År 2001

Skrift om analsex äcklade även riksdagsledamöter

I mitten på januari 2001 delade riksdagens homogrupp ut en praktika för analsex från RFSU till samtliga ledamöter i riksdagen. I broschyren beskrivs hur anala samlag i detalj går till. Flera som läst broschyren känner sig kränkta och äcklade av innehållet, bland andra den moderata ledamoten Berit Adolfsson från Mölndal som skrev ett e-mail till samtliga ledamöter där hon uttryckte sina känslor för innehållet och att hon var illa berörd av det. Å andra sidan kan det vara nyttigt att ta del av sådan information så att ledamöterna blir uppmärksamma på den snedvridna sexualitet som homosexuella och bisexuella bedriver. När Aftonbladet skrev om innehållet reagerade en 18-årig flicka med orden: "Jag känner mig äcklad".


JA till homosexuella att adoptera barn

Den statliga parlamentariska kommittén som utrett om homosexuella ska få adoptera barn redovisade 010131 sitt förslag. Det blev ett klart JA för detta. Trots att svenska folket är emot. Av partierna var det endast kristdemokraterna och moderaterna som reserverade sig. Moderaterna pekar i sin kritik på att adoptivbarn som omhändertagits i högre utsträckning visar tecken på att de blivit utsatta för sexuella övergrepp. Reserverade sig gjorde även samtliga barnexperter i kommittén, bland andra Rädda barnen, Barnombudsmannen och Nätverket för adoptionsorganisationer som anser att homosexuella inte ska kunna adoptera barn från andra länder. Experterna tycker inte att utredningen har tagit hänsyn till barnens bästa tillräckligt mycket. Forskning om adopterade i homosexuella familjer saknas dessutom och utredningen har inte lyckats få fram någon kunskap alls på området, vilket dock inte bekymrar vissa partier som drivit frågan. När det gäller närståendeadoption (adoption åt registrerade partners biologiska och adopterade barn, så kallad styvbarnsadoption eftersom registrerade partners räknas som gifta homosexuella) och insemination av lesbiska par på sjukhus var det endast kristdemokraterna som reserverade sig. Adoptionscentrum ser det nya kravet som ett tecken på att det nu blir svårare både för ensamstående och heterosexuella par att adoptera barn. Ett land som direkt kräver att ensamstående som vill adoptera barn ska lämna ett intyg på att de inte är homosexuella, är Kina. Adoptionscentrum menar att risken nu finns att en del länder tar det säkra för det osäkra och stoppar alla adoptioner till Sverige. För närvarande finns inget av adoptionsländerna som tillåter homosexuella par att adoptera barn. RFSL, påhejade av bland andra Mona Sahlin, har trots detta lyckats i sin lobbyism. För vem i den politiska hetluften vågar bli anklagad för att vara homofob? Det finns dock två modiga socialdemokrater som offentligt vågat gå emot majoriteten, nämligen Bengt-Ola Ryttar och Susanne Eberstein.


Anarkistiska socialister

Kristdemokraternas kanslier i Karlstad, Linköping och Ängelholm har vandaliserats. I Ängelholm har texten "Vi har inte glömt er j-a homoförtryckare – Krossa kd" sprayats med stora bokstäver på ett fönster. Enligt Kristdemokraten har revolutionära socialister genom sin hemsida ställt sig bakom skadegörelsen.


Ledamot försökte stoppa barnexpert - Utredningen har tonat ned det negativa som framkommit i forskningen - Artikel i Nya Dagen 010201.

Nej – för barnens skull. Adoptionsmöjlighet för homosexpar ett krav utifrån de vuxnas perspektiv - Ledare i Nya Dagen 010201

Debatt i Nya Dagen: Vem ger röst åt barnen i debatten om adoptioner? Roland Sennerstam, docent och barnläkare (010202).

2001-03-02 "Religionsfriheten i fara" Frikyrkor dömer ut förslag till anti-hetslag (010302).

