År 2013

"Pride is God's most stubborn enemy! There is no sin so much like the devil as pride. It is a secret and subtle sin, and appears in a great many shapes which are undetected and unsuspected." - Jonathan Edwards

Kvinnliga biskopar får leva ihop om de avhåller sig från sex. Engelska kyrkan har beslutat att homosexuella präster som lever i samkönade äktenskap kan få bli biskopar. Men då får de lova att leva i celibat. Frågan har splittrat den anglikanska kyrkan världen över under många år, hur man ska ställa sig till präster som lever i homosexuella relationer. År 2005 beslutade man att präster inom den anglikanska kyrkan fick ingå samkönat äktenskap, men samma bestämmelse gällde inte biskopar. Men nu godtar man alltså även biskopar som lever i samkönade äktenskap, med förbehållet att de lovar att avstå från att ha sex. Dagen 130105. Kommentar: Så handlar en kyrka som vill slingra sig undan för att få frågan bort från dagordningen, en kyrka som styrs av den populistiska folkopinionen och inte av Gud.

Illinois Legislators Warned About Same-Sex Marriage Act. State legislators of Illinois on Thursday were warned about the documented consequences of legalizing same-sex marriage. The Thomas More Society, a public interest law firm focused on protecting constitutional rights, sent letters to each member of the Illinois General Assembly, encouraging them to oppose the "Illinois Religious Freedom and Marriage Fairness Act." Charisma News 130104.

Stefan Gustavsson: Staten blir teologisk skiljedomare. Vi lever i ett öppet och demokratiskt samhälle, där alla har rätt att uttrycka sin uppfattning och påverka den allmänna opinionen. Men det är djupt problematiskt när staten går in och stöttar en fristående organisation i syfte att påverka en annan fristående organisation. Detta är vad som skett genom Ungdomsstyrelsens beslut att stötta EKHO – Riksförbundet Ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer – med 355.000 kronor, pengar som ska användas i ett särskilt projekt. Nämligen att påverka Frälsningsarméns bibeltolkning. Myndigheten har på så sätt klivit över gränsen till att bli teologisk skiljedomare. Hemmets Vän 130214.

Ökad adoptionsrätt för homosexuella. Den tyska författningsdomstolen slår fast att homosexuella som lever i registrerat partnerskap ska ha rätt att adoptera partnerns adoptivbarn. I domen på tisdagen ger domstolen regeringen tid fram till juli 2014 att ändra lagen. Corren 130220.

Obama ger stöd för samkönade äktenskap. Barack Obamas regering vill att Kalifornien skrotar sitt förbud mot samkönade äktenskap eftersom det strider mot den amerikanska grundlagen. Det kan öppna för granskning av lagar mot gayäktenskap i fler delstater. USA:s högsta domstol ska i slutet av mars ta upp två fall av lagförbud mot samkönade äktenskap, varav förbudet i Kalifornien är det ena. Dagens Nyheter 130301.

Frälsningsarmén ska påverkas med statligt bidrag. Ekho, riksförbundet för kristna hbtq-personer, har fått statliga medel för att påverka Frälsningsarmén.– Målsättningen är att även kristna hbtq-personer ska få bli soldater inom Frälsningsarmén, säger Ekho:s projektledare Erik Andersson. Pengarna ska först användas till att samla in erfarenheter från hbtq-personer inom Frälsningsarmén. Detta ska resultera i en bok som sedan ska skickas till Frälsningsarméns samtliga kårer runt om i Sverige. "Det är steg ett. Och det är för det vi fått pengar. Beroende på hur det tas emot kommer vi sedan att söka pengar för steg två och tre", säger Erik Andersson som kommer att jobba 20 procent med projektet fram till i juli i år. Dagen 130124.
Statliga pengar ska ändra arméns bibelsyn. Med bidrag från statliga Ungdomsstyrelsen ska ekumeniska hbtq-organisationen Ekho påverka Frälsningsarmén till att acceptera hbtq-personer som frälsningssoldater. Efter att projektet fått klartecken från Ungdomsstyrelsen och beviljats 355 000 kronor i bidrag har Ekho först samtal med ledningen för Frälsningsarmén, utan att de först informerat om att de sökt bidrag till ett projekt med syftet att påverka rörelsen. Världen idag 130125.
Statsstøtte til homofilipress mot Frelsesarmeen. Organisasjon jobber for å presse Frelsesarmeen til å godta homofilt praktiserende soldater. Ekho opplyser at man har tatt initiativ til samtaler med Frelsesarmeens ledelse. Frelsesarmeens øverste leder i Sverige, kommandør Marie Willermark, ble imidlertid overrasket da hun fikk vite at det finnes et offentlig godkjent prosjekt bak initiativet. Hun reagerer på at offentlige midler skal brukes til å påvirke en frittstående organisasjon. Dagen Norge 130125.
”Att de hållit projektet dolt för oss är inte ett bra utgångsläge”. Frälsningsarmén hade ingen aning om att Ekho ansökt om statliga medel för att påverka deras samfund. "Inget bra utgångsläge för dialog", säger kommendör Marie Willermark, Frälsningsarméns högsta ledare i Sverige. Dagen 130124.
Hasse Boström: När staten vill styra bibeltolkningen. När Ungdomsstyrelsen beviljat ekonomiskt stöd till ett projekt som drivs av föreningen Ekho kan man undra om myndigheten infört en ny statlig strategi. Den går ut på att staten kampanjar för att få rörelser att överge delar av sina grundvärderingar. I det här fallet gäller det att få Frälsningsarmén att ändra sin syn på vilka som får vara soldater och officerare, nämligen även hbtq-personer. Enligt dagens regler, som gäller över hela världen, kan den som lever i ett homosexuellt förhållande inte bli frälsningsofficer. Detta vill staten, via Ungdomsstyrelsen ändra på. I ansökan anges att projektet gäller ”homofobi”. Men i praktiken handlar projektet om att staten inte accepterar att religiösa samfund av teologiska skäl har en avvikande syn på homosexualitet. Hur gör vi när en religiös övertygelse krockar med diskrimineringslagen? Blir nästa steg att Ungdomsstyrelsen beviljar ett statligt finansierat projekt riktat mot Katolska kyrkan med avsikt att förmå kyrkan att viga kvinnliga präster? I båda fallen är statens utgångspunkt att det här är en grupp (homosexuella respektive kvinnor) som diskrimineras enbart utifrån läggning respektive kön. Dagen 130124.
Frälsningsarmén bör söka statsbidrag för att påverka EKHO. "När nu staten genom Ungdomsstyrelsen har beviljat ekonomiskt stöd till EKHO i syfte att påverka Frälsningsarméns bibeltolkning, bör Frälsningsarmén i sin tur ansöka om stöd att påverka EKHO." Svenska Evangeliska Alliansen 130124. Dagen 130125.
Kjell Svedman: Ekho-kampanj går emot religionsfriheten. Man har rätt att ha sin religiösa övertygelse utan att bli utsatt för förnedrande angrepp. Ekho bör anmälas för trakasserier och förtal om de går ut med en kampanj som skadar ett samfund genom att skapa en opinion som till sitt resultat smutskastar och utlämnar andra till hån och utanförskap, genom att skriva sårande och nedvärderande av andra bara för att de lever efter sin kristna övertygelse. Dagen 130129.
Ekho angav honom som kontakt: "Jag visste inget." Den kårledare som Ekho påstår skulle sitta med i styrgruppen för projektet för hbtq-personer inom Frälsningsarmén tillbakavisar själv uppgifterna. "Jag blev väldigt förvånad", säger han. "Jag kan tycka att det är underligt att mitt namn finns med så många gånger i ansökan som den gjorde. De kunde ju åtminstone ha frågat mig först." Dagen 130131.
Kritik mot kampanjpengar till Ekho. Beslutet att ge pengar till föreningen Ekho för att påverka Frälsningsarmén i hbtq-frågor ifrågasätts av riksdagsledamoten Andreas Carlson (KD) som sitter med i Ungdomsstyrelsens insynsråd. Dagen 130201.
Ekho bokar nytt möte med Ungdomsstyrelsen. Nu har Ekho bokat ett möte med Ungdomsstyrelsen. Det efter att nya uppgifter framkommit om att kårledaren i Malmö Patrik Olterman sagt att han inte varit en del av Ekhos projekt mot Frälsningsarmén. Tvärt emot vad Ekho själva angivit. Dagen 130201.
Ungdomsstyrelsen kräver delrapport från EKHO. Dagen 130215.
Ekhos bidrag kvar efter ändringar. Riksförbundet Ekho ändrar omfattningen av sitt projekt "Hbtq-frågor i Frälsnings­armén". Man behåller bidraget från Ungdoms­styrelsen, men kommer att få betala tillbaka de pengar som inte har använts när projektet är slut i juli. "När Ekho kommer med boken får vi se om vi bedömer att det kan vara användbart för oss eller inte. Vi har sagt att vi vill se den innan tryck för att undvika faktafel om Frälsningsarmén. Det är den enda beröring vi har med produkten", säger Marie Willermark, Frälsningsarmén. Världen idag 130410.

Börje Norlén: Vem har gett Gardell tolkningsföreträde? Jag känner mig kränkt när Gardell försöker kidnappa begrepp som omvändelse, upprättelse, förvandling och gudsfruktan ur det kristna kärleksbudskapet och göra om det till ett menlöst, urvattnat och till intet förpliktande trams! Dagen 130131.

Ja till samkönade äktenskap i Storbritannien. Lagförslaget om att tillåta homosexuella ingå äktenskap passerade med stor marginal i omröstningen i det brittiska parlamentets underhus, trots motstånd från konservativa traditionalister. I tisdagens omröstning i underhuset godkändes förslaget med röstsiffrorna 400-175. Svenska Dagbladet 130205.

Finsk lag om könsneutrala äktenskap föll. Lagmotionen om könsneutrala äktenskap tas inte upp till behandling i riksdagen. Det blev klart på onsdagen, då riksdagens lagutskott behandlade frågan. Med rösterna 9-8 beslutade utskottet att inte föra vidare motionen. Sannfinländarna, Centern och Kristdemokraterna röstade emot och från Samlingspartiet var det bara Jaana Pelkonen som röstade för. Socialdemokraterna, Svenska Folkpartiet, De gröna och Vänsterförbundet röstade för i utkottet. Yle 130328.
Kristna nöjda med beslut om äktenskapslag. "Äktenskapet ska vara ett förbund mellan man och kvinna. Vi är också förvånade över försöken att i riksdagen få till stånd en process som avviker från det normala, det vill säga att initiativet borde ha förfallit eftersom bara 70 riksdagsledamöter stod bakom det. För att ett initiativ ska gå vidare krävs att 100 ledamöter undertecknar det." Yle 130228.

