År 2000

Vi ska också ha…

Christine Gilljam på RFSL har polisanmält Piteå kommun för att de som ingår registrerat partnerskap inte får någon present, när vanliga vigslar får detta. Djupt besviken och upprörd, säger hon sig vara i ett pressmeddelande 000225. Typiskt RFSL! Då bör Piteå kommun ta tillfället i akt och påminna RFSL om att äktenskap och partnerskap är fortfarande inte samma sak. En anledning till att det inte blir någon present beror kanske också på att det socialdemokratiska kommunalrådet i Piteå, Eleonor Klockare, inte tycker inte att det känns rätt att förrätta partnerskap och därför har valt att bara förrätta borgerliga vigslar. (Klockare avgick senare som vigselförrättare efter påtryckningar från partiets lokala verkställande utskott.) En annan anledning borde vara att ett äktenskap och ett partnerskap aldrig kan bli helt likvärdigt som samlevnadsform, därför att möjligheten att skaffa barn aldrig kan bli likvärdiga. En tredje anledning och den allra viktigaste i den här frågan är att Jesus gör det fullständigt klart att äktenskap bara kan förekomma mellan en man och en kvinna. Detta är den centrala kristna ståndpunkten i denna frågan. Men inte minst inom RFSL så vill man ju inte höra talas om att homosexualitet är en synd. Så Gud vill man inte ha…


40 000 barn i Sverige lever med homosexuella föräldrar!!!

Har du hört detta förut? Detta är ännu en stor bluff som RFSL propagerat ut. Och ett flertal politiker på riksdagsnivå har gått på denna bluffen. Också en barnbok "Malins mamma gifter sig med Lisa" förfäktar detta. Och Svenska Dagbladet skriver väldigt positivt om en sådan här bok. Naturligtvis, svensk kulturelit har lätt för att bli duperad av sådant som för tillfället är modernt att tycka och tro. Hur har då denna siffran 40 000 kommit till? Benny Henriksson och Pia Lundahl heter två representanter för RFSL som satt med i partnerskapsutredningen. Dessa så kallade "forskare" skrev faktadelen i partnerskapsutredningen. Den forskning som Henriksson bedrev var att vara ute på homosexuella porrklubbar, offentliga toaletter och liknande där de studerade på platsen hur homosexuella män genomförde "sexuella förhandlingar". Detta har Benny Henriksson själv berättat om i RFSL-tidningen "Kom ut". Två av de personer som Henriksson ofta citerade i partnerskapsutredningen var två homosexuella RFSL-aktivister, Kurt Ernulf och Sune Innala. De har blivit kända som ledande auktoriteter i psykologi, med anknytning till homosexualitet och de har bland annat uttalat sig om homosexuella pars förmåga att uppfostra barn. Det är dessa två personer som fört fram denna bluffsiffran vilken sedan har blivit trodd. Något underlag för siffran finns dock inte. Statistik från Statistiska Centralbyrån visar på att den verkliga siffran rör sig om högst ett par hundra barn som lever tillsammans med homosexuella föräldrar. Ser man på statistiken för partnerskap så har det mellan 1995 och 1998 ingåtts 511 partnerskap mellan män och 247 mellan kvinnor. I de manliga partnerskapen finns 4 barn och i de kvinnliga 49 barn. Jämför dessa siffror med 40.000 som propagandandisterna i riksdagens homogrupp med vänsterpartisten Tasso Stafilidis i spetsen fört fram så är det en viss skillnad!

Samme Tasso Stafilidis kräver i en riksdagsmotion att skolan ska berätta hur exempelvis gruppsex och analsex går till och utan att ta ställning för eller emot. "Inget är onormalt" enligt Tasso Stafilidis. Det finns bevisligen förförare ända upp i riksdagen! Och vad ska vi säga om ett parti som har ledamöter med en sådan moraluppfattning?