Debatt i Nya Dagen: Lyssna på vad folkets anser i frågan om homoadoptioner Jack-Thommy Ardenfors - Pingstpastor i Göteborg (010307).

Debatt i Nya Dagen: Barns behov går före partiernas riktlinjer Elver Jonsson riksdagsledamot (fp), Runar Patriksson riksdagsledamot (fp) och Rigmor Stenmark riksdagsledamot (c) (010313).


Homosexualiteten sitter inte i generna

Människans arvsmassa håller på att kartläggas. Enligt Observers vetenskapsredaktör Robin McKie är rapporterna om arvsmassan som framtagits ett dråpslag mot den biologiska determinismen: idén att personlighet, sexuell läggning, kriminalitet eller alkoholism skulle vara genetiskt betingat. De flesta vetenskapsmännen idag förkastar tesen om att det skulle finnas en gay-gen. Att homosexualitet skulle vara genetiskt betingat är därför en myt.


Det blir ej straffbart att citera och predika utifrån Bibeln

Enligt en artikel i Nya Dagen 2001-03-15 försäkrar justitieministern Thomas Bodström att det inte kommer att bli olagligt att citera och predika utifrån Bibeln när det gäller den nya lagen om hets mot homosexuella. Justitieministern säger nej till en lag som gör det olagligt att citera Bibelns ord om homosexualitet. "Jag skulle aldrig stå bakom ett sådant förslag", säger han. Bodström lovar att religions- och yttrandefrihetens intressen självklart måste beaktas. Det var i ett svar på en interpellation från riksdagsmannen Tuve Skånberg (kd) som Bodström gav detta svaret. Att sakligt och vederhäftigt ifrågasätta den homosexuella livsstilen kan inte bli en fråga om kriminalisering, och detta då utifrån Bibelns egna ord. Bodström framhåller att det redan i den lag om hets mot folkgrupp som idag gäller så finns det begränsningar som gör att inte varje yttrande om en folkgrupp är straffbelagt. "För att bli straffbart krävs att uttalandet fullt klart överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande folkgruppen ifråga." Detta låter tillfredsställande, med stadsrådet Mona Sahlin som ansvarig (som till och med marscherar på gay-parader) hade utgången kunnat bli en annan.

...eller?

Trons Värld (nr 6/01) ställer dock frågan hur mycket Thomas Bodströms löfte verkligen är värt, och pekar på att Bodstöm inte sade någonting om rätten att lägga ut bibeltexten, bara om att läsa den och diskutera den. "Det oroväckande i Bodströms svar är att han inte alls säger något om att i utläggning 'instämma i sina heliga skrifter', som Skånberg formulerade det. Bodström gav enbart löften gällande att trycka, citera och läsa högt ur skrifterna samt att diskutera dem." "Bodström har inte givit några som helst löften om att det ska vara tillåtet att från predikstolen, eller i en ungdomsgrupp i kyrkan säga: 'Detta är vad Bibeln säger. Som kristna vet vi att det är Guds eget ord och om ni vill vara Jesu lärjungar så instämmer ni i det och lever i enlighet med det.' Det är med andra ord alldeles för tidigt för kyrkoledare och andra kristna att känna sig lugnande."


Predikstolens frihet hotad om hetslagen går igenom. Kyrkoherde Anders Thorsén i Nya Dagen 020314.

Homo-hetslag kan ge pastorn fängelse. Det befarar kristdemokraterna, som hoppar av uppgörelsen kring lagen om hets mot homosexuella - Nya Dagen 020327.

JK: Att predika Bibeln kan aldrig vara brottsligt. "Vattendelaren är nog syftet. Att ha ett tydligt syfte att få folk att känna missaktning med homosexuella, att vara nedsättande illasinnad och vanhedrande är vattendelaren." - Nya Dagen 020327.

Så säger de olika instanserna. Nya Dagen 020327.

SMF-pastorn Runar Eldebo varnar för homohetslagen. Nya Dagen 020328.

Några pastorer får frågan om de är rädda för att säga något olagligt i sin predikan. Nya Dagen 020328.

