År 2002

Under åren 1995-2001 har totalt 1582 män och 938 kvinnor registrerat partnerskap för homosexuella. År 2001 var det 195 män och 186 kvinnor som registrerade partnerskap och 43 män och 62 kvinnor som upplöste sina partnerskap. Vid årsskiftet 2001-2002 fanns det 1319 män och 747 kvinnor som hade civilståndet registrerat partnerskap. Källa: SCB.

Regeringen bör stoppa förslag om homoadoption. Kjell Eldesjö, kristdemokratisk ledamot av riksdagens lagutskott i Nya Dagen 020111.

Adopterade Margret Henningsson är besviken på regeringens utredning. Intervju i Nya Dagen 020118.

Homosexuella kan få adoptera barns år 2003. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen ställde sig bakom förslaget om att homosexuella par ska få rätt att prövas för adoptioner och förslaget om närståendeadoptioner. Förslaget om insemination för lesbiska par ska utredas vidare.

Sverige öppnar upp för homoadoptioner i Europa. Justitieminister Thomas Bodström är nöjd med förslaget om homoadoptioner - Nya Dagen 020208.

"Det som nu håller på att hända är ett socialt experiment, som inte tar hänsyn till barnets bästa." Pastor Sten-Gunnar Hedin i Nya Dagen 020212.

Vänsterpartisten Yvonne Oscarsson vågar säga nej till homoadoptioner- Valberedningen vill peta undan henne från valbar plats. Nya Dagen 020213.

Yvonne Oscarsson: "Flera i riksdagsgruppen har i förtroende sagt att de håller med mig, men att de inte vill stå för det." Nya Dagen 020213.

Medlemmarna körde över valberedningen.Yvonne Oscarsson står kvar på valbar plats." Nya Dagen 020305.

Lagrådet avstyrker förslaget om homoadoptioner - Lagen kommer inte att godtas i barnens hemländer. Nya Dagen 020219.

Barnens behov är viktigare än vuxnas självförverkligande. Pastor Claes-Göran Bergstrand i Nya Dagen 020226.

Första helgen i mars samlades RFSU och RFSL till konferens i HBT-frågor. Under söndagen (020303) deltog Mona Sahlin i en paneldiskussion. Hon tackade för utmärkelsen "årets hetero" som hon fått på QX-galan och tog det som ett belägg för ett bra jobb som hon gjort. Hon angrep också heteronormen: "Heterosexualitet är inte normalt, det är bara lite vanligare än andra läggningar." (!)

Regeringen överlämnade 020308 förslaget om homoadoptioner till riksdagen som ska fatta beslut den 5 juni 2002. Men det är oklart när lagen kan träda i kraft eftersom Sverige först måste frånträda Europakonventionen om adiptioner. Nya Dagen 020314.

Missionsförbundet säger nej till att ordinera homosexuella pastorer. Nya Dagen 020312.

Missionsföreståndare Krister Andersson: Alla var helt överens om att det i dag inte finns något annat alternativ. Nya Dagen 020312.

Många är nog tacksamma, för det visar ju det som många står för. Nya Dagen 020312.

Uppsala missionsförsamling är av annan åsikt - "Vi tycker det är tråkigt. Nya Dagen 020312.

Eva Reimers och Lars Ove Ljungberg lämnar SMF:s styrelse på grund av beslutet. Kommentar: Det kan ge Missionsförbundet lugn och ro i den här frågan. Om Missionsförbundet hade öppnat upp för att ordinera homosexuella pastorer så skulle detta för det första ha väckt starka reaktioner från dem som absolut inte kan tänka sig att homosexuella ska vara pastorer och för det andra så skulle kraven på större frihet för de homosexuella pastorerna öka med tiden som pastor Niklas Piensoho säger: "Jag tror också att ett ja till ordination bara hade blivit en början. Det hade inte räckt, utan snart hade det kommit krav på vigselakter eller andra manifestationer av de homosexuellas partnerskap." Precis så har det gått till i samhället. Men i den kristna församlingen finns andliga lagar att respektera. Församlingen har en högre auktorietet att underkasta sig.


SSU i Östergötland föreslår i två motioner till SSU:s årskonferens att månggifte ska tillåtas i Sverige och att Sverige ska arbeta aktivt för månggifte i EU.


Adopterade barn har en svårare start i livet

Forskning visar att det är fyra gånger vanligare med självmord bland internationellt adopterade än bland de som föds i Sverige. Och det är ungefär dubbelt så vanligt att adopterade blir intagna till vård på grund av alkohol- och narkotikamissbruk, samt för psykiatriska sjukdomar. 5-10 procent har stora problem. Orsaker kan vara traumatiska upplevelser i barndomen och diskriminering i Sverige. Omkring 12 500 utlandsadopterade har ingått i studien. Vad säger den varningsklockan om barnen dessutom ska växa upp med homosexuella föräldrar? Detta enligt forskaren Fredrik Lindblad i DN 020306.


RFSL:s kongress i Borlänge enades 020324 om att partnerskapslagen från 1995 ska skrotas och att en och samma lag ska gälla för hetero- och homosexuella som vill leva i äktenskapsliknande förhållanden. Att äktenskapsbalken ska göras könsneutral pläderade också Gudrun Schyman för i höstas. Regeringen har också sagt att den vill ändra lagen så att den blir så lika som möjligt, så att partnerskapet och äktenskapet faller in under samma lagstiftning. Den sista nöten att knäcka blir rätten att gifta sig i kyrkan. KG Hammar säger om förutsättningen för det i Ekots lördagsintervju 020331: "Det som krävs är en förståelse av den samkönade kärleken, så att man ser att detta är någontingt som Gud är inblandad i." Ska vi tro att RFSL och Gudrun Schyman är Guds redskap för att hjälpa oss att se detta?


Samlad kristen protest mot homoadoptioner. Nya Dagen 020326.

Moderaterna säger nej till homoadoptioner. Nya Dagen 020327.

10 socialdemokratiska rikdsdagsledamöter motionerar om att regeringens homoadoptionslag ska avslås. Nya Dagen 020402.

Nya larmsiffror från Socialstyrelsen om utlandsadopterade kvinnor: "Var tionde gör självmordsförsök". DN 020411.

Vuxnas intresse sätts framför barnens bästa. Debattartikel i Nya Dagen 020416 av riksdagsledamot Sten Tolgfors (m).

Lagändringar leder till könsneutral äktenskapsbalk Debattartikel i Nya Dagen 020424 av Claes-Göran Bergstrand.


Professor hävdar att Hitler var homosexuell

Lothar Machtan är professor i modern historia vid universitetet i Bremen. Han har skrivit en bok som heter "Hitlers hemlighet" och är utgiven på Forums förlag. Machtan försöker i boken föra i bevis att Hitler var homosexuell. Hitler levde ett dubbelliv, samma dag som han tog livet av sig gifte han sig med Eva Braun, detta enligt Machtan för att lägga grunden till ett heterosexuellt eftermäle. Men det var hans homosexualitet som öppnade de första dörrarna till hans kontakter, och en viktig sådan kontakt var den öppet homosexuelle Ernst Röhm som var en av dem som 1934 mördades för att utplåna vittnen som kände till Hitlers läggning.

Se även Homosexuality and the Nazi Party av Scott Lively.

Det finns en bibelvers som kan tyda på att den kommande Antikrist, som Bibeln talar om som den siste och värste världsdiktatorn i historien, också kommer att vara homosexuell. Daniel 11:37 säger: Och sina fäders Gud skall han intet akta, han skall icke akta på kvinnokärlek, eller på någon gud, ty han skall sätta sig upp emot alla (Bibeln 1873).


Vem är korkad? Carola eller Jonas Gardell?

Carola är intervjuad i januarinumret av gay-tidningen QX. Omslaget pryds av en bild på henne från 1983. Hon berättar att för henne kommer homosexualitet alltid att vara något onaturligt. Hon får inte ihop sådant med fortplantningsekvationen. Och hon tillägger att homosexualitet går att bota. "Jag känner människor som blivit straighta efter förbön. Och som lever lyckliga i en man och kvinna-relation idag."

Jonas Gardell i sin tur upphäver sin ilska över Carola i ett uttalande i Expressen. "Carola är en rätt korkad brud med stor pipa och stora tuttar… Carola är onaturlig från början till slut. Hon borde gå att bota med förbön."

Carola ber om ursäkt för sina uttalanden i QX-intervjun

Carola har skrivit ett öppet brev till gay-tidningen QX där hon vill be om ursäkt för sina uttalanden i den intervju som tidningen publicerade i januarinumret. Är inte homosexualitet längre onaturligt för Carola? Eller är det kändistrycket hon böjer sig för? Flera av QX-läsarna tror att det är för att rädda försäljningen av hennes senaste skiva.

Carola säger i brevet att hon inser att hon har sårat många homosexuella, vilket hon är uppriktigt ledsen över. Efter bl.a. samtal med sina homosexuella vänner har hon fått ork att samla sina tankar till ord. Hon säger att hon aldrig har menat att hennes homosexuella vänner skulle vara onaturliga, eller att homosexualitet skulle vara en sjukdom. Hon säger sig älska sina homosexuella vänner som är bland de finaste människor hon vet. Och hon säger vidare: "Vad jag syftade till i intervjun var att jag känner till personer som själva brottats med sin läggning och sökt förbön av egen vilja. Jag har naturligtvis även mött andra homosexuella som bejakar sin läggning och är värda all respekt och omfattas, liksom vi alla, av Guds kärlek."

Efter detta brevet får läsarna ge sina synpunkter på om de vill godta hennes ursäkt. Jag fastnade för två klipp från mängden av synpunkter, som jag tycker säger vissa saker i de här sammanhangen.

Signaturen Ylan skriver:
Angående Bibeln Så Carola har insett att det står stolligheter angående homosexualitet i Den Heliga Skrift. När skall de andra stolligheterna diskuteras? Gå på vatten, uppståndelse från de döda et cetera. Någon frågar: Varför tillmäter vi Carola så stor betydelse? Jag frågar: Varför tillmäter vi Bibeln så stor betydelse?