I en motion till riksdagen gick för övrigt Tassa Stafilidis och fem andra vänsterpartister till angrepp mot kyrkligt ingångna äktenskap. Det heter i motionen: "införande av civiläktenskap och att den kyrkliga vigseln frånkänns sin rättsliga verkan." Meningen är att det kyrkliga äktenskapet ska mista sin nuvarande juridiska status. Partiledaren Gudrun Schyman som själv har valt att inte alls ingå något äktenskap, tycker att motionen innehåller kloka tankar! Samtliga vänsterledamöter röstade för motionen, medan de övriga ledamöterna röstade emot. Socialdemokraten Pär-Axel Sahlberg sa efteråt om motionen: "Det finns allt för många stollar här i huset. Jag tror inte att det finns den minsta risk att förslaget kan gå igenom i kammaren. Kanske vill vänstern genom ett sådant här förslag visa på en slags förment religionsfrihet." (Citat ur Dagen 000407)


Polisanmälde en amerikan i frikyrkokampanj

Ungdomskampanjen Impact Tour i Baltiska hallen i Malmö 25-26 mars 2000 fick problem, blev polisanmäld för vad en amerikansk deltagare skulle ha sagt. Enligt polisanmälaren skulle amerikanen ha sagt: "Homosexuella är att jämställa med mördare och förtjänar att dö." Och RFSL passar på att skriva ett brev till företag som sponsrar kampanjen och skriver "Under väckelsemötet/"showen" liknades bland annat homosexuella vid mördare, det hävdades att de inte förtjänade att leva, och homosexualitet kallades en dödssynd."

Men enligt vad Dagen skriver 000402 så talade amerikanen om synd. Bland annat nämnde han homosexualitet som är en synd (bland andra) som förtjänar döden (deserve death). "Vad evangelisten sa var att all synd förtjänar döden. Han utgick från 1 Korinthierbrevet 6 där många olika synder nämns, bland annat homosexualitet."

Ock skoldirektören Hans Larsson är snabb på att stubinen säga upp 4 av kamratsttödjarna (som arbetat mot våld, droger och mobbing) på två av Malmös gymnasieskolar därför att deras församling New Generation var en av huvudarrangörerna för kampanjen. Enligt eleverna var de väl omtyckta på skolorna. Kommunpolitikerna Anneli Philipson (v) i Malmö säger att kommunen också skall avbryta samarbetet med pingstkyrkan Europaporten som också var med i kampanjen. RFSL jublar över Hans Larssons snabba beslut och den 3 april uppvaktar de honom med blommor som tack för hans snabba agerande att när det gäller att ge kamratstödjarna sparken!!! Dessutom har RFSL utsett Hans Larsson till hedersmedlem i förbundet!!! Journalisten på Dagen har Hans Larsson inte haft någon tid över för ett sammanträffande. Hans Larsson har blivit polisanmäld för sitt agerande. Anmälaren anser att även frikyrkorna har rätt att uttrycka sina åsikter.

Vad håller på att hända i Sverige? Hur kan man döma dessa ungdomar för vad en amerikan som de inte alls känner säger på ett offentligt möte? Som amerikan kan man väl inte heller begära att han ska veta vad som är rumsrent att sägas i ett möte i Sverige. Hur kan man döma tusentals människor (alla som var med i dessa nio arrangerande församlingar) så generellt? Och håller det i Sverige inte längre på att vara tillåtet att utlägga texten om vad det står i Bibeln? Då är ju Sverige en diktaturstat i klass med gamla tiders kommuniststater. I Dagen 000405 får vi veta att HomO Hans Ytterberg inte vill att staten ska ge några bidrag till trossamfund med diskriminerande åsikter om homosexuella. Sådana som läser innantill om vad som står i Bibeln? Däremot är det inte förbjudet i Sverige att smutskasta Jesus. Ingen homosexuell vill väl bli utsatt för en nidbild. Varför utsätter då de homosexuella Jesus för en nidbild? Den 10 april 2000 kommer pjäsen "Corpus Christi" att spelas i Göteborg (under polisbevakning!). De flesta kristna kommer dock att tiga ihjäl pjäsens närvaro i Göteborg. Kanske lika bra. I denna pjäsen korsfäster man Jesus för hans homosexualitet. De flesta skådespelarna som är med är homo- eller bisexuella. De hävdar i pjäsen att Jesus var homosexuell. Det är det samma som att göra en lögn till en sanning! Var finns ombudsmannen för sådant? Lögn är också en synd! Nåja, det finns en som på den yttersta dagen kommer att döma i dessa frågorna! Vem det är får var och en själv räkna ut.

DO om Hans Larssons agerande

Diskrimineringsombudsmannen (DO) Anders Kandelin säger i Magazinet 000407 om det inträffade: "Som vi ser det kan man inte avstänga någon från sitt arbete på grund av en trosuppfattning. Om en åsikt leder till en handling, så kan det vara fråga om diskriminering. Men man kan ju inte döma ut en kristen, för vad någon annan kristen sagt eller gjort."