Fri förkunnelse i fara. Ledare i Nya Dagen 020328.


Kyrklig vigsel nästa fråga för RFSL

RFSL höll i mitten på mars 2001 sin årskongress i Piteå med ca 130 ombud. RFSL fick en ny ordförande, Anders Selin avgick och Sören Andersson tog över. Han nämner adoptionsfrågan, hetslagstiftningen och sambolagen som viktiga frågor för framtiden. Idag är RFSL inte längre nöjda med registrerat partnerskap som de trumfade igenom för sex år sedan. Anders Selin kallade nu lagen för diskriminerande! "Vi kämpar för att få en äktenskapslagstiftning som behandlar alla lika. Vi ska ha rätt att gifta oss i kyrkan som alla andra." Den rätten tänker RFSL ta sig genom att driva igenom en "könsneutral äktenskapslagstiftning". HomO arbetar med att driva på i den frågan, enligt Aftonbladet.


Holland legaliserar homosexuella äktenskap

Holland blev första nationen som legaliserat homosexuella äktenskap, vilka blev giltiga 1 April 2001. Detta kan nu skapa ett tryck på att fler länder ska följa i Hollands fotspår. Minst en av partnerna måste dock var holländsk medborgare. Holland har också godkänt homosexuella adoptioner, dock inte med barn från andra länder. Dödshjälp (eutanasi, läkarutförda självmord) blev i lag tillåtet 010411, också där är Holland först i världen. Homosexuella i Portugal som levt tillsammans i mer än två år får samma rättigheter som heterosexuella. Canadas högsta domstol har också gett klartecken för en lag som ger homosexuella par samma rättigheter som heterosexuella. I Tyskland är en lag på gång som ger "livspartners" en del av de rättigheter som gifta har. Dessutom lades i Tyskland 010508 fram ett lagförslag som legaliserar bordeller och prostitution, så länge som kvinnorna arbetar där frivilligt. De ska i fortsättingen betala skatt och erhålla sjukkassa som alla andra. Det är socialdemokraterna och de gröna som ligger bakom det här förslaget. I december 2000 förklarade en domstol i Berlin att prostitution inte längre är omoraliskt. Tyskland har omkring 400 000 prostituerade kvinnor och var fjärde man har enligt en studie köpt sexuella tjänster.

Tyskland fick homosexuella partnerskap 2001-08-01. Partnerskapet ger inte samma taxeringsförmåner som för gifta par. Därmed har Tyskland gått i Danmarks, Frankrikes, Sveriges, Islands och Norges spår genom att införa partnerskapet för homosexuella.


Homosexuell borgmästare

Berlin fick 2001-06-16 en homosexuell borgmästare, socialdemokraten Klaus Wowereit, född 531001.Detta stärker Berlin än mer som en av världens gay-huvudstäder. Paris fick tre månader tidigare en homosexuell borgmästare. Wowereit tvingades inför borgmästarvalet gå ut med informationen om att han var homosexuell på grund av rykten som spreds om detta.


Ensamadoptioner blir allt vanligare

Under 1990-talet har ensamstående kvinnors adopterande av barn ökat betydligt. 1990 var det 4 ensamstående kvinnor som adopterade barn, 1997 blev det 15 stycken och år 2000 var siffran uppe i 45. Och ökningen fortsätter år 2001. Detta är inte en bra utveckling. Ett barn behöver både en mamma och pappa, det är väl de flesta överens om. Barnadoption får inte bli en kompensation för misslyckanden som ensamstående kvinnor gjort i relationer med män tidigare. Att ensamstående män adopterar barn förekommer i stort sett inte alls.