Kvinnor räddas från trafficking. I Moldavien är ett människoliv billigt. För några hundra dollar kan kriminella köpa en kvinna som tvingas till prostitution.Organisationen Beginning of Life hjälper utsatta moldaviska flickor. De får nu stöd av svenska kvinnor som tagit ett ovanligt initiativ. Moldavien är ett fattigt land med stora problem. Landet har 3,5 miljoner invånare, men en miljon moldavier har sökt lyckan i andra länder, mer eller mindre frivilligt. Unga kvinnor har blivit en av landets största handelsvaror. Pastor Vladimir Ubeivolc leder organisationen Beginning of Life som arbetar preventivt för att rädda unga kvinnor från att dras in i prostitution, men som också hjälper dem som varit utsatta. Organisationen stöds av den kristna hjälporganisationen Reningsborg i Göteborg. Dagen 130228.
Svenskt nätverk bygger drömhus för utsatta flickor. De kallar sig för the Dream group, men kvinnorna i nätverket gör långt mer än bara drömmer.Målet är att låta uppföra ett hus för utsatta flickor i Moldavien. Dagen 130228.

Eva-Lena Hellmark: Kämpa mot människohandeln. Sexindustrin är den snabbast växande verksamheten inom den illegala marknaden. Men kristna bör ta upp kampen mot denna form av slaveri. I mars 2012 gav US State Department ut en rapport som hävdar att 27 miljoner människor världen över just nu är fast i människohandlares grepp. De är slavar helt enkelt, de kan inte ta sig ur sin situation. Det är nästan tre gånger så många som de som såldes som slavar från Afrika till Amerika på 1700–1800-talen ... 20?000 män, kvinnor och barn säljs i Europa varje år. Svenska polisen tror att 400–600 personer säljs till Sverige varje år, kanske är de ännu fler … Till oss kommer de framför allt från länder i Östeuropa, Afrika och Asien, men även svenska unga kvinnor råkar ut för så kallade sex trafficking i Sverige. Det är just till sexindustrin som 79 procent av dem säljs. 88 procent av offren är kvinnor och barn. De som inte hamnar i sexindustrin utnyttjas som billig arbetskraft, till tiggeri, bärplockning med mera. Dagen 130307.
FN beräknar att cirka 1,2 miljoner barn varje år utsätts för människohandel, så kallad trafficking, som idag är den tredje största brottsliga verksamheten i världen, näst efter narkotika- och vapenhandel. Rekryteringsmetoderna består av allt från fagra löften om en bättre tillvaro och framtid till ren kidnappning. Över hela världen kämpar vi för att stoppa den här grymma exploateringen av barn och vi ser till att barnen som drabbas får rehabilitering. Människohandel är en form av slaveri där framförallt barn och kvinnor behandlas som egendom. unicef.

Ex-medlem i Westboro: Så överlevde jag sekten. Hon var i flera år medlem i den omstridda församlingen Westboro Baptist Church. Nu träder Lauren Drain fram med sin berättelse: "Jag blev hjärntvättad". Församlingen med sin pastor Fred Phelps i spetsen, har gjort sig känd för sina hårda angrepp mot homosexuella, en inställning som Lauren Drain menar går till överdrift och färgar av sig på det mesta som församlingen företar sig. "De ger homosexuella skulden för allt dåligt som händer i samhället och drar slutsatsen att Gud kommer att straffa ett samhälle som accepterar homosexualitet", säger hon enligt theblaze.com. Dagen 130306.

Folk singer Michelle Shocked stuns San Francisco concert crowd with epic anti-gay rant in which she declares, 'God hates f-----s'. The born-again Christian, who had been a liberal, urged concertgoers to promote Proposition 8, California's contested ban on gay marriage, on social media. Daily News 130318.

Gay marriage support hits new high in Post-ABC poll. A record high 58 percent of Americans believe gay marriage should be legal, according to a Washington Post/ABC News poll released Monday. The result represents an almost complete reversal in opinion since 2003, when 55 percent of Americans said same-sex marriage should be against the law. Huffington Post 130318.

Gay Agenda Gets Hillary Clinton's Cooperation. Former Secretary of State Hillary Clinton, a potential 2016 presidential candidate, said on Monday she backs marriage rights for gay Americans. In a video for the gay rights advocacy group Human Rights Campaign, Clinton said she supports gay marriage "personally and as a matter of policy and law." Charisma 130318.

The Washington Post 130318.
Support for Gay Marriage Grows as Supreme Court Cases Near. The Washington Post/ABC News survey released Monday found that 58 percent of Americans believe it should be legal for gay couples to get married. The survey showed 36 percent of respondents opposed making same-sex marriages legal. The Post's Greg Sargent breaks down in detail the dramatic splits on the issue among certain demographic groups: Voters ages 18-29 support legalizing gay marriage, 81 percent to 15 percent; non-white voters support legalizing gay marriage by 61-32; and college-educated whites support legalizing gay marriage by 65-29. All of these constituencies have favored Democrats in national elections. PBS 130319.

Landsting anmäls - erbjuder gratis kondomer från elva års ålder. Fyra norrländska landsting har gått samman i en gemensam kampanj där unga kan få preventivmedel kostnadsfritt via sajten gratiskondomer.nu. När man beställer får man fylla i hur gammal man är och åldersspannet börjar på elva år. Nu har kampanjen anmälts till Socialstyrelsen. "När landsting uppmanar barn på 11 år och uppåt, med möjlig könsobestämdhet, till sexuella aktiviteter är det både skamligt och olagligt", står det i anmälan. Världen idag 130322.

Samkönade äktenskap i HD i USA. Har delstaterna rätt att avgöra om samkönade par får gifta sig eller inte? USA:s högsta domstol börjar i veckan behandla två fall som kan få en avgörande inverkan när det gäller äktenskapslagstiftningen. Det är två konkreta rättsfall som nu ska prövas i Högsta domstolen. Det handlar om Hollingsworth vs Perry, som ifrågasätter Kaliforniens Proposition 8 – där äktenskap definieras som ett förbund mellan man och kvinna – samt U.S. vs Windsor, där den federala äktenskapslagen Defense of Marriage Act, Doma, utmanas. I dag är samkönade äktenskap inte tillåtna i 41 av 50 delstater, men den politiska och folkliga opinionen svänger allt mer åt att den traditionella äktenskapssynen är diskriminerande. Det är nu övervikt för anhängarna till samkönade äktenskap, enligt en nationell opinionsundersökning som presenterades av Fox News i förra veckan. 49 procent är för en legalisering och 46 procent emot. För tio år sedan visade en motsvarande undersökning att 32 procent var för en lagändring. 53 procent säger att varje delstat bör ha rätten att själv avgöra frågan, rapporterar Fox News. Världen idag 130325.

Jättelik demonstration mot homoäktenskap. Polisens svar blev brutalt när ett jättelikt demonstrationståg – mot legalisering av samkönade äktenskap och homosexuellas rätt att adoptera – nyligen drog fram i Paris. Med tårgas och batonger försökte ordningsmakten hålla massorna borta från Champs-Élysées. Uppgifter om hur många som deltog i protesterna mot den franska regeringens planer på att säga ja till homosexuellas rätt att både gifta sig och adoptera barn varierar. Enligt polisen handlade det om 300 000, medan arrangörerna uppskattar antalet till 1,2 miljoner och Life Site News på nätet uppger 1,4 miljoner. Enligt nyhetsbyrån Reuters stödde en majoritet – 63 procent – av väljarna samkönades rätt att gifta sig så sent som i januari. Men opinionsundersökningar visar nu att det stödet minskar och att en majoritet säger nej till att homosexuella får adoptera. En liknande demonstration hölls i Paris i januari i år. Enligt arrangörerna samlade denna omkring 800 000 deltagare, medan polisens uppskattning stannade på 34 000. Ett av François Hollandes vallöften när han i maj i fjol besegrade den konservative Nicloas Sarkzy i kampen om presidentposten, var just att samkönade par skulle få rätt att gifta sig. Världen idag 130326.

Modstandere af ægteskab og adoption for homoseksuelle trues. Seksuelt konservative standpunkter har det svært i samfundsdebatten. I dag mødes modstandere af ægteskab og adoption for homoseksuelle med trusler i flere europæiske lande. Kristeligt Dagblad 130408.
Motstandere av homofile ekteskap blir truet. Uttalelser mot homoseksuelles rettigheter møtes med hån og trusler, viser ny rapport. Dagen 130408.

Uruguay säger ja till homoäktenskap. Den regerande vänsteralliansen Frente Amplio som ligger bakom förslaget har egen majoritet. Frente Amplio – som är en koalition mellan bland annat socialdemokrater, kommunister, kristen vänster och den gamla gerillarörelsen Tupamaros – har styrt Uruguay sedan 2005. Aftonbladet 130411.

Sovande man våldtogs. En man i 60-årsåldern från Karlstad har dömts till fängelse i två år för våldtäkt på en annan man, uppger lokala medier. Den våldtagne var vid händelsen, i februari, berusad och låg och sov. Dagens Nyheter 130412.

Senatet sier ja til likekjønnet ekteskap i Frankrike. Senatet i Frankrike vedtok fredag en ny lov som åpner for likekjønnet ekteskap. Dagen 130412.
Franskt ja till homoäktenskap. Det franska överhuset har godkänt den omstridda lagändring som ska ge homosexuella par rätt till äktenskap. Skrivningen går nu vidare till underhuset, där ett godkännande väntas bli enkelt. Dagen 130413.

On Alert for Meningitis in Los Angeles. A potentially deadly strain of meningitis, which has left one resident brain dead, has sent a shiver through the large gay community here, as public health officials have urged residents to be on the lookout for any symptoms of the disease. At least 22 men have contracted meningitis in New York since 2010, 4 of them this year, and 7 have died. The New York Times 130413.
Meningitis alert for NY-area gays. The Health Ministry has advised men planning to fly to New York who might have sex with other men there, to get vaccinated against meningitis due to a outbreak of the meningococcal C virus among homosexuals in the city. The disease, preventible with the vaccine, is liable to cause disability and even death. The Jerusalem Post 130429.

Ekteskapsforkjempere arrestert på piknik. Å spise nistematen sin utenfor senatet, iført t-skjorte med bilde av en kjernefamilie, er nok til å få politiet på nakken i Frankrike. "Frankrike er blitt et anti-religiøst samfunn", mener den franske juristen Nancy Lefèvre. Et av Hollandes valgkampløfter var å blankpusse Frankrike som sekulær stat. Laicity, prinsippet om skille mellom stat og religion, har lange tradisjoner i Frankrike. Men kritikere mener at staten under Hollande ikke bare er nøytral i religiøse spørsmål, men direkte fiendtlig innstilt til religion. "Det hersker en anti-religiøs atmosfære", sier Lefèvre. Dagen130420.