Homosexuella utför privata inseminationer

SCB har gjort en enkätundersökning där de fått svar av 2150 homo- och bisexuella i olika åldrar. Varannan bor ihop med en partner av samma kön. 416 av de svarande är föräldrar. Trenden är att de äldre barnen till de homosexuella har fötts i en heterosexuell relation medan de yngre tillkommit genom privat insemination. Det betyder att det idag finns homosexuella som struntar i förbudet mot adoptioner och insemination på sjukhus och kringgår lagen genom att arrangera privat insemination. Den första januari år 2001 ska ett lagförslag om homosexuella adoptioner eller inte läggas fram för regeringen.


Höga antal självmord bland homosexuella

I en norsk rapport "Levekår og livskavlitet blant lesbiske kvinner og homofile menn" (Nova) från 1999 framkommer det bland annat att självmordsfrekvensen bland homo- och bisexuella ungdomar är oerhört mycket högre än bland andra ungdomar. Detta är ingen nyhet. Homosexualitet för med sig stora problem som många löser med att ta livet av sig. RFSL vill lösa detta med att skolan ska ge homo-/bisexuella och transungdomar en bekräftande undervisning. Men ska i så fall icke homosexuella ungdomar också få sådan undervisning så att de också bekräftas och påverkas till att tro att homosexualitet är lika okey som vilken annan sexualitet som helst? Problemet i ungdomsvärlden är i stället att normerna har upplösts så att äktenskapets trygga form för sexualiteten inte undervisas i skolorna. Vi måste få en undervisning där relationer människor emellan är viktigare än den sex-fixering som massmedia och reklam uppvisar och som inte minst RFSL bidrar till att skapa. En färsk undersökning i USA visar att de som bor ihop är mindre lyckliga än de som är gifta. Och att sannolikheten för att de som bor ihop kommer att skilja sig är mycket större än för de som är gifta. Sociologen Pamela Smock säger till nyhetstidningen USA Today att "Om du prövar datat, så är det mycket svårt att inte dra slutsatsen att äktenskap är den bättre vägen." Enligt undersökningen visar det sig att sammanboende par når en avgörande punkt efter omkring 18 månader då de antingen gifter sig eller separerar. Endast ett par på sex är fortfarande tillsammans efter 3 år och endast ett par på tio efter 5 år. Statistiken visar också att sammanboende par är mindre trogna sexuellt och att de har större finansiella problem än gifta par. De som bestämmer sig för att gifta sig efter en tid av sammanboende har också större sannolikhet för att skilja sig än de som inte bor samman före äktenskapet. Detta är frågor som skolan bör undervisa ungdomar om. Inte den bögkultur som RFSL står för!


Riksdagen tvingar borgerliga förrättare

Vid ett beslut i Riksdagen 000524 så kommer alla nya borgerliga förrättare att vara tvungna till att också förrätta partnerskap för homosexuella. Beslutet gäller inte kyrkliga vigselförrättare eller den som redan nu är borgerlig vigselförrättare. Det enda partiet som hade modet att rösta emot var Kristdemokraterna. Beslutet innebär att en kristen politiker inte längre kan åta sig uppdraget att vara kommunal vigselförrättare. I alla fall inte den som tror på vad som står i Bibeln.


SCB frågar ut personer utan att göra ett korrekt urval

Statistiska Centralbyrån har gjort en undersökning där de utfrågat 2150 homo- och bisexuella om vad de tycker om adoption. SCB har använt sig av RFSL och liknade organisationer för att kunna komma i kontakt med så många homosexuella personer istället för att göra en statistisk urval från hela befolkningen. Kommittén utgår från att det finns 40.000 barn som lever med homosexuella föräldrar, trots detta erkänner Charlotte Wickman i denna statliga kommittén att det skulle ha behövts kontakt med "hundratusentals personer" för att få kontakt med så många homosexuella personer på annat sätt. Detta kan bara betyda att de homosexuella inte är så många i landet som de själva tror! Statistikexperter dömer för övrigt ut SCB:s undersökning på grund av detta urval som från början redan består av personer som valt att tillhöra en viss åsiktsgruppering.