EG-domstolen accepterade inte svenskt partnerskap

Fallet Sven Englund har behandlats i EU-domstolen. Englund förlorade målet. Han är anställd av EU och har en registrerad partner. Tillsammans med den svenska regeringen har Sven Englund drivit frågan om att ett registrerat partnerskap ska anses vara likvärdigt med ett äktenskap när det gäller tjänsteföreskrifter för anställd personal, men det ansåg inte EU-domstolen. Den fann att det i svensk lagstiftning finns skillnader mellan registrerat partnerskap och äktenskap och att dessa lagar inte kan likställas med varandra. Därför kan man inte hellre tillämpa reglerna som omfattas av begreppet "gift tjänsteman" på en registrerad partner. De tjänsteföreskrifter som EU har kan enligt domstolen bara gälla för heterosexuella äktenskap och inte omfattas av personer som har ingått partnerskap för homosexuella. Att EU följer dessa gällande föreskrifter anser RFSLs förbundsordförande Sören Andersson vara ett tydligt exempel på diskriminering av homosexuella.


Sveriges Kristna Råd vill inte ha något beslut om homoadoptioner

Sveriges Kristna Råd har 2001-06-05 vädjat till regeringen att för närvarande inte fatta något beslut om homosexuellas rätt till utlandsadoptioner, närståendeadoptioner eller insemination av lesbiska kvinnor.. De menar att osäkerheten kring hur barnen påverkas är för stor. Barnens rätt måste komma först, menar de. Skrivelsen kan läsa här.


Homosexuella par "vigs" i kyrkan

Regeringen kom i juli 2001 genom justitieministern Thomas Bodström med informationen om att en lagändring ska göra det möjligt för homosexuella par att få rätt till att registrera partnerskap i kyrkan för de kyrkor som själva vill utnyttja den möjligheten. Men vem som helst kan väl räkna ut vilket liv RFSL kommer att ställa till med för de präster/pastorer som kommer att vägra delta i sådana handlingar. Detta kommer sannolikt också att bli ett uppfyllt delmål i de homosexuellas krav på en "könsneutral äktenskapslagstiftning" och därmed samma vigsel som för de heterosexuella. Biskop Caroline Krook säger om förslaget: "Jag är mycket glad över det här förslaget. Det löser en låst situation." Biskop Krook ingår i den teologiska kommittén som utreder hur kyrkan ska ställa sig till homosexuella i framtiden, och fick tydligen genom detta förslaget motivering till en teologisk förändring. Vad som står i Bibeln om utlevd homosexualietet får då ge vika.


20 år sedan aids började bland homosexuella män

Aids finns nu i alla världens länder. 010605 var det 20 år sedan de första aids-fallen uppmärksammades. Det amerikanska smittskyddsinstitutet CDC skrev då i en rapport som började: "Under perioden oktober 1980 till maj 1981 har fem unga män, alla homosexuella, behandlats för Pneumocystis carinii pneumonia på tre olika sjukhus i Los Angeles, Californien." Det ansågs då som en ovanlig lungsjukdom som borde uppmärksammas. Vad man då inte visste var vilken spridning det skulle bli. Hiv-viruset hade fått fäste och epidemin var ett faktum. Sedan dess har närmare 60 miljoner människor blivit smittade av hiv (human immunodeficiency virus). Av dessa har 22 miljoner dött i aids. De största följdverkningarna blir i Afrika de närmaste åren, när en tredjedel av den arbetsföra befolkningen dör och kanske 40 miljoner barn blir föräldralösa. För att förhindra och begränsa epidemin behövs mellan 80 till 100 miljarder kronor om året. Det första fallet i Sverige upptäcktes 1982. 5500 svenskar finns registrerade som hivsmittade och 1700 har avlidit i aids.


Bastuklubbar kanske snart tillåtna igen

Till årsskiftet 2001/2002 kommer en proposition som föreslår att bastuklubbslagen avskaffas. Därmed blir det inte längre förbjudet att driva klubbar vars syfte är att underlätta tillfälliga sexuella kontakter. Det var tidigare också vanligt med oskyddat sex på dessa homosexuella mansklubbar och därmed spridning av hiv. RFSL har på senare år starkt kritiserat bastuklubbslagen. Ett skäl är att det nu räcker med smittskyddslagstiftningen som hindrande lag mot att hiv sprids.