Räddade från sexhandeln. Nära 400 flickor i Nepal har de senaste åren räddats undan sexhandeln genom det arbete som Mikael och Ing-Marie Alfvén är med och driver i landet. Nu kommer fem av flickorna till Sverige för att berätta om hur deras liv förvandlats. Världen idag 130419.
Nytt liv efter insats i Nepal. Love Nepal startade på söndagen sin sverigeturné, "En sexslavs historia", med ett starkt vittnesbörd inför en fullsatt Södermalmskyrka.

Ja till homoäktenskap i Nya Zeeland. Nya Zeeland blev därmed det 13:e landet i världen som godkänner äktenskap mellan människor av samma kön – och det första i regionen. Australien sade nej i höstas. Se hela listan här. Dagens Nyheter 130417.

Patientförening för transsexuella stödjer KD-motion. Föreningen Benjamin, en patientförening för transsexuella och före detta transsexuella, menar att KD-motionen tar upp föreningens invändningar mot regeringens proposition. Världen idag 130417.
Professor Marc Bygdeman kritiserar lagförslag: ”Könsbyte kräver sterilisering”. Personer som byter juridiskt kön måste också genomgå de kirurgiska ingrepp som ett könsbyte innebär och som konsekvens bli sterila. Det menar Marc Bygdeman professor emeritus vid kvinnokliniken på Karolinska sjukhuset, som under många år opererat transsexuella personer. "Enligt min uppfattning bör inte en person med manligt personnummer se ut som en kvinna, eller motsatsen." "Tillstånd att byta kön bedöms av Socialstyrelsens rättsliga råd, som hittills haft som princip att inte tillåta en ändring av personnumret om personen inte genomgått de könsförändrande ingreppen. Min förhoppning är det att ska vara så i framtiden också." Världen idag 130417.

Protester i Paris mot gay-vänlig lag. Tusentals protesterade under söndagen i Paris mot den omstridda lag som gör det tillåtet för homosexuella par att gifta sig och adoptera barn. Minst 50 000 människor fanns på plats. Dagens Nyheter 130421.

Margot Wallström: Våldtäkt som vapen ingen kvinnofråga. I går presenterade FN en ny rapport om sexuellt våld i väpnade konflikter. Margot Wallström har läst den och menar att Carl Bildt och andra ledare måste signalera sin avsky för detta utbredda fenomen. Margot berättar: Möten med människor som överlevt sexuellt våld i bland annat Kongo, Elfenbenskusten, Guinea, Bosnien-Hercegovina, Colombia, Sierra Leone och Angola blev ofta hjärtskärande av ett speciellt skäl. ajoriteten av offren var kvinnor, men också män och unga pojkar hade våldtagits eller utsatts för sexuell tortyr. Deras berättelser var likartade: ”jag var på väg till marknaden”, ”vi hämtade vatten, min syster och jag”, ”mamma och jag sopade gården framför huset” eller ”när rebellerna kom hade vi hämtat ved”. Dagens Nyheter 130418.

Kvinnor i Sydafrika­ tvingas leva som ­jagade djur. Kvinnor löper större risk att bli våldtagna än att få ­utbildning i Sydafrika. Inte ens sjuka, handikappade ­eller döda är förskonade. I en specialskriven text för DN Kultur­ skriver den sydafrikanska författaren Marlene van ­Niekerk om ett land som är i krig med sig självt. Dagens Nyheter 130422.

Ruth Nordström: Hjälp en efter en. Inte många människor känner till att den moderna slavhandeln i dag är större än någonsin. Människohandeln är den snabbast växande globala industrin och fakta visar att mellan 27 till 30 mil­joner människor frihetsberövas, utnyttjas sexuellt och används för tvångsarbete. De flesta av traffickingoffren är kvinnor och närmare hälften är barn. Kolkata i Indien är ett av de största områdena för rekrytering och försäljning av barn som barnslavar till fabriker eller sexindustrin. Många av barnen utnyttjas i incestliknande förhållanden. Denna vidriga statistik är nästa inte greppbar. Det finns över 2 miljoner barn mellan 5-15 år och 3,3 miljoner barn mellan 15-18 år som tvingas sälja sex i Indien. Vissa siffror visar att hela 42 procent av barnen i Indien är sexuellt utnyttjade. I det ökända området Sonagachi i Kolkata är 10.000-13 000 prostituerade tvingade att sälja sina kroppar varje kväll, till över 25 000 kunder. Sonagachi är ett av Asiens största Red Light-distrikt. Alla vi som har fått möta barmhärtighet är skyldiga att visa barmhärtighet mot våra medmänniskor. Det är min medmänniska, jag är skyldig att bry mig om. Världen idag 130422.
Ruth Nordström: Ljuset lyser i mörkret. Att få besöka Indian Childrens slumskolor i Kolkata och på landsbygden, där den största rekryteringen av barnslavar till fabriker och sexindustrin annars äger rum, var som att se hundratals små ljus tändas i det mörkaste mörker. Världen idag 130410.

Protester fortsätter efter lagändring. Det folkliga motståndet är fortsatt starkt och kampanjen mot lagändringarna har varit kraftfull in i det sista. På söndagen hölls återigen en stor demonstration i Paris där tiotusentals personer deltog – enligt organisatörerna över 200.000 personer. Världen idag 130424. Världen idag 130425.

Kyrkor i Sundsvall ber för sexbutik. Verksamheten får nu Sundsvalls kyrkor att reagera starkt. Präster och pastorer från stadens kristna råd har träffats för att be för att ägaren ska bli frälst och butiken stänga. Dagens Nyheter 130427.

Annelie Enochson ångrar inte kritik mot RFSU. Annelie Enochson, kristdemokratisk riksdagsledamot, kritiserade på sin blogg i helgen Sveriges radio-programmet ”Människor och tro” för att gå i RFSU:s ledband. För det har hon fått offentliga tillrättavisningar från ledande kristdemokrater. I en kommentar till Världen idag säger hon sig dock fortfarande stå bakom bloggtexten. Världen idag 130429.
Kommentar: Annelie Enochson står för sund klassisk kristen hållning, vilket inte KD:s riksdagskansli längre gör.

Gonorrhea Superbug Could Be 'Worse Than AIDS'. An antibiotic-resistant strain of gonorrhea—now considered a superbug—has some analysts saying that the bacteria's effects could match those of AIDS. "This might be a lot worse than AIDS in the short run because the bacteria is more aggressive and will affect more people quickly," said Alan Christianson, a doctor of naturopathic medicine. CNBC130503.

Dr. Michael Brown: A Gay Struggler Finds Assurance in the Lord. Charisma 130507.

Porrberoendet växer - allt fler män drabbade. Expressen 130514.
Ungdomar oroliga för porrmissbruk. Dagens Nyheter 130215.
How Premarital Sex Rewires the Brain. For someone viewing porn, one of the functions of oxytocin is to separate the experience and the excitement from the intensity of the shame. According to neuropsychologist Dr. Jes Montgomery, “Usually by the time they turn the computer off, they are already sinking into a sense of failure and shame, and the function of oxytocin is to tell the brain, 'Wait a minute. You don’t want to remember that. You want to hold on to this excitement and this amazing magic that you just experienced.'” Knowing how these neurochemicals interact and change the brain help us understand why sex is meant to be kept within the boundaries of marriage. You see the overtones here about God’s design for His pure temple. This is another reason why the devil attacks our sexuality so much—because in attacking human sexuality, it actually interferes with human bonding. So, for those practicing sex outside of marriage, they are creating a bond with their partner, thus inhibiting their discernment of whether they should remain in that relationship. God wired and designed our brains for a specific purpose: to bond ourselves with the person we marry. Charisma 130508.

Barn räddas från sexslaveri - Love Nepal berör ända upp i regeringen. Världen idag har tidigare berättat om arbetet med Love Nepal som hjälper flickor som tvingats till prostitution på bordeller i Indien och Nepal. Senaste veckan har några av alla de flickor som fått hjälp varit på besök i Sverige. En av dem som Love Nepal har träffat är biståndsministern Gunilla Carlsson (M), som enligt Mikael Alfvén, initiativtagare till projektet, blev mycket tagen. Världen idag 130508.
De vill rädda fler från bordellerna. Flickor berättar om livet som sexslavar. Världen idag 130506.
Nytt liv efter insats i Nepal. "Men alla de flickor som är kvar på bordellerna, de är mina systrar och de behöver er hjälp." Världen idag 130429.
Fem av flickorna till Sverige för att berätta om hur deras liv förvandlats. Världen idag 130419.

Grønt lys for at homofile kan gifte seg i Frankrike. Frankrikes nye ekteskapslov, som gir homofile og lesbiske mulighet til å gifte seg, er ikke i strid med grunnloven, slik kritikerne mente. Frankrike er det 14. landet i verden som åpner for likekjønnede ekteskap. Både i Norge, Sverige og Danmark kan homofile og lesbiske gifte seg. I Norge har likekjønnede ekteskap vært tillatt siden 1. januar 2009. Dagen 130517.

Michael Brown: Immorality Is Trending. Gay activists love to point to the changes in public opinion regarding same-sex “marriage,” announcing triumphantly that this is a sign of moral and even spiritual advancement. In reality, it is part of a larger trend toward immorality, a sign of moral bankruptcy and spiritual apostasy. According to a May 13 Gallup report, “Just three years ago, support for gay marriage was 44 percent. The current 53 percent level of support is essentially double the 27 percent in Gallup's initial measurement on gay marriage, in 1996.” Charisma 130523.

Os Hillman: 4 Questions to Consider in Response to the Gay Agenda. With the onslaught of information about same-sex marriage in the news, not to mention pressure from those supporting it to get on board, here’s the fundamental questions we must ask ourselves when it comes to taking our stand. 1. How Did Jesus Deal With Sexual Sin? 2. In God We Trust? 3. How Does God Deal With the Sins of a Nation? 4. Does a Nation Answer to God? Charisma 130523.

Department of Justice Forcing Federal Employees to Publicly Affirm Homosexuality. The Obama administration is apparently requiring federal workers to not only tolerate homosexuality, but to "publicly embrace and affirm" it, according to the religious liberty law firm Liberty Counsel, Charisma News reports. Last week, a whistleblower from the Department of Justice sent Liberty Counsel a copy of a brochure sent to all DOJ employees entitled " LGBT Inclusion at Work: The 7 Habits of Highly Effective Managers." The directive requires employees to vocally affirm homosexuality: "DON'T judge or remain silent. Silence will be interpreted as disapproval." The DOJ also instructs managers to "use inclusive words like 'partner,' 'significant other' or 'spouse' rather than gender-specific terms like 'husband' and 'wife'" and to "use a transgender person's chosen name and the pronoun that is consistent with the person's self-identified gender." According to Liberty Counsel, "No longer can Christians quietly dissent or remain neutral to same-sex relationships. Now the DOJ is requiring federal employees to affirm sexual behaviors that every major religion throughout history has deemed immoral." (Religion Today 130523).