RFSL fördömer tanken på att homosexualiet kan "botas"

RFSL har i sin kongress fastslagit att de ska verka för att personer som försöker "bota" homo- och bisexualitet inte tillåts arbeta med själavårdande uppgifter. I ett pressmeddelande 00-06-06 gick Anders Selin i RFSL ut och tyckte att trossamfund som ägnar sig åt arbete med att "bota" homo-/bisexualitet och transbeteende borde förbjudas! Senare samma dag gick han ut med ett nytt pressmeddelande och kallade det hela för "några olyckliga formuleringar", och att RFSL också värnar om organisationsfriheten. Kanske säkras så eftersom RFSL också är en organisation. Däremot är det tydligt att Anders Selin fördömer "ideologin" som kan komma på tanken att homosexualitet kan botas och att den inte har något existensberättigande! Citat från RFSL: " Vi kräver inte förbud av nazistiska organisationer men vi fördömer den nazistiska ideologin och menar att den inte har något existensberättigande i ett civiliserat samhälle. Samma resonemang går att använda i frågan om att "bota" homosexualitet."

Homosexuella kan förändras. En inflytelserik psykiatriker i USA kom till den slutsatsen efter att ha intervjuat 22 före detta homosexuella.

"We can help people come out of a gay lifestyle. We can help them be free", says Anthony Falzarano of Parents & Friends of Ex-Gays.


Stockholm Högmod 2000

Fjollbögar, läderflator, transor… med slöja, string och handväska. En bild av Stockholm Pride 2000. Att delta i en sådan manifestation ställer ledande socialdemokrater upp på som statsrådet Mona Sahlin, kulturminister Marita Ulvskog och partisekreteraren Lars Stjernkvist. Någonstans i gayparaden skanderar man också: "Krossa kd:s homohat, hacka Affe till oblat." Tänker gayaktivisterna mörda Alf Svensson??? Detta händer efter att RFSL gett ut en nidskrift mot dagstidningen "Nya Dagen" som man kallat "Rena Natten" där man häcklar personer som Alf Svensson, Tuve Skånberg och Carola. Detta kanske istället säger något om andan bakom RFSL och dess anhängare. Inte ens heliga värden för de kristna som nattvarden drar man sig för att häckla. Årets tema för festivalen var för övrigt bi-sexualitet. Vad blir nästa års tema? Grupp-sexualitet?

Till homofob för år 2000 utsågs skolminister Ingegerd Wärnersson med motiveringen att ministerns skolpolitik försämrat undervisningen om homo- och bisexuella. Ingegerd Wärnersson har varit en av de första att motionera för partnerskap mellan homosexuella. Hon har dessutom arbetat som partnerskapsförrättare. Homofob kan tydligen vem som helst bli.


Ska homosexuella få adoptionsrätt?

De homosexuella kämpar vidare i sin självhävdelse för att uppnå adoptionsrätt, med uppbackning av press, radio och TV. Och utsikterna verkar vara goda för att de snart ska lyckas sitt ändamål. Den homosexuella lobbyn tassar inte på i ullstrumporna, den klapprar på ordentligt. Men gay-adoptioner kan aldrig bli likvärdiga vanliga adoptioner. Ett barn behöver både en mamma och en pappa, det är ett mål vi måste ha för barnens bästa. Det är ett mål som borde företrädas av Bris, Rädda Barnen, Svenska kyrkan (numera ett stort skämt i sammanhanget), regering, riksdag och politiska partier och alla organisationer som är intresserade av barnens bästa.


RFSL gick ut med osann information... igen!

Den 17 augusti kom RFSL ut med en webb-sida om homoadoption. Bland uppgifterna på sidan påstods att det i USA skulle finnas flera fall där homosexuella helt öppet adopterat barn från Kina. P1-programmet Studio 1 avslöjade dock att det var osann information som lagts ut. Vid en kontroll av fem av de största adoptionsländerna, bland annat Kina, så uppgav samtliga länder att de sa NEJ till att homosexuella par skulle tillåtas adoptera barn från deras länder. Indien och Kina sa istället att införandet av en homoadoptionslag skulle försvåra för svenskar att alls få adoptera barn. Det visade sig också att de homosexuella i USA alltid var tvungna att ljuga om sin sexuella identitet för att det skulle vara möjligt att adoptera. Christine Gilljam på RFSL fick då ge upp sitt försvar och erkänna att det var "andrahandsuppgifter" de hade fått och efter Studio 1:s granskning så blev RFSL tvungna att erkänna att uppgiftslämnaren inte var seriös.

RFSL går ut med sann information... (!)