Hiv/Aids spridningen i Sverige bland homosexuella män

Hiv, humant immunbrist-virus, kan smitta genom oskyddat sex och via blod och blodprodukter.Vanligaste sexuella smittvägen är analsex. Viruset finns framförallt i vita blodkroppar och i sädesvätska. Det räcker inte med att få dessa vätskor på huden för att bli smittad utan virus måste komma in i blodet genom slemhinnorna eller genom injektion direkt i blodet. Hiv-infektion kan leda till den dödliga immunbristsjukdomen aids. Ca 250 nya fall anmäls varje år, varav ca 35% är män som haft sex med andra män. (Informationen är hämtad från Folkhälsoinstitutet).

Med tanke på att de homosexuella männen kanske är en procent av befolkningen så uppgår hiv-fallen bland dem till hela 35 procent. Detta visar på en skrämmande situation bland de homosexualla männen. Hur kan man då från regeringens sida lägga fram en proposition om att ta bort bastuklubbslagen? Och hur är det med RFSLs ansvar i detta när man på sin hemsida öppet gör det möjligt till förmedling av homosexualla kontakter i sina pornografiska mörkrum? I en DN-debattartikel 010730 anför vänsterpartisterna Tasso Stafilidis och partiledaren Gudrun Schyman som ett skäl till att ta bort bastuklubbslagen att det ska hindra smittspridning av hiv. Hur korkade kan politiker bli?

Av 151 hiv-smittade under första halvåret 2001 var 27 procent homosexuella män, 49 procent heterosexuella och 24 procent intravenösa missbrukare. Största ökningen har skett bland missbrukarna, som därigenom drar ner procenten för övriga smittade.


Kristna står fast vid sanningen

Som kristna står vi fast vid sanningen att Gud inte välsignar homosexuell samlevnad, och att en sann kristen inte kan hävda rätten att leva ut homosexuella känslor eller en homosexuell läggning. Gud har gett oss människor ramar att leva inom, och ramen för den sexuella kärleken är äktenskapet mellan man och kvinna. Detta kommer bibeltroende kristna att stå fast vid oavbrutet samhällsutvecklingen och lagstiftningen. Vi har ingen anledning att söka strid eller provocera, men när världen börjar ställa krav på Guds välsignelse via kyrkan, är det hög tid att alla bibeltroende kristna gemensamt säger ifrån att gränsen för det acceptabla är passerad. Då handlar det inte längre om de homosexuellas rätt att slippa diskriminering utan då handlar det om religionsfriheten och samvetsfriheten för troende. (Utdrag från ledarartikel i Trons Värld nr 14/010809 av chefredaktören Krister Holmström.)


För tidig sexdebut hos flickor skapar problem senare i livet

En för tidig sexdebut hos tonårsflickor får negativa konsekvenser senare i livet, visar undersökningar som gjorts av psykologen Chris Magnusson vid Stockholms universitet. Han visar att en majoritet av flickorna senare upplevde sin sexdebut negativt och att den kommer att skapa framtida problem. Den tidiga sexdebuten är också ett tecken på att flickorna redan då har problem och mår dåligt. Vad gör ansvariga politiker i samhället för att motverka detta? Vem för dessa flickors talan?


Antalet homosexuella

Sedan registrerat partnerskap infördes 1995 hade ca 2140 personer ingått detta (juli 2001). Antalet nya par ligger nu omkring 150 per år. Nästan dubbelt så många män som kvinnor har registrerat partnerskap. RFSL har drygt 6000 medlemmar (varav alla inte hellre är homosexuella). Fler än så är inte de aktiva homosexuella i samhället, men de hörs och syns desto mer.


25-års jubilerande EKHO sätter religiös prägel på Pridefestivalen. QX 010729.


Homopridefestivalen 2001

Årets upplaga av pridefestivalen har genomförts under parollen "En fördomsfri festival". Bland annat ville Liberala Ungdomsförbundet att deltagarna skulle kasta pil på bilder med "homofoberna" Alf Svensson, Ulf Ekman och påven. Ovanför bilderna stod att läsa: "Pricka din favorithomofob". Borde inte hela homorörelsen skämmas för ett sådant tilltag? Vad skulle ha hänt om kristdemokrater kastat pil på bilder av homosexuella? Vilket fruktansvärt liv det skulle ha blivit i medierna! Men nu var det ju motsatsen...

