:s Skavlan har ännu fler svenskar fått upp ögonen för läkaren Denis Mukweges arbete med vård för våldtagna kvinnor och barn i Kongo-Kinshasa. Matilda Hector från biståndsorganisationen PMU har besökt Panzisjukhuset. Vi bad henne berätta om upplevelserna. Så här skriver hon: "De var bara barn när de våldtogs och blev gravida. Trots detta har deras familjer övergett dem och skyller våldtäkten på dem. I dag är Maria och Fatuma helt ensamma, men finner styrka i att dela vardagen med varandra." Dagen 141107.
Denis Mukwege: Kvinnor och barn får betala det högsta priset. "Det handlar om att få samhället att ändra sin syn på kvinnor och barn", säger Denis Mukwege chefsläkare på Panzisjukhuset i Kongo-Kinshasa. Vilka är de största utmaningarna, när det gäller att behandla patienter som fallit offer för sexuellt våld? "Den största utmaningen för oss i arbetet med offer för sexuellt våld är att kunna återupprätta deras förlorade värdighet, ge dem tillbaka sin integritet både fysiskt och psykiskt, det är mycket viktigt för oss." Dagen 141107.

Jennifer LeClaire: Dolly Parton Judges Christians for ‘Judging’ Homosexuality. Creationist Ken Ham was quick to point out the irony in Parton's statement: "By the way, in saying this, Dolly Parton herself was being judgmental against Christians." Then he asked a pointed question: Are Christians sinning when they judge homosexual behavior to be sin? The answer is a resounding no. Charisma 141107.

Ny pristagare till priset som ratats av drottning Silvia. Europarådets rapportör för våld mot kvinnor har belönats med det svenska människorättspriset Scandinavian Human Dignity Award. Ursprungligen skulle priset gå till drottning Silvia - men hon tackade nej. José Mendes Bota får priset för sina insatser mot trafficking och människohandel. Han har nyligen publicerat en rapport om prostitution, människohandel och modernt slaveri i Europa för Europarådets räkning. "Människohandel och trafficking utgör flagranta kränkningar av mänskliga rättigheter och en av de mest lukrativa verksamheterna för kriminella organisationer över hela världen. Trafficking förekommer för olika ändamål, bland annat tvångsarbete, men i Europa är människohandel för sexuella ändamål i särklass den mest utbredda formen. Uppskattningsvis 84 procent av alla offer för människohandel utnyttjas för sexuella ändamål", sa José Mendes Bota under ett seminarium i Europaparlamentet i Bryssel med tema trafficking, då priset också delades ut. Han propagerade för den svenska modellen med förbud mot sexköp. Dagen 141119.

Kommun hissar transflagga. På torsdagen blir Söderhamn den första svenska kommunen att hissa en transflagga, detta efter en förfrågan från RFSL lokalt. Initiativet bekostar kommunens invånare. "Vi jobbar offensivt med hbtq-frågor", säger kommunalrådet Sven-Erik Lindestam (S). Världen idag 141120.

Flera elever stannade hemma från skolans hbtq-dagar. Familjer med den kristna inriktningen laestadianism i Pajala valde att hålla sina högstadiebarn hemma från skolan i två dagar då det anordnades ett hbtq-tema. "Vi hade gärna sett att man haft med en kristen belysning av frågan", säger Karin Granholm, mamma till två elever som stannade hemma. Frågan kommer att tas upp i kultur- och utbildningsnämnden, enligt Åke Johdet (S), ordförande. Han menar att saken allvarlig. Åke Johdet tycker inte att föräldrarnas argument, att deras syn inte fanns representerad under temadagarna, spelar någon roll. "Det här handlade om hbtq-grejen. Skolan ville belysa det efter den jättefina pridefestivalen vi haft i Pajala. Man kan tänka mycket om vad föräldrarna vill, men skolan är obligatorisk." Världen idag 141120.

Riksdagen i Finland har med knapp majoritet godkänt ett förslag om att legalisera äktenskap mellan personer av samma kön. Den könsneutrala äktenskapslagen gick i genom i den finska riksdagen med rösterna 105-92. Sedan 2002 har det varit möjligt att ingå registrerat partnerskap i Finland, men nu tar lagstiftarna ett steg längre. Samtidigt som anhängarna till förslaget jublade i plenisalen rådde bistrare tongångar bland motståndarna, som också genomförde en mindre demonstration utanför riksdagshuset under morgonen. Finland har fram till i dag varit det enda av de nordiska länderna där homosexuella par inte tillåts ingå äktenskap. svt 141128.

Anna Aronsson och Anne-Berit Ekström: Är sex kejsarens nya kläder? Sexliberalismen har hämtat sin ideologiska inspiration från flera källor, bland annat från Alfred C Kinseys ”Sexual Behavio in the Human Male”, där en viktig del av intervjuunderlaget utgjordes av fängelsekunder dömda för sexuella övergrepp på minderåriga. Kinseyrapportens beskrivningar av hur barn reagerat när de utsatts för sexuella handlingar är alltför obehagliga för att återges i en sådan här artikel, men är ett tydligt exempel på riskerna med att pressa sexuella handlingar på unga människor som ännu saknar den fysiska och mentala mognad som behövs för att kunna låta sexualiteten bli en del av en fungerande relation istället för ett övergrepp. Ett av den svenska skolans huvuduppdrag är att fostra varje elev till att ”kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”. Med stabila gränser är det lättare att tryggt utvecklas och vara fri i relation till andra. Vi ifrågasätter om den undervisning som ges i skolan idag verkligen går i linje med läroplanens intentioner och folkhälsans krav och hjälper ungdomar att växa upp till ansvarstagande, tålmodiga, respektfulla, självutgivande vuxna. Det förändrade sexuella beteendet under 2000-talet är ett område där unga människor löper fysiska och mentala risker. Det handlar om 37 000 fall av klamydia per år och andra infektioner, en hög andel tonårs-aborter, ökad infertilitet samt ohälsa efter våldtäkter, där vi nu också ser ett ökat antal gruppvåldtäkter. Dessutom ser vi idag ett ökat sexuellt självskadebeteende bland främst unga kvinnor. Hemmets Vän 141204.


Till indexsidan.


Skulle det finnas någonting som är felaktigt eller strider mot gällande lag på denna sidan så var god meddela mig så jag kan ändra på detta i så fall.  E-mail.