Sveriges ambassader har tagit reda på fakta om givarländernas inställning till att homosexuella par i Sverige skulle kunna få adoptera barn. Svar inkom från 16 länder. Samtliga nationer svarade nej. Flera nationer avstår från att svara på om det kan bli problem för svenska heterosexuellas möjligheter att adoptera. Lettland uppger att det kan komma att bli komplikationer för adoptioner även till heterosexuella par i Sverige vid en lagändring. (Nytt i sexulpolitiken nr 6/2000, utgiven av RFSL 27 september 2000)


Partnerskapen inte många men dess företrädare har höga röster

Magazinet har gjort en undersökning där de funnit att en partnerskapsförrättare i genomsnitt får ett uppdrag endast vart tredje år! I till exempel Värmland har det under fem år endast varit tre partnerskapsförrättningar på 33 partnerskapsregistrerare. Under 1999 så fanns det 1.138 borgerliga vigselförrättare och 757 registrerade partnerskapsförrättare. Antalet vigslar uppgick totalt till 35.682 medan antalet partnerskap endast var 287. Dessa siffror visar i klartext att partnerskapen är väldigt få i jämförelse med vigslar. Trots detta blir det en oerhörd massmediauppståndelse från RFSL:s sida varje gång en borgerlig vigselförrättare vägrar att registrera ett partnerskap. Vi minns fortfarande det socialdemokratiska kommunalrådet Eleonor Klockare i Piteå som tvingades avgå som borgerlig vigselförrätare därför att hon inte kände det rätt att förrätta partnerskap. Det finns nu också ett förslag av justitieminister Laila Freivalds att de kristna samfunden ska erbjudas rätten att registrera partnerskap, trots att de inte är intresserade av detta och behovet inte existerar, förutom av ett antal högljudda homosexförespråkare inom Svenska kyrkan (som rymmer alla möjliga sorters trosåskådningar och åsikter). En av dessa är den centerpartistiske homosexuelle kyrkomötesledamoten Mikael Börjesson som motionerat om att homosexuella ska få rätt att ingå kyrkliga äktenskap. Han tycker också att den som inte i så fall vill viga homosexuella ska fråntas sin vigselrätt, eftersom dessa gör sig skyldiga till diskriminering! Michael Börjesson har också bildat kyrkomötets första homogrupp efter riksdagens modell samt anmält partikamraten Kjell-Egon Strandh till HomO för diskriminering på grund av sexuell läggning. Centerpolitikern Kjell-Egon Strandh hävdade i ett utskick att den homosexuella kulturen är ett sjukdomstecken i samhället. Helt klart: Nånting är sjukt. Det är bäst att inte säga vad som är sjukt. Man kan ju bli anmäld till HomO!

Tillägg:
Laila Freivalds avgick 000921. Bra!
Mikael Börjessons motion avslogs samma vecka. Bravo!
HomO lägger samma vecka ner Michael Börjessons anmälan mot Kjell-Egon Strandh därför att det finns ingen lag som kan fälla honom. Fortfarande råder yttrandefrihet i Sverige!


HomO ilsknar till

HomO (ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning - Hans Ytterberg) har ilsknat till mot Örkelljunga kommun, som vägrar att ha en partnerskapsförrättare för homosexuella. Det är Örkelljunga kommun ensamma om. Därför kräver Hans Ytterberg nu en lagändring, enligt Sydsvenska Dagbladet. "Det ska inte vara tillåtet att agera som Örkelljunga gör. Jag kommer att begära att de som är vigselförrättare i dag också skall förrätta partnerkskap." Så kommer nog HomO också att agera ifall de kristna samfunden erbjuds rätten att registrera partnerskap! För övrigt kan man undra hur stort behovet av en partnerskapsförrättare är i Örkelljunga, hur många år det skulle dröja innan han/hon skulle få sitt första uppdrag? Och hur många km det är till närmaste partnerskapsförrättare utanför Örkelljunga?


Den genomsnittliga livslängden i USA för några kategorier

89 år - Djupt religiösa personer
86 år - Gifta kvinnor
80 år - Gifta män
79 år - Änkor
77 år - Änklingar
72 år - Ensamstående kvinnor
68 år - Ensamstående män
66 år - Skilda kvinnor
64 år - Skilda män

Homosexuella förkortar också sina liv. Enligt Homoplaneten Art nr 3004 medför den homosexuella livsstilen en drastisk förkortning av livslängden. Man beräknar att homo- och bisexuella mäns livslängd är mellan 8-20 år kortare än den för heterosexuella. Se mer om detta på sidan Homosexual Lifespan där man sammanfattat en mängd undersökningar.