De homosexuella kände sig dock kränkta. Inte av att kasta pilar på i deras tycke homofoba personer, men genom att några kristna bar afficher med bibelcitat om att homosexualitet är en styggelse. Upprörda känslor vid Maranatademonstration.


Kommer kyrkan att godkänna perversa homovigslar?

Kyrkans Tidning har i nr 35/01 inför kyrkovalet frågat ut kandidaterna till kyrkomötet om deras syn på homovigslar i kyrkan (att homosexuella ska få rätt till att ingå partnerskap i kyrkan på motsvarande villkor som gäller för vigsel mellan heterosexuella). Många av kandidaterna (18 procent) avstår från att ta ställning på grund av frågans känslighet. 44 procent svarar nej till detta och 38 procent svarar ja. KG Hammar som arbetar för att hitta ett sätt för kyrkan att erkänna homosexuella relationer får alltså arbeta ännu hårdare på detta innan opinionen övertalats till att viga homosexuella! Bland partierna är det bara socialdemokraterna som har en klar majoritet, 62 procent, som vill införa homovigslar. Kristdemokraterna har en ännu klarare majoritet för ett nej till detta, 77 procent. Och inte överraskande är Stockholm det i särklass mest "homovänliga" stiftet med 60 procent som svarade ja. Nejrösterna är starkast i Växjö med 66 procent och Göteborg med 62 procent. För den som tror på vad som står i bibeln så kan inte kyrkliga vigslar mellan homosexuella kallas för annat än perversa vigslar.


Finland röstade igenom partnerskapslag

Finlands riksdag röstade 010928 igenom en partnerskapslag. Lagförslaget gick igenom med siffrorna 99 för och 84 emot. Kristdemokraterna röstade till 100 procent mot förslaget. Kristdemokraterna har 10 ledamöter. Bland centerpartisterna röstade 34 mot lagen och 10 för den. Bland andra Esko Aho röstade emot. Inom Samlingspartiet röstade 22 mot lagen och 15 för den. Av socialdemokraterna röstade 9 mot lagen och 40 för den. 4 vänsterpartister röstade emot och 14 för den. Samtliga från de Gröna röstade för förslaget. De Gröna har 11 ledamöter.


Vänsterpartiets problem med bibeltroende inom partiet

Debatten inför kyrkovalet visade att åsikterna om homovigslar inte går att styra partipolitiskt. Bland de fyra främsta namnen på vänsterpartiets lista i kyrkovalet så var två emot homovigslar. Vänsterpartiets ledning med Gudrun Schyman, partisekreteraren Pernilla Zetraeus och Tasso Stafilidis gick i ett skarpt formulerat debattinlägg till angrepp mot prästen Nils-Arne Rehnström från Öjebyn som står som andranamn på vänsterns rikslista till kyrkomötet, att han ska ställa upp på partiets politik eller avgå (inga avvikande åsikter tillåts i det partiet). Partirepresentanterna hävdar att "Det är dags att frysa ut de politiska krafter som inte vill ställa upp på dessa reformer och som bygger sin politik på fördomar, intolerans och homofobi." Nils-Arne Rehnström har hävdat att partnerskap mellan homosexuella inte är förenligt med hans kristna syn som innebär att sex endast hör hemma i ett äktenskap mellan en man och en kvinna. Han hävdar också att "Äktenskapet är en förening mellan man och kvinna - inte mellan två personer av samma kön." De åsikterna gjorde att Vänsterpartiet uteslöt honom från partiet i juni 2003. Hans kommentar till detta är: "Tyvärr har vänsterpartiet en slapp hållning till promiskuitet."