Demonstrasjon i Paris mot homo-ekteskap. Rundt 150.000 franskmenn protesterte mot likekjønnet ekteskap. Dagen 130526.
Håper å bremse homolover. Den siste massemønstringa mot homoekteskap i Paris kom etter at lova var innført. Demonstrantane håper å hindre vidare liberalisering. Politiet reknar med at rundt 150.000 deltok i søndagens marsj til støtte for ekteskapet som ei ordning mellom éin mann og éi kvinne. Arrangørane hevdar på si side at opp mot ein million gjekk gjennom gatene i den franske hovudstaden. Fleire slike markeringar har funne stad i løpet av det siste halvåret. Så store politiske mønstringar har ein ikkje sett i Frankrike på fleire tiår. Dagen 130528.

Snakk med barna dine om pornografi. Mor til en ni år gammel jente ringte Barnevakten og fortalte at datteren var opphengt i nettporno. Organisasjonen oppfordrer foreldre til å snakke med barna om porno. Barnevakten får jevnlig henvendelser som går på pornografi. Undersøkelsen EUKids Online fra 2011 viser at hele 34 prosent av norske barn i alderen 9-16 år har sett porno på nettet. Gjennomsnittet i Europa for denne aldersgruppen ligger på 14 prosent. Kun halvparten forteller om det til noen; kun én av fire til foreldrene, og en av tre til en venn. I Medietilsynets undersøkelse «Barn og medier 2012» sier 34 prosent av barn mellom 13 og 16 år at de har vært inne på pornonettsider det siste året. 21 prosent av guttene mellom 13 og 16 år sier at de ofte er på porno-/sexsider på internett, og 5 prosent av jentene i denne alderen sier det samme. Dagen 130528.

Steriliseringskrav för transsexuella slopas. Den som genomgår ett könsbyte behöver från och med juli inte steriliseras. Det beslutade riksdagen i dag och ändrar därmed en 41 år gammal bestämmelse. Tuve Skånberg (KD) tillhörde dem som reserverade sig mot förslaget. Dagen 130523.

Johan Lundell: Gräsrötter utmanar makten. I Kroatien ser många med intresse på hur Ungern förra året i konstitutionen definierade äktenskapet som en union mellan man och kvinna, något som också diskuteras i flera länder, exempelvis i Rumänien. Stärkta av hur miljoner människor i Frankrike på olika sätt öppet visade sitt försvar för äktenskapet, har kroaterna på två veckor i ett land med 4,5 miljoner invånare, samlat in mer än 710 000 (!) namnunderskrifter för att stoppa enkönade äktenskap och slå fast att äktenskapet är "en livslång förening mellan man och kvinna". Lyckas gräsrötterna däremot, lär man som nytt EU-medlemsland dra på sig häftig kritik från både Bryssel och de mest radikala EU-ländernas åsiktspoliser. Sveriges EU-minister, Birgitta Ohlsson, har ju varit mycket kritisk mot Ungern och krävt att EU borde kunna straffa medlemsländer som "inte lever upp till unionens värderingar", exempelvis med indraget ekonomiskt stöd. Världen idag 130612.

Lakita Garth-Wright: Is Abstinence Unrealistic? I didn’t want to be like other girls in my community, pregnant at 15 years old with stomachs sticking out and sayin’, “Where my baby-daddy at? You seen Ray-Ray? Where Ray Ray is?” I didn’t want to be an episode of The Jerry Springer Show. I wanted “till death do us part.” Now my granddaddy didn’t have more than a third-grade education, and he didn’t know anything about safe sex. All he knew is that he loved this woman more than life itself, and he was true to her throughout his entire life. That was the vision he gave me at 11 years old that helped me see abstinence as the means to reach the desired end: a deep and lasting love. Charisma 130613.

Larry Tomczak: Is America Destined to Become Like Sodom and Gomorrah? Observing the president of our United States on Thursday in the White House, kicking off the official celebration of "Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Month," he was introduced by two 9-year-old girls celebrating their lesbian mothers. Flanked by a smiling Vice President Biden, President Obama then called out individuals with gay backgrounds amid applause. Finally, he reaffirmed his commitment to same-sex marriage and gay initiatives in America. This coincides with his administration releasing directives so that individuals will be forced to affirm homosexuality in the federal government. Remaining silent will be seen as discrimination and put their jobs in jeopardy.
We need revival! Revival has been called "God's arrival." May we all search our hearts and ask God to awaken us to the urgency of the hour and to give us a passionate quest to hear His voice and speak up for truth winsomely, persuasively and unashamedly, no matter what the cost. Charisma 130614.

Alf B Svensson: Kärnfamiljen är ingen erotikdödare. Kärn­familjen är enligt forskarna den bästa växtplatsen för ett rikt sexliv. Egentligen bekräftar undersökningen bara det vi redan vet. Ju fler vi haft sex med desto mindre får vi ut av det. Något som tydligen är en nyhet för Rosanna Dinamarka (V). Dagen 130620.

Ryskt förbud mot samkönad adoption. Den ryska duman har godkänt ett lagförslag som förbjuder utländska homosexuella par att adoptera ryska barn. Lagen, som godkändes med röstsiffrorna 144-0, förbjuder också adoptioner till ensamstående i ett tiotal länder där äktenskap mellan personer av samma kön är tillåtet, däribland Sverige. Dagen 130622.

Ledaren för Exodus International Alan Chambers gör avbön. Exodus International lägger ner sin verksamhet. Den kristna gruppen har genom bön och terapi försökt få homosexuella att lämna sin livsstil.– Förvånande, säger Erik Johansson, präst och tidigare ordförande i den numera nedlagda organisationen Medvandrarna. Exodus läggs ner och en ny organisation, ”Reduce Fear” bildas. Dagen 130625.

J. Lee Grady: A Response to Exodus: Don’t Apologize for the Truth. It makes absolutely no sense to tell a person who wants freedom from homosexuality that prayer can’t help them. What about the person who struggles with drug addiction? Do we just give them syringes? What about a woman who is having sex with five men? Do we tell her God made her this way and that she should just keep a big supply of condoms and live with her fornication problem? That power is still available today. God's grace is as amazing as ever. Even though Exodus has closed its doors, God still offers His forgiveness and healing to anyone who wants to overcome sexual brokenness. Charisma 130626.
Alan Chambers: Exodus Shutting Down So 'Church Can Do Its Job'. Chambers said he feels compelled to apologize. He said he still holds a biblical worldview that God created sex for men and women within the bounds of marriage. Charisma 130711.

Gay-jubel i USA efter HD-beslut. Gifta homosexuella ska ges samma rättigheter som andra gifta par och dörren öppnas för samkönade äktenskap i Kalifornien. Beslutet innebär att omkring 100 000 gifta amerikaner bland annat får skattelättnader och bidrag. I två banbrytande domar har Högsta domstolen utökat homosexuellas rättigheter. Besluten hyllades av såväl gaylobbyn som president Barack Obama. I 30 av USA:s delstater är det fortfarande olagligt att gifta sig med någon av samma kön. SvD130626.

Claim: Obama Hid 'Gay Life' To Become President. “Nobody who knew Obama in the gay bar scene thought he could possibly be president,” said DuJan. DuJan, founder and editor of the Hillary Clinton-supporting website HillBuzz.org, told WND he has first-hand information from two different sources that “Obama was personally involved in the gay bar scene.” “If you just hang out at these bars, the older guys who have been frequenting these gay bars for 25 years will tell you these stories,” DuJan said. “Obama used to go to the gay bars during the week, most often on Wednesday, and they said he was very much into older white guys.”Obama, DuJan said, is “not heterosexual and he's not bisexual. He's homosexual.” eyeoncorruption.blogspot.se 130129

Cal Thomas: 'And God Gave Them Over'. If you believe the Bible foretells what is to come, as I do, the Supreme Court's decision this week to advance the rights of same-sex couples to marry is part of the prophecies told by Jesus and His apostle Paul. Consider Romans 1 especially "And God gave them over." Read 2 Timothy 3 about what it will be like in the end times and how much of this, said Jesus, is just the beginning. We haven't yet gotten to the part about believers being arrested and executed all because of His name. All of that -- and more -- are still to come. Religion Today 130627.

Starka reaktioner på HD-beslut om samkönade äktenskap. President Obama jublar – kritik från konservativa kristna. På Obamas officiella twitterkonto kallade han det ett stort steg framåt och proklamerade att "kärlek är kärlek". På onsdagen föll två omdiskuterade domar i amerikanska Högsta domstolen. Rätten beslutade att jämställa samkönade och olikkönade äktenskap och ogiltigförklarade en delstatslag i Kalifornien som inneburit förbud mot homosexuella äktenskap. Röstsiffrorna var fem mot fyra bland domarna. Robert Jeffres, pastor för 11 000 medlemmar i First baptist church, Dallas menar att domstolens beslut är ett utslag av politisk korrekthet. Världen idag 130627.

Jim Denison: How Should Christians Talk About Same-Sex Issues? Here are some facts on the subject: According to the Centers for Disease Control, men who have sex with men constitute two percent of the U.S. population, but account for more than half of all new HIV infections. A study in the United Kingdom reported that homosexuals are 50 percent more likely to suffer from depression and 200 percent more likely to be at risk for suicide. This in a culture which has been accepting of homosexuality for many years. Studies indicate that life expectancy for practicing homosexuals is as much as 20 years less than for heterosexuals. While some blame this fact on America's "homophobic" culture, consider Denmark, where same-sex marriage has been legal since 1989. There the average age of death for homosexually married men and women is around 60; for the conventionally married, it is around 80 years. Facts like these help us explain that we oppose homosexual behavior because it is harmful to those who practice it. Religion Today 130628.

Susan Page, Catalina Camia and Susan Davis: The Real Fights Over Gay Marriage are Just Starting. The Supreme Court decisions on gay marriage, while historic, didn’t settle the issue. In fact, they fuel it. For President Obama, the repercussions of Wednesday’s (June 26) ruling striking down part of the Defense of Marriage Act will mean review and revisions in hundreds of federal laws. In everything from Social Security checks to Pentagon benefits, gay married couples now must be treated the same way as heterosexual couples. For gay rights advocates, the twin decision that opens the door to resume same-sex marriages in California bolstered determination to expand the right to wed for gay men and lesbians. The Human Rights Campaign set a goal to achieve that in all 50 states within the next five years. Religion Today 130628.

Supreme Court Loses Legitimacy, Authority With Gay Rights Ruling. The 5-4 opinion by the Supreme Court on the Federal Defense of Marriage Act (DOMA) raises serious questions about the legitimacy of the Court’s authority. History has proven that the Supreme Court does not always issue legitimate opinions. In Dred Scott v. Sandford, 60 U.S. 393 (1857), Chief Justice Roger Taney wrote for the majority that while some states had granted citizenship to blacks, the U.S. Constitution did not recognize citizenship of blacks. Taney wrote that blacks were “regarded as beings of inferior order, and altogether unfit to associate with the white race, either in social or political relations; and so far inferior, that they had no rights that the white man was bound to respect; and that the negro might justly and lawfully be reduced to slavery for his own benefit.” Charisma 130628.