Något att fundera på…


Socialdemokrater tar ställning för homoadoptioner

Utredningen "Barn till homosexulla par ska vara klar i december 2000. De tre socialdemokraterna i utredningen Elisabeth Markström, Anders Ygeman och Marianne Carlström redovisade 001006 sin uppfattning vilket även är partiets uppfattning (!) att homosexuella bör få samma möjligheter att adoptera som andra. Något partibeslut har dock ännu inte tagits, alla socialdemokrater är inte hellre för en adoption, bl a Bengt-Ola Ryttar redovisar öppet att han inte tänker ställa sig bakom utredningens uppfattningar. Även Susanne Eberstein, vice ordförande i socialutskottet, har visat mod och vågat ta strid för sina åsikter inom socialdemokratin. Bland de organisationer som för talan för barnens rättigheter har både Barnombudsmannen och Adoptionscentrum sagt nej till internationell adoption för homosexuella.

Centern tog ställning redan i somras

Den 21/11 2000 förklarade Elving Andersson som är centerns ledamot i Kommittén om barn i homosexuella familjer att han stöder homosexuellas rätt att adoptera. Utredningen ska vara klar i december 2000. Redan i somras beslutade dock centerpartiet på sin stämma att "alla myndiga personer har rätt att bli prövade som adoptivföräldrar". Vad nytta är det med en kommitté och dess arbete om somliga partigrupper i förväg går ut och pålyser att de har redan bestämt sig oavsett eventuella fakta som kan komma fram i utredningsarbetet? Är detta svensk demokrati? Att sedan en majoritet av svenska folket och deras egna partisympatisörer inte tycker att homosexuella ska få adoptera barn (enligt nästa notis) struntar man också i.


Svenska folket vill inte ha homoadoptioner

Det är en majoritet av svenska folket som inte tycker att homosexuella ska få adoptera barn. Temo har kommit fram till att en klar majoritet, 59 procent är emot. Motståndet är starkast bland de äldre, där 65 procent över 60 år är emot. Endast 31 procent är positiva. De övriga vet inte var det står. Bland unga människor mellan 16 och 29 är 54 procent för homoadoptioner.

De negativa fördelar sig partimässigt enligt följande. Märk att till och med Vänsterpartiet har fler negativa än positiva! Tasso Stafilidis (v) förklarar detta med att "det fattas kunskap hos människor som uttalat sig"(!) Ett alternativ är att de inte tror på den kunskap Tasso Stafilidis berömmer sig av!

kd 69 %
m och mp 63 %
fp 61 %
s 58 %
cp 54 %
v 52 %


Det var RFSL som gick ut med osann information!

Riksdagsledamöter från sju partier gick i en DN-debattartikel ut med information som bland annat grundade sig på forskaren Paul Cameron. RFSL gick genast till motattack och kallade Camerons undersökning för "oseriös" och att Cameron uteslutits ur American Psychological Association. Därmed hade RFSL vunnit den debatten i massmedia. Nya Dagen visar dock i en artikel 2000-10-10 att det är RFSL som kommer med osann information. Paul Cameron begärde själv utträde ur American Psychological Association på grund av att det enligt hans mening blivit en allt för politiserad organisation. I ett svar beklagade AFA:s ledning att Cameron ville lämna förbundet. Den undersökning som Cameron gjort är den största som någonsin gjorts med slumpmässigt urval. Den forskning som RFSL hänvisar till bygger på handplockade homosexuella personer, vilket inte kan kallas seriöst!

American Psychological Association publicerade i juli 1998 en studie av tre professorer som menade att sex mellan barn och vuxna borde beskrivas i mer positiva termer som "vuxen-barn sex" eller "tonårs-barn sex". En massiv kritik mot studien gjorde att APA:s Vise president, Raymond Fowler, snabbt tvngades be om ursäkt för att den publicerats och man delgav en resolution som fördömde alla "sexuella relationer mellan barn och vuxna".