Signaturen Hetro jente har skrivit det sista inlägget vid den tidpunkten när jag läste genom inläggen:
Idioter Nå har jeg sittet å lest på alles innlegg og jeg synes de aller fleste er noen idioer. Homser er jo de som dømmer først, hvis en hetero sier et negativt ord er helvete løs, mens dere sitter der som noen konger og liksom kan si hva de vil. Alle kan gjøre feil, og hun prøve og unnskylde seg. Hvis dere ikke en gang kan ta i mot en unnskyldning ordentlig kan dere aldri mer vente å få en heller. Og hvis dere ikke har bedre selvtillitt enn dette er der dere som har problemer, hva betyr liksom det hun sier?? Og dere må jo også da respektere at noen faktisk ikke liker homofile. Dere må ikke ta alt så høytidlig, hvis dere ikke kan tilgi er jo dere like trangsynte. Har dere ikke hørt om ytringsfrihet heller. Jeg tror også at QX gjorde så mye ut av det for å få oppmerksomhet. Og det klarte de jo!!!!

Stor svensk undersökning om homosexualitet

Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier (FSI) och Folkhälsoinstitutet har under åren 1998–2000 samlat in sammanlagt nästan 10 000 svar via postenkäter.

Urvalet har gjorts bland åldrarna 16–79 år ur rikets befolkningsregister. Avsikten med undersökningen har varit att finna bakgrund och sambandsmönster som kan belysa attityden till homosexuella. Efter en prövning med olika variabler uppskattas att mellan var tredje eller fjärde invånare är mer eller mindre negativ till homosexuella. Skillnaderna mellan olika befolkningsgrupper och olika delar av landet kan vara stora. Undersökningar har också visat att de positiva oftare tror att homosexualitet har en genetisk bakgrund. .

Den heterosexuella läggningen är helt dominerande. Resultatet visar att 1 procent anger att de enbart har homosexuella känslor (tyvärr saknas decimaler i undersökningsresultatet när det rör sig om så få personer, siffran i materialet kan alltså ligga nånstans mellan 0,50 till 1,49 procent.) Dessutom så har 1 procent uppgivit att de har ungefär lika starka homosexuella som heterosexuella känslor. 92 procent anger enbart heterosexuella känslor och 6 procent huvudsakligen heterosexuella.

Utifrån detta kan inte de "exklusiva" homosexuella uppskattas till fler än omkring 1 procent av befolkningen. Men det finns ytterligare någon procent som har en flytande och vilsen sexuell identitet, samt ytterligare en del som kan vara erotiskt påverkbara åt båda hållen.

I undersökningen har också ställts frågan om vad man tycker om »förslaget att homosexuella par skall ges möjlighet att adoptera barn. Det gav följande resultat:

 65 % negativa svar i varierande grad, och

 16 % positiva svar i varierande grad.

Svenska folket uttrycker alltså mycket klart att homosexuella inte ska ges möjlighet till att adoptera barn.

Om felkällor sägs:

Räknat enligt mer konventionell praxis är svarsfrekvensen betydligt högre (minst 70 %) än för tidigare undersökningar inom fältet, men är ändå inte tillfredsställande. Svarsvägrarna är framför allt mer benägna att vägra svara också på vissa andra frågor, men det förefaller tämligen klart att attityden i frågor rörande homosexuella inte är mer positiv. Snarare finns tecken på att svarsvägrarna är något mer negativa än andra till homosexuella och frågor som rör dessa. Det tyder i så fall på att andelen homosexuella är lägre bland svarsvägrarna än bland övriga. Det finns skäl att vara försiktig med sådana slutsatser. Man får inskränka sig till att konstatera att det svarsbortfall som finns troligen inte medverkat till någon underskattning av andelen homousexella.

Lagförslag som gör Sverige tystare. Kristna Publicistförbundet vädjar till riksdagen om att dra tillbaka förslaget om förbud för hets mot homosexuella. Nya Dagen 020402.

Återremmitera homohetslagen. Riksdagsmannen Tuve Skånberg (kd) föreslår att lagförslaget om hets mot folkgrupp återremitteras till konstitutionsutskottet: Religionsfriheten får inte hotas. Nya Dagen 020405.

Homosexuella kommer att börja hetsa de kristna när den nya lagen går igenom. Sören Andersson i RFSL säger i en DN-intervju 020412 att han kommer att anmäla den predikant som säger att homosexualitet inte går ihop med kristen tro!

Förslaget om en anti-hetslag mot homosexuella får Jan Myrdahl att ta strid i Nya Dagen 020423.

Homohetslagen kränker Jan Myrdals känsla av respekt för de troende. Debattartikel i Nya Dagen 020423 som refuserades av både Expressen och Aftonbladet.

Riksdagens HBT-grupp som aktivt kommer med förslag kring lagstiftning som berör homosexuella, bisexuella och transpersoner består av ett 50-tal medlemmar med representanter från v, s, c, fp och mp. Denna gruppen kommer att vara pådrivande när det gäller införandet av en könsneutral äktenskapsbalk.


Mr Gay World i Stockholm

2002-10-26 blir det en stor gay dag i Stockholm. Mellan 25-50 länder beräknas sända representanter för att för första gången kora världens hetaste bög. Gaylivet har ökat senaste åren i Stockholm, för 8 år sedan fanns 1 gayklubb, nu är de 17 stycken.


Advokater kritiserar nya hetslagen. Nya Dagen 020507.

Journalistförbundet vill inte att en ny anti-hetslag mot homosexuella införs. Nya Dagen 020507.

Religiösa ledare vill stoppa hetslagen. Nya Dagen 020510.

Ja till den nya homohetslagen i Riksdagen. Nya Dagen 020516.


Riksdagen antog homohetslagen med 196 för och 110 emot

Så har det hänt. Sveriges riksdag har 15/5 2002 tagit ett första beslut som kan komma att kriminalisera kristen tro grundad på det som står i Bibeln. Vad som ytterligare krävs för att inskränka på yttrandefriheten och göra denna ändring i grundlagen är ett nytt bekräftande riksdagsbeslut efter valet hösten 2002. Kristdemokraterna och moderaterna stödde inte förslaget.

Från 1 januari 2003 ska det inte vara tillåtet att uttrycka missaktning för grupp av personer med anspelning på sexuell läggning. Vad menas i den här situationen med att uttrycka missaktning? Egentligen är det ingen som vet ännu vad det begreppet inrymmer! Det ska domstolarna få avgöra!

En av de pådrivande bakom det nya lagförslaget är den homosexuelle vänsterpartisten Tasso Stafilidis. Enligt honom ska det vara straffbart att förkunna att homosexuell samlevnad är synd. Det anser han vara hets mot homosexuella, oavsett vad som står i Bibeln. Samme Stafilides har tidigare i en riksdagsmotion krävt att skolan ska berätta om hur gruppsex och analsex går till utan att ta ställning för eller emot. "Ingenting är onormalt" enligt Tasso Stafilides.

RFSL:s ordförande Sören Andersson säger att han kommer att anmäla den som säger att kristen tro inte går ihop med homosexualitet. Detta bäddar för en hetskampanj från RFSL:s sida mot kristna förkunnare och kristna i allmänhet.

Kristna har inget behov av att hetsa mot homosexuella som nynazisterna har, däremot är vi kristna kallade till att lyda Gud mer än mänskliga uppfattnigar även om de skrivs in i Sveriges Rikes Lag. Och Bibeln är tydlig om att homosexuella handlingar är syndiga. "Otuktiga män som ligger med män" (Bibel 2000) kallas i Bibeln 1981 för perversa (1 Tim. 1:8). Ska vi ha rätt att säga sådant offentligt år 2003?

Om socialdemokraterna, vänsterpartisterna m fl vill kriminalisera detta, då finns det bara en sak att göra, att fylla alla fängelserna till bredden nästa år! Vi är nog många som är beredda till det. Vi kristna kan kanske bidra till en bättre stämning på fängelserna!

Bertil Lundberg


Evangeliska Alliansens Stefan Gustavsson är besviken över riksdagens beslut att rösta fram homohetslagen. Nya Dagen 020517.

Riksdagens beslut var en seger för RFSL. Nya Dagen 020517.

Bara fyra riksdagsmän gick emot partilinjen.De fyra som gick emot partilinjen och röstade nej till homohetslagen är folkpartister med rötter bland kristna liberaler. Nya Dagen 020517.

Thommy Bergenwall, Lidköping: Barnen har rätt till både mamma och pappa. Nya Dagen 020517.

Tre politiker inom folkpartiet: Fp bör säga nej till adoptionsförslaget. Nya Dagen 020517.

Nio personer aktiva i Adopterades Röst: Ja till homoadoptioner urholkar barnens rätt Nya Dagen 020522.

Domarnas personliga inställning till kristna kan få betydelse för lagtolkningen av homohetslagen. Johan Candelin i Nya Dagen 020522.

Kd-riksdagsledamoten Chatrine Pålsson är kritisk mot hur socialdemokraterna behandlar remisser: "Regeringen lyssnar inte på experterna". Nya Dagen 020523.

Lagutskottet säger ja till homoadoption. Nya Dagen 020524.

Ska regeringens bidragsströmmar styra samfundens framtidsfärd? "Ärkebiskop Ulvskog" får stark kritik i en ledare i Nya Dagen 020529.

Låt förnuftet segra! - Uppmanar Nya Dagen 020530 riksdagen inför beslutet om homoadoptioner.

Kulturminister Ulvskog kränker trossamfunden. Sigfrid Deminger i Nya Dagen 020531.

Politisk klappjakt igång på kristna grundvärderingar. Rune Imberg, rektor för Församlingsinstitutet, Göteborg i Nya Dagen 020604.

Chatrine Pålsson, riksdagsledamot (kd): Grundläggande rättsprincip hotas. Nya Dagen 020605.

Riksdagen sa ja till internationella homoadoptioner med 183-115 i omröstningen. Nya Dagen 020606.

Yvonne Oscarsson (v) vågade stå för sin uppfattning i homofrågan, blev hånad för sin övertygelse av sina partikamrater. Nya Dagen 020606.

Så röstade riksdagsledamöterna om internationella adoptioner . Nya Dagen 020606. De partier som stod för nej-linjen var m och kd. 13 personer inom majoriteten röstade mot partilinjen, dvs röstade med m och kd. Det var sex folkpartister (Lennart Kollmats, Ana Maria Narti, Harald Nordlund, Elver Jonsson, Runar Patriksson och Kenth Skårvik), fyra socialdemokrater (Susanne Eberstein, Margareta Israelsson, Torgny Danielsson och Bengt-Ola Ryttar), två centerpartister (Birgitta Carlsson och Rigmor Stenmark), och en vänsterpartist (Yvonne Oscarsson).

Givarländer säger nej till homopar. Nya Dagen 020607.

Fransk domstol säger nej till homosexuellas rätt att adoptera barn. Nya Dagen 020607.

Adoptionscentrum hårda kritiker mot den nya lagen. Nya Dagen 020607.

Riksdagen sade ja till att utvidga lagen om hets mot folkgrupp så att den också omfattar homosexuella, trots motstånd från både kristdemokrater och moderater. DN 020615.


De flesta instanserna motsatte sig homoadoptioner
... regeringen bryr sig inte om detta.

När ett 40-tal remissvar hade kommit in om homosexuella i registrerade partnerskap visade det sig det bara är 9 av dem som stöder att homosexuella ska få rätt till att prövas för adoption av barn och 4 av dessa är organisationer som representerar homosexuella.

Av de 9 som stöder förslaget är förutom de homosexuella själva Folkhälsoinstitutet, Ungdomsstyrelsen, Riksförsäkringsverket och Socialhögskolan i Stockholm.

Socialstyrelsen, Barnens rätt i samhället (Bris), Sveriges Psykologförbund, samtliga adoptionsorganisationer och representanter för adopterade barn och Riksskatteverket är bland dem som inte ger sitt stöd till förlslaget.

Justitieminister Thomas Bodström om riksdagsbeslutet att homosexuella ska kunna bli prövade som adoptivföräldrar: "Jag var ansvarig från regeringens sida. Jag är väldigt glad att vi lyckades ta det hela vägen." (OX 021128).

Göran Persson i QX: "Vi socialdemokrater har sett till att Sveriges lagstiftning är en av de mest hbt-vänliga i världen."

Mona Sahlin: "Vi har sagt att när adoptionsfrågan väl är körd genom riksdagen, då är äktenskapsfrågan nästa debatt." Och vidare har Mona Sahlin sagt: "Det är klart att man kan ordna sitt liv så att man lever med fler än en partner." "Jag tycker inte minst att det finns mycket att lära oss av bisexuella, i deras förmåga att kunna bli kära i båda könen, om att könet är mindre väsentligt..."


Varför ha remissinstanser när de ignoreras?

Riksdagen röstade 5 juni för regeringens förslag om att homosexuella par som lever i registrerat partnerskap ska få rätt att prövas för att adoptera barn. Detta är på nytt en eftergift till den homosexuella trenden som blåser i samhället, vem vågar gå emot den? Jo, några gjorde det, främst kristdemokraterna och moderaterna som partier, men även några enskilda ledamöter. Vänsterpartisten Yvonne Oscarsson gjorde det som ensam ledamot från det partiet och hon berättar att hon från sitt eget parti fått gliringar, hånats, mötts med tystnad och helt enkelt osynliggjorts. Så är tydligen andan inom vänsterpartiet mot den som vill leva efter sin övertygelse.

Istället borde riksdagen ha röstat för de adopterade barnens rätt att få ha både en pappa och en mamma. Adopterade barn har en mycket svårare start i livet och forskning visar att de oftare drabbas av allvarliga problem senare i livet. Nu ska några av dem dessutom belastas med att växa upp i en miljö där "föräldrarna" har en helt annan sexuell läggning än den normala. Är det inte märkligt att majoriteten av våra valda ledamöter i riksdagen helt körde över samtliga adoptiv- och barnorganisationers råd och omdömen? Vad är det för vits med att ha remissinstanser om dessa ignoreras? Eller som den öppet homosexuelle vänsterpartisten Tasso Stafilides vände på orden: "Vi struntar inte i dem, men vi har valt en annan ståndpunkt". Det vill säga, homosexlobbyn med Stafilides som företrädare i riksdagen hade bestämt sig i förväg och riksdagen gick på det. Risken finns nu att detta beslutet också negativt kan påverka heterosexuella föräldrar som vill adoptera barn, eftersom inget land hittills är berett att lämna några barn till homosexuella. Bara det borde ha varit ett skäl till att avslå propositionen. Beslutet går också emot FN:s barnkonvention som framhåller att det främst är barnens rättigheter som ska beaktas vid en adoption och om det råder osäkerhet om huruvida lagstadganden eller andra åtgärder är till skada för barnet eller inte så ska försiktighetsprincipen råda. Den forskning som finns på området är dessutom helt undermålig.

En färsk studie visar att hela 37 procent av unga homo- och bisexuella i Sverige och 24 procent av männen har försökt ta sitt liv. Vem som helst ser väl av detta att homosexuella som grupp mår dåligt redan från början och jag tror att de alltid kommer att göra det. Därför är det en utopi att tro att homosexuella relationsbildninger på ett lika bra sätt kommer att kunna skapa den trygghet som heterosexuella familjer utgör. Därför är riksdagens beslut olyckligt.

Men det fattade beslutet i riksdagen är inte slutmålet för de homosexuella. Det är att skapa en helt könsneutral lagstiftning som inbegriper homosexuell äktenskapslagstiftning, lesbisk insemination och att homosexuella ska ha rätt att gifta sig i kyrkan. Så sista striden är inte över!

Bertil Lundberg


Vad liknar detta?

Expressen 020703 Håkan Andersson, homosexuell man i Stockholm, skaffade två barn med ett lesbiskt par (ett barn med var och en av kvinnorna).

Expressen 020703 36-årig lesbisk doktorand ska föda Jonas Gardells barn.


Koranen kallar homosexuella för obotfärdiga syndare

Sura 7:81-84 i Bernströms nya översättning säger: Och (minns) Lot som sade till sitt folk: "Måste ni begå sådana skamliga handlingar som ingen i världen har begått före er? Ni går, upptända av lust, till män i stället för till kvinnor! Nej, ni driver verkligen era utsvävningar för långt! Hans folk svarade inte, men de sade (till varandra): "Vi måste driva bort dem ur vår stad! De är människor som vill hålla sig rena!" Och Vi räddade honom och hela hans hus utom hans hustru, som var bland dem som dröjde sig kvar, när Vi lät ett regn (av död och förintelse) falla över dem. Se där hur slutet blev för dessa obotfärdiga syndare!"

Sura 26:165-174: "Måste ni, ensamma i hela skapelsen, söka er till ert eget manliga kön och förbigå dem som er Herre har skapat till hustrur åt er? Ni överskrider verkligen alla gränser!" De sade: "Lot! Vi svär att [vi] kommer att jaga bort dig [från denna stad], om du inte slutar [med dina förmaningar]!" [Lot] svarade: "Jag hör till dem som känner den starkaste avsky för det ni gör!" [Och han bad till Gud:] "Herre! Rädda mig och de mina från [dessa människor och] deras förehavanden!" Och Vi räddade honom och hela hans familj utom en gammal kvinna, som var bland dem som dröjde sig kvar. Därefter lät Vi de övriga gå under i ett regn [av död och förintelse] som Vi sände över dem. Ett olycksbringande regn, det som faller över dem som har varnats [förgäves]! I detta ligger förvisso ett budskap [till människorna], men de flesta av dem vill inte tro.


Skilsmässor leder till sämre uppväxtförhållanden för barnen

Nya Dagen 020710. Dansk undersökning visar att fler barn dör före arton års ålder i skilsmässofamiljer än bland barn i kärnfamiljer. Det betyder att när den traditionella kärnfamiljen alltmer upplöses så kommer detta att inverka negativt på barnen. Men det borde väl vem som helst kunna räkna ut, eller....?


Okunnighet om bibeln är destruktivt för ett samhälle

Vår generation i västvärlden har förlorat största delen av sin bibliska kännedom. I USA låter sig inte människorna ledas av Bibeln, istället är det psykologiska förklaringar och populärkulturen som råder. Konsekvenserna är förödande, inte bara för kyrkan, men för samhället i sin helhet. Amerikanen känner inte till sin bibel. Enligt en undersökning av den kristne opinionsmätaren George Barna så var det:

60% av amerikanarna som inte kunde räkna upp hälften av de tio budorden,
63% kunde inte nämna de fyra evangelierna i Nya Testamentet,
81% trodde att citatet "Gud hjälper dem som hjälper sig själva" var ett direkt citat från Bibeln (vilket det inte är),
80% av de som påstod sig vara "pånyttfödda kristna" hade samma tro och
31% trodde att en god person kunde förtjäna sin väg in i himlen.

Vad blir konsekvenserna av ett så bibliskt okunnigt samhälle? Dr. Vinson Synan säger:
"Du kan se resultaten överallt, hemmens sönderfall, skilsmässor, sex utan normer, homosexualitet, aids. Alla dessa saker är konsekvenser av att inte känna vad Guds Ord säger."
"Om människor levde efter en bibliskt livsstil, skulle de inte ha aids. Om människor följde skrifterna skulle det inte finnas något kärnvapenkrig. Så, de flesta av våra problem kommer från ett obibliskt beteende."


Hemligheterna till ett långvarigt förhållande

Om du vill att ett förhållande ska vara bestående bör du inte möta din partner i en bar. För män är det också positivt med att vänta med sex. Detta visas i en amerikansk undersökning gjord av psykologiprofessorn Charles Hill vid Whittier College i Boston. De som väntar med sex fann lättare en partner utifrån sina känslor. Charles Hill kommenterar resultatet: "Om du letar efter en kamrat för livet bör du leta där era gemensamma intressen finns. Om alkohol är det enda som ni har gemensamt, vad talar ni då om på morgnarna?"


Fortfarande tillåtet hävda vad bibeln säger

Homosexuella är perversa. Homosexualitet är en pervers livsstil. En inbjuden missionär hävdade detta i ett parkmöte som Boråsförsamlingen The River höll 020804, och församlingen blev polisanmäld för detta. Polismyndigheten i Borås kunde dock inte styrka något brott i detta och lade ner utredningen. Det betyder att vi fortfarande har yttrandefrihet och religionsfrihet. Församlingens pastor säger till Nya Dagen 020807 "Vi kommer inte att sluta att predika om en annan väg för människor. Guds ord och församlingen står för en sak: Jesus Kristus älskar även homosexuella, men inte synden de lever i."