Pew: Media Favors Same-Sex Marriage. Religion Today 130701.

Steve Strang: A Mandate of (In)Justice. Is the Department of Justice forcing federal employees to publicly affirm homosexuality? On the heels of three more scandals in Washington, D.C., there’s yet another reason Americans should be concerned about our government. This one isn’t about national security or freedom of the press or the IRS, but with how the federal government may be pushing gay rights. We know President Obama supports same-sex marriage. And it’s well known that certain advocacy groups make a concerted effort to not only normalize the gay lifestyle, but also suppress anyone who dares differ with this “new normal.” The question we Christians must face, then, is this: Will we speak up to sound the alarm as vocally as journalists do to protect their freedom-of-the-press rights? The First Amendment also guarantees the right to religious freedom, which includes the freedom to interpret what the Bible says, even if it isn’t the politically correct version. Charisma 130701.

Putin skriver under anti-homo-lag. Rysslands president Vladimir Putin har skrivit under det starkt kritiserade lagförslaget som förbjuder "homosexuell propaganda" som riktas mot underåriga. Den som nu sprider information om "icke-traditionella sexuella sammansättningar" till minderåriga i Ryssland riskerar böter upp till motsvarande tusen kronor. Sprids informationen via medier eller internet kan böterna uppgå till över 40 000. Putin skrev även under ett kontroversiellt lagförslag som kan ge personer som "förolämpat religiösa" fängelse och böter. Dagen 130702.

R. Strandberg: SVT förmedlar skev världsbild. Läser på SVTs hemsida att 80.000 personer hade deltagit i demonstrationer för hbt-personers rättigheter i Mexico City och det kan man väl rapportera om ifall man vill. Men samtidigt demonstrerar mer än tio gånger så många (minst 800.000 personer) för sin kristna tro på Jesus och mot korruption och orättvisor i Sao Paolo! Var ligger logiken i att SVT väljer att inte rapportera om den? Vissa företeelser vill Sveriges Television tydligen visa även om de är förhållandevis små medan andra vill man inte visa även om de är förhållandevis stora. Att Pride i Sverige är ett omhuldat skötebarn av media, det har man märkt klart och tydligt genom åren, vilket gäller det mesta som RFSL gör. Medan det som kristna kyrkor gör inte alls ges någon större uppmärksamhet oavsett hur bra det är eller hur många som deltar, det märks inte minst när Jesusmanifestationen pågår i Stockholm. Dagen 130703.

Siewert Öholm: Medierna mörkar Gud. Det är svenska medier som är udda, när några, inför senaste påvevalet, menade att den stora katolska kyrkan med 1, 3 miljarder medlemmar helst borde välja en påve som är kvinna och lesbisk. Förutom okunskap och res­pekt­löshet är det flagrant in­tole­rans och journalistisk hybris. Medierna speglar i bästa fall den ideologiska omvärld vi lever i. Men de styr och påverkar den också. Alldeles tydligt styr de mot supersekularisering, normdestruktion och egotrippning. Världen idag 130703.

Gay Divorce Case Could Undermine Marriage Laws.Donald Schultz Lee is seeking a divorce from his husband, Justin. The men were married in 2009 in Massachusetts, where same-sex marriage is legal, but they are no longer residents there. Consequently, Schultz's attorney, Kathy Harmon, filed the petition in Indianapolis, where marriage is defined as a union between a man and a woman. This case could test that law. "Of course the Supreme Court decision last week is going to create some situations I think all around the state of Indiana that many of us are not used to handling," Marion County Clerk Beth White said. Charisma 130703.

Joseph Mattera: 10 Ways Gay Activists Shifted Culture—and What the Church Can Learn From It. Whether you are a proponent of same-sex marriage, homosexuality or not, you have to respect the way gay activists have fundamentally transformed American society in one generation. The plans and strategies of gay activism and how they went from being an oppressed minority to an elite protected status in mainstream culture is written in a book called After the Ball. Charisma 130705.

BBC Says Christians Who Oppose Gay Marriage Are 'Damaging the Church'. The BBC thinks Christians who disagree with gay marriage are “throwbacks who are damaging the church,” according to one of its presenters. Roger Bolton also said if the BBC interviews a Christian who objects to abortion on religious grounds, “they are treated as though they are just a bit barmy.” Bolton was taking part in an official BBC Trust review of the breadth of opinion in the broadcaster’s output on various issues, including religion. In an official report published by the Trust, Bolton said BBC journalists tend to see the gay marriage debate “in the context of equal rights.” Charisma 130708.

African Religious Leaders Rebuke Obama's Call to Decriminalize Homosexuality. Religious leaders in Africa strongly rebuked President Obama’s call to decriminalize homosexuality, suggesting it’s the reason why he received a less-than-warm welcome during a recent trip to the continent. Charisma 130708.

Jennifer LeClaire: Now the Gay Agenda Wants to Dictate What Movies You Watch. Emboldened by the recent Supreme Court decision striking down the Defense of Marriage Act, gay activists are clamoring louder than ever about everything, from how teachers describe marriage to Hollywood films that come against its homosexual agenda. Of course, the former is nothing new, but the latter is just one example of what we can expect to see—and see more of—as radical gay activism seeks to exert its minority force on all spheres of society. Charisma 130709.

Homosexual Agenda Gears Up for Marriage Battle in 4 More States. Activists will focus efforts to legalize same-sex marriage in four U.S. states this year and next, hoping to capitalize on political momentum following Supreme Court victories for gay rights, the Freedom to Marry advocacy group said on Tuesday. The group is targeting Hawaii, Illinois and New Jersey, where legislative measures to legalize same-sex marriage have failed, and Oregon, where there is a drive to put a gay marriage initiative on the ballot in November. Thirteen U.S. states and the District of Columbia recognize gay marriage. Among them, Delaware, Minnesota and Rhode Island legalized gay marriage this year. Freedom to Marry also said it is targeting at least six more states to pass same-sex marriage in 2015 and 2016 that may include Arizona, Colorado, Michigan, Nevada, New Mexico, North Carolina, Ohio, Pennsylvania and Virginia. Charisma 130710.

Student-Teacher Sex, Lewd ‘Twerking’ Go Mainstream. Justin Bieber pees into mop bucket at NYC nightclub (with video). Brandi Glanville gets drunk, suffers a nip slip and exposes her thong. Nicki Minaj gets a handful at strip club. These are just a few of the gossip-driven headlines that made their way onto top news on Google News this morning. Although these stories call out some of the most troubling celebs in Hollywood, you can find similar stories in American high schools. Charisma 130710.

Boy Scouts Alternative Rises With Sexual Purity Focus. A conservative group said Tuesday it will form a rival alternative to the Boy Scouts of America, in the latest sign of backlash against the Scouts' recent decision to admit gay youth. The splinter group, OnMyHonor.Net, said the new organization will offer an outdoors-oriented character-development program for boys similar to that of the Boy Scouts, while also focusing on "sexual purity" and adhering to "a standard statement of Christian values." Charisma 130710.

Ken Klukowski: NC Same-Sex Marriage Case May Endanger Religious Liberty. Gay marriage could be back in the Supreme Court in the next two years, particularly to determine whether the Fourteenth Amendment of the U.S. Constitution includes a right to redefine marriage to include homosexual couples. A decision supporting that premise would strike down traditional marriage laws in all 37 states that have them and forever forbid the American people from voting again on the issue. In 2012, the people of North Carolina exercised their democratic right to amend the North Carolina Constitution. By a result of 61 percent to 39 percent, the voters reaffirmed that marriage is the union of one man and one woman. That simply reinforced the laws already on the books in North Carolina, a state that does not recognize homosexual or polygamous marriage. Charisma 130711.

Kindergartners Need More LGBT Books in School, Gay Agenda Argues. Children as young as five should have more school books featuring same-sex parents, a Westminster, U.K., conference is set to hear next week. Academic Mark McGlashan wants to see more LGBT material made available for use in schools. And he says research shows it may be beneficial to target children “in early years education.” A conference in Westminster, due to be attended by the Shadow Education Secretary Stephen Twigg, will discuss the issue next week. Mark McGlashan, a researcher in the language, gender and sexuality group at Lancaster University, has been speaking ahead of the event. At the conference he intends to present work on current representations of same-sex-parent families in picture books. Charisma 130711.

Pastor Arrested in Pennsylvania While Praying for AG Kathleen Kane. A Pennsylvania pastor was arrested while praying for State Attorney General Kathleen Kane, who supports same-sex marriage. Pastor Bill Devlin, co-chair of Right to Worship, was arrested in Harrisburg Friday, The Philadelphia Inquirer reports. "This is the first of many arrests,” Devlin told The Inquirer in a phone interview after his arrest. “We're going to have many pastors out here.” Charisma 130713.

Ruth Nordström: Viktigt att kyrkorna värnar sexköpslagen. Det finns krafter som vill avskaffa den svenska sexköpslagen. På RFSU:s kongress i maj togs en motion upp om sexköpslagens avskaffande. Det är i och för sig inte förvånande att det är just RFSU som utmärker sig som motståndare till den svenska sexköpslagen. RFSU har drivit kampanjer om exploatering av barns sexualitet. RFSU har även kritiserat den nya sexualbrottspraxisen vilket kan ”förhindra och försvåra för unga människor att ha sex.” Det är tragiskt att se hur en svensk lobby­organisation som helt frikopplar sex från kärlek, trohet, äktenskap och en livslång relation där ett barn kan välkomnas och skyddas, nu också överväger att ta ställning mot den svenska sexköpslagen. Man struntar helt i att tala om de prostituerades utsatta livssituation, ofta villkorad av fattigdom, sexuella övergrepp i barndomen, bristen på nära och skyddande vuxenrelationer eller dålig självkänsla. Världen idag 130715.

Blivande biskopar förhörs om sexvanor. Engelska kyrkan tillåter sedan förra året biskopar att leva i ett homosexuellt förhållande, så länge de är sexuellt avhållsamma. För att undvika diskriminering av homosexuella biskopskandidater, ska nu alla framtida biskopar frågas ut kring sina sexuella vanor. Kyrkan tillåter endast sex mellan äkta makar. Homosexuella handlingar är explicit förbjudna, liksom utomäktenskapliga affärer. Sex i ett samboförhållande är förbjudet, i alla fall officiellt, skriver The Telegraph. Dagen 130718.