Stark lobbygrupp tystar kritiken mot gaykulturen - Rune Imberg i Nya Dagen 001018

Gaykulturen olämplig uppväxtmiljö för barn - Rune Imberg i Nya Dagen 001019

Statlig utredning som skulle kartlägga barnens situation i homosexuella familjer är bristfällig - Barnläkaren Roland Sennerstam i Nya Dagen 001031

Hets mot homosexella förbjuds - Nya Dagen 001031

Religionsfrihten är i fara om förslaget till hets mot homosexuella antas - Ledare i Nya Dagen 001101

Därför vill kd ha lag mot homohets - Michael Anefur, kd:s representat i kommittén svarar på kritiken i Nya Dagen 001108

Kan vi lita på kristdemokraterna? - Nya Dagens tidigare chefredaktör Olof Djurfeldt svarar Michael Anefur 001109 och konstaterar "Rätten att kraftfullt argumentera för sin tro måste värnas."

Lagförslaget hotar kristen förkunnelse - Hans-Göran Björk i Nya Dagen 001114. "Michael Anefurs lugnande ord om läsning och tolkning av bibelsammanhang som handlar om homosexualitet är inte relevanta med tanke på vad som hittills sagts av andra utredare och vad som står att läsa i förslaget."


Det blir kriminellt att kränka homosexuella

Den pågående utredningen "Kommittén om straffansvar för organiserad brottslighet, m.m." föreslår att hets mot homosexuella ska göras straffbart och inbegripes i lagen om hets mot folkgrupp genom en utvidgning av den nuvarande bestämmelsen. Brottet hets mot folkgrupp vill utredningen dessutom förtydliga genom ny lydelse i lagstiftningen där "uttrycker missaktning" ersätts med "hånar eller smädar". Man vill också att en åtalad i allvarliga former av hets mot folkgrupp ska kunna dömas till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år, genom införande av brottet "grov hets mot folkgrupp". Skäl att bedöma brottet som grovt kan vara att gärningsmannen har anstiftat eller lett en särskilt omfattande sammankomst eller kampanj där meddelanden av det slag som avses med bestämmelsen sprids. För mindre allvarliga former av hets ska dagens straffskala på lägst böter och högst fängelse i två år fortsätta gälla. De lagändringar utredningen föreslår kan tidigast träda i kraft den 1 januari 2003. Kommittén föreslår alltså att hets mot homosexuella som grupp skall kriminaliseras. Detta skall enligt förslaget ske genom en utvidgning av bestämmelsen om hets mot folkgrupp. Straffet blir det samma som för hets mot folkgrupp.

När det gäller homosexuella ska tillägg göras i lagen om hets mot folkgrupp så att det blir straffbart att hetsa mot homosexuella på samma sätt som mot personer på grund av deras ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse. Den ordalydelse som föreslås i lagstiftningen är "hets mot homosexuella, varigenom någon ... kränker homosexuella". Så lättkränkta som många homosexuella är så lär denna lagen komma att flitigt användas!!! Och en anledning till att så kan ske är att vi idag har en alltmer sekulär humanism rådande i samhället och medierna (hela 31 procent av jounalisterna är med i Vänsterpartiet, ännu fler bland frilandsjournalister och kulturjounalister, 68 procent är vänsterinriktade) där Bibelns värderingar anses mer och mer förlegade. Detta är kanske en av anledningarna till att de religiösa skrifternas ställning har fått en så liten uppmärksamhet i kommitténs utredningar. I kommittén satt dock en präst, Michael Anefur (kd) som borde ha uppmärksammat denna delen mera.

På vad sätt kan man då kränka den homosexuella gruppen? Jo, genom hets…, varigenom någon hotar, hånar eller smädar en (homosexuell) grupp eller på annat sätt ger uttryck för nedvärdering av gruppens människovärde, om det sker med anspelning på (den homosexuella läggningen).

Vem i hela världen ska avgöra vad som menas med att "ge uttryck för nedvärdering av gruppens människovärde"? Blir det med denna lagen inte tillåtet att kalla bögar för "perversa" som det står i NT81 och som Bibel 2000 översätter till "män som ligger med män"? (Jag tänker på 1 Timoteusbrevet 1:8.) Eller att hävda att den som lever i homosexualitet lever i synd? Eller att påstå att den som lever i homosexualitet lever i otukt? Eller att lesbiska personer lever i ett onaturligt umgänge som är emot naturen? Alla dessa formuleringar är vad Bibeln lär. Kan man år 2003 hysa den antipati mot homosexualitet som Bibeln har och med det språk som Bibeln använder?

