År 2004

Under 2003 registrerades 257 kvinnor och 240 män folkbokförda i Sverige registrerade partnerskap. Partnerskapen var därmed 0,64 procent i förhållande till heterosexuella ingångna äktenskap under 2003. Ett 50-tal upplöstes. Därmed finns nästan 1700 män och drygt 1100 kvinnor med registrerade partnerskap.

Tim Wilkins, a former homosexual: Do I hate homosexuals? Absolutely not! The truth is I love homosexuals more now than when I was one!" BP News 030128. (Bra exempel, att vara emot homosexualitet betyder inte att man hatar homosexuella.)

Konflikt inom EKHO: Per-Olof Widell lämnar på egen begäran organisationens styrelse. Alternativet hade varit att han hade blivit avsatt vid ett extra årsmöte. Widell var kritisk mot att införa ett homoäktenskap, medan den övriga ledningen stöder RFSL:s tongångar om att driva på införandet av en könsneutral äktenskapsbalk.

Pingstpastorn Åke Green i Borgholm på Öland kommer att åtalas för hets mot folkgrupp. Green är inte förvånad över åtalet: "Det var vad jag hade förväntat mig. De vill väl pröva lagen." Nya Dagen 040114.

Lagstiftning används för att påverka attityder. Olof Djurfeldt bemöter Mikael Damberg (s) i Nya Dagen 040116.

Förbudet mot tidelag (sex med djur) togs bort 1944 (samtidigt som homosexförbudet avskaffades). Uppskattningsvis 200-300 hundar och katter, skadas varje år på grund av sexuellt övervåld, men det kan vara toppen på isberget. En skrämmande artikel i Expressen 040119 om sex på avvägar.


Bug Chasers - The men who long to be HIV+

Tusentals människor i USA infekterar sig medvetet med HIV-viruset varje år (enligt Rolling Stone Magazine). Utövandet kallas vanligen för "bug chasing" och sägs av de som deltar i detta vara den ultimativa formen av erotisk tillfredsställelse! De som består med att förmedla hiv kallas för "gift givers". Mestadels är det homosexuella män som ansluter sig. Av 40 000 nya HIV-fall varje år kan så många som 10 000 bli till på grund av detta. Många AIDS-aktivister ligger dock lågt i frågan om "bug chasing" på grund av den negativa bilden som den ger av homosexuella män. Hur kan då någon frivilligt vilja bli smittad med hiv? Jo, därför att de upplever en frihet associerad med att ha hiv. När någon har fått den mest dödliga sjukdomen på marknaden, så kan man sedan delta i vilka sexuella aktiviteter som helst utan att ora sig mer för konsekvenserna (!!!) BP News 030331.

Svenska män riskerar hiv i sexroulette. Exp 030128.


En rapport i USA visar att tonårsflickor som har haft sex är tre gånger mer benägna till att bli deprimerade än de som är oskulder, medan det för pojkarnas del är dubbelt så vanligt. Av flickorna som hade haft sex rapporterade 25,3 procent att de blivit deprimerade. Endast 7,7 procent av flickorna som inte haft sex rapporterade depression. Av pojkarna som hade haft sex var siffran 8,3 procent mot 3,4 procent för de som inte haft sex. BP News 030604.

Får eleverna i våra skolor veta detta? Knappast. Det finns så mycket fakta när det gäller sex och homosexualitet som aldrig kommer fram till allmänhetens kännedom, ja inte ens riksdag och regering som ska fatta viktiga beslut känner till många av dessa faktarapporter som finns gjorda, istället tror man på riksdagens homogrupp och det ensida material de kommer med.


Vill homosexuella verkligen gifta sig? Statistiken i Canada visar på svagt intresse. Många homosexuella är partners, men det är i en öppen relation där man även kan ha andra homosexuella kontakter. Statistik visar att över ett helt liv så har majoriteten av manliga homosexuella flera hundra sexpartners. Enligt en artikel i New York Times säger en redaktör för en homosexuell tidskrift, Michael Raphael, att homosexuella är benägna till promiskuitet. Det finns alltså ett annat mål när de homosexuella kräver att få gifta sig, nämligen att homosexualitet är likvärdigt med heterosexualitet eller i vissa fall bättre. Detta enligt en artikel i BP News 030909.

En predikan om homosexualitet av en framstående baptistpastor i USA. Ronnie Floyd: A biblical response to unholy gay 'matrimony'. BP News 030919.

Skiljer sig homosexuellas förhållanden från heterosexuellas? David McWhirter och Andrew Mattison är två homosexuella män som 1985 gav ut en bok, som verkar betona problemet med sexförhållanden av samma kön. Boken heter "The Male Couple: How Relationships Develop" och den följer mer än 150 homosexuella män. Den kom fram till att 95 procent av dem har "en ordning där partnerna ibland kan ha sexuella aktiviteter med andra under vissa omständigheter". Deras förhållanden sträckte sig allt från 1 till 37 år.
"Nivån av promiskuitet varierar, fastän den verkar att vara normen", hävdar författaren Timothy J. Dailey i sin bok "Dark Obsession". Han citerar en studie gjord 1997 av 2583 äldre homosexuella män publicerad i "Journal of Sex Research" vilken fann att "typvärdet för antal sexuella partners… var 101-500". 10-15 procent sa att de haft mer än 1000 sexuella partners. Detta betyder att trolösheten bland homosexuella skiljer sig från heterosexuellas. En undersökning publicerad i boken "Sex in America" fann att 90 procent av hustrurna och 75 procent av männen hävdade att de aldrig hade varit otrogna. Nivån av promiskuitet har varit skadlig både för hälsan och dödlighetsprocenten för homosexuella män. År 1997 publicerades en artikel i International Journal of Epidemiology som fann att i ett kanadensiskt stadsområde så var den förväntade livslängden för homosexuella 20-åriga män, 8 till 20 år mindre än för alla män. BP News 031121.

Två tredjedelar av tonåringar i USA som haft sex önskar att de hade väntat med att ha sex. BP News 031218.

Kommer USA att följa Canada när det gäller samkönade äktenskap? BP News 040109.

Opinionsundersökning antyder att allmänheten i Massachusetts ändrat uppfattning till fördel för den traditionella definitionen av äktenskap. BP News 040109.

Samkönade föräldraskap: Gör det någon skillnad med en mamma och en pappa? Ja, det visar sig att barn med samkönade par mer sannolikt kommer att experimentera med homosexualitet. Professorerna Timothy Biblarz och Judith Stacey vid University of Southern California publicerade en studie år 2001 om samkönade föräldraskap i American Sociological Review. Fastän positiva till samkönat föräldraskap så kom de fram till att det är mer troligt att barn av samkönade par kommer att experimentera med homosexualitet. Biblarz and Stacey åberopade en studie som fann att 64 procent av unga vuxna som fostrats av homosexuella kvinnor hade övervägt att bilda samkönade förhållanden. När det gäller heterosexuella mödrar så var det endast 17 procent som hade tänkt tanken på ett sådan relation. De skriver: "Beläggen, även om de är knappa och undermåligt undersökta, antyder att föräldraskapets sexuella orientering är positivt associerat med möjligheten att barn vill be mer benägna att komma fram till en liknande inriktning - och att teori och sunt förnuft understödjer en sådan syn." Sådan forskning gör att den med konservativ syn måste ställa frågan: Om homosexualitet är genetiskt - som homosexuella påstår - varför finns det då en skillnad mellan barnen från traditionella och homosexuella föräldrar? Det finns ungefär 156.000 homosexuella hushållen i USA med barn. Enligt US Census data sammanställda av The Times finns det omkring 60.000 manliga par och 96.000 kvinnliga par. BP News 040116.