Relationsanarki eller äktenskap? Det verkar vara populärt att vara normkritisk. En glidning kan noteras. De mest progressiva talar nu mer om normkritik och mindre om tolerans. Tolerans kräver nämligen per definition en norm att vara tolerant utifrån. Först finns normen, sedan är folk toleranta mot de som avviker från normen. Nu är det istället normkritik som gäller. Vi förväntas inte bara vara toleranta mot avvikelser, utan också acceptera att normer inte alls bör finnas. Nu ska normerna störtas och det normlösa samhället skapas, där inget är bättre eller sämre än något annat. Så tycks normkritikens profeter resonera. Visst förväntas vi vara toleranta mot homosexuella relationer och kalla även dem för äktenskap, men målet är något annat än enbart tolerans. Målet är att avskaffa normen. Homosexualitet ska jämställas med heterosexualitet. Och den som är emot är homofob, eller åtminstone moralist. Vi får alltså inte ha synpunkter på detta och hävda att vissa sorters relationer är bättre än andra. Allt är lika bra och heteronormen ska störtas. För så säger normkritikerna. Dagen 130726.

Homosexuella torteras av ryska nazister. Ryska nazister lockar till sig homosexuella tonåringar via en populär dejtingsida. Sedan misshandlas och torteras offren.Nu slår en organisation för homosexuellas rättigheter i Östeuropa larm – och menar att 500 högerextrema grupper organiserar sig i jakten. Aftonbladet 130727.

Ruth Nordström: Att ge en röst åt de mest utsatta. Häromdagen fick jag ett meddelande på Twitter: "Ruth Nordström, vi vill inte leva i din sjuka moralistiska värld, snälla sluta twittra." Orsaken var att jag hade länkat till Dagens Nyheters artikel om att premiärminister David Cameron meddelat att barn ska skyddas från internetpornografi i Storbritannien och att ett familjevänligt filter, som blockerar internetsidor med pornografiskt innehåll, kommer att slås på i Storbritannien, om inte hushållen aktivt väljer att ha kvar tillgången till nätporr. Cameron säger själv att han, som politiker och pappa, känner att det är dags att agera, eftersom det helt enkelt handlar om att "skydda våra barn och deras oskuld." Men att hålla med David Cameron om att barn behöver skyddas från internetpornografi i dag kan tydligen uppröra människor. Världen idag 130729.
Cameron angriper nätporr. Barn måste skyddas från internetpornografi. Det menar Storbritanniens premiärminister David Cameron, som i dag lanserar flera åtgärder, med bland annat krav på att alla hushåll med internetuppkoppling måste göra ett aktivt val för att få tillgång till sidor med pornografiskt innehåll. "Vi agerar för att hjälpa till att städa upp på internet och skydda en generation av barn från den ofta extrema pornografin på internet", säger David Cameron enligt Daily Mail. En av åtgärderna som lanseras är att alla 19 miljoner brittiska hushåll som är anslutna till internet kommer att kontaktas av sina internetleverantörer och tillfrågas om de vill ha det familjefilter, som blockerar alla pornografiska sajter, på eller inte. Alla hem ska vara kontaktade till slutet av nästa år, skriver tidningen. Världen idag 130722.

Tveksam gratisreklam för "PRIDE". Sedan många år tillbaka sätter det landstingsägda företaget SL upp den så kallade Pridefestivalens flagga på alla bussar i Stockholm under nästan en vecka. I år började bolaget idag, den 31 juli. Under resten av året förekommer ingen sådan gratisreklam för något evenemang. Flagghållarna används annars enbart för den svenska flaggan under allmänna flaggdagar. Det är en priviligierad grupp som på detta sätt får extra stöd av landstinget. Den får systematiskt stort genomslag i media för sina synpunkter och sina arrangemang och den disponibla medelinkomsten per gay-person ligger en bra bit över den disponibla inkomsten för genomsnittsbefolkningen. Det kan noteras att betydligt större minoritetsgrupper som vänsterpartister, sverigedemokrater, muslimer, handikappade etc etc inte skulle drömma om att få SL att sätta upp flaggor på bussarna i samband med att de ordnar arrangemang av olika slag. Och naturligtvis blir det ingen flagga i anslutning till den stora årliga Jesusmanifestationen eller ens i anslutning till fotbolls-EM för damer, där ju finalen spelades i Stockholm. Men SLs ordförande Christer Wennerholm var tidigare ordförande i Gaymoderaterna och han ser till att förmånsbehandlingen av den homosexuella jippoveckan återkommer år från år. Contra 130731.

Elisabeth Sandlund: Pridefestivalen blir allt mer av paradox. Hbtq-rörelsen i Sverige slår knut på sig själv. Dagen 130802.

Så säger Katolska kyrkans katekes om homosexualitet - ord för ord. Världen idag 130802.

Uruguay firar första gayvigseln. Uruguay firade på måndagen sitt första bröllop mellan två homosexuella män, samma dag som landets nya äktenskapslagstiftning trädde i kraft. Den ene av de båda männen ligger på sin dödsbädd. Svenska Dagbladet 130805.

KD-politiker fick "rosa tisteln" av RFSL. Kristdemokratiska riksdagsledamöterna Annelie Enochson och Tuve Skånberg fick i år "rosa tisteln" av RFSL Stockholm för att man motionerat i riksdagen om att kravet på sterilisering vid ändrad könstillhörighet ska kvarstå. Världen idag 130806.

Evangelist predikade mot homosexualitet – greps av polis. Den amerikanske evangelisten Tony Miano blev omhändertagen av polis när han predikade mot homosexualitet i London. Nu oroas organisationen Christian Legal Centre för att yttrandefriheten är hotad. Att tala om synd är något kärleksfullt, för människor måste höra om synd för att kunna förstå Jesu offer för dem. Dagen 130807.

Homopar stämmer Church of England. Laglig rätt att ingå äktenskap räckte inte. Nu verkar det som om gay-aktivisterna tänker tvinga kyrkorna på knä och ett homopar tänker stämma Church of England. När homoäktenskap legaliserades i Storbritannien för en månad sedan, garanterades samtidig kyrkorna rätten att inte viga. Enligt den nya lagen kan kyrkorna frivillig gå med på att viga samkönade par, men samtidigt sägs att ingen kan tvingas. Världen idag 130807.

Bombays (Mumbai) sexkvarter: Barnen som föds in i sexindustrin. Drogades när mamma sålde sex. Sexuellt utnyttjad som treåring. Bröder säljer sina systrar och pappor säljer sina hustrur. I slummens sexkvarter i Indien har prostitution blivit ett familjeföretag där de anställda är för evigt fast. Dagen 130807.

Transgender B. Scott Claims Gender Discrimination, Sues BET for $2.5M. Transgender celebrity B. Scott has filed a multimillion-dollar lawsuit against Black Entertainment Television (BET) Networks and its parent company, Viacom, for discrimination. Identified as Brandon Sessoms in the lawsuit, Scott alleges the television network discriminated against him while he was working as a style stage correspondent for the BET Awards pre-show on June 30 by forcing him to dress more masculine. According to the suit, Scott is an “openly gay TV and Internet personality, advice columnist and entrepreneur [who] indentifies his gender identity as transgender. B. Scott’s gender identity is separate and distinct from his sexual orientation.” Charisma 130809.

Ruth Nordström: Nytt pris till KD-politiker. Ett samhälle måste ha ett tryggt fundament för att byggas, där det finns normer, sanningar och absoluta skyddsvärden. Därför är det glädjande att berätta om ett nyinstiftat pris, "Ankaret", som går till samma KD-politiker, som häcklades av RFSL Stockholm med "Rosa tisteln". På nyhetsplats kan vi i dag berätta att Annelie Enochson och Tuve Skånberg blir de första att tilldelas utmärkelsen. Priset har instiftats av människorättsorganisationen Provita. Grattis Tuve och Annelie! Ankaret har alltid varit tecknet på hopp. På stabilitet. På trygghet. När radikallobbyisterna driver allt längre ut från land, och drar med sig inte bara enskilda individer utan också barn, kastar ni upp ett ankare, som inger hopp. Världen idag 130812. Världen idag 130812.

Var tionde pojke ser porr varje dag. I princip alla pojkar i 16-årsåldern har tittat på porr. Och var tionde pojke konsumerar porr varje dag. Det visar en studie på runt 480 pojkar som gjorts vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. "Det finns i dag ingen vuxengeneration som har haft den här enorma tillgången på porr." Även 400 flickor deltog i studien, men resultaten mellan könen skiljde sig markant. Konsumtionsmönstret och omfattningen var oerhört annorlunda för flickorna. 54 procent av flickorna uppgav att de någon gång tittat på pornografi och av dessa hade 30 procent fortsatt att titta. Men absolut inte i samma omfattning som pojkarna. Dagen 130814.
”Porr förstör fantasin”. Nästan alla 16-åriga pojkar har sett på pornografi, var tionde tittar dagligen och var tredje av dessa säger att de tittar mer på porr än vad de egentligen skulle vilja. Det visar en undersökning gjord vid Uppsala universitet. Hanna Möllås är kristen och sexolog, hon menar att pornografi är ett problem många brottas med. 96 procent av pojkarna i studien uppgav att de tittat på pornografi. Världen idag 130815.

Könsord redan på dagis. Den som inte är som en ”typisk tjej” eller en ”typisk kille” riskerar att bli mobbad i skolan. Ju äldre eleverna blir, desto ovanligare blir det att lärarna säger ifrån, enligt en rapport från Friends. Men kristna skolgrupper kan hjälpa de utsatta. Dagen 130614.
Bög, hora och könsord är skällsord redan på dagis Den som inte är som en "typisk tjej" eller en "typisk kille" riskerar att bli mobbad i skolan. Borås Tidning 130813.
Psykologen: I dag har mobboffret ingen frizon. "Mobbning är ett gigantiskt problem." Christer Olsson, psykolog, S:t Lukasterapeut och kurator i skolans värld, är aktuell med nya boken ”Verktyg mot mobbning och kränkning – ansikte mot ansikte och i cyberrymden”. Dagen 130814.

"Två miljoner våldtagna i krigets Kongo". Det var rubriken när Läkartidningen i ett reportage berättade om kvinnors utsatthet i landet, ett reportage som berört många och delats hundratals gånger i sociala medier. Biståndsorganisationen PMU som är verksamma på plats hoppas nu på ökat engagemang. Världen idag 130812.

Rysk antigaylag legitimerar våld. En våg av uppdämt böghat väller fram över Ryssland, legitimerat av den nya ”antigaylagen”. Våldsamma grupper attackerar och hänger ut homosexuella män, både på nätet och i verkliga livet. Polisen står bredvid och tittar på. Dagens Nyheter 130825.

RFSU vill ha in sex i alla skolämnen. Sex- och samlevnad ska bli en del av varje skolämne. Även religionskunskapen. Det föreslår RFSU. RFSU lyfter fram ett antal olika exempel i stödmaterialet ”Sex i skolan”: På bildlektionerna på högstadiet ska eleverna få lära sig om sagofigurers utseenden ur ett hbtq-perspektiv eller lära sig mer om ”konsumtion av pornografi i lusthöjande syfte”. På engelskalektionerna ska högstadieeleverna få lära sig hur man flirtar på engelska och hur man ”tar upp frågan om att använda en kondom”. Dagen 130904.
”RFSU sätter barnen under en enorm press”. Det är ju otroligt att en privat aktör kan ha det här inflytandet på skolan. De säljer ju både kondomer och sexhjälpmedel. Det skulle ju vara som att tobaksbolagen fick undervisa i skolan om rökning. Dagen 130904.
RFSU:s sexmaterial väcker kritik: Det ramstår det som att skolan ska uppmuntra till lustfylld pornografi. RFSU står för en extrem linje inom sexualundervisningen. RFSU är en lobbyorganisation, men ändå ses de nästan som en myndighet som skolor bör följa. Dagen 130905.
RFSU ville inte delta i tv-debatt. I fredags hade Aktuellt planerat en debatt mellan en kristen företrädare och RFSU. Detta efter en debattartikel i Dagen där ledarna för barn- och ungdomsorganisationer kritiserade organisationens skolkampanj. Men RFSU valde att tacka nej till förfrågan. Dagen 130910.
Svenska evangeliska alliansen: ”Inför kristendomskunskap i alla kärnämnen.” Den kristna tron har i alla tider hjälpt människor i alla åldrar att hantera dessa frågor. Därför vill vi nu att Skolverket gör kristendomskunskap till en del av varje skolämne. Enligt läroplanen ska skolans värdegrund vila på den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism. Kanske det bästa sättet då vore att låta västerlandets största idétradition, kristendomen, genomsyra varje skolämne. SEA 130912.
Alf B Svensson m.fl.: Bryt RFSU-monopolet i skolan. Vi uppmanar Sveriges kristna råd att ta fram och erbjuda skolorna ett sex- och samlevnadsmaterial som kompletterar RFSU. Det skriver undertecknarna av dagens debattartikel. Enligt läroplanen ska all undervisning i skolan vara allsidig. Men materialet "Sex i skolan", som RFSU i dagarna har skickat ut till alla landets skolor, är inte allsidigt utan ensidigt. Man talar mycket om sex men inte mycket om kärlek. I lärarhandledningen "Sexualkunskap" (som publicerats tidigare) säger man att lärarna över huvud taget inte ska prata om kärlek i samband med sex. Undervisningen ska på ett sakligt sätt förmedla fakta. Men det är mycket som eleverna inte får veta. De får inte veta att njutningen för de flesta människor blir större när sex är ett uttryck för kärlek. Inte heller att risken är stor att ju fler de har sex med, desto mindre får de ut av det. Detta enligt en omfattande amerikansk studie. Skolan ska främja hälsa, förebygga ohälsa och lära eleverna att göra egna goda val. De får lära sig att de lever längre, är friskare och mår bättre om de äter sunt, motionerar regelbundet och avstår från alkohol och tobak. Men de får inte lära sig att goda, hållbara kärleksrelationer enligt regeringens egen Framtidskommission påverkar deras hälsa, välbefinnande och livslängd ännu mer. Dagen 130927.
SKR: Bra med fler röster kring samlevnadsfrågor. Om kyrkorna genom SKR:s styrelse ger oss ett sådant uppdrag kommer vi på kansliet gärna att arbeta med ett sådant projekt. Dagen 131008.
Cindhy Cronjezon (RFSU): Släpp pekpinnar, skuld och skam. Genom att utbilda elever i sex och samlevnad, att våga utmana normer och faktiskt få kunskaper ger man eleverna makten över sitt eget liv. Min önskan är att alla elever och ungdomar ska kunna välja den lust och kärlek som känns rätt för dem. Dagen 131009.
Alf B Svensson / Olof Edsinger: Kärlek och sex hör samman. Våra invändningar i fråga om ”Sex i skolan” kvarstår alltså. Nu står vårt hopp till Sveriges kristna råd, så att vi får möjlighet att positivt visa på vad vi som kristna samfund kan bidra med i dessa frågor. Vi tror nämligen att det är många både i och utanför kyrkan som sörjer över och är kritiska mot den utveckling som RFSU ställer sig i bräschen för. Dagen 131011.
Cindhy Cronjezon: Ni tycks inte vilja begripa utan förvränger RFSU:s budskap.
Olof Edsinger, Alf B Svensson: Det du skriver bekräftar egentligen det mesta som vi redan har sagt. RFSU vill ha en sex- och samlevnadsundervisning som är fri från pekpinnar. Vi tycker att det är olyckligt när 13-14-åringar uppmuntras till ett vidlyftigt sexuellt experimenterande. RFSU undviker ju att svara på den fråga som man vet att flest ungdomar i Sverige ställer: Hur får man ett förhållande att hålla? Vi kan inte tolka detta på annat sätt än att den inte passar in i RFSU:s värdeneutrala och normkritiska agenda. Dagen 130122.

Så vill Ekho påverka Frälsningsarmén. I går skickade Ekho, riksförbundet för kristna hbtq-personer, ut sitt statsfinansierade kampanjmaterial till samtliga Frälsningsarméns kårledare i Sverige. Målsättningen är att påverka samfundets syn på homosexualitet. Dagen 130912.

Ryssland förbjuder svenska adoptioner. Ryssland tillåter inte längre svenska par att adoptera från Ryssland. Anledningen är att Sverige tillåter enkönade äktenskap. Förbudet gäller inte bara för svenska par. Inget personer i länder som tillåter samkönade äktenskap får adoptera från Ryssland, om inte länderna upprättar ett särskilt avtal som garanterar att homosexuella par inte får adoptera ryska barn. Nu vill ryska myndigheter att Sverige ska skriva på ett sådant avtal. I juni röstade ryska Duman igenom en lag som förbjöd homosexuella i utlandet att adoptera barn från Ryssland. Dagens Nyheter 131003.

Kristna studenter i New York agerar mot sexhandeln. "Slaveri finns i New York" säger de kristna studenterna, som under oktober arrangerat den största studentmanifestationen någonsin mot trafficking. Sammanlagt 115 programpunkter på 17 olika campus har varit en del i Price of Life – en kampanj som inspirerats av "biblisk rättvisa", säger de kristna studenterna. Kampanjens syfte har varit att sprida information och medvetenhet om situationen när det gäller sexhandeln, men också att uppmuntra alla att agera mot den, skriver New York Daily News. Bakom den månadslånga kampanjen, som avslutas idag, står bland annat Intervarsity Christian Fellowship. Dagen 131012.

Elisabeth Sandlund: Slaveri i alla former handlar om pengar. Stor efterfrågan på sexslavars tjänster en skamfläck för Sverige. I antislaveriorganisationen Walk Frees färska rankinglista över världens alla nationer hamnar Sverige som sig bör långt ner, på sjätte plats från slutet, långt efter värstingländer som Mauretanien, Haiti och Pakistan. Ändå räknar Walk Free med att mellan 1 200 och 1 300 människor, varav en tredjedel barn och unga under 18 år, lever under slavliknande förhållanden i Sverige. I definitionen ingår bärplockare som arbetar för svältlön och personer som tvingas tigga. Men en avsevärd andel utgörs av framför allt kvinnor som blir sexuellt utnyttjade. ”Det handlar om modern slavhandel, ingenting annat”, säger en av de poliser som hållit i den utredning som nu lett fram till åtal. Han fortsätter: ”Numera är det lättare att få hem en prostituerad än att få en pizza hemkörd efter klockan 24 i Stockholm. Och tyvärr är det bara att inse att efterfrågan tycks vara enorm.” Dagen 131018.
Nästan 30 miljoner lever i slaveri. Sverige hamnar på plats 150 av 162 länder i rapporten. Indien är det land i världen där flest människor - 14 miljoner - lever i slaveri. Indien, Kina., Pakistan, Nigeria och Etiopien är länderna där det finns flest människor som lever under slavliknande förhållanden. Men tar man hänsyn till folkmängd är det i Mauretanien, Haiti, Pakistan, Indien och Nepal som situationen är värst. Dagens Nyheter 131017.

Sänkt skadestånd för sex-uthängd. Hon tilldömdes 130 000 kronor i skadestånd sedan den 17-årige dåvarande pojkvännen filmat när de hade sex och utan hennes vetskap lagt ut filmen på pornografiska internetsidor. Nu sänker Göta hovrätt summan till 25 000 kronor och skriver bland annat att det blivit ”alltmer socialt accepterat att vara mycket öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor”, skriver Dagens Juridiks nätupplaga. Dagens Nyheter 131021.

Kvinnor håller tyst om sextrakasserier. Var fjärde kvinna i Sverige har sextrakasserats och många väljer att hålla tyst. Det visar en ny undersökning. Fackförbundet Unionens medlemstidning Kollega har beställt en undersökning gällande sextrakasserier på arbetsplatsen. Siffrorna är nedslående. 23 procent av alla kvinnor som tillfrågats har vid något tillfälle, antingen på det nuvarande jobbet eller på ett tidigare, sextrakasserats. Hälften av de drabbade har inte vågat säga till på plats. Fyra procent av alla män menar att de har blivit sexuellt trakasserade. Själva begreppet innebär allt från kränkande kommentarer till blickar, spridning av olika rykten eller tafsande. Dagens Nyheter 131021.

Is Judgment Far Off? Gay Wedding Ceremonies Taking Place at US Supreme Court. Four months after the Supreme Court issued two major rulings on gay marriage, retired U.S. Supreme Court Justice Sandra Day O'Connor on Tuesday presided over a same-sex wedding ceremony at the court building. In August, Justice Ruth Bader Ginsburg became the first justice to officiate at the wedding of a gay couple. At the end of June, the court struck down a federal law that denied federal benefits to legally married same-sex couples and paved the way for gay marriage in California by letting stand a ruling that struck down a state law that restricted marriage to opposite-sex couples. Gay marriage is now legal in Washington, D.C., and 14 U.S. states. Charisma 131030.

AFA Reports Pedophilia Officially Classified as Sexual Orientation. According to the American Family Association, a shocking announcement made by the American Psychiatric Association (APA) in its latest edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders caused an uproar among pro-family organizations and many others, as the APA states it now classifies pedophilia as a sexual orientation or preference instead of a disorder. Charisma 131030.

Sex med djur förbjuds. Regeringen vill förbjuda sex med djur från den 1 april. ”Det ska inte finnas några tveksamheter kring att det är förbjudet att plåga djur”, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) i en kommentar. Dagens Nyheter 131107. Kommentar: Den lagen borde aldrig ha tagits bort.

Åke Hällzon: Oroande domslut. De som följt mediernas rapportering den senaste veckan har inte kunnat undgå kritiken mot flera domar i sexualbrottsmål. Ett fall gäller den 45-årige försäljningschef från Mölndal som via internet kontaktat ett tjugotal flickor för sexuella syften. Mannen spårades då en trettonårig flicka från Kumla begick självmord. Det framkom senare i utredningen också att mannen tidigare haft samlag med en femtonåring. Domen: Två års fängelse med frigivning i maj 2014. ”Jag är oroad över utvecklingen i rättstillämpningen vid sexualbrott och undrar vad som ska krävas för en fällande dom, om inte ens DNA-bevis räcker?” skrev bland andra professor emerita i straffrätt Madeleine Leijonhufvud i Svenska Dagbladet igår. Ja, det är vi sannerligen många som är. Hemmets Vän 131107.

Kvinnor som handelsvara. Det händer något tragiskt med oss människor när våra kroppar, oftast kvinnors kroppar, reduceras till en handelsvara. Vi förlorar vår värdighet. Vi blir omänskliga och det viktigaste i livet; kärleken, tron och hoppet hotas. Söndagskvällens Kalla fakta om prostitutionen i Stockholm blev ett kraftigt slag i solarplexus. Utvecklingen går inte framåt. I verklighetens Sverige köps sex som aldrig förr. Det är inte längre ”bara” rika och välbärgade män, som konsumerar, numera är det också unga killar som köper sex. I programmet får vi förklaringen. Man vill inte gå in i ett stadigt förhållande. Istället betalar man vad det kostar, gärna en till två gånger per månad och köper det man önskar. Allt för att slippa intimitetens och kärlekens ansvar. Frihet till varje pris. Frihet så länge man har råd. I Sverige behöver vi hitta igen respekten för människovärdet. Människans värdighet behöver återupprättas och vi behöver ett nytt sätt att se på relationer och sexualitet, på kropp, själ och ande. Och. Våra politiker både i Sverige och på EU-nivå, behöver stifta bättre lagar som stoppar alla möjligheter till trafficking och prostitution. Ett samhälle där människor säljer och köper varandra som handelsvaror är inte värdigt ett land som säger sig värna alla människors värde och värdighet. Hemmets Vän 131107.

Kelly Boggs: Pedophilia on the horizon. In his classic work "The History and Fall of the Roman Empire," Edward Gibbon observed the following: "The five marks of the Roman decaying culture [were]: Concern with displaying affluence instead of building wealth; Obsession with sex and perversions of sex; Art becomes freakish and sensationalistic instead of creative and original; Widening disparity between very rich and very poor; Increased demand to live off the state." It seems as if America is displaying every sign of a culture on its way out. Perhaps most alarming of the marks cited by Gibbon is the rapidity with which sexual perversion has become accepted in the United States. Homosexuality, bisexuality and transsexuality were behaviors and mindsets that were viewed as deviant and perverse only a few decades ago. They were first accepted as alternative lifestyles and now are deemed normal by the culture at large. Very few sexual taboos remain in America. One behavior, however, still verboten is pedophilia. Yet seeds of tolerance currently are being planted that, if they come to fruition, will result in sex between adults and children being accepted as normal. BP News 131108.

Åke Wredén: Dubbelmoralen om våldet mot kvinnor. Våldet mot kvinnor har många former. På närhåll har vi Tyskland och Holland och några till. Något som svenska och andra diplomater med säkerhet inte anser vara passande att säga i FN – eller EU – är att det sturska och så officiellt prudentliga Tyskland, trots att det gjort bättring i så många andra avseenden, har blivit en dubbelmoralens högborg. Bordeller har blivit storskaliga och helt legala företag, men deras innehavare skulle i Sverige få fleråriga fängelsestraff. Den naiva förhoppningen var att kvinnor skulle skyddas bättre. Följden blev i stället att kvinnor far mycket illa. Tyskland har, som den ansedda brittiska affärstidningen The Economist nyligen konstaterade med en snäsning, blivit en stor bordell mitt i Europa. Hemmets Vän 131128.

Kristna pensionatsägare fällda för diskriminering. Det var fel av kristna pensionatsägare att inte låta ett homosexuellt par hyra ett rum. Det har Högsta domstolen i Storbritannien slagit fast. För pensionatägarna har rättstvisten lett till hot och trakasserier och nu ser de sig tvingade att lägga ner verksamheten. Utanför domstolen sade Hazelmary Bull att hon och maken var mycket besvikna. "Vi är bara vanliga kristna som tror på äktenskapet som ett förbund mellan en man och en kvinna. Vårt pensionat är inte bara vårt företag, det är vårt hem. Allt vi försökt är att leva efter våra egna värderingar under vårt eget tak." Konsekvenserna av deras ställningstagande har blivit svåra för paret Bull. De har, som de själva beskriver det, utsatts för en hatkampanj där de bland annat utsatts för hotfulla telefonsamtal, vandalisering av deras hus och bil och pensionatets hemsida har hackats och ersatts av en pornografisk sida. Verksamheten har också blivit lidande, då de stoppats från att annonsera, vilket lett till att deras ekonomi raserats. I vintras kunde de inte hålla värmen uppe i hemmet och hade knappt råd med mat, har paret Bull berättat tidigare. För någon månad sedan såg de inget annat val än att försöka sälja pensionatet, som de drivit i 25 år. Världen idag 131129.

”Gatans ängel” fick pris. Under en högtidlig ceremoni i Klarakyrkan mitt i City tog Elise Lindqvist på onsdagen emot ett skandinaviskt människorättspris för sitt arbete bland prostituerade på Malmskillnadsgatan. Världen idag 131128.
Ruth Nordström: Blev Jesus för mycket för Sveriges television? När Elise Lindqvist nyligen gästade talkshowen Skavlan på Sveriges Television berättade hon att hon sedan dess i sjutton år ägnat varje fredag kväll och natt åt att hjälpa de prostituerade flickorna och kvinnorna på Malmskillnadsgatan i Stockholm. I samma program medverkade även Karolina Klüft, som under tv-inspelningen frågade Elise: "Varifrån får du kraften?". Varpå Elise pekade upp mot himlen och svarade: "Från Honom, från Jesus ". I sitt tal i St:a Clara kyrka vid prisutdelningen i onsdags, berättade hon att just detta klipptes bort från programmet. "Jesus blev visst för mycket för Sveriges Television" sade hon med ett skratt. "Men ingen människa kunde ge mig det Jesus gav mig – förlåtelse, upprättelse och helande". Världen idag 131202.

Kroatien säger nej till homoäktenskap. I söndags folkomröstade Kroatien om ett förslag att skriva in att äktenskap ingås mellan man och kvinna i landets grundlag. 66 procent av de röstande sade ja till förslaget. Valdeltagandet var 37 procent. Många östeuropeiska länder, bland annat Polen, Bulgarien, Serbien och Vitryssland, har tidigare infört liknande bestämmelser i sina grundlagar. Fria tider131203.

Nederlag för Estrelarapporten. Med sju rösters övervikt röstade Europaparlamentet på tisdagen för att inte rekommendera medlemsländerna hur de ska hantera frågor om preventivmedel, abort och sexualundervisning. Uttalandet antogs med siffrorna 334 för och 327 emot. Istället för att rösta om den omdiskuterade Estrelarapporten, där EU-länderna bland annat uppmanas att införa laglig abort och obligatorisk sexualundervisning i grundskolan, antog ledamöterna ett uttalande med omvänt budskap. I texten, som av den konservativa partigruppen EPP framlades som en alternativ resolution, fastslås att det tillkommer de enskilda medlemsstaterna att besluta om frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, liksom om sexualundervisning. Mikael Gustafsson (V) var besviken efteråt: "Jag är fruktansvärt upprörd. Det här visar hur starka de krafter är som totalt förnekar kvinnors och hbt-personer rättigheter, säger han till tidskriften Ottar efter omröstningen." Kommentar: Om Estrellarapporten antagits hade det varit en katastrof för många länders rättssystem. Världen idag 131210.

Homosexualitet fortsatt förbjudet i Indien. Sex mellan människor av samma kön är fortfarande olagligt i Indien, slog landets Högsta domstol fast i dag. Enligt Högsta domstolen ska en förändring i frågan inte avgöras av rättsväsendet utan i landets parlament. svt 131211.

Stopp för samkönade äktenskap i Australien. Australiens högsta domstol ogiltigförklarade på torsdagen den lag om samkönade äktenskap som trädde i kraft i helgen i huvudstaden Canberra. 27 äktenskap som hunnit ingås är därmed inte längre giltiga. Världen idag 131212.

SKR tar fram eget skolmaterial om sex. Sveriges kristna råd har beslutat att lyfta frågan om ett kompletterande skolmaterial gällande sex och samlevnad. Därmed antar de också utmaningen från flera kristna ungdomsorganisationer. Dagen 131212. Världen idag 131211.

De har räddat 600 badiflickor. När Mikael Alfvén fick se bilder på tre prostituerade badiflickor för fyra år sedan gick han sönder på insidan. Flickorna var bara mellan sju och nio år. I dag har han, tillsammans med hustrun Ing-Marie, räddat över 600 badiflickor. Att badifolket lider stor nöd råder det ingen tvekan om. De står allra längst ned på kastsystemets människovärdesskala och jämförs ofta med hundar eller råttor. För unga badiflickor är framtiden utstakad. Eftersom de inte får äga något eller bruka jorden, är den enda möjligheten till inkomst ofta prostitution, antingen ute i de fattiga byarna, eller genom att de säljs till någon bordell i Indien. Föräldrarna säljer sina flickor för drygt 1.000 dollar. Många är väldigt unga. En del säljs redan i magen, som ofödda, men med förlängd leveranstid. De flickor som Love Nepal inte hinner hämta och som ändå hamnar på bordeller lider svårt. Det är inte ovanligt att tjejerna tvingas ta emot 20-40 kunder per dygn. Ersättningen är vanligen 5-10 kronor. Kunderna tillåts ta med både rakblad, knivar och cigaretter för att skada tjejerna. "Många säger att den sexuella delen inte är den viktigaste längre", säger Mikael. Utan det är vilddjuret i dessa män som vill höra skrik. De bränner dem, skär dem eller knäcker fingrarna på dem. Vi har bland annat räddat en tjej som fick tungan avskuren av en kund. Om tjejerna inte går med på att låta sig misshandlas får de finna sig i att bordellägaren torterar dem i stället. Världen idag 131220.
"Trodde jag var född till sexleksak". Hanna tillhör det föraktade badifolket i Nepal och utsattes därför ofta för våldtäkter under sin uppväxt. Men hon räddades från helvetet och blev kristen. Nu vill hon studera till läkare i Sverige och hjälpa andra badiflickor. Världen idag 131211.

Bög-präst åtalas för sex-sms till konfirmand. En präst i Kalmar län är åtalad för sexuellt ofredande av en konfirmand. Prästen har skickat sex-sms till pojken. Nu vill församlingen avskeda honom. Pojken begär skadestånd av prästen. Barometern 131228.


Till indexsidan.


Skulle det finnas någonting som är felaktigt eller strider mot gällande lag på denna sidan så var god meddela mig så jag kan ändra på detta i så fall.  E-mail.