Thomas Bodström: Det ska inte bli straffbart att citera och diskutera Bibelns syn på homosexualitet. För att straffbarhet ska komma i fråga krävs, att det är full klart att uttalandet överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande gruppen i fråga. Se Nya Dagen 011019. 011128 överlämnade regeringen propositionen till riksdagen. Den nya lagen ska börja gälla 1 januari 2003.


Folkpartiets landsmöte sade ja till att homosexuella skall kunna prövas som adoptivföräldar.


Gudrun Schyman har en familjesyn som går stick i stäv med kristna värderingar. Så här förklarade Gudrun sina värderingar i sitt nyhetsbrev på Internet "Dagens Gudrun" hösten 2001.

Kärlek är kärlek

[011001]
- Vilka är skälen för att göra skillnad mellan rätten att förrätta vigsel och rätten att förrätta partnerskap? Skillnaden befäster ett ojämlikt samhälle och signalerar att homosexuellas kärlek inte är lika mycket värd som den heterosexuella. Varför ska två personer av samma kön inte åtnjuta samma rättigheter som två personer av motsatt kön?
- För mig är det en självklarhet att homosexuella ska kunna ingå äktenskap på samma sätt som heterosexuella. Därför måste partnerskapslagen avskaffas och äktenskapsbalken göras könsneutral , säger Gudrun Schyman.

Död åt familjen!

[011002]
- Den största delen av det våld kvinnor och barn utsätts för sker i familjen. Familjen är idag en sluten enhet, påhängd av föreställningar, förväntningar och fördomar om hur det ska vara. Familjen bygger på de traditionella könsrollerna, på kvinnors underordning och mäns överordning. Familjens materiella bas finns inte längre kvar och idag bildar vi inte familj för att klara försörjning eller livsuppehälle. Samhället förändras i takt med kvinnors frigörelse och därför måste även familjen som institution förändras. Vad alstras inte i familjen i fråga om arbetsdelningen, hushållsarbete och ansvar för barn?
- Könsmaktsordningen upprätthålls och våldet mot kvinnor är det yttersta uttrycket för detta. Från borgerligt håll vill man stärka familjen. Det gör mig mycket oroad. Låt oss istället kämpa för och bekänna kärleken mellan två självständiga och jämställda människor, säger Gudrun Schyman.

300 kristna deltog i demonstrationståget i Västerås mot Gudrun Schymans tal om "Död åt familjen". Istället proklamerade man "Stöd åt familjen". Nya Dagen 020115.


Svenskarna skiljer sig mer och mer

Äktenskapen är stabilast i Småland och framförallt i Jönköpings län. Minst hållbara är de i Stockholmsområdet och allra minst i Botkyrka, Sundbyberg, Haninge, Upplands-Bro och Stockholms stad där man har över 20 upplösta äktenskap av 1000 varje år. Riksgenomsnittet ligger på 13. De farligaste åren är tredje och fjärde året som personer är gifta. Om skilsmässorna fortsätter i den takt de nu har så kommer snart hälften av alla äktenskap att ha upplösts. Hur mycket familjetragedi ligger bakom allt detta? Varför görs ingen forskning på hur den trenden ska vändas? Istället hörde vi hösten 2001 hur Gudrun Schyman gick ett steg längre och önskade "Död åt familjen", som om inte nog med familjetragedier redan fanns. Det intressanta är att det är i landets mest kristna delar som skilsmässorna är minst.

Dödförklarad kärnfamilj lever och har hälsan."Gifta par lever längre, har bättre fysisk och psykisk hälsa och högre livskvalitet än andra." säger psykolog och författare Alf B Svensson i Nya Dagen 020326.


Barnes bästa går före homorättigheter. Susanne Eberstein, riksdagsledamot s ordförande för s-kvinnor i Västernorrland - Aftonbladet 011103.

Barnexperter uppmanar socialdemokraternas partikongress att säga NEJ till homoadoptioner. Aftonbladet 011103.