Ny studie: Homosexuella män benägna till promiskuitet. Forskningsteamet leddes av Edward O. Laumann, professor i sociologi vid University of Chicago och medförfattare till flera böcker om sexualitet. Studien visar på en hög nivå av promiskuitet och ohälsosamt beteende bland stadens homosexuella manliga befolkning. Enligt forskarna så hade 42,9 procent av de homosexuella männen i Chicagos Shoreland (känt som Chicagos gaycenter) haft mer än 60 sexualpartners, medan ytterligare 18,4 procent hade haft mellan 31 och 60 partners. Totalt 61,3 procent av områdets homosexuella män hade haft mer än 30 partners och 87,8 procent hade haft mer än 15 partners, enligt vad undersökningen kom fram till. Som ett resultat hade 55,1 procent åtminstone en sexuell överförd sjukdom. Den treåriga studien om de sexuella vanorna hos Chicagos medborgare kommer att publiceras i boken "The Sexual Organization of The City" (University of Chicago Press), under våren 2004. Forskarna intervjuade 2114 människor överallt i staden och dess förstäder och ställde detaljerade frågor om deras sexuella beteende och tro. BP News 040116.

Hur skulle samkönade äktenskaps legalisering inverka på USA? BP News 040123.

Debatten i USA om samkönade äktenskap. BP News.

Gay-äktenskap: Vad skulle Jesus säga? Faktum är att Jesus tydligt har uttalat sig i frågan om homosexuella "äktenskap". På en fråga från fariséerna om äktenskap och skilsmässa så bekräftat Jesus på nytt Guds plan för äktenskapet som det först uttrycks i första Moseboks inledande kapitlen.
Han svarade: "Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött?" (Matteus 19:4-5). I dessa två korta verser försäkrar Jesus att Gud avsåg att sex skulle praktiseras inom gränserna av ett heterosexuellt (man och kvinna) äktenskap ("skall hålla sig till sin hustru", 2 Mos. 2:24, inte till "hans pojkvän"). BP News 040116.

Norska Missionsförbundet nekar praktiserande homosexuella medlemsskap. Dagsavisen 040201.

Ohio blev den 38:e staten i USA som tar avstånd från samkönade äktenskap. BP News 040209.

Tre viktiga organisationer av svarta pastorer i Boston har utfärdat ett gemensamt uttalande där de motsätter sig samkönade äktenskaps legalisering. Dessutom har en koalition av ledare som representerar 3.000 kyrkor, moskér och synagogor avgett ett gemensamt uttalande där de försvarar äktenskapets nuvarande form. BP News 040210.

Mike Haley, före detta homosexuell: Det sista av allt jag ville var att vara homosexuell. De flesta människor som jag känner i gay-världen önskar inte att vara homosexuella. De har funnit sig vara där genom en utvecklingsprocess och det har fått dem till ett läge där de har adopterat en homosexuell inriktning. När vi väl inser och upptäcker att vi kämpar med en homosexuell inriktning, då har vi förmåga att välja, och säga: Ska vi besvara den där frestelsen, eller ska vi inte välja att handla till den där inriktningen? Mike menar därför att det inte går att med ord ändra på den som väl är inne i en homosexuell inriktning, det enda som funkar är praktisk kärlek utan ord. BP News 040213.

Fördömde Jesus homosexualitet? Joe Dallas trodde en gång att Skriften hade litet att säga om homosexualitet. Som en homosexuell och förkämpe för så kallad pro-gay teologi, höll han flera år på med att hävda att Skriften inte fördömde homosexualitet. Han var även en medlem av Metropolitan Community Church som omfattar medlemmar som förkastar den traditionella tolkningen av bibelverser som behandlar sexualitet. Men i mitten på 1980-talet såg Joe Dallas oförenligheten mellan homosexualiteten och Bibeln och han blev frälst. Idag arbetar han som en kristen rådgivare i Kalifornien och talar på konferenser om homosexuella spörsmål. Joe Dallas säger att Bibeln är tydlig i sin dom av homosexualitet. Han har skrivit en bok med namnet "A Strong Delusion" som undersöker och kritiserar pro-gay teologins argument. BP News 040213.

Ärkebiskop James Keleher till ett utskott i Kansas: Äktenskapet härstammar inte från staten eller kyrkan. Det är gudagivet. Det är en gåva från Gud själv. Därför kan varken kyrkan eller staten förändra den grundläggande betydelsen och strukturen av äktenskapet. BP News 040213.

Massachusetts har den 4 februari 2004 tagit ännu ett steg närmare till att legalisera samkönade äktenskap efter det att dess högre domstol avgjorde att civila förbund inte behöver motsvara kraven i USA:s konstitution. Maranatha Christian Journal 040205.

Homosexuella par vallfärdar till stadshuset i San Francisco för att gifta sig. Konservativa grupper hävdar att vigslarna är ogiltiga eftersom delstaten Kaliforniens lag definierar äktenskap som något som endast kan ingås av en man och en kvinna. Aftonbladet 040216 och Maranatha Christian Journal 040216.

San Francisco's guvenör Gavin Newson trotsade den 12 februari 2003 den kaliforniska lagen och beordrade stadens rådsmedlemmar att sanktionera samkönade giftermål. BP News 040213.

San Francisco trotsar delstaten Kaliforniens förbud mot giftermål mellan personer av samma kön. Washington-senatens majoritetsledare Bill Frist varnar för att homoäktenskap nu kan sprida sig "som en präriebrand" över USA. Svenska Dagbladet 040213.

Krister Andersson, missionsföreståndare i Svenska Missionskyrkan: Staten bör dra tillbaka samtliga vigselrätter och införa en enkel registrering, lika för alla, hos civilrättslig myndighet. Sedan kan kyrkosamfund, humanetiska föreningar eller paret självt arrangera önskad akt. Men byt inte begreppet partnerskap till äktenskap. Svenska Dagbladet 040216.

President Bush: Jag tror starkt att äktenskapet skall vara definierat mellan en man och en kvinna. Jag är oroad av aktivistbedömare som definierar äktenskap. BP News 040218.

Kaliforniens guvernör Arnold Schwarzenegger kräver att staden San Francisco slutar viga homosexuella par. Arnold kallar vigslarna olagliga och beordrar delstatsåklagaren att omedelbart vidta rättsliga åtgärder för att stoppa äktenskapen. Aftonbladet 040221.

Borgmästaren i New Paltz, N.Y. viger samkönade par. BP News 040227.

Den homosexuelle biskopen Gene Robinson har accepterat att ta emot utmärkelsen "Årets person 2003" från gay-portalen PlanetOut.


Homosexuella män leder hiv-statistiken i Sverige

Hiv/aids-utredningen har lämnat sitt slutbetänkande till regeringen (2004-02-13). Där framgår bland annat att när det gäller homosexuella män (män som har sex med män) så har totalt under åren 2 319 män som smittats (med hivinfektion) genom sex med män rapporterats (t.o.m. år 2002). Av dessa har majoriteten, 68 procent, anmälts från Stockholms län. Totalt har 1 016 MSM anmälts insjuknade i aids och 979 har rapporterats avlidna eller utflyttade från landet (ofullständiga data).

Under 1980-talet utgjorde MSM 52 procent av alla anmälda hivfall. Med tiden har dock gruppens dominans avtagit. Totalt står MSM för 39 procent av samtliga anmälda hivfall i Sverige t.o.m. år 2002 och utgör därmed totalt sett den största smittvägen. Den heterosexuella smittvägen svarar för 38 procent av alla fall.

Under den senaste 10-årsperioden har MSM stått för endast 31 procent av de anmälda fallen. Under 1990-talet och 2000-talet har heterosexuellt smittade kommit att dominera i statistiken, fr.a. beroende på immigration från högendemiska områden i världen. Sex mellan män är alltjämt den största smittvägen för personer bosatta i Sverige som smittats i landet eller under utlandsvistelse. Ser man bara till de personer som smittats i Sverige står MSM för 53 procent av fallen under samma period. MSM är således alltjämt den grupp där den största inhemska smittspridningen av hivinfektion förekommer.

I Sverige har vi ännu inte sett någon ökning av antalet nya hivfall bland MSM men från andra Västeuropeiska länder, t.ex. Storbritannien och Tyskland, och från USA rapporteras om ett ökat antal nya hivfall bland MSM och om ett ökat risktagande, framför allt bland unga MSM.

Sexualvanestudier bland MSM som söker för hivtestning på Venhälsan visar också att männen fördubblat antalet sexualpartner mellan åren 1997 och 2002, från i genomsnitt (medianvärde) 5 partner till 10 partner under den senaste 12-månadersperioden. (Detta bekräftar Chicago-studien att homosexuella män är benägna till promiskuitet.) MSM tar större risker och är inte lika konsekventa i kondomanvändningen vid analsamlag med tillfällig partner som de äldre. Andelen som aldrig använde kondom var högre bland de yngre, som också dominerar bland dem som har haft fler än 25 oskyddade samlag med tillfälliga partner under de senaste 12 månaderna (Tikkanen & Månsson 1999).

Internet-revolutionen har under de senaste åren också skapat nya lättillgängliga kontaktmöjligheter för MSM som troligtvis medfört förändrade sexuella nätverk som kan involvera fler personer än traditionella träffställen och kontaktvägar för MSM. Ett antal utländska studier visar att MSM som söker sexpartner via Internet har fler partner än andra, mer oskyddade samlag och högre risk att få en sexuellt överförbar infektion (Benotsch m.fl. 2002; Elford m.fl. 2001).


Bush vill lagstifta mot homogifte. Aftonbladet 040224 och BP News 040224.

Marriage amendment Q&A: How we got to this point. BP News 040224.

Oralsex kan orsaka muncancer. Expressen 040225.

Olof Djurfeldt i Nya Dagen.
Del 1. Att vilja bevara äktenskapet är inget kristet särintresse.
Del 2. Riksdagsmotioner utgår från fel förutsättningar.
Del 3. Tredje världens kristna oroas av homoliberalismen.

Könssjukdomar ökar kraftigt. Särskilt alarmerande är ökningen av smittade bland unga homosexuella män. De senaste tre åren har en epidemi av syfilis blossat upp i gruppen. Aftonbladet 040301.

Svårbotade könssjukdomar sprids genom anonyma sexkontakter. De anonyma kontaktaterna har blivit ett problem. Det förekommer mest bland män som har sex med män, men vi har också haft sådana kedjor bland heterosexuella ungdomar. DN 040318.

Apor är ofta infekterade med siv, ett virus som gett upphov till hiv-epidemin bland människor. DN 040319.

Hånglande kvinnor avvisade. En av de avvisade gjorde polisanmälan om olaga diskriminering samt misshandel. Expressen 040301.

Inflytelserika socialdemokrater hotar kristna som inte rättar in sig i deras uppfattningar: Om kyrkorna får behålla vigselrätten ska de rimligen tvingas att viga också homosexuella. Svenska Dagbladet 040305.
Jan Guillou svarar: De socialdemokratiska tjusputtarna som tror att det är demokratiskt att ålägga våra trossamfund att inför Gud viga homosexuella par är hart när omöjliga att förstå. Aftonbladet 040307.

Kommer tonåringarna och unga vuxna att legalisera samkönade äktenskap i USA? En opinionsundersökning av New York Times i december 2003 visade att amerikanarna motsatte sig samkönade äktenskap med en marginal på 61 mot 34 procent. Men bland de som var 18-29 år så fanns det tvärtom ett stöd för samkönade äktenskap med 56 mot 40 procent. En förklaring till detta kan vara att den unga generationen har vuxit upp med MTV-kulturen som lanserar homosexualitet genom sådana program som "Real World" och annan tv som alltmer har lagt till homosexuella karaktärer i sina program de senaste åren. BP News 040305.

Demokratiske presidentkandidaten John Kerry försvarar homosexuella samkönade äktenskap. Maranatha Christian Journal 040308.

New Jersey är den femte staten de senaste veckorna i USA som trotsar lagarna genom att låta ämbetsmän utföra giftermål av samkönade par. De övriga är Kalifornien, New Mexico, New York och Oregon. Maranatha Christian Journal 040308. BP News 040309.

I Sverige finns nära 2 miljoner barn under 18 år. 28 procent av dem, vilket är mer än en halv miljon barn, bor inte tillsammans med båda föräldrarna. Året innan var siffran 27 procent. En tendens som pågått i flera decennier. Varje år drabbas 50.000 barn av en separation mellan föräldrarna. Detta visar på att samhället misslyckats med sin familjepolitik och att kurvan fortsatt går åt fel håll. Vad som nu verkar vara viktigaste prioriteringen bland många högröstade trendpolitiker är att få en samkönad äktenskapsbalk. Kommer det att förbättra familjepolitiken och barnens utsatta situation? Nej, det kommer ytterligare att urholka familjepolitiken och ge en än mer desillusionerad ny generation.

Högsta domstolen i Kalifornien stoppar homo-bröllopen. Aftonbladet 040312.

79 procent av svenskarna vill att kyrkorna ska ha kvar den juridiska vigselrätten.
57 procent vill att kyrkan ska ha kvar rätten även om kyrkorna vägrar viga homosexuella.
29 procent anser att kyrkorna ska berövas rätten om de inte vill viga homosexuella. Undersökningen är gjord av Sifo. (Från Aftonbladet text-tv 040312).

Multnomah County, Portland i Oregon är nu enda stället i USA som fortsätter att utge samkönade äkteskapslicenser. BP News 040315.

RFSL hade sin årliga kongress 19-21 mars 2004 i Göteborg. Allan Hellman-priset för år 2003 gick till den homosexuelle prästen Lars Gårdfeldt, för att han visat stort engagemang för samkönade pars rätt till äktenskap.

Om samkönade äktenskap ska tillåtas, varför tillåts då inte mormonernas polygami-äktenskap? BP Press 040319.

Det homosexuella jippot baktänder. BP Press 040319.

Alf Svensson (kd): För barnens skull – nej till könsneutrala äktenskap. Nya Dagen 040324.

SSU i Bohuslän vill inte bara göra äktenskapsbalken könsneutral. De vill också göra den antalsneutral. Alltså öppen för månggifte. Nya Dagen 040330.

Moderaterna vill bevara begreppet äktenskap för man och kvinna, men sammanföra homo- och heterosexuell samlevnad i en gemensam lag med samma juridiska rättigheter. Samma tankegångar finns i folkpartiets riksdagsgrupp. Nya Dagen 040402.

Einar Westergaard språkrör Grön ungdom: Giftermålet är inte det centrala för homo-, bisexuellas och transpersoners frigörelse. Det är kampen för en normfri könsneutral lagstiftning och ett samhälle utan heteronorm som är huvudsaken. Nya Dagen 040402. Här får veta vad nog många redan har förstått!

Vilken väg väljer kristdemokraternas ungdomsförbund? Valberedningen (3 röster mot 2) vill se Erik Slottner som ny ordförande. Slottner är en homosexuell förnyare som vill ha könsneutrala äktenskap och ett mindre kristet präglat parti. Motkandidaten som valberedningen ratar, Andreas Olofsson, är en traditionalist som fortsatt vill värna om kristna värderingar, etik och moral. Kommer den nya liberala falangen att segra? Det är värt att notera vad som händer på KDU-kongressen den 20-23 maj. Anders Olofsson bör dock vinna utnämningen eftersom han har en majoritet av nomineringarna från distrikten.

Homosexuella i Kanada vill inte ha könslösa äktenskap. Det är tidskriften Fab Magazine som gjort en undersökning av homosexuella som publicerades den 7 april 2004 i Torontotidningen Globe and Mail. Där framkom att 36 procent av de svarande tyckte att homosexuella skulle inte vara nöjda med någonting annat än äktenskap med 47 procent föredrog civila förbund. Undersökningen visade även att 7 procent beredda att stödja en rörelse som skulle avskaffa äktenskapet som en institution och 11 procent att homosexuella borde vägra att befatta sig med den heterosexistiska förtryckande äktenskapsinstitutionen. Undersökningens resultat kan reflektera ett förkastande av monogama homosexuella förhållanden från homosexuellas sida. BP News 040407.

Lagutskottets förslag: En parlamentarisk kommitté ska granska frågan om könsneutrala äktenskap förutsättningslöst. Kd reserverade sig, vile istället ha en utredning om hur familjer och äktenskap generellt ska kunna stärkas för barnens skull. Dagen 040414.

Det mossiga äktenskapet ska plötsligt kramas ihjäl. Göran Hägglund, ny partiledare för kristdemokraterna försvarar äktenskapet i en debattartikel i Dagen 040415. Det är en bra början av Göran Hägglund, för det finns fortfarande en stor del av svenska folket som står för dessa värden. Tyvärr är han ensam partiledare som gör detta. Det gör dock valet enklare för den väljare som tycker att dessa frågor är viktiga!

Rör inte äktenskapsbalken! Detta skriver Peter Althin och Yvonne Andersson, båda riksdagsledamöter för kd på SvD Debatt 040426. Äktenskapet, som är en del av svenskt kulturarv och format för barnens bästa, ska enbart kunna ingås mellan man och kvinna. Homosexuella bör nöja sig med registrerat partnerskap, anser de.

Förändra äktenskapsbalken! KDU:s styrelse vill ha könsneutrala äktenskap – och ingen juridisk vigsel i kyrkan. Därmed går man på tvärs med moderpartiet i en känslig fråga. Dagen 040427.

S-riksdagsmannen KG Abramsson vägrar följa partilinjen krings könsneutrala äktenskap. "Jag vill stå på barnens sida. Ingen ska inbilla mig att det här kommer att fungera bra." Dagen 040428.

32000 protester till lagutskottet – men sex av sju partier säger ja. Dagen 040428.

M lägger ner röster i votering om könsneutrala äktenskap. Dagen 040429.

Det blev Ja till utredning om homoäktenskap (könsneutrala äktenskap). Beslutet togs med 211 röster för propostionen och 33 emot. 44 ledamöter lade ner sina röster. Kristdemokraterna reserverade sig mot förslaget. Dagen 040430.

Kommer legaliserandet av samkönade äktenskap att leda till att även polygami (månggifte) legaliseras? BP News 040423.

25 000 demonstrerade för äktenskapet i Seattle. BP News 040503. Om homosexuella äktenskap blir norm i USA är det kulturella kriget förlorat.

Miljöpartisten Joakim Pihlstrand-Trulp, Stockholm, är språkrör för miljöpartiet Grön ungdom i Stockholm. Han säger sig vara "polyamorös" (en person har förmågan att älska flera olika personer samtidigt och vilja ha förhållanden med dessa). I en motion till miljöpartiets kongress i maj föreslår han att polyamori (månggifte) bör jämställas med andra samlevnadsformer. Han jämför dagens situation med hur det var för bara 15 år sedan. "Homosexualitet var tabu då, men accepterat nu, polyamori kommer att röna samma öde...".

Kanadas senat godkände i slutet på april 2004 ett lagförslag som lägger till "sexuell inriktning" till landets hatbrottslag. Det betyder att kommentarer gjorda mot homosexualitet nu kan tänkas som brott mot strafflagen. Evangeliska kristna fruktar att det bara är en tidsfråga innan pastorer blir anklagade för brott mot strafflagen.

Få homosexuella vill knyta band. I sju län registrerades endast ett par per år. Världen idag 040512.

Fritt fram för homoäktenskap i Massachusetts. Aftonbladet 040517.

Mass. makes history, issues licenses to same-sex couples. BP Press 040517.
What happened in Mass. & could it spread nationally? BP Press 040517.
New poll shows 67% support Federal Marriage Amendment. BP Press 040517.
Timeline: The battle to legalize same-sex 'marriage'. BP Press 040517.
Mo. becomes 6th state to send marriage amendment to voters. BP Press 040517.
Same-sex 'marriage' no longer make believe. BP Press 040518.
Out-of-staters 'married' in Mass. may have licenses voided. BP Press 040519.
Most same-sex 'marriages' involve lesbians. BP Press 040519.
Calif. same-sex 'marriage' bill shelved, but is far from dead. BP Press 040520.
10 reasons to oppose 'gay marriage'. BP Press 040520.
Homosexual activists' corrupt claim. BP Press 040521.
'Gay rights,' civil rights not the same, black leaders say. BP Press 040524.
Arizonas högsta domstol avvisar samkönade äktenskap. BP Press 040526.

Homosexuality & the Bible: telling the truth. BP Press 040512.
Homosexuality & the Bible: twisting the truth. BP Press 040513.
Homosexuality & the Bible: trusting the truth. BP Press 040514.

Det är hög tid att avslöja de vanligaste myterna om samlevnad. Varje år spricker tiotusentals äktenskap och samboförhållanden. Men våra politiker vill inte se att dessa skilsmässor och konflikterna i samband med dem är ett hot mot folkhälsan och kostar samhället miljarder. Då skulle de nämligen omvärdera mycket och tvingas till beslut som inte är politiskt korrekta. Alf B Svensson i Dagen 040521.

Homosexuell ny KDU-ordförande. Med bara två rösters marginal blev Erik Slottner ny ordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet och vann maktkampen mot organisationens mer konservativa del. Aftonbladet 040521.
Erik Slottner vill ha en könsneutral äktenskapslagstiftning. Motkandidaten Andreas Olofsson blev vald till 1:e vice förbundsordförande och Ella Bohlin blev andre vice ordförande. Emma Henriksson som valberedningen föreslagit till 1:e vice förbundsordförande och som står för samma värderingar som Slottner, blev inte vald.
Nu leder en öppet homosexuell man kristdemokraternas ungdomar. Aftonbladet 040522.
Anders Wijkman (kd) gratulerar Erik Slottner till segern. Världen idag 040524.
Homosmygbudskap i kdus:s logga inför riksmötet. Världen idag 040524.

Jerusalems borgmästare om gayparad: "Det här är en fruktansvärd parad. Den är inte endast gräslig, det är en provokation." CNSNews.com 040609.

Fejkad kyrkvigsel vid Pridefestival i sommar. I årets upplaga av Stockholms Pridefestival är temat de religiösa samfundens negativa syn på homosexuella. Världen idag 040610.

Åke Green svarar på frågan om han ångrar att han talade klarspråk i den här frågan: – Nej, nej, inte alls. Världen idag 040614.

Klubben Dekadance arrangerar under årets Pride en fest till det moraliska avfallets ära. – Den kristna moralen vill vi inte veta av, säger Åsa på Dekadance. "Ska det krävas att man måste brinna i helvetet för att få ha kul, då får det bli så". Dekadance hyllar det moraliska förfallet. Världen idag 040614.

Din fackavgift finansierar demoralisering. Världen idag 040614.

Caroline Krook tar avstånd från gruppen Dekadance medverkan. Världen idag 040618.
Krook borde dock ta avstånd från hela Pride-festivalen eftersom den står för dekadans!

Det kan inte ha varit okänt för biskopen att i stort sett alla Pride festivalens aktiviteter bär prägel av just dekadans och moraliskt förfall. Ledare i Världen idag 040618.

EcceHomo-konstnären Elisabeth Ohlson-Wallin och prästen Lars Gårdfeldt har tillsammans gjort en helgonkalender. De bibliska kvinnorna Rut och Noomi gestaltas av två lesbiska kvinnor... QX.se 040615.

Åklagaren yrkar på fängelse för pastor Åke Green - Försvarsadvokat Percy Bratt yrkade på frikännande. Dagen 040615.

Så tror experterna att det går i rättegången. Dagen 040615.

Sten-Gunnar Hedin: Han ska inte dömas för sin predikan. Världen idag 040616.

TT felciterar Greens predikan som han nu åtalas för. En granskning visar att Åke Green inte kategoriserar homosexuella på det sätt som TT angett. Världen idag 040616.

Åklagaren: Allvarligare än att ropa "Sieg Heil". Dagen 040616.

Kyrkoherde bland åhörarna: Det är fantastiskt att man kan bli så uppbyggd i en tingsrätt som man blev när man fick lyssna till Åke Greens bibliska förkunnelse och starka vittnesbörd inför rätten. Dagen 040616.

Rättegången är ett bottennapp för vårt land. Världen idag 040616.

Ett vittnesbörd av Linda.
Jag är före detta lesbisk och född på nytt. Jag tillbringade 15 år av mitt liv som lesbisk. Idag är jag en ny skapelse i Kristus Jesus. Jag vill att de som nu kämpar ska veta att ni inte behöver vara bundna och gå till helvetet. Gud kan frälsa och befria dig. Gud gjorde det för mig och han vill göra det samma för dig. Jag tackar Gud för en bedjande mor som stod i gapet för mig genom hennes böner och hennes kärlek för mig. Var uppmuntrad min broder och syster. Gud älskar Dig och så gör jag! /Linda

Riksförbundet för transsexuella anser att RFSL skadar dem som grupp. Dagen 040618.

Svarta medborgare i USA känner sig sårade av homosexuellas påståenden. BP News 040618.

Hiv ökar bland oskyddade homosexuella. Det finns 3 200 människor med hiv i Sverige. 2 400 av dem är män som haft sex med män. Exp 040619.

Könssjukdomar ökar kraftigt bland homosexuella män, detta enligt hiv-aktuellt. I Norge ökade hiv dramatiskt förra året inom denna gruppen. En svensk homosexuell bosatt i Köpenhamn säger: "Alla har samma inställning nuförtiden. Festa? Åka utomlands? Till Berlin? Sex? Javisst, med så många som möjligt. Jag tror att många tänker så här: Säker sex? Nej aldrig."
I Köpenhamn har det blivit ett syfilisutbrott. Homosexuella män svarar för 80 procent av ökningen och många av dem är även hiv-positiva. De båda sjukdomarna följs ofta åt. Denne homosexuelle svensk berättar vidare: "För bögar kretsar mycket runt sex, det bara är så. Att man kan ha hur mycket sex man vill, när man vill är fantastiskt." Syndens bojor binder sina fångar!

Senaten i USA röstade för att utvidga hatbrottslagstiftningen. Med siffrorna 65-33 inkluderade man även "kön, sexuell läggning och handikapp". Sedan tidigare har lagstiftningen omfattat ras, hudfärg, religion och nationellt ursprung. BP News 040621.

Human Rights Campaign, USAs största homosexuella aktivistorganisation, ger sitt stöd till den demokratiske kandidaten John Kerrry, och säger att han är en "sann ledare" i homosexuella frågor. BP News 040621.

500.000 deltog i gayparad i Paris. DN 040626.

RFSL i Umeå polisanmälde Moderata länsförbundet i Västerbotten för hets mot folkgrupp. Anmälan gjordes den 23 juni 2004 på grund av en motion skriven av Johan Söderberg, MUF i Skellefteå som antogs på länsstämman i maj.
RFSL menar i sin anmälan att följande citat faller inom ramen för hets mot folkgrupp.
"Varför ska de homosexuella in i kyrkan då de står för rena rama motsatsen till det bibeln står för. Bara det faktum att det inte är särskilt lätt för homosexuella att fortplanta sig visar på att naturen anser det vara onaturligt. Varför ska vi då i Sverige stödja detta och ge dem möjlighet till dessa onaturliga äktenskap."
Och ett annat citat: "skulle man lika gärna kunna tillåta barnäktenskap. Tänk er elvaåringar som gifter sig med varandra eller en 25-åring med en 12-åring. Är det naturligt? Nej. Stödjer lagen det? Nej."
RFSL Umeå menar att dessa exempel ur motionens argumentation tydligt visar missaktning mot folkgrupp och faller därmed under lagen hets mot folkgrupp.

Why the homosexual movement has won. BP News 040628.

Appeals court won't stop Mass. same-sex 'marriages'. BP News 040630.

The church & the homosexuality debate. BP News 040630.

The lack of diversity in 'gay marriage'. BP News 040707.

Thousands of Christian teachers from across the U.S. will gather in Florida later this week to confront issues such as homosexual "marriage," abortion, and religious freedom in the classroom. Crosswalk.com 040713.

Fight to defend traditional marriage 'just beginning'. BP News 040714.

Marriage amendment loses on procedural vote; supporters say debate has 'just begun'. BP News 040714.

How senators voted on the FMA procedural motion. BP News 040714.

What senators said during debate Wednesday. BP News 040714.

Åke Green dömdes 040629 till en månads fängelse för hets mot folkgrupp av Kalmar tingsrätt. Aftonbladet: "I domen skriver tingsrätten att Åke Green gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp genom att i sin predikan ha gjort uttalanden som klart uttrycker missaktning mot människor på grund av deras sexuella läggning och att det dessutom får anses vara ställt utom allt rimligt tvivel att dessa uttalanden gjorts i syfte att miss- och ringakta homosexuella som grupp." Vilka konkreta ord i så fall?

Dagen citerar från tingsrättens dom: "Åke Green har inte endast citerat avsnitt ur bibeln och tolkat dessa utan själv gjort utfyllnader av nämnda citat och utvecklat dessa till direkta påhopp om att homosexuella gör sig skyldiga till straffbara handlingar som av samhället i stort anses vara av särskilt allvarlig art. Enligt tingsrättens mening har Åke Green genom sina påståenden djupt kränkt de homosexuella som grupp och hans predikan har klart syftat till att missakta de homosexuella som grupp."
Åke Green och försvararen Percy Bratt har under rättegången hävdat att en fällande dom skulle strida såväl mot religionsfriheten som mot yttrandefriheten.

Riksdagsman Tuve Skånberg (kd) i Dagen om domen: "Något annat än att han frias är inte rimligt. Antingen måste lagen rivas upp eller så måste domen överklagas och han frias i hovrätten."
Pastor Torsten Åhman: "Har han fel ska han motbevisas. Jag tror på ett öppet samhälle med en öppen debatt."

Tingsrättens dom mot Åke Green i pdf-format.

Dagens ledare 040630. Försvara yttrandefriheten!

Green dömd till fängelse. Världen idag 040630.

Domstolens utslag: Predikan är hets mot folkgrupp. Att understryka att inte alla homosexuella är pedofiler, kan inte förstås på annat sätt än att det enligt honom är vanligt förekommande, tolkar tingsrätten Greens predikan. Homosexuella har företräde framför Guds eget ord, anser också tingsrätten. Världen idag 040630.

Greens advokat: "Rätten övertolkar". Man tar inte tillräcklig hänsyn till att en del av bibeltrogen kristen förkunnelse är just den här synen på utlevd homosexualitet. Världen idag 040630.

Censur införd i Sverige. Ledare i Världen idag 040630. I sin motivering hänvisade tingsrätten till att Åke Green påstått att pedofili är vanligt bland homosexuella. I verkligheten finns kopplingen väl dokumenterad, i gay-rörelsens egen historia och rörelsens egna publikationer.

Åke Green överklagar domen och säger: Jag har fått mycket stöd. Dagen 040701.

Utdrag ur domen: Dagen 040701 och Dagen 040702.

Green överklagar domen. Världen idag 040701.

Liberaler applåderar censur. "Den liberala pressen, som i åratal kämpat mot varje form av begränsning, av rätten att häda, av rätten att exponera våld och sex, av rätten att formulera sig kränkande om vissa, icke skyddsvärda grupper, välkomnar det nya censurvapnet." Världen idag 040702.

Att i Sverige idag säga (för det var vad Åke Green sa ) att "sexuella abnormiteter är en djup cancersvulst på hela samhällskroppen. Herren vet att sexuellt förvridna människor kommer till och med att våldta djuren" ger en månads fängelse. Green förklarade sedan att det inte endast är homosexuella som utför sådana handlingar. Tingsrätten tolkar dock detta som att "människor som utövar sexuellt umgänge med djur till övervägande andel utgörs av homosexuella". Detta är ju en helt obegriplig slutsats som tingsrätten gör. Samma är förhållandet när det gäller pedofiler. Green understryker där att alla homosexuella inte är pedofiler och att alla homosexuella inte är perversa, men tingsrätten tror att Green säger att det enligt honom är vanligt förekommande att homosexuella är pedofiler. Nog bör denna dom alltid överklagas.

Den dom som Green fick bör jämföras med andra personer som fått en månads fängelse. Detta för att förstå hur illa denna domen är:
Av de fängelsedomar som dömdes ut till rattfyllerister 2002 gav 65 procent en månads fängelse. En månads fängelse motsvarar 40 till 50 timmars samhällstjänst, som ofta går ut på att kratta löv eller utföra andra enkla sysslor åt kommunen. SvD 031001. Här några exempel:
En politiker i Tanums kommun får en månads fängelse för grovt rattfylleri. Promillehalt på 2,13.
25-åring i Örebro får en månads fängelse för vapenbrott (innehav av revolver, ett avsågat hagelgevär, en burk tårgasspray och skarp amunition till vapnen) och misshandel av en man på en restaurang.
43-åring i Piteå får en månads fängelse för narkotikabrott, grovt rattfylleri och olovlig körning.
Djurrättsaktivist fick en månads fängelse för stöld av 36 hönor.
Skadegörelse, sabotage och uppvigling gav en månads fängelse.
Genomsnittsstraffet för våldsamt upplopp ligger på en månads fängelse.
33-åringen döms till en månads fängelse för medhjälp till försök till grovt bedrägeri.. Jämför dessa straff med Åke Greens förseelser!!! Så är det i Sverige idag. Religionsfriheten trampas under fötterna, laglöshet ges milda straff. Att predika mot homosexualitet och perversitet bestraffas med en månads fängelse. Och det är ju inte homosexuella han är ute efter, utan det är ju för att han vill dem väl som han vill deras omvändelse.

Bush: Att ändra definitionen på traditionella äktenskap undergräver familjevärderingarna. Aftonbladet 040711.

Tidningen Norra Skåne anmäld till Homo för att man inte publicerar partnerskapsbilder gratis. Aftonbladet 040714.

Socialstyrelsen tiger om den dåliga moralen. Trots rekord i könssjukdomar. Homosexuella är överrepresenterade både när det gäller hiv, syfilis och gonorré. När det gäller syfilis står de t ex för över hälften av de anmälda.Världen idag 040714.

Hiv-boom drabbar Sverige. Alarmerande ökning i grannländerna Aftonbladet 040714.

Olof Djurfeldt: Gränserna för förkunnelsefriheten måste vara vida. Dagen 040715.

Kristdemokraternas Stefan Axelsson lämnar partiet i protest mot den nya KDU-ordföranden Erik Slottner, som är öppet homosexuell. Dagen 040720.

Theodore W. Jennings Jr.: "The Man Jesus Loved: Homoerotic Narratives From the New Testament". Professor of Chicago Theological Seminary och skriftförvrängare när det gäller homosexualitet har skrivit en bok. BP News 040722.

Florida, Mississippi och Utah förbjuder fortfarande homosexuella par från att adoptera. BP News 040723.

Undersökning visar att 41 procent av demokraternas delegater stödjer samkönade äktenskap och 21 procent är emot. BP News 040723.

'Gay agenda' divides 'entire nation,' Ronnie Floyd writes in new book. BP News 040726.

Peter växte upp med två mammor. "Det var rena mardrömmen", säger han. Världen idag 040728.

Gayrörelsen jämför kristna med nynazister. Världen idag 040728.

Kalmar tingsrätt för fria bastuklubbar. När den omdiskuterade utredningen om smittskydd och bastuklubbar gick ut på remiss, var Kalmar Tingsrätt, som för snart en månad sedan dömde pingstpastor Åke Green till en månads fängelse för predikan om homosexualitet, enda domstolen som ville släppa bastuklubbarna helt fria. Världen idag 040728.

Sanningen om antalet hatbrott. Hur kan man i en årligt återkommande säpo-redovisning föra statistik över 0,2 promille av brottsanmälningarna och kalla dessa för hot mot rikets säkerhet? Världen idag 040728.

Politiker blir allt mer aktiva på Pridefestivalen – som inleds i dag. Dagen 040728.
LO är huvudsponsor för Pride-festivalen och bidrar med 300 000 kr.

Biskop Caroline Krook chattade med läsarna inför Pridefestivalen. Ingen av de andra biskoparna avrådde henne från att invigningstala. Hon säger i en intervju att det är en solidaritetshandling för henne att tala. Aftonbladet 040728.

Riksdagsledamoten Tasso Stafilidis (v) kommer att viga brudparet Jannica om Linda på Pridefestivalen. Expressen 040728.

Biskop Caroline Krook invigde pridefestival. Uttryckte misstänksamhet mot dem som kallar sig bibeltrogna. SvD 040728.

Democratic Party platform set to push homosexual agenda in America. BP News 040729.

Kristna inbjudna på pridefestivaldebatt. Världen idag 040730. En man ur publiken berättar att han var ett levande bevis på att man kan brottas med sin homosexualitet och att han ändrat på sin livsstil och blivit befriad från homosexualitet. "Livet som homosexuell drog ner min personlighet, begränsade min tillvaro. Det var en enorm befrielse när jag genom en kristen tro kunde frigöra mig från detta."

Ulf Ekman anmäld för hets mot folkgrupp. Livets Ord-pastorn: Homosexualitet är en synd. Aftonbladet 040802.

Åke Green fick stöd från 5500 personer. Ulf Ekman talade om kärlekslösheten i landet. Världen idag 040802.

Falska uppgifter blev riksnyheter. Vilseledande uppgifter från höger-extremister låg till grund för Aftonbladets artikel. Världen idag 040802.

Ekman polisanmäld för att ha hetsat mot homosexuella. Dagen 040804.

Missouri röstade emot homoäktenskap. Dagen 040804 och BP News.

Två amerikanska tv-team kommer att uppmärksamma Åke Green. Dagen 040805.

Ekmans predikan inte homohets. Polisen lägger ner ärendet. Dagen 040806.

Pastor Åke Green: Jag står för det jag säger. Dagen 040811

4000 homosexuella äktenskap som ingåtts i San Fransisco tidigare i vintras underkänns. Dagen 040812 och BP News 040812.

John Kerry on same-sex 'marriage'. BP News 040812

New Jerseys guvernör avgår på grund av en homosexuell relation och otrohet mot sin fru. Aftonbladet 040813.

Australien förbjuder homosex-äktenskap. Den nya lagen säger bland annat att "Äktenskap betyder föreningen av en man och en kvinna med uteslutande av alla andra, frivilligt ingångna på livstid." BP News 040813.

Stockholm Pride 2004.

New York Times editor: newspaper nearly 'cheerleader' for 'gay marriage'. BP News 040817.

Felaktig forskning bakom kyrkans syn på homosex. Rune Imberg i Dagen 040819 om Alfred Kinsey-rapporten.

Ulf Ekmans hetsanmälda predikan friad. Dagen 040824.

Så sa Ulf Ekman om homosexualitet: Dagen 040824.

Åke Green i Borgholm överklagar och försvarar sin predikan. Expressen 040824.

USA-reporter: En epokavgörande dom. Tv-teamet om arbetet med Åke Green-dokumentären. Dagen 040825.

Åke Greens advokat Percy Bratt: Domen mot Åke Green är en oproportionerlig inskränkning av hans rätt till religions- och yttrandefrihet och den kränker därmed dessa grundläggande fri och rättigheter. Världen idag 040830.

Inget åtal för Ulf Ekman. Dagen 040902.

Åke Green: Det är utlevelsen av homosexualitet som är synden. Dagen 040907.

Pastor Gunnar Johansson: Tack Åke Green, för din tydlighet. Dagen 040914.

Studie visar: Sexual content of television programs encourages adolescents (unga människor) to initiate sexual intercourse and other sexual activities. BP News 040909.

Rekordprotest mot ny vigsellag. SvD 040908.

Homosexuella vann i domstolar i delstaten Washington. SvD 040908.

Islamguiden.com uppmanade till att döda homosexuella - åklagaren vill inte göra någon förundersökning. Dagen 040915.
Motiveringen av åklagaren var: "Den anmälda texten är en beskrivning av hur homosexualitet betraktas av Islam."
I det kan åklagaren ha rätt: It was narrated that Ibn 'Abbaas said: "The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: 'Whoever you find doing the deed of the people of Loot, kill the one who does it and the one to whom it is done." (Narrated by al-Tirmidhi, 1456; Abu Dawood, 4462; Ibn Maajah, 2561. This hadeeth was classed as saheeh by Shaykh al-Albaani in Saheeh al-Jaami', no. 6589).
Koranen 7:80-84 fördömer utövad homosexualitet: "And (remember) Loot (Lot), when he said to his people: 'Do you commit the worst sin such as none preceding you has committed in the 'Aalameen (mankind and jinn)?"
[al-A'raaf 7:80 – interpretation of the meaning] And Allaah says (interpretation of the meaning): "And (remember) Loot (Lot), when he said to his people: 'You commit Al-Faahishah (sodomy the worst sin) which none has preceded you in (committing) it in the 'Aalameen (mankind and jinn)'" [al-'Ankaboot 29:28]
Islamguiden slipper åtal! Dagen 041005. Hur kan Åke Green dömas till fängelse om detta inte ens är värt en förundersökning, frågar sig en av anmälarna.

Mc-klubben Holy Raiders protesterar: "Jonas Gardell, du har gått för långt i att häda Gud och kränka Guds folk". Aftonbladet 040915.

British Columbia, Ontario / Quebec, Yukon och Manitoba har legaliserat samkönade äktenskap i Canada. BP News 040916. Även Nova Scotia. BP Nws 040924. Spanien kan bli 3:e landet i Europa efter Belgien och Holland. BP News 040924.

Intresset lågt för homoadoptioner. Världen idag 040917.

Nytt bakslag för HomO. Tingsrätten friade anklagade restaurangägare. Världen idag 040920.

Louisiana försvarade äktenskapet - 78 procent för det nuvarande äktenskapet mot 22 procent som vill ha ändring. Omröstningen förbjuder samkönade äktenskap. BP News 040920.

The alternative lifestyle. If people who lived a hundred years ago could see what we call entertainment today, they would be shocked. BP News 040930.

Spanien förbereder för homoäktenskap. Dagen 041005.


Homosexualitet är en synd, anser Rocco Buttiglione, kandidat till posten som EU-kommissionär för rättsliga frågor. Svenska Dagbladet 041005.

Uttrycket att homosexualitet är synd fick liberaler, socialister och kommunister i utskottet för medborgerliga rättigheter att rösta nej till Rocco Buttiglione som EU-kommissionär. Världen idag 041015.
EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso tvingades innan parlamentet skulle rösta om kommissionen att dra tillbaka sitt förslag på grund av protesterna mot Buttigliones uttalanden om att homosexualitet är synd. Aftonbladet 041027.

Buttiglione avstår jobbet som EU-kommissionär. Expressen 041030.

Buttiglione tvingades att hoppa av, främst för sitt uttalande att homosexualitet är synd. Världen idag 041101.

Finlands kristdemokrater stöder Buttiglione, men Anders Wijkman (nu ende svensk kristdemokrat i EU-parlamentet) kritiserar Buttiglione…


11 procent av alla svenska barn saknar helt kontakt med en av sina föräldrar, i huvudsak pappan. Aftonbladet 041006.

Italiensk forskare tror att homosexualitet ärvs från modern. Studien är dock högst osäker. En slutsats som man gör är att homosexuella har fler äldre bröder än hetero. Studien förklarar bara cirka 20 procent av skillnaderna i sexuell läggning. De resterande 80 procenten kan bero på helt andra faktorer, exempelvis sociala och psykologiska. Dagens Nyheter 041012 och Aftonbladet 041013.


Särö kyrka åtalas för diskriminering av homosexuella

Ordföranden för Särö kyrkans lokaler åtalas för "olaga diskriminering" för att stifelsen inte ville upplåta kyrkan för homosexuell välsignelseakt. Kyrkan är privat och uppbär varken statliga eller kommunala medel. Världen idag 041015.
Åklagaren vill åtala trots att det inte finns något krav på att kyrkolokaler måste upplåtas för välsignelseakter! Världen idag 041015.
Präster från Svenska kyrkan är bekymrade över åtalet mot Bo-Elof Hansson som inte ville hyra ut kyrkolokaler till en välsignelseceremoni för ett homosexuellt par. Världen idag 041018.
Åke Greens och Bo-Elof Hanssons brott: Att de följt sin övertygelse. Världen idag 041018.
Styrelsens ordförande för Särö kyrko åtalas i Varbergs tingsrätt för att ha vägrat hyra ut kyrkolokalen för ett homosexuellt par. Dagen 041018.
Det blev inget åtal för Särö kyrka. Bo-Elof Hansson hade uppfattat att uthyrningen var avsedd för ett bröllop och eftersom vigsel mellan personer av samma kön inte får förekomma i Svenska kyrkan hade han vägrat att hyra ut när han fick veta att de som ville hyra var homosexuella, ett motiv som tingsrätten godkände. Därmed har HomO som gjorde anmälan gjort ännu en miss.


RFSL Ungdom vill censurera läroböcker. Världen idag 041020.

Flera studier visar på att homosexuella är överrepresenterade bland dem som förgriper sig mot barn. Världen idag 041020. Det borde väl också stå i läroböckerna om sanningen ska respekteras!

Ingen som vågar granska RFSL:s solkiga historia. Världen idag 041020.

RSFL Ungdom skriver i sin granskning av läromedlen: "Ingen har rätt att tala om för någon annan vem den är och hur den ska vara och hur den ska leva sitt liv." Fel, det finns en som har rätt till detta: Himmelens Gud.
Biologi Spektrum, Fabricus, Holm, Mårtensson, Nilsson, Nystrand, Almqvist & Wiksell, 2001 (2:a uppl.) skriver: "Ungefär 1/10 förälskar sig i en person av samma kön. Bisexuella kallas de som dras till båda könen. Oavsett vilket är känslorna de samma. I varje skolklass finns det statistiskt 2-3 homosexuella." Ett stort läromedelsförlag sprider denna myten till skoleleverna om att det skulle finnas 10 procent homosexuella. Detta är den enda läroboken för eleverna i biologi som RFSL ungdom rekommenderar!!!

Ytterligare frågetecken för kristdemokraternas nya vägval. Artiklar som är kritiskt inställda till att partiet öppnar för en mer liberal politik filtreras bort, liksom "konservativa" debattartiklar i traditionella kristdemokratiska hjärtefrågor som abort och homosexualitet. Den som står bakom censuren heter Robert Lisborg, it-koordinator som sköter tekniken. Världen idag 041025.

Två män har dömts för hets mot folkgrupp. Det är två skinnskallar som 041022 dömdes till villkorlig dom och samhällstjänst för att ha ofredat och hotat en homosexuell man i 20-års ålders i Karlstad. Brottet bedöms dock tydligen inte lika allvarligt som den predikan pastor Åke Green höll! Att ofreda och hota någon är ett brott oavsett om personen detta är riktat mot är homosexuell eller inte, och borde ha kunnat utdömas i den vanliga lagstiftningen.


"USA säger Ja till äktenskap och Nej till bögförfalskningar!"

Detta enligt Robert Knight i the Culture and Family Institute. Alla 11 staterna som hade omröstningar i frågan vill fortsatt definiera äktenskapet som en förening av en man och en kvinna. Ingen stat vill ha samkönade äktenskap. Det finns inga som helst tvivel var det amerikanska folket står i den här frågan. I de flesta staterna var resultatet mycket tydligt.

Stat                  för - emot, att begränsa äktenskapet som en förening mellan man och kvinna.
Arkansas        75% - 25%
Georgia          77% - 23%
Kentucky       75% - 25%
Michigan        59% - 41%
Mississippi      86% - 14%
Montana         66% - 34%
North Dakota 73% - 27%
Ohio               62% - 38%
Oklahoma       76% - 24%
Oregon           57% - 43%
Utah               66% - 34%
Religon Today 041104. - - - BP News 041103.

America's Christian Heart Has Spoken

US-Americans have re-elected their President – much to the chagrin of most Europeans. George W. Bush is not their favorite person: Just four percent of all Germans would have given him their vote. Almost the entire range of mass media placed their bets on John F. Kerry and predicted an election chaos, the likes of which we had seen in the year 2000. But, alas, the prophets of doom turned out to be false prophets. President Bush won convincingly. What is most bewildering to West Europeans: The war in Iraq did not play the decisive role, and George W. Bush owed his victory to Bible believing Christians, pro lifers, advocates of family values. America's Christian heart has spoken – what does it tell us Europeans? America is different. We are divided nowadays not so much by "the big pond" but by a Christian cultural watershed. Moral and ethical issues were important to 22 percent of the US-voters, the highest percentage of all topics. Can you imagine Jaques Chirac, Tony Blair or Gerhard Schroeder fighting their next elections on issues such as abortion, same sex marriages and the family and not on the economy, unemployment and social security? I can't. The fact is: While Americans are re-discovering Christian values, Europeans are discarding them. (Wolfgang Polzer, ASSIST News Service)

Forskaren Dean Hamer som tidigare trott sig hitta en homosexgen: Religiositet sitter i generna. Aftonbladet 041115.

Jens Orback jämförde homosexuella med hästar. Expressen 041115.

Homosexuella prioriteras av regeringen – handikappade får vänta. Världen idag 041116.

Norge tillåter inte homoäktenskap eller att homosexuella par ska få adoptera barn. SvD 041118 och Världen idag 041122.

Även katter kan få aids. Aids-epidemi härjar bland katter i Bergen, Norge. AB 041120.

JK granskar hotsida mot homosexuella på nätet. Sveriges Radio 041122.

Nästan dubbelt så många killar som tjejer prostituerar sig. Kunderna är homosexuella män. AB 041124.

Homosexuell porrstjärna - J.T. Rogers, känd som Johnny Rahm - har begått självmord. Washington Blade 041126.

United Church of Christ-TV ad affirming homosexuality is "masterful propaganda". BP News 041202.

Homosexuella män utgör 44 procent av alla nya HIV och AIDS-fall enligt ny statistik i USA. En framstående ledare för före detta homosexuella, Tim Wilkins, betonar att detta faktumet i sig själv visar att homosexualitet är onaturligt. "Män skapades inte för att ha sex med män", säger han. BP News 041202.

Homoäktenskap blir kvar i Massachusetts. Kyrkans Tidning 041202.

Forskningsupptäckt: Homosexualitet kan orsakas av att mammor ätit det syntetiska sköldkörtelhormonet thyroxin eller bantningspiller av typen Dexedrin. Aftonbladet 041206.

United Methodists find lesbian guilty of violating church law. BP News 041206.

Malawi - ett skräckexempel i vår värld. Julian Siddle reports: What we found was a far more complex picture of local cultural practice interacting with poverty to produce higher HIV rates. Many spoke of an initiation ceremony called 'shaking the dust'. Young girls, 10 or 11-years-old, were taken off to a separate hut in a corner of the village, and visited by several men who had sex with them. Girls were also victims at school, with male teachers putting pressure on them to have sex to pass their exams. Marriage was also a factor. Polygamous marriages were not uncommon. We visited one village where the local health worker suggested eight out of 10 people had HIV. Janet Karim from the Society of Women living with Aids Malawi chapter says young girls have little choice in any of this. "What women can insist on even using a condom? These girls have little education. They are powerless."

FN röstade för deklaration som stödjer äktenskap mellan man och kvinna, men Sverige reserverade sig! Sverige stödjer familjefientliga konstellationer. Dagen 041208.

Högsta domstolen i Kanada säger ja till homoäktenskap. Dagen 041209 och MCJ 041217.

Canadians Who Favor Same-Sex 'Marriage' Denying Authority of God, Says Pastor in Toronto. Agape Press 041214.

Delstaten Alberta gör motstånd. The political odds may be stacked against them, but opponents of same-sex "marriage" in Canada aren't giving up without a fight. BP Press 041217.

Domstolarna i Albany och New York försvarar äktenskapet som exklusivt mellan en man och en kvinna. Agape Press 041213.

Homosexuell våldtäkt av man i Göteborg. Aftonbladet 041219.

Vad händer när lesbiska par får en pojke? BP News 041230.

Ex-Gay Finds Fatherly Love of God. CBN.com 041230. What message do you want to send out to men or women involved in homosexuality who want to get out? Phillip Tucker: It's a lie. It's probably one of the greatest lies that Satan has done in our century. God will fulfill you. Christ will give you everything that you need inside. He'll fill everything. There's no loneliness. There's no bitterness. You can have that father that you never had.

Same-sex 'marriage' legal battle begins in California. Aftonbladet 041231.


Till indexsidan.


Skulle det finnas någonting som är felaktigt eller strider mot gällande lag på denna sidan så var god meddela mig så jag kan ändra på detta i så fall.  E-mail.  

 
louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet cheap jordans cheap jordans sport blue 3s kate spade outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 6 history of jordan kate spade outlet louis vuitton outlet lebron 11 louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet retro jordans for sale Louis Vuitton Outlet Lebron 11 kate spade outlet louis vuitton outlet cheap jordans louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 3 sport blue Kate Spade Outlet jordan 6 sport blue louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 6 sport blue louis vuitton outlet louis vuitton outlet beats by dre outlet michael kors outlet foamposites for sale louis vuitton outlet