RFSL:s förbundsordförande Sören Andersson kommenterar i ett pressmeddelande 020807 händelsen och menar att "händelsen i Borås visar tydligt på behovet av ett grundlagsskydd mot att hetsa mot någon på grund av dennes sexuella läggning". Vi behöver alltså inte tvivla på att företrädare för homorörelsen kommer att polisanmäla liknande uttalanden när lagen om hets mot folkgrupp träder i kraft 1 januari 2003. Sören Andersson säger vidare: "Skiljelinjen mellan vad som är en predikosituation eller inte kan ibland vara hårfin. I det här fallet handlade om en gudstjänst i Borås park. Det som skiljer det här tillfället från ett politiskt möte på torget är att man döljer sitt politiska budskap bakom en tunn slöja av tro. Det kan inte vara meningen att man skall kunna dölja sin intolerans bakom och bedriva hets i guds namn."

Kristna döljer ingenting bakom "en tunn slöja av tro", vi argumenterar öppet för alla som vill höra sanningen. Kristna är inte intoleranta och bedriver inte hets i Guds namn. Sanningen är att kristna ser en helhetsbild som inte homorörelsen ser. Kristen tro värnar om människan och låter Guds ljus få lysa in i en värld som är fallen i synd.

Missionären som talade i Borås träder fram i Nya Dagen 020815 - Jag hetsade inte mot homosexuella människor.

Ärendet avskrevs av Boråspolisen sedan de konstaterat att det inte finns någon lag som gäller i sådana här fall. Dessutom så har det enligt den predikant som predikade inte sagts att homosexuella är perversa, men att "homosexualitet är en pervers livsstil".

Debattinlägg i Nya Dagen 020807 av homoförespråkare - Totalitär metod ger inte respekt för homokulturen.


Pridefestivalen 2002

Pridefestivalen avlöpte för femte året i rad med glitter och glam. Och som vanligt fick festivalen mycket uppmärksamhet av mediautbudet som svalde det mesta utan större kritik. Många kända artister gjorde sitt till för att ge reklam för det homosexuella utbudet.

Festivalen började med Rikard Wolff som manade till kamp mot den idiotiska heterosexuella mansvärlden och slog ner på bland annat Alf Svensson. Gudrun Schyman och Mona Sahlin deltog som vanligt troget i festivalen.

RFSL i Stockholm delade under invigningen ut Guldlambdan till Sveriges Överbefälhavare Johan Hederstedt och Rosa Tisteln till Adoptionscentrum för dess ställningstagande i adoptionsfrågan.

Vänsterpartiets Tasso Stafilidis korades till riksdagens HBT-vänligaste ledamot med 216 pluspoäng och kristdemokraternas Tuve Skånberg till den minst vänlige med 41 minuspoäng.

12000 dansade genom stan i paraden. Mycket läder och mycket naket. Några med tajta vita tangakalsonger eller stringkalsonger på ett lastbilsflak. Somliga nakna (?) med målade kroppar.

TV-stjärnan och Pride-festivalens konferencier Sofia Eriksson "chockade" publiken med en utmanande nakenshow. Inför 10 000 åskådare slet hon av sig sin tröja och blottade sina bröst. Topless. En kul grej, enligt henne själv. Eller miljöskadad? Det mesta under festivalen hade tema om sex och nakenhet. Fuckshop-seminarier för lesbo och bögar.

Artisten Ola Salo deltog i festivalen och säger i Aftonbladet: "Jag är själv bisexuell och blir kär i både killar och tjejer. Idag lever jag tillsammans med en tjej. Men den jag i framtiden vill bilda familj med kan vara både en man och en kvinna."

En annan deltagare säger till Expressen att nästa fråga som nu måste lösas är de homosexuellas rätt till kyrklig vigsel. "Det ska vara riktigt, bröllopstårta och champagne och hela (svordom) baletten!


Sexuella trakasserier i skolan

Nära hälften av alla 17-åringar upplever sexuella trakasserier som ett problem i skolan. Trakasserierna i form av sexuella rykten, glåpord och beröring har blivit en del av vardagen för många elever. Detta enligt en enkät som Arbetslivsinstitutet gjort. Detta är ett samhällsproblem som leder till att många elever mår dåligt och får hälsoproblem. Det onormala har blivit normalt i skolan. Var har vi nu Gudrun Schyman och Mona Sahlin? Tänk om de aktivt engagerade sig för barnen i våra skolor istället för att gå på gayparad.


Homosexuellas påverkan i filmvärlden

Joseph Farah har arbetat som redaktör på Los Angeles Herald-Examiner. Han säger om de homosexuellas påverkan av televisionen: "Hollywoods TV och filmregissörer betalar dessa människor (de homosexuella) för att de ska ge dem råd om hur de ska presentera gay-personligheter och gay-teman i sina framställningar, med den mycket klara avsikten att bryta ner heterosexuell amerikansk motvilja till homosexuella. Författarna och regissörerna sätter sig helt enkelt ner med dessa killar regelbundet och går igenom sina manuskript för att anpassa sig till böglobbyn. Och dessa homosexuella är ofta mycket militanta och fordrande." Den moraliska dekadens vi ser i samhället och i skolan har en stark bidragande orsak genom de normer som filmvärlden skapar. Och den vokabulär som dessa filmer har påverkar inte minst barn och ungdomar.


Förbjudet att hävda vad bibeln säger enligt Göran Persson

Statsminister Göran Persson går längre än någon annan hittills gjort och menar att det blir förbjudet att hävda att homosexuell samlevnad är onaturligt, vilket bibeln klart hävdar. Så här uttalar sig Göran Persson i en intervju i Nya Dagen 020822 om förslaget till ny hetslag för homosexuella.

Får en präst predika att homosexuell samlevnad är onaturligt?
Göran Persson säger först att det är en svår fråga och resonerar lite kring yttrandefriheten och att lagen gäller även pastorer. Men förtydligar sedan:
– Min slutsats blir nej. Det får man inte göra.

Kan man predika utan att hetsa?
– Jag har svårt att se det. Men det kommer säkert en prövning av det där skulle jag gissa. Därför att våra vänner i den rörelse som företräder homo-, bi- och transsexuella är oerhört duktiga på att intressebevaka. Får vi en präst som går för långt i sin predikan visar det sig.

Det betyder alltså att den nya hetslagen blir en gummiparagraf, där ingen i förväg vet vad som gäller och där bedömningen grundas på subjektiva bedömningar om vad som är hets. Göran Perssons solidariserar sig med vänner bland homo-, bi- och transsexuella. Hur det går för kristna som vill hävda sin övertygelse bryr han sig inte om, eller har han inte förstått vart lagen kommer att leda?


Mona Sahlin ber kristenheten om ursäkt efter att ha buntat ihop kristna och nazister när det gäller våldsutövning mot homosexuella. Nya Dagen 020823

Riksdagsman Tuve Skånberg (kd) anklagar Göran Persson för att kränka religionsfriheten efter uttalandet i Nya Dagen 020822. Nya Dagen 020823

Juridikprofessor Madeleine Leijonhufvud: Den nya hetslagen tar inte hänsyn till tryckfrihetsförordningen. Nya Dagen 020827

Mona Sahlin blandade ihop församlingar i sitt angrepp. Citykyrkan i Stockholm skulle vara Citykyrkan på Södermalm (en församling som inte existerar). Den andra församlingen är Maranata som bestämt tillbakavisar påståendena från Sahlin. Uppgifterna har Mona Sahlin fått från den välrenommérade (?) källan RFSL. Nya Dagen 020828

Mona Sahlin polisanmäld.Nya Dagen 020830

Debatt om homohetslagen i Filadelfiakyrkan Stockholm. Jan Myrdahl: Homosexualitet är ett socialt beteende. Nya Dagen 020830


Forskning visar att homosexuella är betydligt
mer självmordsbenägna än heterosexuella

I den mest omfattande studien i sitt slag har forskare funnit att homosexuella är åtminstone 3 gånger så benägna som heterosexuella män att ha planerat självmord, försökt göra det eller båda delarna. 21 procent av de homosexuella män som tillfrågats säger att de har gått så långt som till att planera självmord och 12 procent har försökt göra det, vanligtvis innan 25 årsåldern, nära hälften av dessa har försökt begå flera självmord. Studien visade också att unga homosexuella män som är födda efter 1965 är mer självmordsbenägna, trots samhällets ökande acceptans av homosexuella under senare år. Av alla åldersgrupper är det dock män över 65 som tvekar minst till att döda sig själva. Studien finns publicerad i augustinumret 2002 av American Journal of Public Health.
Källa: PlanetOut 2002-08-05.

I en nationell studie av 12000 slumpvis utvalda tonåringar som publicerades 2001 fann man att homosexuella och bisexuella tonåringar är mer än dubbelt så självmordsbenägna som sina övriga tonåringar. 15 procent av ungdomarna med en attraktion till det egna könet hade övervägt eller försökt sig på självmord, jämfört med 7 procent av de övriga. En annan upptäckt var att homosexuella tonåringar är mer benägna till depressioner och missbruk av alkohol och droger vilket i sig är riskfaktorer till självmordsförsök.
Källa: PlanetOut 2001-08-01.
(PlanetOut är en gay-portal.)


"Listen to Ex-Gays, Too"

Ex-Gay: "Jag tror att homosexualitet är ett symptom (som till exempel alkoholism eller drogmissbruk) av djupare sår. Det absoluta faktumet att 90 procent av homosexuella par är inte monogamister och att de flesta homosexuella männen rapporterar om tidiga sexuella missbruk i barndomen gör det klart för mig att homosexualitet är grundläggande en utvecklingssak. Det är för många vanliga miljömässiga nämnare bland homosexuella för att man ska komma fram till att orsakerna är slumpmässiga eller biologiska".


Nya gay-politiker till riksdagen?

Inför hösten riksdagsval så ligger inte homorörelsen på sofflocket. Ett stort antal homosexuella är aktiva i valrörelsen.

Miljöpartisten Ulf Holm i Lund, 33 år, kandiderar för riksdagen. Han har varit Europaparlamentariker i fyra år. Den identitet som han för närvarande känner att han bäst passar för är bisexuell. Han vill verka för att äktenskapsbalken ska ändras så att äktenskapet gäller både för heterosexuella och för homosexuella par.

Håkan Andersson är ordförande för Homosexuella Socialdemokrater och riksdagskandidat i Stockholm. Han vill driva frågan att homosexuella ska anställas på alla skolor och i barnomsorgen. Skolan menar han ska åläggas att lära barn och ungdomar att homo- och bisexuella är en naturlig del av ett mångkulturellt samhälle. RFSL arbetar för ett samhälle "befriat från den heterosexuella normen". SSU vill att bland annat RFSL ska få bedriva sexualundervisning på skolorna. SSU vill dessutom att allt ekonomiskt stöd till religiösa friskolor ska stoppas.

Martin Andreasson kandiderar för Folkpartiet i Stockholm. Han pläderar på sin hemsida för att det ska vara tillåtet med gaysaunor, ställen dit män går för att umgås eller ha sex med andra män.

Folkpartiet skryter med att de "har flest öppna flator och bögar på valsedlarna''. Detta enligt vad en bögtidning kommit fram till. Folkpartiet har 37 homokandidater. Vänsterpartiet kommer tvåa med 35. På tredje plats kommer socialdemokraterna.

Sverigedemokraterna i Värmland företräds av en homosexuell präst som dessutom är medlem i RFSL, Ulf Granåsen. Han är också en flitig insändarskribent. Sverigedemokraterna är chanslösa till riksdagen.


Homosexualitet kan förvärvas

Flera forskningsrapporter visar att homosexuella män i större omfattning än andra har blivit sexuellt ofredade som barn.

Shrier och Johnson intervjuade 300 pojkar i stadsmiljö som en del i en allmän hälsokontroll. 40 av de äldre tonåringarna eller unga männen visade sig ha blivit sexuellt skändade av en vuxen innan puberteten. Av dessa var det hela 19 stycken eller 47,5 procent som sa att de var homosexuella och 10 procent sa sig vara bisexuella. Bara 6 av de 40 utnyttjade pojkarna hade röjt sitt ofredande för någon innan deltagandet i undersökningen. Av de 300 kan dock fler har blivit sexuellt utnyttjade eftersom ingen under 15 år medgav att de blivit det. Benägenheten att kunna tala om detta ökade med åldern. (Johnson, R., Shrier, D. (1985) Sexual Victimization of Boys: Experience at an Adolescent Medicine Clinic. Journal of Adolescent Health Care. 6:372 -376.)

I en annan studie av Remafedi (1994) ingick 239 män i åldern 13 till 21 vilka identifierade sig själva som homosexuella eller bisexuella. Av dessa hade 42 procent blivit sexuellt missbrukade. Dessutom hade 30 procent försökt begå självmord, 23 procent hade använt kokain, 66 procent använde marijuana regelbundet, 29 procent hade blivit arresterade och 11 procent hade utfört sex mot betalning. Det framgår inte av studien om de som försökt begå självmord mm är baserade på det totala antalet homosexuella eller enbart de som blivit sexuellt missbrukade. (Remafedi, G.(1994) Predictors of Unprotected Intercourse Among Gay and Bisexual Youth: Knowledge, Belief, and Behavior. Pediatrics. 94:163-165. )

1992 publicerade Lynda Doll en studie där 1001 homosexuella och bisexuella män ingick. 37 procent rapporterade om sexuella kontakter före 19 års ålder med en partner som de uppfattade som äldre och mer kraftfull än de själva. 94 procent hade gjort denna första kontakten med en man. Våld hade använts i 49 procent av kontakterna. 47 stycken hade sexuella erfarenheter redan innan de var 6 år.

Förutom de 360 som rapporterade att de upplevt missbruk, så var det ytterligare 367 av de 1001 deltagarna som rapporterade oral eller anal sexuell kontakt med en manlig partner innan 16 års ålder, men som svarade negativt på frågan om äldre eller mera kraftfull. Enligt Doll så skulle antagligen 49 av dessa vara klassade som sexuellt missbruk på grund av åldern mellan partnerna. Lägger man dessa 49 till de ursprungliga 360 så kommer man fram till att 40,8 procent av de 1001 männen upplevde sexuellt missbruk i barndomen.

Sexuellt skändade kan senare i livet faktiskt uppleva det som hänt som en positiv erfarenhet. Så fungerar människan. Endast 132 av de som rapporterade missbruk ansåg upplevelsen negativ både vid tiden för kontakten och när intervjun gjordes. De återstående 229 betraktade upplevelsen som neutral eller positiv antingen vid tiden för kontakten eller vid tiden för intervjun. Till dessa ska också läggas de 49 som ansåg att sex med en äldre person inte var missbruk. Det framstår som att ju mer absurd som situationen var i termer av varaktighet och handlingar som ingår, desto mer troligt är det att offret upplever händelsen positivt. En känslomässig hjärntvätt har skett. En förklaring kan vara att offret har tvingats till att se på händelsen på ett mera positivt sätt för att kunna ta itu med bearbetandet av den negativa händelsen. (Doll, L., Joy, D., Batholow, B., Harrison, J., Bolan, G., Douglas, J., Saltzman, L., Moss, P., Delgado, W. (1992) Self-Reported Childhood and Adolescent Sexual Abuse among Adult Homosexual and Bisexual men. Child Abuse & Neglect. 18:825-864.)

De barn som är mest allvarligt skändade försöker hitta orsaker till handlingarna och ett utdraget missbruk leder ofta till att missbruket börjar betraktas som något positivt, att den utnyttjade börjar identifiera sig med utnyttjaren och blir involverad i ett tvångsmässigt och självdestruktivt sexuellt uppförande som de börjar försvara som normalt. Enligt experten på barnmissbruk David Finkelhorn, som är författare till boken A Sourcebook on Child Sexual Abuse (Sage Publication: Newbury Park, 1986) så upplevde barn som är sexuellt missbrukade allvarliga sidoeffekter, som de inte inser är direktrelaterade till det tidigare missbruket. Det kan innebära promiskuitet, tvångsmässig onani, sadomasochism, pedofili, prostitution, drogmissbruk, masochistisk kroppstatuering, sexuellt risktagande, självmordsbenägenhet och att de själva börjar missbruka barn. Ett barn som en gång har blivit olämpligt sexmedvetet kan se möjligheten till att erbjuda sex som ett passande sätt till att få uppmärksamhet och ömhet. Om missbruket fortsätter en längre tid är det vanligt att barnet svänger i sin uppfattning från att detta är fel till att detta är rätt. Pojkar kommer också att fundera över om de kanske är homosexuella. Finkelhorn understryker att de dokumenterade negativa effekterna av vuxen-barn sexuella kontakter inkluderar depressioner senare i livet, självmordsbeteende, psykiska rubbningar, alkohol- och drogmissbruk och sexuella problem. Ett barn som är psykiskt friskt och där ofredandet omedelbart upptäcks och behandlas har dock goda chanser till att klara sig från negativa följdverkningar. Pedofiler är dock ofta specialister på att identifiera sig med och hitta sårbara barn vilket förvärrar det hela. Offer för sexmissbruk kommer oftare från familjer som är i oordning, med en hög andel av separationer, skilsmässor och psykisk oro.

McWhirter and Mattisons studie av homosexuella män som varit med om sex som barn säger att de vanligtvis hade sin första sexuella upplevelse i 5-6 års åldern, vanligtvis med en pojke, och från om med detta hade de en tydlig medvetenhet av sin attraktion till män. Gruppsex är inte ett ovanligt steg vidare. (McWhirter, D., Mattison, A. (19 ) The Male Couple: How Relationships Develop. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.)

Vi ser av detta att barn påverkar andra barn och kan också missbruka andra barn och grunden för homosexualitet förvärvas genom detta.

Sexuellt missbruk och HIV är inte ovanligt bland homosexuella män. I en studie bland homosexuella och bisexuella män i åldern 18-29 så var 68 (17,9 procent) av de 380 HIV-positiva. När man räknade bort de 52 män som inte var med i regelbunden sex med andra män och som allihopa var HIV-negativa så ökade procenten till 20,1 procent och denna studie är från 1994 när HIV inte var lika utbrett som idag. Några hade börjat med regelbunden sex i så låg ålder som 4-års åldern. (Osmond, D., Page, K., Wiley, J., Garrett, K.., Sheppard, H., Moss, A., Schrager, L., Winkelsteing, W. (1994) HIV infection in homosexual and bisexual men 18 to 19 years of age: The San Francisco Young Men's Health Study. American Journal of Public Health. 84, 12: 1933-1937.)

I en annan studie av HIV risken bland homosexuella och bisexuella män, granskades 425 män i åldern 17 till 22. Vad som framkom är att 40,9 procent kunde berätta om hur de blivit tvingade till sex, 28 procent hade fått betalning för sex med andra män, 22 procent började med analsex med män när de var i 3-14 års åldern. Och sjukdomar blev följden: 9,4 procent var HIV-positiva och 19,8 procent var smittade av Hepatit B. (Lemp, G., Hirozawa, A., Givertz, D., Nieri, G., Anderson, L., Linegren, M., Janssen, R., Katx, M. (1994) Seroprevalence of HIV and Risk Behaviors Among Young Homosexual and Bisexual Men. Journal of the American Medical Association. 272, 6: 449:454.)

Sammanställt från bland annat SEXUAL CHILD ABUSE AND HOMOSEXUAL MEN. by Dale O'Leary.


Homosexuella lever promiskuöst

Homosexuella byter ofta partners, tillfälliga förbindelser är mycket vanliga, det kan man bland annat se på RFSL:s hemsida. Utåt talar dock homorörelsen mycket om partnerskap och varaktiga förhållanden, men verkligheten ser annorlunda ut. Dannecker och Reich visade 1992 att det endast var 4 procent av de homosexuella männen som under det senaste året haft en enda partner. 16 procent hade haft sexuella kontakter med fler än 40 män. Det finns ett ord för sådant nämligen promiskuöst leverne.

Denverrapporten 1980 visade att genomsnittligt har homosexuella män 8 nya sexuella kontakter per månad, men det förekom att någon hade hela 40 nya sexuella kontakter på en månad.

Bell och Weinberg har i en stor studie 1978 visat att den genomsnittlige homosexuelle mannen har sex med hundratals män och att 40 procent av de undersökta hade haft mer än 500 sexuella kontakter. Enligt Bell är det inte onormalt att homosexuella har 1000 eller fler sexualpartners under sin livstid, oftast främlingar med vilka man haft sex bara en gång. Detta är bara en bekräftelse av Kinseyforskningen som visade att homosexuella män har både hundratals och tusentals partners. Enligt Bell hade under de senaste åren 28 procent haft mer än 50 partners, 31 procent svarade att de haft 10 partners eller mindre. Att homorörelsen vill återinföra bastuklubbarna för gynnandet av fler tillfälliga kontakter är av detta förståeligt.


Homosexualitet går att bota

Att säga att homosexualitet går att bota är ett rött skynke i homovärlden. Vi såg vilken storm det blev när Carola gjorde det. Men sista ordet är inte sagt ännu. En färsk studie har gjorts av Joseph Nicolosi, A Dean Byrd, och Richard W. Potts på 882 homosexuella som inte var nöjda med sina liv. 726 av de 882 personerna hade fått terapi från en professionell terapist eller pastoral rådgivning. Fler än 67 procent av deltagarna vittnade om att de varit exklusivt eller nästan exklusivt homosexuella vid en tidpunkt i sina liv.

45,4 procent av de exklusivt homosexuella deltagarna rapporterade att de hade gjort betydande förändringar i sin inriktning. Dock var det 35,1 procent som misslyckats med att göra några betydande förändringar. De som lyckats genom behandlingen rapporterade statistiskt signifikanta minskningar i frekvensen av sina homosexuella tankar och fantasier. De hade också gjort signifikanta förbättringar på andra områden i sina liv, särskilt när det gäller deras känslomässiga relationer och andliga välbefinnande. Detta visar att en förändring kan ske, att förändringen som skett är positiv och att homosexualitet inte behöver vara någonting definitivt. Homosexualitet går att bota, och fler skulle bli botade om attityden till detta vore mer öppen i samhället. Naturligtvis kan inte en person förändras som inte är inställd på att bli förändrad.

Nicolosi hävdar att det är fel när klienter som söker en förändring får veta att det är omöjligt, att deras verkliga natur är homosexuell och att de ska växa in mer helt i sin gay-identitet. Terapeuter har ingen rätt att säga till klienterna att deras religiösa övertygelse skall ändras, att de är skapade homosexuella och att klientens enda problem är brist på själv-acceptans.

(Nicolosi, Joseph, Byrd, A. Dean & Potts, Richard W. Beliefs and Practices of Therapists who Practice Sexual-Reorientation Therapy. Psychological Reports, April 2000.
Nicolosi, Joseph, Byrd, A. Dean & Potts, Richard W. Retrospective Self-Reports of Changes in Homosexual Orientation: A Consumer Survey on Conversion Therapy Clients. Psychological Reports, June 2000.)


Sorry, det finns ingen homosexuell gen. "Det finns inga vetenskapliga bevis för att homosexualitet är genetiskt. Det finns ingen vetenskaplig grund för att se på homosexualitet som någonting annat än en förvärvad sexuell störd funktion." Hämtat från WorldNetDaily 1999-08-10. Mera om "The Gay Gene" av Dr. Jeffrey Satinover.

Att homosexuella är födda homosexuella är en myt som faktiskt också har avslöjats som falsk av de homosexuella egna forskare. Till exempel den homosexuelle forskaren Dean Hamer noterar att "Homosexualitet är inte endast genetiskt … miljöfaktorer spelar en roll. Det finns inte en ensam huvudgen som gör människor homosexuella." Den homosexuelle forskaren Simon LeVay som försökte finna en genetisk bas för homosexualitet genom att undersöka skillnader i hypotalamus mellan "homosexuella" och "heterosexuella" män har skrivit: "Det är viktigt att betona vad jag inte fann. Jag visade inte att homosexuella män är födda på det sättet, det mest vanliga misstaket som folk gör när de tolkar mitt verk. Inte heller lokaliserade jag ett homosexuellt center i hjärnan." Källa: Tradition Values Coalition.


Pedofiler är ofta homosexuella

Visste du att fastän homosexuella svarar för minde än 2 procent av befolkningen, så utgör de omkring en tredjedel av alla som sexuellt skändar barn.

K. Freund and R.I. Watson, "The Proportions of Heterosexual and Homosexual Pedophiles Among Sex Offenders Against Children: An Exploratory Study," Journal of Sex and Marital Therapy 18 (Spring 1992): 3443, cited in "The Problem of Pedophilia," op. cit . Also, K. Freund and R.I. Watson, "Pedophilia and Heterosexuality vs. Homosexuality," Journal of Sex and Marital Therapy 10 (Fall 1984): 197, cited in NARTH Fact Sheet och http://us2000.org/cfmc/Pedophilia.pdf

Homosexuella hävdar ofta att de utgör 10 procent av befolkningen, medan de i verkligheten är omkring 1-2 procent. Källa: Tradition Values Coalition

Visste du att den första homosexuella tidskriften i världen publicerades år 1896 av Magnus Hirschfeld, en pedofil som senare grundade Vetenskapliga Humanitära Kommittén, den första homosexuella människorättsgruppen.


Sexualbrott mot barn mer vanligt bland homosexuella

Sexualbrott mot barn och pedofili är mycket mer vanligt bland homosexuella än bland heterosexuella per capita räknat enligt en ny studie. "Överväldigande belägg stödjer uppfattningen att homosexualitet är en sexuell avvikelse som ofta följs av rubbningar som får skrämmande konsekvenser för vår kultur", skriver Steve Baldwin i "Child Molestation and the Homosexual Movement", som vid tidpunkten för artikeln i WorldNetDaily 2002-04-29 var på gång att publiceras av the Regent University Law Review. "Det är dags att erkänna att det homosexuella beteendet hotar grunden för västerlandets civilisation - kärnfamiljen", fortsätter Baldwin. Psykologen Eugene Abel fann i sin forskning att homosexuella "sexuellt skändade unga pojkar med en omfattning som är minst fem gånger mer förekommande än vad heterosexuellas ofredande av flickor är." I termer av antalet barn missbrukade per brottsling, begår homosexuella brott med långt högre frekvens och forskningen visar att det är pojkar som mest föredras. Baldwin säger att hans forskning inte endast "bekräftar att homosexuella skändar barn i en grad oerhört högre än heterosexuella", men att det visade sig att "huvudströmmen av den homosexuella kulturen" även "vanligtvis främjar sex med barn". I den homosexuella världen ses inte sex med barn som något fult. Den homosexuella tidskriften Guide skrev år 1995 " Istället för att vara rädda för att bli stämplade som pedofiler, måste vi stolt proklamera att sex är bra, inklusive barns sexualitet… vi måste göra det för barnens skull." Den homosexuella världen är bevisligen den upp och nervända världen!

Baldwin rapporterar om en studie från 1988 som fann att de flesta pedofiler betraktar sig själva som "bögar". Enligt studien "Archives of Sexual Behavior" beskriver sig cirka 86 procent av pedofilerna sig själva som homosexuella eller bisexuella. Det finns hos homosexuella ett starkt anlag till att bli pedofiler.
Från WorldNetDaily 2002-04-29

Statistiken visar att homosexuella skändar barn i mycket högre grad än heterosexuella. Trots att homosexuella utgör endast 1-2 procent av befolkningen (fler bögar än lesbiska) så är de ansvariga för uppåt en tredjedel eller mer av alla sexuella ofredanden av barn. 1987 gjorde Stephen Rubin vid Whitman College en studie som omfattade 10 delstater i USA när det gäller sexmissbruk där lärare i skolorna var involverade. Han studerade 199 fall. Av dessa var 122 manliga lärare som hade skändat flickor, medan 14 kvinnliga lärare hade skändat pojkar. Han upptäckte även att 58 homosexuella manliga lärare hade skändat pojkar och fyra homosexuella kvinnliga lärare hade skändat flickor. Allt som allt, 32 procent av dessa barnofredanden var fall där homosexuella var involverade. Nästan en tredjedel av dessa fall kom från endast 1 till 2 procent av befolkningen! Från dessa studier och många fler, är det uppenbart att homosexuella skändar barn i en mycket högre grad än sina heterosexuella motsvarigheter.
Källa: Tradition Values Coalition.

Dr. Gregory Dickson vars doktorsteser handlar om relationer mellan en mor och son i utvecklingen av homosexualitet, fann att 49 procent av de homosexuella han granskade sade att de hade blivit skändade, jämfört med mindre än 2 procent av de heterosexuella. Detta visar att homosexuella görs, inte föds. Och de är frekvent "gjorda" av äldre män som skändar dem som är yngre.
Hämtat från Religion News 2002-07-30.


Pedofilismens effekter på barn

Sexuella aktiviteter mellan barn och vuxna är genom sin extrema natur onormalt och hindrar normala utvecklingsprocesser och leder till missanpassningar senare i livet. Effekterna är både omedelbara och långtgående. Bill Watkins och Arnon Bentovim fann i sin forskning tre vanliga effekter på kort sikt. För det första en utveckling mot en homosexuell benägenhet. För det andra att offret vänder sin passion utåt och försöker sig på att återbekräfta sin maskulinitet på ett olämpligt sätt, såsom genom ett aggressivt och antisocialt beteende. För det tredje är det en del pojkar som försöker återuppleva sina sår, den här gången med sig själva som gärningsmannen och någon annan som offret. En annan vanlig reaktion för offret är att det sluter sig i sig själv, modfälld och plågad med tvivel på sig själv. Detta förvärrar endast smärtan, i motsats till de som kan söka hjälp. Slutligen blir många av dessa barnen självmordsbenägna och traumatiska. samt får svårt att forma relationer de kan lita på, speciellt med de som de betraktar som föräldrasymboler. Cykeln av skymf fortsätter när offren själva blir föräldrar, och de blir oftare än andra själva personer som fysiskt och sexuellt missbrukar barn, både egna och andras. W.L. Marshall, H.E. Barbaree, and Jennifer Butt fann att 53 procent av barnskändarna i deras studie hävdade att de själva blivit sexuellt missbrukade av en vuxen innan de fyllt 16 år. Annat som följer i spåren av sexuella störningar är känslomässiga sammanbrott, oro, ilska, psykiska störningar, drogmissbruk, promiskuitet och risk för självmord..

Hämtat från THE EFFECTS OF PEDOPHILIA ON CHILDREN.

Pedofili kan vara nästa resultat av sexuell eftergivenhet, säger professor Carson Holloway vid University of Nebraska. Det går en trend mot att normalisera pedofili. BP News 020712.


Homoadoptioner är dåligt för barn

Paticia Morgan är sociolog med specialinriktning på familjefrågor och kriminologi. Hon har analyserat 144 akademiska avhandlingar om homosexuella adoptioner och publicerat resultatet i boken "Barn som troféer". Hennes slutsats är att barn mår bättre av att växa upp i en heterosexuell miljö med både en fader och en moder. Barn som växer upp med homosexuella "föräldrar" riskerar allvarliga problem senare i livet. Hon säger att det må vara politiskt inkorrekt att hävda detta men "beläggen är att omkring en tredjedel av alla skändningar av barn är homosexuella ofredanden, och detsamma gäller för proportionerna av pedofiler som är homosexuella." Till exempel så "visar många studier faktiskt betydelsefulla skillnader mellan homosexuella och heterosexuella föräldraskaps resultat för barn, speciellt sannolikheten att barn till homosexuella själva blir involverade i ett homosexuellt beteende."

Hon pekar också på det faktumet att skilsmässobarn eller barn till ensamstående mödrar proportionellt är mycket mer benägna att återupprepa skilsmässocykeln eller att inte gifta sig själva än de som är födda av gifta par och i bestående intakta familjer. Samma tendenser menar hon kommer att visa sig när det gäller homosexuellt föräldraskap och deras barn. Familjebeteenden tenderar att ärvas över generationsgränserna. Undersökningar visar att barn till samkönade föräldrar har en mycket högre andel som väljer en homosexuell livsstil. Procentuellt rör det sig inom intervallet 8 till 24 procent, vilket är flera gånger större än i den vanliga befolkningen.

Patricia Morgan förklarar också att homosexualitet inte kan vara genetiskt betingat, därför att i studier av enäggstvillingar visar det sig att om en av dem är homosexuell så är ofta inte den andre det, vilket motsäger varje genetisk grund, eftersom enäggstvillingar har samma gener. Dessutom så visar forskningen att sexuellt missbruk av unga pojkar och homosexuella kontakter med vuxna relaterar till att fler får en homosexuell identitet senare i livet. Barnens väl måste därför vara vägledande och inte vuxnas företräden framför barnen när det gäller om homosexuella ska få adoptera. Och vi vet att den homosexuella livsstilen är en farlig högrisklivsstil. Om homosexuella aktiviteter, på samma sätt som drogmissbruk, förkortar livet och är ohälsosamt så måste barnen placeras med föräldrar som åtminstone inte styr dem mot sådant. Barn är inga troféer eller försökskaniner i något socialt experiment. Bara barnens rätt måste gälla, vuxnas önskemål får inte vara vår primära angelägenhet.

Uppgifterna är en sammanfattning av en bokrecension från News Weekly


Traditionella familjer är bäst för barnen

Samhällsvetenskapliga data visar starkt på att traditionella familjer står för den bästa miljön när det gäller att uppfostra barn. Faktiskt har upptäckten i talrika undersökningar gett en klar samstämmighet bland sociala forskare att barn behöver både en fader och en moder för att få de bästa chanserna till ett framgångsrikt liv. I korthet visar dessa studier att traditionella familjer socialt motsvarar en balanserad diet: de ger barnen vad de behöver för att växa upp till att bli friska och produktiva vuxna.

http://www.ctfamily.org/sotf.pdf


Professor Madeleine Leihonhufvud förklarar i en debattartikel i Nya Dagen 02-09-13 varför homohetslagen i sin nuvarande utformning kan vändas både mot utgivning av Bibeln och enskilda personers religionsfrihet. Ordet "missaktning" i lagtexten har en mycket låg tröskel för åtal. I förarbetena till bestämmelserna mot hets mot folkgrupp anförs att det räcker att ett uttalande är nedsättande för gruppens anseende eller att gruppen förlöjligas."


Tidig sexdebut - ett folkhälsoproblem. Insändare i Nya Dagen 020918.


Var 109:e bög har HIV

Beräkningar har visat att 1 av 109 homosexuella män bär på HIV-viruset medan det bland heterosexuella födda i Sverige är nästan 1 av 16 000 som bär på viruset. Mellan åren 1985 och 1999 hittade man 51 smittade blodgivare och av dessa var 26 homosexuella män (51 procent). De flesta av dessa bögar levde i fasta relationer och trodde sig därför vara säkra. Det betyder att det är 146 gånger vanligare att bögar har HIV än den vanliga befolkningen. På grund av detta får homosexuella män inte antas som blodgivare, då HIV är så mycket vanligare i den här gruppen än i heterosexuella grupper.
Källa: RFSL


Valet blev en stor framgång för homo- och bisexuella

Totalt fick HBT-rörelsen in 5 personer mot tidigare en (Tasso Stafilidis (v) som varit de homosexuellas starkaste talesman tidigare och som sitter kvar även i fortsättningen). De nya är Börje Vestlund (s), Ulf Holm (mp), Martin Andreasson (fp) Tobias Billström (m). Martin Andreasson har varit både vice förbundsordförande och förbundssekreterare inom RFSL och är nu ordföranden för Homosexuella liberaler.

Ett flertal andra med ett starkt engagemang i homofrågor kommer också att ställa upp för fortsatta homosexuella krav, som Mona Sahlin (s), Hillevi Larsson (s), Yvonne Ruwaida (mp), Gustav Fridolin (19-årig mp), Karin Pilsäter (fp), Helena Bargholtz (fp), Lars Lindblad (m), Gunnar Axén (m) och Per Bill (m).


När bananflugor får värmeslag blir de homosexuella

Ett amerikanskt forakarteam har genom genmanipulering och temperaturväxlingar fått bananflugor att bete sig homosexuellt. Genom genförändringen och genom att höja temperaturen över 30 grader växlade flugorna från att ha varit heterosexuella till att bli homosexuella. När temperaturen på nytt sjönk så återgick de till en heterosexuell orientering. Resultaten har publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences. Det visar att det behövdes både en genmanipulation och en miljömässig störning för att rubba bananflugans sexuella orientering. För människor behövs det också en störning för att den sexuella orienteringen ska rubbas.

Enligt psykiatrikern Jeffrey Satinover är det allmänt känt att när några heterosexuella män placeras isolerade tillsammans för en lång tidsperiod så kommer de att börja utveckla homosexuella beteenden, men så fort som de blir fria kommer de att återta sitt heterosexuella uppförande, precis som de här bananflugorna gjorde.

Andra forskningsteam har inte lyckats reproducera bananflugeresultaten.


Det vi ser påverkas vi av

Sedan 1950, har det gjorts mer än 3500 forskningsstudier i USA av mediavåldets effekter på befolkningen, och alla utom 18 (12 av dessa finansierades av tv-industrin) visade ett starkt påtagligt samband mellan våldsam underhållning och våldsamt beteende. Dave Grossman's och Gloria DeGaetano's studie visar att våldsamma bilder gör barn och tonåringar mer aggressiva båda i beteende och attityd, gör dem okänsliga mot våld och ökar deras nivå av fruktan i vårt samhälle. Interaktiva videospel tar faran till en ännu högre nivå genom att ge en lättåtkomlighet i utövandet där barnen kan fullända sina mål - att skärpa sina "mördarinstinkter".

Att vårt samhälle på ett ohämmat sätt påverkas på detta sättet genom filmer, video och dataspel är bedrövligt och ansvarslöst när vi vet effekterna, allt för att underhållningsindustrin ska kunna profitera på barns och tonåringars känsloliv, och ingen kan göra någonting åt detta. Undersökningar har också visat att tonåringar som ser många tv-program med sex också själva blir mer sexfixerade, enligt forskare vid Wayne State University i Detroit, Michigan. Dessa ungdomar har en tidigare sexdebut och fler sexpartners. Tendensen är speciellt tydlig bland unga flickor.

Det är helt och hållet på samma sätt också med homosexualitetens ingång i samhället. Genom film och medias påverkan blir det som tidigare var helt fel, någonting som ska likställas med heterosexualitet.


Visste du att det i Sverige lever 3 116 923 personer i äktenskap (dessutom finns det 534 910 personer som har varit gifta men som nu är änkor eller änklingar). Det finns bara 2066 personer som lever i ett homosexuellt partnerskap. Det betyder att av alla äktenskap och partnerskap tillsammans är bara 0,066 procent homosexuella. Kan det bero på att det finns så få homosexuella i Sverige eller på att homosexuella inte vanligtvis lever i fasta förhållanden?


EKHOs (Ekumeniska grupperna för kristna homosexuellas) förbundsordförande Arthur Thiry är inte kristen längre. Det framkom vid en debatt som gaystudenterna vid Stockholms universitet anordnat om Bibelns syn på homosexualitet. Thiry har varit pastor inom Örebromissionen och är nu medlem i Svenska Missionsförbundet, men han ansåg idag inte att Bibeln är relevant som argument i vår tid och han förklarade att han inte trodde på en Gud som utlämnade sin son i ett blodigt offer. (Världen idag 021018).


Centerpartiets ungdomsförbund valde öppen bög som ledare

Fredrick Federley, 24 år, valdes 021019 till ny förbundsordförande för Centerpartiets ungdomsförbund. RFSL:s förbundsordförande Sören Andersson skriver att han är glad för att Cuf nu har utsett en öppen bög till förbundsordförande. Fredrik Federly har varit starkt engagerad i Centerpartiets deltagande i Stockholm Pride.


Riksdagen beslöt 021024 att personer i homosexuellt partnerskap från 1 februari 2003 kan prövas för att få adoptera barn.


Kontroversiellt uttalande igen av Mona Sahlin

Statsrådet Mona Sahlin kan tänka sig att stifta en lag som tvingar samfunden att viga homosexuella och hon menar att de som inte följer den lagen bör avstå från sin vigselrätt. Nya Dagen 021106.

Häftig kritik mot Mona Sahlin: I stort sett samtliga ledare för Sveriges olika religiösa samfund är beredda att avsäga sig vigselrätten. Nya Dagen 021107.

Står regeringen bakom Mona Sahlins utspel? Det undrar pastor Sten-Gunnar Hedin och missionsföreståndare Krister Andersson i en gemensam debattartikel i Nya Dagen 021112.

Vem är det egentligen som hetsar – Mona Sahlin eller de kristna? Den äktenskapssyn som de kristna kyrkorna haft i två tusen år...vill hon nu utplåna med justitieministerns hjälp. Rune Imberg i Nya Dagen 021112.

Kyrkoherde Paul Henriksson: När nu staten och kyrkan har gått skilda vägar är det mycket konstigt att integrationsministern vill styra och tvinga kyrkor och samfund att följa hennes och vissa påtryckargruppers vilja. Nya Dagen 021112.

Statsmaktens intolerans strider mot grundlagen. Debattinlägg av Vesa Annala som uppmanar alla kyrkor, församlingar och religioner att inte frivilligt avstå från vigselrätten. Nya Dagen 021112.

Mona Sahlin tvingas ta tillbaks sitt förslag om homovigslar i kyrkan: "Det var fel av mig att tala om att ta bort vigselrätten för pastorer som vägrar viga homosexuella i kyrkan." Nya Dagen 021119.


Homohetslagens omröstning nr 2

Blir predikningar domstolsfråga? Blir den som citerar Bibelns texter och säger att homosexuellt umgänge är onaturligt fälld för hets mot folkgrupp när den nya lagen träder i kraft? Nya Dagen 021112.

Henrik S Järrel, m-ledamot i konstitutionsutskottet, KU: Anmälningarna kommer nog som amen i kyrkan. Nya Dagen 021112.

Pastor Tomas Ander: Det liknar utan tvekan en åsiktsdiktatur. Nya Dagen 021112.

Kolumnisten Olof Djurfeldt: Experiment med samlevnaden skadar samhället. Nya Dagen 021112.

Riksdagsledamot Anita Brodén (fp): Ja till lagskydd mot hets - nej till otydligt förslag. Nya Dagen 021113.

Religionsfriheten hotas inte anser Martin Andreasson (fp), suppleant i konstitutionsutskottet och före detta förbundsordförande i RFSL och Helena Bergholtz (fp), ledamot i konstitutionsutskottet: För att göra det konkret: Den som i en predikosituation säger "Homosexuella bör leva i avhållsamhet eftersom homosexuell samlevnad strider mot Guds bud" gör sig definitivt inte skyldig till hets i lagens mening. Den som däremot sprider flygblad där det står "Alla homosexuella förtjänar att skjutas" kan eventuellt göra sig skyldig till hets. Nya Dagen 021113.

Riksdagen antar 021114 homohetslagen. Med röstsiffrorna 230 för och 51 emot röstades grundlagsändringen igenom. Ingen av statsråden deltog i debatten. Den nya grundlagen gäller från och med år 2003.

Justitieministern lovar att den nya hetslagen inte ska påverka förkunnelsen. "Finns det inget brottsligt uppsåt ska inte ens en förundersökning inledas." Nya Dagen 021120.


Så handskas Lars Gårdfeldt med sanningsproblematiken

I en artikel på DN:s kultursida som prästen Lars Gårdfeldt fick publicerad berättar Gårdfeldt att han för att bli prästvigd låtsades vara heterosexuell och att han låtsades leva singelliv (i själva verket var han sammanlevande homosexuell med en annan bög). Detta för att annars skulle inte biskopen, som i det fallet var Bertil Gärtner, ha prästvigt honom. Gårdfeldt tycker det är gott att kvinnoprästmotståndare vägras prästvigning. Om den som lever som homosexuell vägras bli prästvigd tycker han att det är klandervärt. Dag Sandahl ger dessa upplysningarna i Nya Dagen 2002-11-21 och 2002-11-27, detta med anledning av att Dagens Nyheter inte ville ge honom något utrymme för debatt.


RFSLs pornografiska innehåll uppmärksammas

RFSL i Göteborg har polisanmälts av stadsdelsnämnden i Lundby. Anmälan gjordes efter misstanke om att de haft länkar till barnpornografiskt material på nätet. Expressen 2002-11-05 och Nya Dagen 2002-11-07

... och när det gäller droger.

I RFSLs nya broschyr om sex och droger avråder man från droger men ger även råd om hur droger kan användas. "Det är stor skillnad mellan en stark och en svag dos, en mindre är alltid att föredra. Välj en trygg miljö". Det rådet gäller LSD och är en del av informationen. Många föreningar som arbetar mot narkotika är mycket kritiska. (DN 2002-11-30).

Sören Andersson i RFSL försvarar broschyr om knark. Ur RFSL:s broschyr om droger: "Amfetamin torkar ut dig, blanda inte med alkohol. Råd: Låt kroppen vila ordentligt efteråt." RFSL har gått ut med ett material om droger där de inte talar om rätt eller fel på samma sätt som de inte gör det när det gäller sex.

Världen idag berättar 2003-01-17 att den asvarige tjänstemannen i Göteborg, Anna Pallarp, som gjorde polisanmälan (som senare lades ner av polisen) mot RFSL sedan utsattes för obehalglia telefonsamtal. Hon berättar: "Jag har hånats, trakasserats och föröljligats. Jag är helt slut, körd i botten. Jag står för det jag har gjort men jag skulle inte orka en gång till." Så kan det gå för den som vågar stå upp mot pornografi och dekadans. För övrigt blev stadsdelsnämnden även JO-anmäld av RFSL.


RFSL vill gärna komma ut i skolorna och delge sin undervisning, ja man kräver till och med att sexualundervisningen ska börja redan i första klass så att man kan undervisa 7-åringarna. Detta har Sören Andersson låtit oss veta. RFSL Ungdom är också ute på skolorna och undervisar (genom medel som bekostas av Allmänna arvsfonden!).

Familjeupplösningen leder till rotlöshet och otrygghet. Partiledaren för kd, Alf Svensson, i Nya Dagen 021126.

Ändrad äktenskapssyn hotar välfärdssamhället. Riksdagsledamoten i lagutskottet, Yvonne Andersson, i Nya Dagen 021205.

Skilsmässorna i Sverige ökar år från år och vi har nu den högsta skilsmässofrekvensen i Europa, nästan 50 procent. De grupper som oftast sklljer sig är författare, psykologer och chaufförer. De som skiljer sig minst är renägare, lantbrukare och präster. Mest skiljer sig de som bor i Stockholmsområdet, 2 procent av alla äktenskap varje år. I hela landet är siffran 1,3. Minst skiljer sig de som bor i Småland där en större del av befolkningen är med i religiösa samfund.

Göran Persson är inget föredöme för svenska folket. Statsminister Göran Perssons äktenskap är ett av de som inte höll året ur 2002. Enligt Expressen förklarade Annika Persson: "Han valde karriären och att vara i maktens centrum." 8 år varade äktenskap nr 2 för Göran Persson. Annika Persson säger i AB: "Jag ville skiljas från Göran redan 1996" . Den 3 februari 2003 berättar tidningarna att Göran Persson visat sig offentligt tillsammans med en ny kvinna, Anitra Steen, vd för Systembolaget. Hon skiljde sig från sin föregående man 1998 och har 2 barn. Statsministerns ex-hustru berättade om skilsmässan i tv 030511. Göran Persson och Anitra Steen gifte sig i hemlighet på Harpsund 031206.

I USA har det uttryckts oro för att ett hatbrott som begåtts av en 19-årig homosexuell man som mördade en katolsk kvinna i Chicago efter det att hon ifrågasatt hans sexuella läggning, inte har uppmärksammats i media. Om det istället hade varit en homosexuell som på liknande sätt hade mördats, då skulle det antagligen hade blivit ett nationellt nyhetsvärde och bedömts som ett hatbrott. Maranatha Christian News Service 021209.


Centerpartister vägrar förrätta partnerskap

Centerpartisten Sven Bergström, kommunal vigselförrättare i Hultsfred, har fått stark kritik av Centerpartites ungdomsförbunds nye homosexuelle ordförande Fredrick Federley, därför att han inte vill förrätta partnerskap i kommunen. Bergströms motiverar sitt ställningstagande med att detta att leva i partnerskap inte är förenligt med hans syn att se hur det ska vara mellan människor i samhället och han anser att man och kvinna passar bättre tillsammans i ett äktenskapsförhållande. Inte heller centerpartisten Bengt Rosander i samma kommun vill fungera som partnerskapsförrättare.


Den svenska hetslagen

Stig Andreasson har gjort en granskning av den svenska hetslagen och gör följande reflektion: Det är solklart att alla människor och folkgrupper skall vara skyddade mot hets och förföljelse. Men vår tids problem är att skyddsanordningarna håller på att utvecklas till ett förbud mot att ha bestämda åsikter om vad som är rätt och fel, naturligt och onaturligt. I ett normlöst samhälle är det bara de normlösa som blir väl skyddade. Då den normlösa friheten anses vara idealet för ett samhälle leder den automatiskt till en form av åsiktsförtryck gentemot dem som inte kan vara lika normlösa som samhället kräver. Men hur vi än bär oss åt finns det ingen möjlighet för normala människor att betrakta allting här i världen som rätt och naturligt.


Till indexsidan.


Skulle det finnas någonting som är felaktigt eller strider mot gällande lag på denna sidan så var god meddela mig så jag kan ändra på detta i så fall.  E-mail.  

 
louis vuitton outlet michael kors outlet louis vuitton outlet cheap jordans concord 11s cheap jordan shoes louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 6 history of jordan retro jordans for sale louis vuitton outlet sport blue 6s Louis Vuitton Outlet louis vuitton outlet jordan retro 11 jordan 6 sport blue louis vuitton outlet kate spade outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet michael kors outlet jordan 6 sport blue cheap jordans beats by dre cheap louis vuitton outlet coach factory outlet Nike KD VII legend blue 11s louis vuitton outlet Louis Vuitton Outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet history of jordan 6s retro jordans for sale Louis Vuitton Outlet beats by dre cheap sport blue 6s jordan retro 11 louis vuitton outlet