Socialdemokraternas beslut om homoadoptioner gick igenom på marginalen

Socialdemokraternas kongress beslöt 011107 att med en enda rösts marginal (166 mot 165) ge de homosexuella rätt till att adoptera barn från andra länder. Den första omröstningen som gjordes blev oavgjord (162-162) men krav ställdes på att en ny röstning skulle göras. Partistyrelsen stödde inte förslaget, utan ville begränsa adoptionerna till enbart svenska barn. Kongressen gick dock emot partistyrelsen när man tog detta beslutet. Kongressen har också gått emot adoptivorganisationerna och andra tunga remissinstanser. Svenska Psykologiförbundets ordförande tycker att beslutet är olyckligt och att det är socialdemokraternas jämställdhetspolitik som har fått väga tyngre än barnens rättigheter. Statsminister Göran Persson förklarade efter nederlaget att han stödde partistyrelsens förslag.

Därför blev det ja till homoadoptioner på partikongressen: Sven Britton (s) berättar i Dagens Nyheter 020214 "Jag vågade inte följa mitt samvete" Sven Brittons nedlagda röst gjorde att första omröstningen slutade oavgjord och den andra med en rösts övervikt för homoadoptionerna. Om nu Sven Britton lade ner sin röst också vid den andra omröstningen?


Oskar Fredriks församling i Svenska kyrkan i Göteborg kritiseras av domkapitlet för att de brutit mot biskopsmötets rekommendationer och upplåtit kyrkan för en homosexuell partnerskapsregistrering. Någon åtgärd vidtas dock inte. Nya Dagen 011109.


Dagens Nyheter skriver 011208 att regeringen förhandlar med miljö- och vänsterpartierna om att homosexuella ska ges samma möjlighet som heterosexuella att adoptera barn. Men dessutom att lesbiska kvinnor ska få rätt att insemineras, även om de bara är samboende och inte ingått registrerat partnerskap. Positivt är dock att regeringen vill göra en ordentlig utredning i frågan. RFSL kritiserar detta hårt och vill ha en snabb utredning (som alltid vill RFSL ha igenom sina krav utan att saker och ting ska behöva granskas ordentligt).

011209 meddelades att länsrätten dömt en man i Örebro, som donerat sperma till en kvinna i en lesbisk parbildning, att efter det lesbiska parets skillsmässa ska han betala underhållet för de tre barnen. Den dömde har dessutom skrivit på faderskapserkännanden för de tre barnen. Helt rätt av länsrätten.

020131 fastslår Örebro tingsrätt att mannen är juridiskt sett far till barnen. Detta på grund av att han har undertecknat ett erkännande om faderskap, och att det har skett frivilligt.


Kristdemokraterna har lämnat in en motion till riksdagen om att det i den nya lagen om hets mot homosexuella måste ges ett undantag för predikningar. Man måste ha rätt att ifrågasätta den homosexuella livsstilen. Helt rätt, bibeln talar om den livsstilen som syndig.


Betraktar RFSL barn som människor eller leksaker? Lars Flemström i Nya Dagen 011213.

"Homoadoptioner diskriminerar barn". Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt i Dagens Nyheter 011214.

"Det är illavarslande att en liten grupp individer kan påtvinga ett helt samhälle sina värderingar och tragiskt udda livsmönster." Pastor Sven Nilsson i Nya Dagen 011218.

Barn är inte ägodelar som kan skänkas bort. Marie Söderqvist i Nya Dagen 011220.


Till indexsidan.


Skulle det finnas någonting som är felaktigt eller strider mot gällande lag på denna sidan så var god meddela mig så jag kan ändra på detta i så fall.  E-mail.  

 
sport blue 3s history of jordan 6s coach outlet online jordan 6 history of Jordan lululemon outlet cheap air jordan shoes michael kors outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet Kate Spade Outlet new jordans cheap jordans louis vuitton outlet cheap jordans coach outlet online Louis Vuitton Outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet sport blue 6s louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet Kate Spade Diaper Bag retro jordans for sale louis vuitton outlet cheap louis vuitton louis vuitton outlet coach factory outlet louis vuitton outlet new jordans 2014 louis vuitton outlet cheap jordans sport blue 6s michael kors outlet louis vuitton outlet cheap jordans kate spade outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet