År 2005

Till senaste artiklarna i slutet på sidan.

God, Marriage and Family. Ny bok i USA som vill värna familjen och äktenskapet. None other than Satan, who rebels against the Creator and His created order for human beings, is ultimately behind the world's confusion about marriage and the family, säger författaren. BP News 050110.

Evangeliska alliansen ger sitt stöd till Åke Green. Dagen 050113.

Ett 50-tal förkunnare och församlingsledare från pingströrelsen i Norrland har antagit ett gemensamt uttalande till stöd för pastor Åke Green. Dagen 050113.

Här är deras uttalande: Dagen 050114.

Frikänn Åke Green och avskaffa homohetslagen! Dagen 050114.

Olof Djurfeldt: Åke Green har rätt att stå för en uppfattning och det är oerhört viktigt att det blir en frikännande dom. Världen idag 050114.

Det gäller demokratin. Frikänn Åke Green och riv upp en luddig och svårtolkad lag. Ledare i Dagen 050118.

Demokratins pris att vi måste tåla att bli ifrågasatta. Dagen 050118.

Demonstration till stöd för åtalad pastor. Expressen 050118.

"Sexuella abnormiteter är en djup cancersvulst". Nu får fängelsedömde pingstpastorn stöd av demonstranter. Aftonbladet 050119.

Åke Green: "Utövad homosexualitet är en synd". Expressen 050119.

Jens Orback kritisk mot Green. DN 050119.

Demonstration vid rättegången. DN 050119.

Pressombudsmannen: Green bör frikännas och svara för sig i en fri och öppen debatt. DN 050119.

I dag 19 januari ställs Åke Green inför Göta hovrätt. Dagen 050119.

"Religionsfrihetsmålet det viktigaste i världen" Hetsåtalet oroar USA-advokat på Sverigebesök. Dagen 050119.

Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt vid Stockholms universitet. "Bra om ärendet går upp i Högsta domstolen". Att kränka någon är inte att hetsa. Dagen 050119.

Demonstrationer till stöd för Green. Dagen 050119.

Fullsatt vid Greenrättegången. Dagen 050119.

HELA Åke Greens predikan. Världen idag 050119.

Försvaret för yttrandefriheten. Världen idag 050119.

Gardells trakasserier. Världen idag 050119.

Svenska statens belöning till RFSL blev 18 nya miljoner. Världen idag 050119.

En av USA:s mest kända advokater: "Viktigaste rättegången i vår tid". Världen idag 050119.

Stort mediauppbåd vid Green-rättegången. Världen idag 050119.

Stort intresse för Greens rättegång. Kyrkans Tidning 050119.

Green har hopp om frikännande. Kyrkans Tidning 050119.

Kommer Göta hovrätt att frikänna pingstpastor Åke Green? eller skärpa straffet till sex månaders fängelse? Den 11 februari meddelar Göta hovrätt dom. Dagen 050120.

DN:s chefredaktör och tillika ansvarige utgivare anmäld till JK för hets mot folkgrupp! Anledning: för att ha publicerat Åke Greens predikan på nätet!!! Aftonbladet 050120.

Stort stöd för Åke Green vid hovrättsförhandling. Världen idag 050121.

Ingen bra dag för åklagaren. Världen idag 050121.

KG Hammar om Åke Green: "Den kärlekens Gud jag mött i Bibeln och främst i Jesus Kristus har, som jag och många andra kristna ser det, förvisat de bibelord pastor Green stöder sig på till historiens skräpkammare." Därmed förvisar också KG Hammar Jesus till historiens skräpkammare, för Jesus trodde helt och fullt på Gamla testamentet som var det skriva Ordet när Jesus verkade på jorden. Kyrkans Tidning 050121.

Jarl Alfredius förvred pastor Åke Greens uttalanden under Aktuelltsändning. Världen idag 050121.

Åke Green vill ha ursäkt av Sten-GunnarHedin. Dagen 050121.

Gardell kräver utrymme – och fängelse. Världen idag 050121.

Stefan Swärd till Jonas Gardell: Lite mer av Kristi värderingar kan vara ett utmärkt botemedel mot obscen gubbsjuka. SvD 050122.

Bibeltemplets hemsida tas upp i Stenungsunds tingsrätt i april. Dagens Nyheter 050123. Det var 031113 som den anmäldes för hets mot hmosexuella. Bland annat för ett citat skrivet i gästboken och uttalanden om aids.

Många har gjort egna tolkningar av vad Green har sagt. Precis det man anklagar Green för att ha gjort i sin predikan.Världen idag 050124.

Medierna: Åke Greeen bör frikännas. Världen idag 050124.

Stark kritik framförs från ledande kristdemokrater mot Erik Slottners agerande. Världen idag 050124.

Pastor Gunnar Johansson: Åke Green står på klar biblisk grund. Dagen 050125.

Ingemar Vänerlöv (kd): Orimlig lag om hets mot homosexuella måste rivas upp. Dagen 050126.

Den homosexuella propagandan i USA eskalerar, finns nu också i tecknade serier för barn. BP News 050127.

Statlig homoutredning hotar vigselrätten. Kyrkans Tidning 050127, Dagen 050128 och Världen idag 050128. Dåligt av regeringen att låta en man hantera en fråga som kan ännu mer rubba tilltron till äktenskapets status i samhället. Bland deltagarna i referensgruppen från rikdsdagspartierna har HBT-rörelsen med två representanter: Tasso Stafilidis (v) och Ulf Holm (mp).

Ulf Ekman: Hatar predikanter homosexuella? Världen idag 050128.

Lars Andersson: Hammars och Gardells teologi till sophögen! Världen idag 050128.

Canadian Prime Minister Paul Martin plans to legalize same-sex "marriage". BP News 050129.

Gustav Fridolin (mp) går till skarpt angrepp på Åke Green. Göteborgs-Posten 050130. Fridolin anser att Green är extremist och drivs av religiöst hat mot sina medmänniskor!

Präster får gay-utmärkelser. Prästen Lars Gårdfeldt blev utsedd till årets kämpe av gay-tidningen QX för sitt arbete att ändra attityderna i homofrågor inom kyrkan (prisutdelare bl a Erik Slottner) och biskop Caroline Krook utmärks till årets hetero för att hon öppnade pridefestivalen. I sitt tacktal sa Caroline att kyrkan står i stor skuld till homosexuella (ja inte är det många ledande kristna företrädare som berättar för homosexuella hur Gud ser på homosexualitet.)

Mediahetsen mot Åke Green. Världen idag 050202.

Mediadrev mot kristen tro. Världen idag 050202.

Det är en känd form av desinformation att välja ut toknissar som får uttala sig, för att framställa en grupp som extrem. Världen idag 050202.

Hans Gardelach blev fri efter 30 år av sexmissbruk. Världen idag 050202.

Blekinge läns tidning blev polisanmäld efter att ha tryckt pingstpastors uttalanden om homosexuella. Dagen 050204. JK beslöt att inte väcka något åtal.

Annelie Enochson (kd): Kristna åsikter ett brott – hur kunde det gå så illa? "Om Åke Green fälls i hovrätten den 11 februari kommer aldrig någon svensk ambassadör någonstans att med självaktningen i behåll kunna kritisera ett annat land för att fängsla sina oliktänkande.Yttrandefriheten är i fara!" Dagen 050204.

Maj-Lis Lööw (s) i riksdagen 1993 när partnerskapslagen diskuterades:
– Någon undrar om detta är första steget. Jag kan bara svara för mig och för det socialdemokratiska partiet: Detta är steget. Det är inte det första steget. Världen idag 050207.

JK - Justitiekanslern - har friat anmälan för homohets i 21 av 22 fall. Dagen 050209.

Yvonne Andersson (kd): Regeringen sviker i äktenskapsfrågan. Dagen 050209.

En cancersvulst i samhället - Är det inte ett tecken, så gott som något, på att sexualiseringen av samhället passerat det abnormas gräns, när övergrepp mot barn sker i skolor. Världen idag 050209.

Pastor Åke Green får nu stöd av en rad präster, pastorer och politiker. Aftonbladet 050210.

Greens homosexpredikan kan hamna i Europadomstolen. DN 050210.

I dag faller hovrättens dom mot Åke Green. Lagen om hets mot homosexuella vägs mot religions- och yttrandefriheten. Dagen 050211.

Så här tycker vissa av samfundens ledare. Dagen 050211.

Massachusetts court will consider halting same-sex 'marriage' ruling. BP News 050211.

Sammanfattning av den extremt extrema Westboro Baptist Church's teologi: Gud hatar alla utom de sanna medlemmarna och sympatisörerna av Westboro Baptist Church. Det kallas för en sekt. (Kyrkan har ingenting med vanliga baptister att göra, men svenska sekulariserade medier har gjort stort väsen av deras uttalanden och fått det till att låta som om de är representiva för amerikanska kristna. Det är lika illa som att bunta ihop normala kristna med nazister.)

Åke Green friades av hovrätten. Aftonbladet 050211.

Läs hovrättens uttalande om varför man friar Åke Green.

Det är ett bra beslut som hovrätten har fattat. Det står nu klart att den kristna grundsynen får förkunnas och utläggas. Att homosexuella handlingar är synd enligt kristen tro får sägas. Det är inte RFSL som ska ställa upp normen för vad som är synd eller inte eller för vad som får sägas eller inte.
Hovrätten skriver bland annat: "En rätt till bibeltrogen förkunnelse får anses innefatta en möjlighet att med egna ord utlägga och tolka bibeln så länge framställningen anknyter till bibelns budskap. Även åsikter som är främmande för flertalet medborgare eller till och med provocerande får således framföras… Avsikten med predikan synes… ha varit att förklara och lägga ut den trosuppfattning och syn på bibeltexterna som pastorn står för samt att påverka människors levnadssätt. Detta måste anses falla utanför vad som omfattas av straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp."

Professor Hans Gunnar Axberger som var med och arbetade fram den nya hetslagstiftningen: "Det var aldrig utredningens avsikt att den nya lagen skulle inkräkta på religionsfriheten. Därför känns den här domen väntad för mig." Dagen 050211.

Klokt av hovrätten att fria Green. Dagen 050211.

Rättens ordförande: Målet har varit svårt och krävande. Dagen 050211.

Johannes Åman i DN: Det var rätt att fria pastor Åke Green för att hans predikan inte ingick i ett hotfullt sammanhang. DN 050211.

RFSL genom sin verksamhetschef Maria Sjödin skriver i ett pressmeddelande om domen att den är upprörande. "Självklart är det gravt kränkande och även hotfullt när pingstpastor Green jämför homosexuella med en "cancersvulst på samhällskroppen", skriver Sjödin. Men det har tydligen fortfarande inte nått fram till RFSL att Green aldrig har jämfört homosexuella som människor med en cancersvulst på samhällskroppen. Det är skrämmande hur media och inte minst RFSL på detta sättet utmålar en för dem misshaglig talare med ord som förvränger en persons avsikter och uttalanden. Sedan fortsätter Sjödin med att blanda in judar eller svarta i sammanhanget och vad som skulle ha blivit utfallet om Green hetsat mot dem. Det är en vilseledande manöver. Det är stor skillnad mellan judar och svarta som ras och folkgrupp och sexuell etik och moral.

Lilian Danielsson i Världen idag 050214: Åke Green har kritiserats för utsagan: "sexuella abnormiteter är en cancersvulst på samhällskroppen". Vad är cancer? Jo, det är inget annat än uppror på cellnivå! Cellerna gör uppror mot skapelseordningen. Sedan sprider sig upproret okontrollerat i hela kroppen och kroppen bryts ner och dör. Jag tycker inte att Åke Green kunde ha valt en bättre bild! Det är ju så det är.

"Ni skulle ramla av stolen om ni bara hade en aning." Journalisten Peter Wennman berättar sanningen om Tre Kronor. Aftonbladet 050212. Den som läser den här sidan som handlar om homosexualitet kanske tror att den som skriver den här sidan tror att homosexuella gör värre saker än heterosexuella. Nej, det är lika illa ställt på det heterosexuella området. Ska man tala om "cancersvulst på samhällskroppen" så inbegriper den naturligtvis all omoral både blande hetero- och homosexuella.

Ett nytt aggressivt hiv-virus resistent mot de flesta kända bromsmediciner upptäckt hos en homosexuell man i 40-årsåldern i New York. Aftonbladet 050212.

Åke Green intervjuas i Aftonbladet 050212.

Åke Green är oskyldig. Hovrätten friade pingstpastor Åke Green. Världen idag 050214.

Åke Green: "Jag tar inte ut segern i förskott". Världen idag 050214.

Kommentarer till domen. Världen idag 050214.

Advokaten Per Karlsson: Det är en mycket bra och balanserad dom från hovrätten. Världen idag 050214.

Advokaten Sam Ericsson, USA, gläds åt domen: Det finns inget domstolsbeslut i Sveriges historia som varit så viktigt globalt. Världen idag 050214.

Carin Stenström: Sverige är alltjämt ett land där yttrandefrihet och religionsfrihet råder. Världen idag 050214.

Ulf Ekman: Att Åke Green friades i hovrätten är bra, rättfärdigt och moraliskt nödvändigt. Världen idag 050214.

Överåklagare Sven-Erik Alhem vill driva fallet Green till högsta instans. Dagen 050215.

Också justitiekanslern (JK) Göran Lambertz vill att fallet Green prövas i Högsta domstolen. Världen idag 050216.

Marriage’s ‘biblical theology’ vital in ‘sex-saturated culture'. In a culture that has grossly perverted God’s ideals of sex and marriage, the church of the Lord Jesus Christ must champion these gifts according to God’s revealed plan. BP News 050217.

Ny "cancersvulst" på gång? Jordmånen ser ut att vara god. En ny trend är på gång bland homosexuella män, mest påfallande i New York. Receptet är metaamfetamin blandat med höga doser av oskyddat sex. En nyligt gjord undersökning bland homosexuella män fann att 25 procent hade använt centralstimulerande droger under de senaste 5 månaderna. Typiska användare blandar metaamfetamin med andra droger som viagra för sexuella maraton med andra homosexuella män, och en expert berättar att det är vanligt för män att använda metaamfetamin för att ha sex med 10 till 20 partners på en natt. Alltför ofta är de sexuella kompanjonerna anonyma och kondomer används inte. Inledande rapporter indikerar att den man från New York som var infekterad med den mer dödliga formen av HIV hade sex med hundratals sexualpartner, vilket ökar chanserna att fler som har fått den här arten kommer att visa sig. BP News 050218.

Jan Myrdal: Det finns ännu inga vetenskapliga undersökningar som bevisar att homosexualitet är en sexuell läggning. Därför kan riksdagen inte slå fast detta i en lagtext. Världen idag 050218.

Ännu ett fall av det nya HIV-viruset, viruset som dödar snabbt. Aftonbladet 050222.

Jan Myrdal: Hetslagstiftningen styrs av mörka traditioner. Dagen 050224.

Påven i ny bok ”Minne och identitet”: Aftonbladet 050223. Homosexuella äktenskap är en del av "ondskans nya ideologi", som syftar till att förstöra människan. (Hets mot folkgrupp om det hade sagts i Sverige?) I sin bok gör påven också jämförelser mellan Förintelsen och aborter och kallar abort för ”laglig utrotning”.
DN gör följande översättning: Homoäktenskap är en del av "en ny ondskans ideologi" som "försöker ställa mänskliga rättigheter mot familjen och människan".
Boken översätts till engelskan: "Memory and Identity: Conversations Between Millenniums". CNN skriver: Homosexual marriages are part of "a new ideology of evil" that is insidiously threatening society.

Bögpingviner bevisar hur naturligt det är att individer av samma kön tänder på varandra, anser homosexuella. Aftonbladet 050224.

Jerusalems polis överväger att inställa den stora internationella 10 dagar långa gayprideparaden "Jerusalem World Pride 2005" som planeras att hållas i mitten på augusti. Orsaken är att de inte anser sig ha tillräckligt med folk till att upprätthålla tillräcklig säkerhet. 18 000 av Israels 24 000 poliser kommer att vara upptagna med att genomföra demonteringen och utrymningen av 21 judiska bosättningar i Gaza och 4 i norra Samarien.

Ung nazist åtalad för hets mot folkgrupp. Kränkande texter om homosexuella och romer på en nazistisk webbplats fick justitiekanslern (JK) att väcka åtal mot en 19-åring. nyheterna.se 050224.

Connecticut takes first step toward legalizing civil unions. Connecticut would join Vermont as the only states to offer civil unions, which avoid the term "marriage". California offers domestic partnerships, similar to civil unions. Massachusetts is the only state to recognize same-sex "marriage." BP News 050224.

Domstolsutslag i Philadelphia, USA: Att offentligt predika evangeliet vid en gaypride parad är inte ett hatbrott. De kristna säger att de var bara där för att predika evangeliet och säga de homosexuella att homosexualitet är synd. CBN 050225.

Anglican Church Acts on Homosexuality Issue, But Conservatives Doubtful. Crosswalk 050228.

Medvandrarnas styrelse kritiserar Åke Green för att likställa homosexualitet med homosexuell utlevelse. Crosswalk 050301.

Dåligt lagförslag: s + v + mp vill ge lesbiska och bisexuella par rätt till insemination av sjukvården när de vill skaffa barn. Rätten ska gälla både för kvinnor som är sambo eller har registrerat partnerskap med annan kvinna. Kristdemokraterna är ensamma i sitt motstånd. Dagen 050302.

Bra lagförslag: Sexbrottslagen skärps från den 1 april. Aftonbladet 050302.

Episkopalkyrkan i USA och Kanada uppmanas ta time out. Orsaken är motsättningarna i frågan om homosexuella präster och om samkönade parrelationer. Dagen 050302.

Lesbiska får rätt till insemination från 050701. Endast kristdemokraterna emot förslaget. RFSL: Det var på tiden. Världen idag 050304.

Professor Madeleine Leijonhufvud: Jag har arbetat med straffrätt hela mitt liv och när man diskuterar orsakerna bakom ungdomskriminalitet har de frånvarande fäderna ansetts ha stor betydelse. I vårdnadstvister pekar man ju alltid på behovet av kontakt med både mamma och pappa. Barnperspektivet kommer bort i debatten. Världen idag 050304.

Nu rämnar skyddet för barnen. En lesbisk insemination skär brutalt av banden till den biologiska pappan och berövar barnet en fadersgestalt. Trots att barn (i heterosexuella förhållanden) som tillkommit genom insemination med donerad sperma faktiskt lever med sin biologiska mor och trots att det, i lagens mening, har en närvarande far drabbas dessa barn inte sällan av psykiska och mentala problem. Världen idag 050304.

Tidigare homosexuell - nu frälst - kämpar på samma gång mot sin AIDS och synden i samhället. En tidigare homosexuell, James Hartline, som nu har AIDS tillbringar sina återstående dagar på den här jorden med att kämpa för att beskydda barnen och familjerna från det våldsamma angreppet från pornografi och homosexualitet i Kalifornien. Och hans förflutna ger honom ett unikt perspektiv att dela: "Som en tidigare homosexuell är jag mycket involverad i att åka runt och utbilda kyrkor och familjegrupper om fördärvet inom det homosexuella samhället och hur det påverkar familjer och barn", säger han. Den tidigare homosexuelle säger att han helt enkelt känner en skyldighet att varna amerikanarna om de negativa konsekvenser av en syndfull livsstil. agape press 050304.

Hovrättens friande dom mot pastor Åke Green har överklagats av riksåklagare Fredrik Wersäll. Åke Greens predikan kommer alltså att få ännu mer publicitet, den kommer att stötas och blötas i medierna bra länge till. Frågan kvarstår alltså fortfarande: Kan man enligt den nya lagen säga att: "sexuella abnormiteter är en cancersvulst på samhällskroppen" och i detta inberäkna homosexuell utövning?

Riksåklagaren överklagar Greendomen. Kyrkans Tidning 050309.

Domen mot Åke Green överklagas. Världen idag 050309.

RÅ överklagar domen mot Green. Dagen 050309.

Riksåklagaren överklagar domen mot Åke Green. Green kommentear beslutet och säger att om han blir fälld så går han vidare och överklagar till Europadomstolen. Expressen 050309.

Riksåklagaren vill att pastor Green ska dömas i HD för hets mot folkgrupp. Aftonbladet 050309.

Riksåklagaren begär prövningstillstånd hos Högsta domstolen efter den friande domen i Göta hovrätt. Dagens Nyheter 050309.

RÅ tar pastor Åke Green till HD. Svenska Dagbladet 050309.

"This very, very violent heart of the homosexual movement." Kristna attackerade för att de delade budskap om homosexualitet. Crosswalk.com 050308.

Alf Svensson: Varför berövade ni oss våra biologiska pappor – Maud, Lars och Fredrik? Dagen 050310.

Den medetida pesten härdade många européer mot HIV. Svenska Dagbladet 050311.

Det måste vara möjligt i en demokrati att uttrycka sina åsikter i sexualetiska frågor också utifrån Bibeln. I klartext: även slutsatsen att homosexuellt utövande är synd. Dagen 050311.

RKTL - Riksförbundet Kristen Tro och Livsstil. Nytt kristet riksförbund om kristen tro och livsstil har bildats. Dagen 050311.

Kristen grupp hetsar till mord på homosexuella, skriver Aftonbladet i en rubrik. Sidan har rubrikerna SODOMITERNA och räknar upp ett antal bibelord plus personer som de anser vara homosexuella. Den är skriven av en grupp (eller mer troligt "en enstaka knäppskalle") som kallas Pinehas prästerskap och som beskrivs som en blandning av ultrakristna på högerkanten i politiken och som innehar gammalkatolska värderingar som är emot moderniseringar, judendomen, homosexuella, protestanter och för den traditionella katolicismen. Pinehas prästerskap är polisanmälda av Pingströrelsen (Pingst FFS) för hets mot folkgrupp (judar). Aftonbladet 050312.

NASHVILLE DECLARATION ON "SAME-SEX MARRIAGE" March 9, 2005
Punkt 1. Vi hävdar den bibliska undervisningen att Gud avsett äktenskapet som ett livslångt förbund mellan en man och en kvinna. Vi förnekar att den Gud-förordnade äktenskapliga institutionen är öppen för omdefinition som en endast medborgerlig institution eller helt enkelt en privat angelägenhet.
Punkt 2. Vi hävdar att äktenskapet har säkra väsentliga definierbara personliga och sociala kännemärken. Vi förnekar att ett samkönat förhållande någonsin kan vara detsamma eller likvärdigt till äktenskapet.
Punkt 3. Vi hävdar utan förbehåll den bibliska undervisningen att homosexuellt beteende är syndigt och i motsats till Guds plan. Vi förnekar legitimiteten av varje försök att beteckna homosexualitet som en acceptabel eller en icke ändringsbar alternativ livsstil.
Punkt 4. Vi hävdar att alla människor är skapade i Guds avbild och är lika värda inför Gud. Under det att vi erkänner att alla av oss är synfulla och i behov av Guds förlåtelse, uttrycker vi vårt medlidande för dessa som är snärjda i homosexualitet. Vi förnekar att Gud hatar dessa som praktiserar homosexuellt beteende.

Domare i San Fransisco: Kaliforniens förbud mot homoäktenskap strider mot den amerikanska konstitutionen. Beslutet kommer att överklagas. Dagen 050315.

President Bush sade 16 mars att domslutet i Kalifornien försvarar hans stöd för äktenskapet. BP News 050316.

Frågor och svar om homoäktenskapsfrågan i USA. BP News 050316.

Tvivelaktig forskning. Forskare vid Illinois Universitet i Chicago hävdar att man identifierat flera områden i den mänskliga genuppsättningen som verkar påverka om en man blir hetero- eller homosexuell. Dagen 050304. Sambandet är tvivelaktigt. Samtidigt hävdar forskare vid Minnesotas Universitet i Minneapolis att gener kan hjälpa till att bestämma hur religiös en person är. Och att effekterna av en religiös uppfostran kan blekna med tiden. New Scientist 050316. Vad blir nästa uppslag som kan utläsas ur generna? Politisk åsikt?

RFSL kräver att lagen om registrerat partnerskap avskaffas. Lagen trädde i kraft 1995. Då sågs lagen som en seger bland de homosexuella. Nu uppfattar man den som diskriminerande. Dagen 050319.

En domare i Högsta domstolen misstänks för att ha köpt sex av en 18-årig yngling. För några år sedan räddade han en pedofil från fängelsestraff. Världen idag 050401.

Det kan vara Robert Lisborg som ligger bakom den pro-homosexuella politiken och smutskastningskampanjerna inom KDU. Världen idag 050401.

Webbplats inför rätta för homohets. Beskriver homosexualitet som ett "sjufaldigt smutsigt väsen som väller fram som en helvetesflod i samhället i dag och skördar miljoner offer" och han pekar ut homosexuella som "källan till och motorn bakom aidsepidemin". Det gör honom skyldig till hets mot folkgrupp, anser kammaråklagare Per-Olof Hermansson. DN 050403.

Justitieråd i HD misstänks för sexköp. Brottet består i att juristen ska ha köpt sex av en 20-årig man. Ingen i vare sig regeringen eller Högsta Domstolen har velat kommentera fallet. Aftonbladet 050405.

De tyska gaypingvinerna har omvärderat sin läggning.
– Om hanpingvinerna verkligen var gay skulle de hålla ihop intill döden. Gayrörelsen protesterar. Expressen 050405.

Sexköpsmisstänkt HD-domare tar time-out. Dagens Nyheter 050406.

PRESSMEDDELANDE från Ordföranden i Högsta domstolen: "Uppgifterna är ytterst beklagliga för Högsta domstolen." Högsta Domstolen 050406.

Åke Green talar om yttrandefrihet i Genève. Den nya hetslagstiftningen hade inte kommit till om lagstiftarna hade haft tillräckliga insikter om kristen tro, säger Green. Världen idag 050406.

Åke Green talar i Genève i samband med att FN:s kommission för mänskliga rättigheter sammanträder där. Dagen 050407.

Kansas förkastade homoäktenskap med 70 procent mot 30. BP News 050406.

California appeal court says legislature cannot legalize 'gay marriage' without public's OK. BP News 050408.

Pastor Åke Green i Genève: Sverige är inne på en farlig väg. Världen idag 050411.

Åke Green berättade att han har mött homosexuella som öppet berättat att de ägnat sig åt både pedofili och tidelag i sitt sökande efter nya sexuella upplevelser. Världen idag 050411.

Sexuella övergrepp sker på djur. Djurpornografi finns i alla porraffärer. Sverige är ett av de länder som inte har lagstiftning mot djurpornografi. befria.nu.

Djur som utnyttjas sexuellt får skador som liknar dem som beskrivs då barn blir utsatta för sexuella övergrepp. Göteborgs Djurskyddsförening.

Sweden highlights bestiality (sex with animals) problem. The Local 050429.

The End of Marriage in Scandinavia. The Weekly Standard 040402.

Johan Candelin: Om pastor Green fälls så riskerar det att få en dominoeffekt över hela världen med inskränkningar i yttrande- och religionsfrihet. Världen idag 050411.

I Sverige utsätts Åke Green för hån och förakt. Utomlands möts han med stor respekt. Världen idag 050411.

Oregons Högsta Domstol ogiltigförklarar "gayäktenskap". Connecticut legaliserar civila "partnerskap". BP News 050414.

As a Christian, how do your justify your opposition to homosexual marriage [or homosexuality in general] as love? BP News 050415.

Hovrätten i Bordeaux fastslår att Frankrikes första homosexuella vigsel är inte giltig. Rätten anser att olika kön är en förutsättning för att äktenskapet ska kunna existera. Dagen 050420.

Ensamutredare för Utredningen könsneutrala äktenskap blir Hans Regner, förre JK. RFSL kommer att dominera utredningen. I referensgruppen är tre av sju ledamöter aktiva företrädare för RFSL, Tasso Stafilidis, Martin Anderasson och Mikael Björk-Blomkivist. Den enda personen som är tydligt försvarare av äktenskapet är Yvonne Andersson (kd). Världen idag 050420.

Spanska parlamentets underhus har röstat ja till att tillåta äktenskap mellan homosexuella. Dagen 050421.

Connecticut joins Vermont as the only states to legalize civil unions. Massachusetts is still the only state with same-sex "marriage." But the laws in Massachusetts and Vermont were court-ordered. The Connecticut bill was passed voluntarily. BP News 050421.

Hovrätten fällde krögaren. Hovrätten (i ett civilmål som HomO drivit, med stöd av en nyinstiftad lag) lade bevisbördan på krögaren och inte på de lesbiska kvinnorna som tingsrätten gjorde. Krögaren hävdade att de blev avvisade för att de uppträdde störande, paret hävdade att det var för att de var homosexuella. Aftonbladet 050425.
Krögaren / restaurangägaren riskerar nu fängelse i upp till ett år och 250 000 kr i böter och rättegångskostnader. Nånting har gått snett i svenskt rättsväsende! Ska homosexuella särbehandlas i framtidens Sverige? En av de anställda vid bardisken som var med när det lesbiska paret kysstes berättar att hela episoden var "obehaglig" och att det var rätt att visa ut den aktuella kvinnan. "Också om två heterosexuella hade uppträtt på detta vis skulle de ha blivit avvisade", säger den anställde. Världen idag 050429.
Krögaren friades i hovrätten. Det civilrättsliga skadeståndsmålet kommer att tas upp av HD. Aftonbladet 051115.

Svart vecka för Sverige. Världen idag 050429.

43-åring pedofil från Finland "våldtog" 445 unga thailändska pojkar. Aftonbladet 050426.

Leif Liljeström (administratören bakom sajten Bibeltemplet) dömdes till 2 månaders fängelse i tingsrätten för hets mot homosexuella. Dessutom beslagtog myndigheterna hans dator som han inte får tillbaks! 500 kr tvingas han dessutom betala till brottsofferfonden. Visst kan man ha synpunter på vissa uttalanden Liljeström gjort, men 2 månaders fängelse? Det är samma straff som en polsk långtradarchaufför fick som togs för rattfylleri i Bergkvara hamn med drygt 2 promille i blodet. Eller en 25-årig man som utan körkort körde rattfull och voltade med en bil. Eller en 56-årig man som misshandlade och hotade en kvinna till livet. Eller för en person som tillverkat ungefär 200 liter sprit och sålt största delen till bekanta. Eller en 33-åring för grovt förtal samt anstiftan till sexuellt ofredande (han lade ut en kvinnas namn, adress och foto på en sexkontaktsajt). Eller en skådespelare som vid flera tillfällen misshandlade sin fru och hotade att döda henne. Det är alltså inte grövre brott än det som Liljeström gjort sig skyldig till. Tingsrätten anser att Liljeström inte har framfört sina åsikter i en predikosituation, trots att hela sajten heter Bibeltemplet och genomsyras av hänvisningar till bibelord och uppmaningar till omvändelse. Liljeström säger till Dagen: "Om alla kristna som en man ställde sig bakom Bibelns ord fick de nog ge sig, men nu har de kristna vikt sig för trycket." Så är det nog. Vilka kyrkoledare vågar ge Liljeström en gnutta medhåll? Det är alltid så att den som inte har inflytande på hög nivå får räkna med att stå rätt ensam när det blåser. Dagen 050427.

Liljeström överklagar domen. Hans advokat menar att det handlar om en predikosituation som i fallet med Åke Green. Dagen 050428.

Justitiekanslern (JK) har beslutat att inleda en förundersökning om hets mot folkgrupp i ett ärende med KLISTERMÄRKEN. Expressen 050429.

Sexuellt utnyttjande av djur är ingen sällsynt företeelse i Sverige. Åke Green hade alltså rätt i sin lidelsefulla predikan! Lagstiftare, varför gör ni inget??? Expressen 050429.

Veterinärförbundet: "Nu hoppas jag att politikerna tar till sig den här rapporten och skärper reglerna. De är antagligen rädda för att förbjuda människors sexuella böjelser." Där slog de huvudet på spiken! SvD 050430.

I mer än två år har homosexuella par i Sverige haft laglig möjlighet att adoptera barn från utlandet men barnens ursprungsländer säger kategoriskt nej. Dessutom BARA ETT PAR hittills som vill adoptera! Göteborgsposten 050502.

Och bara ett fåtal adoptioner av styvbarn. Göteborgsposten 050502.

Expressen skriver om "Mejl-hot mot MQ:s gayannons" som i själva verket inte är några hot utan bara arga mail. Typiskt media! Expressen 050503.

Katolsk biskop i Kanada utreds av myndigheterna för att ha fördömt homosexualitet. Det uttalande som ska undersökas är följande: "Since homosexuality, adultery, prostitution and pornography undermine the foundations of the family, the basis of society, then the State must use its coercive power to proscribe or curtail them in the interests of the common good." Baptist Press 050503.

”Fel” fakta om homosex stoppas på universitet. En föreläsare har anmälts till HomO för en föreläsning om homosexualitet vid Göteborgs universitet där hon svarat att det finns enskilda fallbeskrivningar på att homosexualit går att bota. Världen idag 050504.

Hans Gardelach: ”Självklart kan man bli botad”. Världen idag 050504.

Världsprideevanemanget i Jerusalem i augusti 2005 har skjutits upp på grund av att polisen är upptagen med evakueringen från Gazaområdet. BP News 050504.

Sweden’s Supreme Court will Review Acquittal of Pastor for ‘Hate Crimes’ for Sermon on Homosexuality. LifeSite 050509.

Efter ett år som KDU-ordförande fick den öppet homosexuelle Erik Slottner lämna över till Ella Bohlin. Dagen 050510.

Den homosexuella falangen lämnar kristdemokraternas ungdomsförbund. I och med Slottners avgång lämnar både Erik Slottner, Fredrik Möller (Karlstad) och Bojan Ticic KDU. Detta är positivt för KDU och kristdemokraterna som nu slipper slitningarna gentemot denna falangen.

Inte muntert att vara gay

Hur är det att vara gay? American Family Association har producerat en video med titeln "It's Not Gay" som försöker visa sanningen om den höga personliga kostnaden homosexualitet medför. Den 25-minuter långa videon tar en okompromissbar men ändå medlidsam titt på de tragiska konsekvenserna av den homosexuella livsstilen. Den visar före detta homosexuella som berättar sina egna berättelser. Videon har visats i 10 000 kyrkor sedan den blev klar år 2000. Nyligen kom ett önskemål från Litauen där en grupp bad om tillåtelse att översätta den till litauiska och ryska för att visa den på tv-stationer i den regionen. Videons innehåll är lämpligt för vuxna och äldre ungdomar och den har en dokumentärliknande presentation. Medicinska och mentalt verksamma yrkesarbetare framträder liksom de som har lämnat den homosexuella livsstilen. "Med samkönade äktenskap som regelbundet omtalas i nyheterna, inser kyrkor och andra aktiva slutligen att homosexualitet är ett kritisk kulturellt spörsmål. Det finns ett erkännande att spörsmålet inte kommer att upphöra och att kristna behöver bli utbildade om den politiska strömningen såväl som den ödeläggande inverkan på individuella liv", säger Don Wildmon som är ordförande för American Family Association.

Högsta domstolen (HD) meddelar prövningsbeslut på Åke Greens homopredikan. Väntat agerande. Aftonbladet 050509. (I sin rubrik skriver både Dagens Nyheter och Aftonbladet "Homohetsande predikan" trots att Hovrätten för tillfället fastlagt att den inte var det.) Då har Dagen en betydligt bättre utformad artikel. Dagen 050510.

Hatbrott mot homosexuella allvarligast i krogmiljö. Offren är enligt kriminologen Jerzy Sarnecki ofta ensamstående bögar som i krogmiljö råkat reta upp någon genom att ragga, eller visa sin sexuella läggning. Aftonbladet 050509.

Vidriga spel på Internet: Barn hetsas skjuta bögar. Aftonbladet 050510.

Homosexuella uppfattar dofter annorlunda. Expressen 050510.

Homo-brotten är mycket få. Under år 2003 anmäldes endast 326 brott (vid 289 tillfällen) där motivet misstänks ha varit riktat mot homosexuella. Det totala anmälda antalet brott i Sverige under 2002 var 1 255 371. Av de 189 mord eller dråp som begicks det året hade inget av dem någon koppling till homosexuell läggning. Ett fall av grov misshandel finns registrerat - fallet hade koppling till Vit makt, en högerextrem rörelse. Av totalt 65 177 misshandelsfall var 7 624 riktade mot barn under 14 år, 22 481 riktade mot kvinnor, 35 072 riktade mot män och endast 56 hade homofobisk koppling. Mer än en tredjedel av alla anmälda brott med homofobiska motiv har begåtts i Stockholms län (110 st.). Sedan följer Göteborg (26) och Malmö (24). (Världen idag 050511).

Riksdagsbeslut om insemination för lesbiska kvinnor är nära. Riksdagen väntas anta beslut om detta 3 juni. Endast kristdemokraterna är emot förslaget i riksdagen. Övriga rikdsdagspartier verkar komma att köra över tunga remissinstanser som Socialstyrelsen, Bris, Barnombudsmannen och många fler som gått emot förslaget. Ett argument som anförs är att kvinnor redan idag på eget bevåg genomgår insemination och att man genom lagstiftning vill öka tryggheten för kvinnorna och barnen. Yvonne Andersson (kd) säger om detta: "Att de självvåldigt gör det är ingen orsak til att göra det till en del av samhällsgrunden att barn ska kunna fråntas rätten till en far." (Världen idag 050511).

Riksåklagaren vill begränsa hur Bibeln får tolkas. Men vilka bibelverser som behöver läsas annorlunda i dag och hur man ska tolka dem vill RÅ ”inte ha någon uppfattning om”. Världen idag 050513.

Homosexualitet är ingen läggning och homosexuella är ingen folkgrupp. Homosexuell kan man bli som protest mot kärnfamiljen. Unga kvinnor väljer också att bli homosexuella av politiska skäl. Världen idag 050513.

Inseminationslag nära trots tung kritik. Vuxnas intressen går före • Barnperspektivet har övergivits. Världen idag 050516.

Bris: Vi blev överkörda av regeringen. Vuxnas intressen går före • Barnperspektivet har övergivits. Världen idag 050516.

Psykologförbundet: Författningstexten uppvisar en total avsaknad av förståelse för barns behov. Världen idag 050518.

Alf Svensson sörjer över familjeexperiment som är hänsynslösa mot barnen. Världen idag 050518.

Israelisk gayfestival skjuts upp till nästa år. Inget tillstånd skulle ha getts av polisen. Dagen 050517.

Tabu i Sverige att ha åsikter om homosexualitet. Kyrkans Tidning 050518.

Domaren i Högsta domstolen, Leif Thorsson, 59, erkänner att han köpte sex av en manlig gymnasist. Kontakten togs genom RFSL:s chattsida på internet. Han medverkade i ett sexmål i november 2004 till att straffet sänktes. Han talade först osanning i polisförhören innan han blev överbevisad. Till gymnasisten hade han berättat att han gillade att ha sex med unga män. Aftonbladet 050519. Expressen 050519. Detta är en skandal för svenskt domsväsende, och han bör bli avskedad från sin tjänst om allmänheten ska kunna ha förtroende för HD i fortsättningen!
Hd-domaren får 50 dagsböter i ett strafföreläggande. Svenska Dagbladet 050520. Bland annat överåklagaren säger att det är uteslutet att ha honom kvar, han har inte allmänhetens förtroende längre. Aftonbladet 050520.

Yrsa Stenius: Utan förtroende för domarna är vi snart vilse i rättssystemet. Aftonbladet 050520.

Könssjukdomarna har fördubblats de senaste fem åren.
Klamydia: 1999: 16 708.   2004: 32 075.
Gonorré:  1999: 426.        2004: 569.
Syfilis:      1999: 38.          2004: 194.
HIV/AIDS: 1999: 211.     2004: 379.
Källa: Smittskyddsinstitutet

Inte bara homosexuella ungdomar mår dåligt. På drygt tio år har antalet äldre tonårstjejer med ångest och oro mer än fördubblats. Utredning ska hitta orsakerna. Aftonbladet 050521. Detta är bara en av de tendenser vi nu ser i samhället. Orsaken är sannolikt upplösningen av kärnfamiljerna. I Stockholm växer var tredje pojke upp med en ensamstående mamman. Pojkar som växer upp utan pappor är en orsak till den kraftiga ökningen av våldsbrotten. På 20 år har antalet polisanmälda misshandelsfall tredubblats. Misshandel, våldtäkter och kvinnovåld upptar allt mer av sjukvårdens resurser och äter snart upp vår ekonomi. Våldets skadeverkningar blir en enorm ekonomisk belastning för samhället. (Världen idag 050523).

HD-domaren som köpte sex får behåller jobbet. Aftonbladet 050525.
Helt fel beslut av JK. Eftersom han först också talade osanning innan han blev överbevisad är han "uppenbart olämplig" för sin tjänst.

Yrsa Stenius: Högsta domstolen kan inte ha en kriminell domare. Aftonbladet 050525.
Av allt detta kan man dra slutsatsen att justitierådets förehavanden inte klassas som något allvarligt brott av vare sig rättssystemet eller åklagaren.

Lagutskottet tillstyrker att lesbiska par får insemineras. Dagen 050525.

HD-domaren placeras i Lagrådet. Han kommer inte att döma de närmsta två åren. Aftonbladet 050526.

HD-domaren har tidigare sett till att en man som dömts för barnporrbrott slapp fängelse. Och i ett traffickingfall sänktes straffen. Aftonbladet 050526.

Domarförbundet tycker Thorsson ska avgå självmant. Aftonbladet 050526.

HD-ordföranden Bo Svensson skämtade om Thorssons sexköp. "Tvärtom kan man kan ju säga att han har djupa kunskaper i ämnet." Sedan rättfärdigade han sitt illa valda skämt med att Sverige är det enda land som straffbelägger ”torskarna”. Dagens Nyheter 050526.

RFSL Ungdom har bildat två nya distrikt, Östra Skåne och Jönköping, därmed har de 13 i hela landet.
- De nya distrikten är mycket viktiga i förbundets utveckling, inte minst då vi nu täckt in hela region Skåne men också för att vi fått en bas i ”bibelbältet”, säger Mikael Björk Blomqvist förbundsordförande.

Leif Thorsson får jobba kvar - men andra fick sparken. Samma brott bedöms helt olika, trots att alla jobbar inom ffentlig sektor. Aftonbladet 050527. Sexköpande domaren i Skåne fick sparken. Aftonbladet 050901. Han överklagar domen och stämmer hovrätten. Aftonbladet 050918.

HD-ordförandens uttalanden väcker stor bestörtning. Margareta Winberg (s): Jag är bestört över denna människosyn. Och extra besviken över att den finns så högt upp i de rättsvårdande instanserna. Aftonbladet 050527.

Redan när Thorsson hittar sin kontakt på RFSL:s hemsida, borde det varit en domares skyldighet att slå larm om koppleri hos den organisation som åtnjuter mångmiljonbelopp av staten och flertalet svenska kommuner. Den diskussionen om koppleriliknande verksamhet måste upp till ytan ännu en gång. Det är drygt tre år sedan Världen idag avslöjade den olagliga verksamheten på RFSL, vilket gjorde att det för en kort tid kom att bli en mindre självsanering. Men nu har RFSL släppt tyglarna och fortsätter som om ingenting har hänt. Världen idag 050527.

HD-ordföranden Bo Svensson gjorde bort sig igen. I SVT:s Agenda. Skyllde på att han är göteborgare. Och ville sedan inte prata med media. Aftonbladet 050530.

HD:s ordförande Bo Svensson och överåklagare Guntra Åhlund JO-anmäldes för tjänstefel för sin hantering av Leif Thorsson-affären. Dagens Nyheter 050530.

Antalet gonorréfall ökade stort i Sverige under första halvåret 2005. 320 fall av denna könssjukdomen rapporterades, enligt Smittskyddsinstitutet. Det är en ökning på 30 procent jämfört med samma period förra året. Ökningen har främst skett bland män som smittats då de haft sex med andra män, de fallen har fördubblats. Mer än 80 procent av dessa har smittats i Sverige, de övriga har smittats i västeuropeiska storstäder och på turistorter.

Arbetsrättsjurist Tommy Iseskog: JK skyddar brottsling. JK:s beslut att inte avskeda HD-domaren Leif Thorsson är förödande för det allmänna rättsmedvetandet. Svenska Dagbladet 050602.

Thorssons dom i HD ifrågasätts. Åklagare kritisk till rättens tolkning i en människohandelsdom. Svenska Dagbladet 050603.

Samtliga ledamöter i lagutskottet som tillfrågats är mycket kritiska till att HD-domaren ska placeras i lagrådet. Världen idag 050603.

Justitiekansler Göran Lambertz svarar Tommy Iseskog: HD-domaren behandlas hederligt och rättvist. Svenska Dagbladet 050605.

Tommy Iseskog: HD-domaren är inte lämplig att döma. Svenska Dagbladet 050611.

Madeleine Leihonhufvud angriper Göran Lambertz: Hanteringen av HD-domaren strider mot grundlagen. Dagens Nyheter 050611.

Religiösa ledare: Avvisa lagförslaget om insemination av lesbiska. Dagen 050602.

Experter över hela världen finner att homosexuella adoptioner är skadliga för barnen. Bland barn som fostras av samkönade par, visar rapporter en betydelsefull ökning i lågt självförtroende, stress, förvirring beträffande den sexuella identiteten, en ökning av mentala sjukdomar, droganvändning, promiskuitet, sexuellt överförbara sjukdomar och homosexuellt beteende bland annat. Vidare visar rapporter att statistiken gör klart att samkönade förhållanden i en mycket högre grad spricker än heterosexuella förhållanden, vilket ökar sannolikheten att barnet kommer att uppleva familjeinstabilitet. religionjournal.com

Ingemar Vänerlöv (kd) och ledamot i lagutskottet: Lagstifta inte bort pappa! Världen idag 050603.

Barnläkare om riksdagsledamöternas svek mot barnen. Världen idag 050603.

I dag säger de ja till insemination för lesbiska. Dagen 050603.

Göran Hägglund är besviken på de andra i den borgerliga alliansen. Sverige tillhör de länder som banat väg för en förändrad familjesyn där man inte längre betraktar familjen som den grundläggande enheten i samhället. Dagen 050603.

Riksdagen öppnar för lesbisk insemination. Trots att det finns forskning som visar att det är sämre för barn att fostras av samkönade par har Riksdagen 2005-05-03 beslutat att lesbiska kvinnor som lever i samboförhållande eller registrerat partnerskap får rätt till assisterad befruktning. Endast kristdemokraterna röstade emot förslaget. Expressen 050603.

Riksdagen sa ja till lesbisk insemination. Dagen 050603.

Förespråkarna för homosexäktenskap i Kalifornien förlorade för tredje gången. BP News 050603.

Så ser situtationen ut i USA när det gäller för och emot homosexuella krav. Vad homosexuella aktivister verkligen försöker driva fram är ett rättsligt erkännande av sin livsstil.BP News 050603.

Påven fördömde homoäktenskap, skilsmässa och preventivmedel. Aftonbladet 050607.

Pastor Åke Green vill ha meddelarfrihet. Dagen 050614.

Varje dag hör flera lesbiska kvinnor av sig med frågor om assisterad befruktning. Svenska Dagbladet 050614.

Oron är stor för att det kan finnas donatorer som inte vill donera sin sperma till lesbiska par. Svenska Dagbladet 050614.

Tvivelaktiga sexannonser hos RFSL. Världen idag 050615.

Polisen: Vi har inte resurser att granska (homo)sexhandeln på nätet. Världen idag 050615.

Tidningsartikel stoppar skolprästerna i Älmhult? Kommer de att bli utestängda på grund av en åsikt som de aldrig yppat på skolan? Dagen 050615.
Det är ett mräkligt samhälle där skolprästerna prickas för en åsikt av medierna men RFSL som publicerat massvis med homosexköpsannonser går fria av samma medier!

Veneriskt lymfogranulom (LGV) sprids - nygammal venerisk sjukdom som drabbat främst bland män som smittats med andra män. Expressen 050616.

Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt, Stockholms universitet: Man är inte lämplig att tillämpa en lag som man själv har brutit mot. Aftonbladet 050618.

”USA:s värsta pedofil”, kan ha utfört mer än 36000 sexuella övergrepp på barn. Aftonbladet 050618.

En halv miljon människor demonstrerade mot homoäktenskap i Madrid. Expressen 050618.

12-årig pojke våldtog 8-årig pojke. Aftonbladet 050619.

Flera bakslag i USA för anhängare av samkönade äktenskap. Dagen 050621.

Pastor Kelly Boggs: Legitimizing homosexual behavior by sanctioning "gay marriage" is sheer folly. BP News 050624.

Hjälp till barnlösa lesbiska par först nästa sommar. Exp 050628.

Kanadas parlament sa ja till äktenskap mellan homosexuella. Kanada blev det tredje landet efter Belgien och Nederländerna som tillåter äktenskap mellan personer av samma kön. Exp 050629 och BP News 050629.

Land nr 4. Homoäktenskap tillåts i Spanien. Gaygrupperna hävdar att av Spaniens 41 miljoner invånare är omkring fyra miljoner homosexuella. (Hur kan sådana lögner spridas oemotsagda?) SvD 050630 och BP News050630.

Ny könssjukdom, veneriskt lymfogranulom (LGV) har kommit till Stockholm. Den orsakas av en elakare variant av den bakterie som ger klamydiainfektioner. Den sprids i sexuellla nätverk bland män som har sex med andra män. SvD 050718.

Göran Persson vill ändra reglerna så att homosexuella kan få lämna blod. AB 050721.

Säpos svarta ordlista. Fula ord kan avslöja hatbrott - brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet. Bland de fula nedlåtande orden som Säpo ska reagera på är homo, bög, flata och homosexuell! AB 050721.

Gayvigslar lagliga i Kanada. Kyrkans Tidning 050721 och BP News 050721.

Säpo tonar ner "kraftig ökning" av hatbrott. Världen idag 050721.

Granska hatbrotten från insidan. Läckan från Säpo visar inte på minsta sätt att våldsbrotten mot homosexuella ökar nämnvärt. Tvärtom. Ska man finna roten till hatbrott i allmänhet, och hatbrott mot homosexuella i synnerhet, bör Säpo och polisen också gå till botten också med de budskap, både dolda och synliga, som RFSL:s intressegrupper och egen verksamhet via kontaktannonserna, själva står för. Världen idag 050722.

Exodus International firar 30 år

Exodus International är världens största organisation för före detta homosexuella. Och i år firade man stort jubileum under sin årliga frihetskonferens som hölls mellan 18 och 23 juli 2005 vid Lifeway Ridgecrest Conference Center i Asheville, North Carolina. Mer än 60 talare deltar, många av dem är experter på områden som könsidentitet, rådgivning och teologi. Exodus Internationals president och före detta homosexuelle Alan Chambers säger att både organisationen och "ex-gay rörelsen" har sett en enorm växt under de senaste 30 åren. "Vi fortsätter att höra ifrån många som är hungriga på att höra om den frihet vi har upplevt", säger han. Han tillägger att världen ofta är omedveten om de hundratusentals människor som liksom han själv accepterade det falska "född homosexuell" budskapet och som tysta kämpar med icke önskad samkönad attraktion.

Äggkastning mot den lilla prideparaden i Riga. Exp 050724.

Varsågod Säpo - de senaste hatbrotten mot kristna. Världen idag 050725.

RFSL teg om sanning bakom avrättning. Världen idag 050725.

I dessa tider när äktenskapstanken angrips från olika håll - Report: 'Living together' first may increase odds for divorce. BP News 050728.

Medias ointresse för kristna evenemang är en del av den andliga utarmningen av vårt land. De tusentals och åter tusentals människor som besöker alla kristna sommarkonferenser, får därför ingen uppmärksamhet i profana medier. Och när man skriver tycks man ha satt i system att ljuga, förlöjliga och uttrycka hån mot kristna personer och satsningar (framför allt Expressens artiklar senaste tiden). Detta ointresse för den kristna världen skall ställas i kontrast med mediabevakningen av Pride-festivalenen. Här kommer tv-journalister, tidningsredaktörer och fotografer att stå i kö för att glorifiera, uppmuntra och framhäva den livsstil som presenteras under veckan. Se Världen idag 050729 som uppmärksammat detta.

Är jag en homofob? Sovjetunionen klassade kristna som mentalt sjuka. I Kina sätter man kristna i omskolningsläger för de tror fel. I Sverige skapas en myndighet som ska bekämpa fel åsikter. Och hjälper inte det så kan man ju försöka bura in dem som tycker fel – som Åke Green. Världen idag 050801.

Polischefen i Stockholm deltar i Pridefestivalens opinionsbildning. Världen idag 050801.

Mycket få homofobiska brott. Under år 2003 gjorde mindre än 300 polisanmälningar av så kallade homofobiska brott i Sverige. Endast ett tjugotal ledde till åtal. Totala antalet anmälda brott i Sverige under detta år var 1,3 miljoner. Världen idag 050801.

Hälften av dem som kontaktar RFSL:s brottsofferjour är personer som lever i våldsamma homo-förhållanden Världen idag 050801.

Pridefestivalen: Prästerna Niklas Olaison och Lisa Mobrand hjälper besökare att hitta hbt-vänliga bibelställen i en workshop. Kyrkans Tidning 050802.

Länspolismästare Carin Götblad (Stockholm) på Pridefestivalen: Betonade vikten av att ifrågasätta det som anses vara normalt i samhället, vare sig det handlar om sexuell läggning eller traditionella könsroller. Gäller det även homosexuell läggning som idag anses vara normalt i mediesamhället? Expressen 050803.

Säpo borde ha annat att ägna sig åt. Vit-maktrörelsen ligger bakom endast cirka fem procent av hatbrotten mot homosexuella. Bakom brottet hets mot folkgrupp finns nästan uteslutande män och majoriteten, 70 procent, är alla under 25 år. Alltså unga killar som under den fria och liberala uppfostrans banér inte fått lära sig sans och vett och fyller detta tomrum med glåpord, klotter och annat. Världen idag 050803.

Ny vetenskaplig undersökning: Homosexuell livsstil ger 20 år kortare livslängd. Världen idag 050803.

Religiöst flum på pride sponsras av Stockholms stad. Världen idag 050803.

Anders blev misshandlad för sin tro – kallas inte hatbrott. Världen idag 050803.

Kyrkan kan hamna utanför när det gäller att viga äktenskap. Dagen 050804.

Regeringen ska lyfta fram HBT i skolorna. Dagens Nyheter 050804.

Kristna konferenser tio gånger större än Pride – men riksmedia gör omvänd nyhetsbedömning. Världen idag 050805.

Flygblad till elever gav fängelsestraff för 24-åring. Uppgifter om homosexualitet ansåga vara hets. Världen idag 050805.

Advokaten: Det är absolut en inskränkning i yttrandefriheten. Världen idag 050805.

Aftonbladets reportage om Prideparaden: Mona Sahlin och Jens Orback deltog i paraden. Aftonbladet 050807.

Endast tio lesbiska par har ställt sig i kön för insemination. Dagens Nyheter 050807.

Religiöst nej till homovigsel. SvD 050807.

Två heteromän i Kanada tänker gifta sig - för att sänka skatten! 14,7 procent av Aftonbladets läsare svarar omgående att de kan tänka gifta sig med någon av samma kön för att sänka skatten, ytterligare 28,7 procent vill först se hur stor skattesänkningen skulle bli! Aftonbladet 050809.

Den otrygga delen av det svenska samhället. Föräldrar: Därför skjutsar vi våra barn. Vi är rädda för pedofiler, våldtäktsmän och mördare. Aftonbladet 050811.

Sexorgie på Pridefestivalen. Sjukt. Aftonbladet 050811.

Pastor Tommy Green predikar mot homosexualitet medan demonstranter utanför skriker obsceniteter och kallar honom Antikrist. BP News 050815.

Hovet kopplar in jurist mot Fred Phelps. Svenska Dagbladet 050818.

Varför är det fel att leva som homosexuell om man inte skadar någon annan? Pethrus 050819. Pastor Niklas Piensoho besvarar frågan i magasinet Petrus.

Pianomannen var en homosexuell tysk som hade jobbat i Paris, men fått sparken. Aftonbladet 050822.

Pingstpastor Green i HD 9 november. Svenska Dagbladet 050822. Världen idag 050824.

Den förvirrade Fred Phelps kommer till Sverige i början på september tillsammans med sin församling för att demonstrera mot kungen. Expressen 050825.

Nytt lagförslag utestänger borgerliga vigselförrättare som inte vill viga homosexuella par. Dagen 050831.

Pastor Sten-Gunnar Hedin: Steg för steg förändras äktenskapslagstiftningen. Religionsfriheten riskerar att bli en chimär. Dagen 050831.

Ledare i Dagen: Inskränkning av religionsfriheten att tvinga borgerliga vigselförrättare viga homosexuella. Dagen 050901.

Frilansjournalist Åke Wredén: Oklart om RÅ vill straffa även teologiska åsikter. Dagen 050831.

Sveriges baptister ber kungafamiljen om ursäkt å Fred Phelps ageranden. Phelps församling är fristående och har inga kopplingar till något baptistsamfund. Dagen 050831.

Svenska baptister tar avstånd från Phelps. Och Åke Green betackar sig dock det stöd han får av Phelps.Världen idag 050905.

Kalifornien godkänner homoäktenskap. Dagens Nyheter 050907. BP News 050901.

Kaliforniens guvernör Arnold Schwarzenegger kommer att lägga in sitt veto mot ett lagförslag som skulle tillåta äktenskap mellan homosexuella i delstaten. Dagens Nyheter 050908. BP News 050908.

Den svenska dekadansen: Feministiskt initiativ vill avskaffa äktenskapet. I stället ska en ”samlevnadsbalk” instiftas där två eller fler personer lever ihop – oavsett kön. Aftonbladet 050908.

De nya feministerna ska krossa äktenskapet som samlevnadsform. Aftonbladet 050910.

Tiina Rosenberg har sagt att kvinnor som ligger med män är könsförrädare. Expressen 050910.

Ännu ett avhopp från fi. Helena Brandt lämnar i protest. Frågan om sexuell läggning som grund för diskriminering har kommit att bli alltför dominerande. Aftonbladet 050914.

Ungdomspastor kritiserad för att han på en skola sagt att homosex är onaturligt. Dagen 050909.

Rektorn i Sandviken ger upp för RFSL:s påtryckningar och tvingas stänga dörren för Pingstkyrkan. Dagen 050913.

Dagen kommenterar: Åsiktsfrihet under attack. Dagen 050910.

RFSL tillhandahåller en handbok med råd om hur man ska ta droger. Enligt RFSL använder homosexuella mer alkohol än andra och troligen använder fler även droger. Världen idag 050912.

USA:s ambassad på besök hos Green. Fallet kan finnas med i rapport från amerikanska UD. Världen idag 050919.

Ulf Ekman: Namnet fi påminner om den förkortning av fienden man lärde sig i militärtjänsten, allmänt kallad den lede fi. Likheten verkar slående. Världen idag 050923.

Schwarzenegger vetoes landmark 'gay marriage' bill. BP News 050930.

Premiärminister Kazimierz Marcinkiewicz: Polska staten bör hindra homosexuella från att "infektera" andra människor med sitt beteende. SvD 051004.

Homo ska granska svenska skolor. Sexuella trakasserier, könsord och kränkande behandling har blivit allt vanligare i de kommunala skolorna de senaste åren. Sådant förekommer knappast i friskolorna. Ändå kommer Homo att traska in i skolorna (både de kommunla och friskolorna) främst för att se om någon "homofobi" förekommer. Världen idag 051007.

Ska kyrkan säga ja till homovälsignelse? Hammar har varit en förkämpe för välsignelseakt för homosexuella. Världen idag 051010.

Förslaget till en välsignelseakt över homosexuella par har formats i Svenska kyrkans teologiska kommitté. Ordförande är Carl Reinhold Bråkenhielm. Någon text i Bibeln som legitimerar homosexualitet hittar nog inte Bråkenhielm. Världen idag 051010.

Ledningen på Bessemergymnasiet i Sandviken vill utestänga Pingstkyrkan från Skolkyrkan. Dagen 051010.

Bögar och lesbiska i Los Angeles, New York, Houston och London drabbade av hiv-epidemi genom drogen crystal meth. Aftonbladet 051011.

Pastor Tomas Ander: Ett otäckt mönster av intolerans och åsiktsförtryck mot kristna blir allt tydligare i Sverige. Särskilt tydligt ser vi detta antidemokratiska mönster i skolan när homosexuellt samliv inte får ifrågasättas. Dagen 051011.

Riksdagsledamot Sten Tolgfors. Regeringen vill stoppa bidrag till kristna skolor. Dagen 051011.

Spermadonators faderskap till lesbiska kvinnors barn fastställt. Aftonbladet 051012.

Homosexual Issue Plagues Denominations. Religion Today 051012.

Debatt är inte hets. JK säger ifrån. Världen idag 051014.

The results of an Illinois study released in March revealed that 34 percent of child sexual abuse cases by foster parents in the state were committed against children that were the same sex as their molesters. Robert Knight, director of the Culture and Family Institute with Concerned Women for America, clarifies that because men who engage in homosexual behavior comprise a small portion of the general population, their rates of molestation against boys are significantly higher than that of men who claim to be heterosexual: “Since one-third to one-half of all child molestations are committed by men against boys, and homosexual men comprise less than 2 percent of the population, this means that the ratio of child molesters among homosexuals is far, far higher than among the rest of the population.” Homosexuals are overrepresented in child sex offenses: Individuals from the one to three percent of the population that is sexually attracted to the same sex are committing up to one-third of the sex crimes against children." BP News 051017.

Psykoterapeut efterlyser andliga värden i skolan. ”Bristen på kristendomsundervisning en av orsakerna till ungas ohälsa”. Dagen 051021.

Lesbisk folkpartist (flata) vill in i Riksdagen. Exp 051024.

Brandattentat mot RFSL i Piteå. Exp 051029.

United Methodist high court defrocks lesbian pastor. BP News 051101.

En "19-årig man" (nu 20 år) har dömts till en månads fängelse för att han på en nazistisk webbplats kränkt homosexuella och romer. Homosexualitet jämställdes med pedofili, incest, nekrofili och tidelag. Han missaktade också zigenare i en artikel. SvD 051102.

Pastor Sten-Gunnar Hedin: Religionsfriheten krymper. SvD 051103.

Åke Greens homopredikan utlagd på Svenska Dagbladets hemsida. SvD 051104.

Före detta chefsjuristen Lena Svenaeus på JämO och advokaten Lars Viklund hävdar att Green kränkt homosexuella. SvD 051104. Deras citat är dock missvisande av vad Åke Green sagt. Är det så argumentation ska föras?

Åke Green om förberedelserna inför Högsta domstolen. Världen idag 051104.

Detta har hänt i fallet Åke Green. Världen idag 051104.

Frikänn Green och ändra lagen. Världen idag 051104.

Globalt engagemang för yttrandefrihet i Sverige. Världen idag 051104.

UMC Deals Multiple Blows to Homosexual Agenda in Church. Religion Today 051104.

Stor prästprotest mot välsignelseakt. Mer än 480 präster har undertecknat en protestskrivelse mot kyrkomötets beslut om en ordning för att välsigna registrerade partnerskap. DN 051105.

Protest mot homovälsignelse. Kyrkans Tidning 051104.

Prästdeklarationen med anledning av Svenska kyrkans beslut om välsignelse av registrerade partnerskap.(521 undertecknare 2005-11-05 23:03)

Homoprotest blir biskopsärende. Expressen 051106.

Prästen Roger Jarnehall startar en lista - mot protestlistan. Aftonbladet 051106.

Prästers homoprotester välkomnas av RFSL. Svenska Dagbladet 051107.

Biskop Christina Odenberg beklagar Yngve Kalins namninsamling. Dagen 051107.

Dagens Nyheter: Pastor Åke Green bör kritiseras, inte dömas till fängelse för sin predikan om homosexualitet. En fällande dom i Högsta domstolen skulle krympa yttrandefriheten. Dagens Nyheter 051107.

Expressen: Fria Åke Green. Högsta domstolen har ett ansvar att försvara grundläggande demokratiska värden. Expressen 051108.

Två nya "protestlistor" som är för välsignelse. Kyrkans Tidning 051108.
Henrik Grimheden, kassör på Institutet för kontextuell teologi. Drygt 100 namn.
Anders Lennartsson, kyrkoherde i Glanshammar. 15 namn

Hemsidan med prästprotesterna mot en kyrklig homovälsignelse har utsatts för flera attacker. Dagen 051108.

Nils-Ola Andersson som är förbundssekreterare för kristdemokraterna i Svenska kyrkan lämnar nu Svenska kyrkan. "För mig är uppenbart att biskoparna gått vilse i den teologiska slarvsylta de serverat åt kyrkomötet." Dagen 051108.

Ulf Christiansson: Kristna måste våga säga ifrån i Åke Green-fallet. Dagen 051108.

Peter Tönnäng (snart före detta medlem i Svenska kyrkan): Om nu Gud tycker att det är en bra idé med homosexuella äktenskapsliknande relationer, varför är han då en så sällsynt dålig pedagog som tillåter att det på ett flertal ställen i Bibeln står att det är en styggelse om en man ligger med en annan man som man ligger med en kvinna? Dagen 051108.

Dagen: Högsta domstolen bör fria. Dagen 051108.

Prästerna som vägrar viga homopar. Yngve Kallins sida nu över 700 namn. Expressen 051108.

Prästdeklarationen – växer dag för dag. På sin åttonde dag har uppropet samlat över 750 namnunderskrifter. Världen idag 051109.

Elisabeth begärde utträde ur Svenska kyrkan. Världen idag 051109.

Beslut om skolkyrkan i Sandviken dröjer. Sandvikens kristna råd, som driver skolkyrkan i kommunen, är mycket kritiska till att skolledningen valt att utestänga en av kyrkorna. Dagen 051108.

Riksåklagarens nya tuffa linje mot Green. Dagen 051109.

Åke Green i Högsta Domstolen: Uppslagsverken ger mig rätt. Aftonbladet 051109.

Åke Greens predikan utlagd på nätet av Aftonbladet. Aftonbladet 051109.

Stefan Swärd: Fängelsestraff vore en grov kränkning av religionsfriheten. Aftonbladet 051109.

Bibeln mot lagboken i Högsta domstolen. Greens advokat Percy Bratt tryckte hårt på rätten att fritt förkunna ett religiöst budskap. En fällande dom skulle innebära en långtgående inskränkning av religions- och yttrandefriheten, menade han. Expressen 051109.

RÅ yrkar på fängelse för Green. Dagens Nyheter 051109.

Försvarsadvokaten Percy Bratt: Att straffa Åke Green vore att kränka hans grundlagsskyddade yttrandefrihet. Dagen 051109.

Riksåklagaren (RÅ) krävde som väntat i sin slutplädering at Åke Green döms till fängelse för hets mot folkgrupp. Dagen 051109.

Green fick stöd av kristen mc-klubb utanför rättssalen. Dagen 051109.

”Det var inte mina åsikter”. Så försvarade sig Green i HD i går. Dagen gör en summering av det som sades under rättegången.Dagen 051110.

Det var en nöjd men trött Åke Green som mötte pressen efter den långa dagen i rätten. Dagen 051110.

Tyst demonstrationståg till Sergels torg. Dagen 051110. En annan källa säger 700 deltagare på Sergels torg.

Expressen: Åke Greens bibeltolkning är mycket trogen. Han är bokstavstroende, han vågar sig inte på några utsvävningar, han håller sig till ordet och han är på många sätt en sann kristen. Om man läser de 22 bibelhänvisningar han gör i sin predikan råder det ingen tvekan om vad den kristna guden och hans son tycker om homosexualitet. Expressen 051110.

Yngve Kalin tvingas stänga protestlistan på grund av personer som försöker sabotera listan. Dagen 051110.

Yngve Kalin polisanmäler kränkningar mot hans hemsida. Dagen 051110.

Regeringen fattar beslut om att borgerliga vigselförrättare också ska tvingas förrätta partnerskap mellan homosexuella par. Dagen 051110.

Regeringen inför tvång att förrätta partnerskap Borgerliga vigselförrättare som vägrar förlorar sin vigselrätt. Världen idag 051111.

Världen idag: Var och en som hörde Åke Greens predikan kunde konstatera att han inte ägnade sig åt hets eller uppvigling mot gruppen homosexuella Världen idag 051111.

Nätverket för partnerskap: Könsneutrala äktenskap ökar polariseringen kring homosexuella. Dagen 051110.

Även Roger Jarnehall får hatmail för sin lista. Aftonbladet 051111.
Kommentar: Från nynazister och liknande? Ingen kristen människa skriver sådant.

HD får kritik för dålig ljudkvalitet vid rättegång. Dagen 051111.

Åke Green är mycket kärleksfull och vill väl, berättade hans fru innan rättegången började. Världen idag 051111.

Välformulerat försvar av predikan i HD. Världen idag 051111.

Internationella jurister på plats i Högsta domstolen. Världen idag 051111.

Charlie Hoar, chef inom FN för internationell politik och mänskliga rättigheter, menar att Sveriges internationella rykte kommer att skadas om det blir en fällande dom. Dagen 051111.

Åklagarmiss inledde HD-förhandlingar. Världen idag 051111.

Biskopar inte förvånade över prästernas protester. Dagen 051111.

821 präster skrev under på nio dagar. Prästdeklarationen nedstängdes från internet under torsdagen men fortsätter via brev. Världen idag 051111.

Göran Hägglund (kd): Nuvarande äktenskapslagen diskriminerar inte. Dagen 051111.Jonas Gardell skriver hatinsändare i Dagens Nyheter

Debattartikel i DN av Jonas Gardell: "Att likna bögar vid cancer är uppmaning till hatmord". Dagens Nyheter 051111.

"Att som pastor Åke Green likna homosexualitet med en cancersvulst. Den liknelsen kommer inte från Jesus. Den kommer från Hitler", skriver Jonas Gardell.

Att som Jonas Gardell sammankoppla Åke Green med Hitler och med detta i åtanke räkna upp vad nynazisterna gjort sedan 1980 är än mer förrädiskt! Hur många mord av homosexuella sedan 1980 kan sammankopplas med kristna? Svar NOLL. Hur många homosexuella har misshandlats av kristna sedan 1980? Svar NOLL.

Dessutom: Åke Green har aldrig sagt att homosexuella är en cancersvulst, men Jonas Gardell rider på det av medierna förvrängda argumentet i sin ensidiga argumentation! Och Åke Green är inte teologiskt okunnig när han hävdar att utövad homosexualitet är en synd och att synden i sin helhet (all synd tillsammans) är en cancersvulst på samhället. Det är sådana som Jonas Gardell som genom sin hets gör pastor Åke Green till nationaldemokraternas nye store hjälte! Och det var Fredrik Johansson, distriktsordförande i RFSL i Kalmar, som polisanmälde Åke Green. Utan den anmälan hade Åke Green idag varit helt okänd.

Gardell fortsätter: "Var och en av de präster som skrivit på uppropet mot att välsigna homopar är medskyldiga." Häpnadsväckande uttalande! Att efter egen trosövertygelse för vad som står i Bibeln inte kunna välsigna homosexuella förhållanden kallar Gardell för "att markera sitt avståndstagande mot bögar och lesbiska".

Till sist: Hur många kristna har inte Jonas Gardell kränkt med sina uttalanden och shower?

Världen idag skriver: Jonas Gardell kräver tystnad i kärlekens namn. Men själv drar han drar sig inte för att uttrycka sig direkt hatiskt mot dem som har en uppfattning som Gardell inte instämmer i.

Stefan Gustavsson: Det Gardell skriver är retoriskt effektivt, men innehållsmässigt ohållbart. Världen idag 051116.

Sundar Singh (1889-ca 1929), född sikh, blev genom uppenbarelser undervisad av Jesus. Han besökte även Sverige på inbjudan av dåvarande ärkebiskopen Nathan Söderblom. Ur boken "Vid mästarens fötter" som skrevs 1921, hämtar jag följande lärorika liknelse om synden, som han fick av Jesus.

Många människor genomlever ett liv, fullt av faror. De liknar en viss jägare, som såg en bikaka i ett träd i skogen just vid stranden av en flod. Förtjust klättrade han upp i trädet och började äta av honungen utan att märka, att han befann sig i dödens käftar, ty strax under låg en alligator med gapet vidöppet för att sluka honom. Vargar stodo på lur och väntade att få slita honom i stycken, men värst av allt - faran hotade även från ett tredje håll, för en slags insekt hade fördärvat trädets rötter. Om en liten stund störtade det därför omkull och föll i floden, varvid den tanklöse jägaren blev alligatorns rov. Så befinner sig själen för en tid i kroppens träd och fröjdar sig åt syndens bedrägliga honung, alldeles obekymrad och utan tanke på världens omgivande farofyllda skog. Där står satan på lur för att gripa och förgöra henne, helvetet ligger som en alligator nedanför med vidöppet gap för att uppsluka henne, under det att syndens osynliga små insekter genomfrätt kroppen och livskraften, så att själen en dag faller och bliver helvetets rov. Men den, som kommer till mig, skall jag frälsa från synden, satan och helvetet samt ge en evig glädje, som aldrig någonsin skall kunna tagas ifrån honom (Joh. 16:22).

Genom list och fagra löften drar satan människorna till sig och uppslukar dem, såsom en orm med sina ögons tjusningskraft drar till sig små fåglar och uppslukar dem. Men var och en, som tror på mig, frälser jag från den gamla ormen och från denna världs förrädiska dragningskraft. Såsom en fågel utan att hindras av jordens attraktion svingar sig upp i luften, så kunna de troende, gripna av dragningskraften i min kärlek, befrias från satans och alla de skapade tingens dragningskraft, lyfta sig på bönens vingar och slutligen i trygghet nå sitt eviga, efterlängtade hem.


Aktuellt citat:
En teoretisk kristendomsform med en vanmäktig gud som "förstår" vår synd och tolererar allt, är verklighetsflykt. Den levande Gud är farlig för den som insisterar på att leva efter illusioner. Hur tokigt har det inte blivit när ett prominent kristet statsråd proklamerar för hela landet att hon är stolt över att utnämna en biskop som vill viga homosexuellt samlevande och anställa sådana som präster, ifall att läronämnden öppnar upp för att man kan leva med två synsätt på homosexualitet i kyrkan. Det är sådant som aposteln Paulus varnar för när han skriver strax före sin död: "…Det skall komma in bland er falska lärare, sådana som listigt för in villolära som leder till förtappelse." (2 Petr. 2:1)
Alv J. Magnus
Ledare för Ungdom i Oppdrag, Norge
Mot målet - nr 4/2005.


Torbjörn S Larsson: Av alla de predikningar som jag läst och hört de senare åren är det få som är fyllda av en enkel och klar bibeltro som Greens. Den saknar fördömanden och hätska personliga utspel och lägger i stället fram Bibelns sanningar på ett klart och tydligt sätt. Världen idag 051114.

Världen idag om ytrandefrihet – tankefrihet med tanke på fallet Åke Green. Världen idag 051114.

Hasse Gardelach tackar Åke Green: Min befrielse från ett liv med (homo)sex och droger visar att han har rätt. Världen idag 051114.

"Bråk" på pastorsexpeditionen i Hyssna/Sätila. Homosexuell man kände sig kränkt. Dagen 051115.

Oralsex kan ge cancer i munnen. Tandläkare uppmanar till avhållsamhet från oralsex. En procent av alla cacerfall är munhålecancer. Dödligheten är hög för denna typen. Aftonbladet 051116.

Justitierådet Leif Thorsson, som avstängdes från sitt arbete som domare i Högsta domstolen efter brott mot sexköpslagen, har nyligen dömt i Högsta domstolen på nytt i ett plenumavgörande. Trots att avstängningen skulle vara i två år framåt. Världen idag 051118.

USA:s kongress tar upp Greenfallet. Världen idag 051118.

Dömde sex-domaren i ny HD-skandal. Överåklagare Sven-Erik Alhem: "Jag har inte kvar förtroendet för en domare som gjort sig skyldig till ett uppsåtligt sexköp." Expressen 051119.

HD-domaren avslöjades av en tillfällighet. Expressen 051119.

Erik Johansson är präst och har "homosexuella känslor". Ändå har han undertecknat prästdeklarationen i protest mot att Svenska kyrkan vill välsigna homosexuella parrelationer. Svenska Dagbladet 051119.

Till och med RFSL reagerar starkt mot nya dokusåpan ”Gay Army”. Aftonbladet 051120.

Yngve Kalins hemsida, och protestlista mot välsignelse av partnerskap, är inte en fråga för HomO. Kyrkans Tidning 051121.

David Nyström: För en kristen är Bibeln en auktoritet. För Gardell med flera är det en citatbok att användas när dess innehåll tangerar de egna, redan bestämda, uppfattningarna. Dagen 051122.

Greens uttryck en vanlig språkbild. Feminister, bidragstagare och rökare får beskrivas som ”cancersvulst i samhället”. Världen idag 051128.Åke Green frikänd!

Högsta domstolens pressmeddelande.   Hela domen.

Åklagaren och advokaten om domen. Svenska Dagbladet 051129.

Här är den predikan som Green höll. Aftonbladet 051129.

Åke Green efter den friande domen: "Det är ingen tvekan om att otukt är synd." Svenska Dagbladet 051129.

Åke Green: ”Det känns skönt att inte längre vara anklagad”. Dagen 051130.

Hot om fängelsedom vändes i lättnad och glädje i Borgholm. Dagen 051130.

Nu kan familjen Green äntligen andas ut efter långt tid av hård press. Världen idag 051130.

HD friar Åke Green. Svenska Dagbladet 051129.

Åke Green friad av HD. Expressen 051129.

Åke Green frias. Ölandsbladet 051130.

HD friar Åke Green. En av dem som lyssnade på Åke Greens predikan år 2003 är Birger Gren, styrelseledamoten i pingstkyrkan i Borgholm. Han säger: "Åke Green vill vara trogen Guds ord. Ingen av oss som var där uppfattade predikan som hets mot folkgrupp". Dagens Nyheter 051129.

Ledarskribenten på DN Niklas Ekdal tycker att det var rätt att fria Green och säger att sådant är ett fall för debatten och inte domstolen. Han travesterar också Green och säger: "För att travestera den nu frikände pingstpastorn kan man konstatera att religiös fundamentalism är en cancersvulst på samhällskroppen; förvridna tolkningar av urkunderna kommer till och med att göra våld på kärleken." Tyvärr Niklas Ekdal, ditt omdöme om kristen tro och biblisk sann kärlek är inte i linje med den Jesus och den Gud som uppenbarar sig genom Bibeln. Åke Green vet nog mer om detta är Niklas Ekdal. Vi borde istället fråga oss vad Jesus står för och varför han är den han är. Det finns också makter som vill oss bort från Jesus. DN 051129.

Starka reaktioner på den friande domen. Den brittiske juristen Paul Diamond, som specialiserar sig på religiösa rättigheter har följt högsta domstolens förhandlingar. Han säger: "Självklart är jag lättad över att pastor Green friades, men rättegången har gjort stor skada på Sveriges internationella anseende." Diamond menar att målet strider mot sunt förnuft och Sverige har agerat skamligt när man hotat en gottänkande man med fängelse. Dagens Nyheter 051129.

Domen en stor framgång för Greens advokat. Dagen 051130.

Åke Green friande välkomnas av många och anses vara en seger för yttrande- och religionsfrihet. Världen idag 051130.

”Europadomstolen hade inte accepterat en fällning”. Dagen 051130.

Ett konstaterande: Europas religionsfrihet större än den svenska. Världen iag 051130.

Så resonerade domstolens ledamöter. Dagen 051130.

Några reaktioner på Åke Greens frikännande. Dagen 051130.

Ulf Ekman: Domen en positiv signal. Dagen 051130.

Åke Green frias av HD. "Nu kan vi känna oss friare när vi förkunnar Guds ord", säger Green. Hans tema på den predikan som han höll i Borgholm för drygt två år sedan var: ”Är homosexualitet en drift eller onda makters spel med människor?” HD anser dock att det Green sagt är straffbart enligt svensk lag. Men en tolkning av Europakonventionen ger vid handen att en fällande dom skulle kränka Greens religionsfrihet. Aftonbladet 051129.

Aftonbladets politiska chefredaktör Helle Klein skriver i sin blogg: "Sen till er som försöker hävda att pastor Green inte talat om de homosexuella men om homosexualiteten. Den synpunkten förstår jag faktiskt inte. Det är ju oerhört kränkande och en von oben-attityd att hävda att din sexuella läggning är en abnormitet, en cancersvulst i samhällskroppen, men du är ändå älskad av Gud för Gud älskar syndaren men hatar synden. Pastor Greens predikan är både dålig teologi och ett spridande av förfärliga fördomar. Tack och lov tar många inom kyrkan avstånd från den sortens stolligheter."
Frågan är om det inte är Helle Klein som är stollig! För det första har Green stöd i vad Bibeln säger i ämnet, för det andra så är det inte de som lever i synd som är renhetens apostlar. Herrens apostel säger: "Fly bort från otukten! All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den otuktige syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!" (1 Kor. 5:18-20). Helle Klein uppger att om hon inte varit i medievärlden så skulle hon ha jobbat som präst. Det förvånar inte i vår tids sekulariserade kyrka som själv inte kan skilja mellan ljus och mörker.

Homosexuella journalisten Mia Lodalen säger om domen att det nu är fritt fram att att hata och att slutsatsen måste bli att det är dags att ta bort hetslagstiftningen. "Gör det fritt fram att hetsa mot judar, zigenare, alla med invandrarbakgrund", säger hon. Ett förvirrat uttalande. Green har stöd för det han säger i Bibeln som är de kristnas stora grund för sitt liv. Ingen kan dock utifrån Bibeln hävda samma saker om judar och zigenare eller någon annan med invandrarbakgrund. Den skillnaden borde inte vara obegriplig. Ska vi ha religionsfrihet eller inte? Aftonbladet 051129.

Sören Andersson, RFSL, stämmer in i samma klagosång som Mia Lodalen och tycker att det är lika bra att lagen om hets mot folkgrupp avskaffas och blandar även han in judar, romer och svarta som Bibeln absolut inte har något emot som människor. Homosexuella som öppet lever i homosexualitet lever däremot i vad Bibeln kallar synd, vilket för övrigt största delen av svenska folket gör, eftersom grunden för all synd är att inte tro det Jesus säger.
Folkpartisten Birgitta Rydberg, troende kristen (knappast...) och ledamot av fp:s partistyrelse säger helt knäppt om Åke Green att "det torde vara ställt utom allt tvivel att när han på domens dag knackar på uppe hos Sankte Per kommer han inte in. I stället ska han en trappa ner till helvetet. Det är där man ska hamna om man kallar sig kristen och trotsar det kristna kärleksbudskapet".
Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund välkomnar frikännandet: "Vår uppfattning är att yttrande- och religionsfriheten måste ge utrymme också för yttranden som kan kritiseras. Domstolar ska inte ha rollen av att fastställa vad som är en korrekt uttolkning av religiösa urkunder." Bra uttalande! Saxat och kommenterat från Expressen 051129.
I en webbfråga frågar Expressen: Var hamnar Åke Green? 65 % svarar i Himlen, 35 % svarar i Helvetet. Totalt hade 27017 personer röstat.

Jonas Vikman: Åke Green och religionsfriheten friades. Hemmets Vän 051129.

Frikänd, men motvilligt. Världen idag 051130.

Jens Orback: Jag ser fram emot att lagen prövas igen. Dagen 051130.

Studenten som läste oralsexberättelse för 6-åringar fick dagsböter. Flera av barnen tog illa vid sig.Aftonbladet 051130.
Lena Lennerhed, ordförande för RFSU, tycker att uppläsningen överhuvudtaget inte borde ha blivit föremål för rättslig prövning. DN 051130. RFSU borde läggas ner!

Två skolor i Kungälv ställde in advents- gudstjänst i protest mot prästuppropet. "Absurt att barnen blir ett slagträ i debatten". Dagen 051202.

Flera skolor i Västsverige avstår från skolavslutning i kyrkan med hänvisning till "prästdeklarationen", uppropet mot välsignelse av homosexuella. "Det handlar ändå om ett litet fåtal skolor och jag tror inte de som reagerat har läst deklarationen. ", säger Yngve Kalin. Dagens Nyheter 051213.

Säpo-chefen påverkade nyhetsrapporteringen. Säpo-chefen fick plötsligt tid att offentliggöra en flera månader gammal rapport samtidigt som HD skulle avge sin dom. (Min kommentar: Förväntade han sig en fällande dom och ville han därför förstärka domen mot Green?) ”Säpo: Fler brott mot homosexuella”. Detta trots att Säpo själva slog fast att ökningen i kategorin anmälda homofobiska brott till stor del var en följd av att man bytt mätmetod. Världen idag 051202.

Även polisen utnyttjade Green i sin opinionsbildning. Världen idag 051202.

Borde inte polisen lägga sina resurser på att jaga sexualbrottslingar istället för att jaga Åke Green? Anmälningar om sexuellt ofredande har exempelvis mer än tiodubblats, medan antalet anmälda våldtäkter har fyrdubblats. År 1975 polisanmäldes 2 737 våldtäkter i Sverige. Förra året hade den siffran stigit till 11 204. Under samma period hade antalet polisanmälningar mot sexuellt tvång och utnyttjande ökat från 378 till 2009. Världen idag 051202.

Det är skillnad på vem ägg kastas! När en RFSL-lokal utsätts för ägg-kastning och vandalisering är det full utryckning och brottet klassificeras genast som hatbrott. Men inte när det kastas ägg mot en kristen friskola. Då avskrivs anmälan samma dag som den kommer in. Detta är verklighetens Sverige anno 2005. Världen idag 051202.

Högsta domstolens dom om Åke Green skärper kraven på vad som ska betraktas som hets mot folkgrupp. Dagen 051204.

Gaylobbyister och islamister är samma andas barn när det gäller bristen på tolerans och respekten för yttrandefrihet. Världen idag 051205.

Prästen Lars Gårdfeldt har stämts av en äldre kollega för att han vid ett tillfälle ska ha kallat kollegan för ”konvertit” när denne blev upptagen i grekisk-ortodoxa kyrkan. Dagen 051205.
Kommentar: Det är en något märklig stämning. Söker man på katolik+konvertit så ser man att detta är en mycket vanlig benämning på den som övergått till katolicismen och någon skillnad mellan katolik och ortodox i det avseendet kan knappast vara möjlig att härleda i vanligt spåkbruk.

Roland Utbult (riksdagskandidat för folkpartiet): Beklämmande att en folkpartist (Birgitta Rydberg) uttalar sig så omdömeslöst. Dagen 051206.

Lennart Sacrédeus (fd eu-parlamentariker för kd): Birgitta Rydberg (fp) borde be Åke Green om ursäkt. Världen idag 051207.

Åke Wredén, frilansjournalist: HD borde ha kunnat fria med stöd av svensk grundlag. Dagen 051207.

Lättade kommentarer från utlandet till friandet av Åke Green. Världen idag 051207.

Ett 20-tal anställda vid Hyllie stadsdelsförvaltning i Malmö har fobier mot Pingstkyrkan och bojkottar personalens julfest som hålls i Pingstkyrkans lokaler Europaporten. Dagen 051207.

Sverre Larsson: Egentligen är det de kristna som tagit evangeliets budskap på allvar som oftast tar sig an och hjälper olycksdrabbade. Men om detta tiger medierna. Världen idag 051207.

In Canadian political tussle, 'gay marriage' could be reversed. BP News 051130.

Elisabeth Ohlsson Wallin jämför bibeltroende kristna med nazister och gör på eget initiativ en bild med Hitlerhälsning i en kyrkolokal. Det är inhyrda RFSL-medlemmar som gör Hitler-hälsningen! "Vi är väldigt upprörda över detta, säger kyrkoherde Erik Lundqvist i Norrköping i vars kyrka bilden togs." Dagen 051207 och Kyrkans Tidning 051207 och Världen idag 051214.
Kommentar: Detta är ett sjukt tilltag och kyrkoherden har all rätt till att bli upprörd.

Den som dock inte är upprörd är biskop Lind! Biskop Martin Lind vill inte kritisera Elisabeth Ohlson Wallins tilltag. "Jag har också förståelse för att några vill uttrycka kritik mot både Greens predikan och den aktuella domen", säger han. Dagen 051209 och Världen idag 051214.

Fyra unga män frias trots att hovrätten för nedre Norrland konstaterar att de gjort sig skyldiga till hets mot folkgrupp. Dagens Nyheter 051214 och SvD 051214.

Lettland förbjuder homoäktenskap. Grundlagsformuleringen "Staten värnar äktenskapet - en förening mellan man och kvinna" antogs. Dagens Nyheter 051215.

RFSL släpper Elisabeth Ohlson Wallins nazistkort som julkort/vykort! Svenska Dagbladet 051219.

Hbt-prästen Lars Gårdfeldt har skrivit en avhandling vid Karlstads universitet: Hatar Gud bögar? Han tycker att homofoba präster ska åsiktregistreras. Homofob i dessa sammanhang är alltså de som vill följa vad Bibeln lär om detta, de som i Gårdfeldts ögon är bokstavstroende. Ottar rapport 051214.

Nazister i kyrkan som RFSL-protest. Elisabet Ohlson Wallins fantasier: En kyrka till hälften fylld med nazister, till hälften med homosexuella. Och längst fram en predikande pastor - som ska föra tankarna till pingstpastorn Åke Green. Svenska Dagbladet 051219.

Tre gripna för RFSL-attentat i Piteå. SvD 051221.

Folkpartist i Kungälv går till angrepp mot kristna tradtioner i skolan som adventsfirandet. Dagen 051221.

Återigen bekräftat: Hbt-personer mår sämre än andra. Dagens Nyheter 051222. Dock har man fel när man hävdar att det är diskriminering som är orsaken, hbt-personer blir mindre och mindre diskriminerade men mår inte bättre på grund av det.

Helen Edlund (kd) reserverade sig mot ett beslut att tillåta ett homosexuellt par adoptera - anmäld till HomO. Dagen 051222. Ytterligare ett lesbiskt par anmäler Edlund till HomO. Dagen 051223.

FN-delegaten Freddy, 20, kvävde sin homosexuelle älskare. Aftonbladet 051228.


Till indexsidan.


Skulle det finnas någonting som är felaktigt eller strider mot gällande lag på denna sidan så var god meddela mig så jag kan ändra på detta i så fall.  E-mail.  


 
history of jordan 6s coach outlet retro jordans louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet cheap jordans cheap louis vuitton retro jordans for sale beats by dre cheap michael kors outlet lebron 11 louis vuitton outlet retro jordans for sale cheap jordans Retro Jordans For Sale jordan 6 sport blue cheap jordan shoes louis vuitton outlet sport blue 6s sport blue 6s Lebron 12 louis vuitton outlet louis vuitton outlet Louis Vuitton Outlet nike kd 7 coach factory outlet coach outlet online cheap jordans sport blue 6s michael kors outlet history of jordan 6s louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 3 sport blue louis vuitton outlet nike kd vii louis vuitton outlet retro jordans for sale louis vuitton outlet