Vilka konsekvenser får detta för den som tror på Bibeln och har sina grundvärderingar inte i någon lagstiftning utan efter vad Gud uppenbarat som rätt och riktigt till oss människor. Kommer religionsfriheten, yttrandefriheten och tryckfriheten att åsidosättas? Det kan bli så. Var gränsen till slut kommer att gå kommer att avgöras av praxis i domstolarna (!?), enligt åklagare Barbro Jönsson, som är expert i utredningen. Enligt Per-Samuel Nisser, som intervjuas i Nya Dagen 001031 så är konsekvenserna oöverblickbara på de här områdena och det finns risk för att det i framtiden kan bli svårt för kristna att citera vissa bibeltexter!

När lagförslaget presenterades 001030 ställde TV2 Rapport morgonupplagan en fråga till en åklagare från Riksåklagarmyndigheten som arbetat med lagförslaget:

- I bibeln står på flera ställen om homosexualitet att det är onormalt och inte ett rätt sätt att leva på. Blir det tillåtet att offentligt läsa de bibelverserna i fortsättningen? På detta svarade hon (enligt Trons Värld 001102):

- Nej. Det beror på vilket sätt bibelläsningen görs. Om någon läser bibelversen och sedan gör en egen bedömning av den (som går emot homosexuella) så kommer det i varje fall att inledas en förundersökning. (Hon repeterade svaret och det blev därmed fastslaget på nytt).

Ledamoten Per-Samuel Nisser (m) reserverade sig mot förslaget att införa en bestämmelse om grovt förargelseväckande beteende och mot förslaget att kriminalisera hets mot homosexuella.

Per-Samuel Nisser skriver i sin motivering till detta bl.a.: "Utredning går förbi detta krav på särskilt beaktande av yttrandefrihet i religiösa angelägenheter. Det är trots allt inte endast nynazister som har åsikter om homosexualitet. Många religiösa grupper är med stöd av sina heliga skrifter starkt kritiska mot homosexualitet…Oavsett innehållet i dessa åsikter kan man inte komma ifrån att de utgör ett uttryck för en religiös övertygelse och att de grundas i bibeltexter som helt nyligen varit föremål för en nyöversättning sanktionerad av staten. Jag utgår från att dessa avsnitt inte kommer att omfattas av den föreslagna inskränkningen i tryckfriheten. Men i vilken utsträckning kommer andra religiösa texter eller uttalanden grundade i dessa bibeltexter begränsas? Konsekvenserna är som sagt oöverblickbara, och detta på ett område där grundlagen särskilt framhåller vikten av största möjliga yttrandefrihet. Den hedervärda målsättningen att angripa nynazismen och deras hatfyllda budskap, riskerar alltså att även drabba andra grupper. Grupper som i övrigt inte utgör något hot mot samhället eller mot homosexuella rent fysiskt, men vars budskap möjligen kan anses vara kränkande mot homosexuella."

I utredningen finns dock ett positivt ställningstagande om de bibliska texterna. Men kan vi vara säkra på att domstolarna också kommer att gå på denna linjen? Och var går gränsen mellan att hetsa och att hävda sina åsikter? I det slutgiltiga lagförslaget när propositionen läggs bör det klart framgå att det inte är kränkande att ha en uppfattning grundad på bibelns texter.

"Det har påpekats att det i olika religiösa texter - t.ex. i Bibeln - förekommer uttalanden som är kränkande för homosexuella. Självfallet gäller här - liksom när man i övrigt skall pröva om en gärning utgör hets mot folkgrupp - att man måste bedöma uttalandet eller meddelandet i sitt sammanhang. Den som endast citerar och seriöst diskuterar texter av det angivna slaget gör sig givetvis inte skyldig till hets mot homosexuella. Om någon däremot använder exempelvis citat ur Bibeln i syfte att hetsa mot homosexuella, kan denne dock göra sig skyldig till sådant brott."
(SOU 2000:88 Hets mot homosexuella Sid 242-243.)

Flera kyrkliga ledare reagerar mycket starkt på detta lagförslaget och kallar det "sanslöst", "oerhört luddigt" och att "förslaget bör skrotas". Jag skulle vilja säga att detta lagförslaget är ett tidstecken för vårt land och folk. Det blir som den 90-åriga kvinnan i Etnedal, Norge såg i en syn 1968 om tiden strax innan Jesus kommer igen: "Lagar som vi nu har kommer att brytas ner och det mest osedliga kommer att visas mitt framför våra ögon." Och det blir förbjudet att kränka dessa nya lagar som stiftas!

Den här lagändringen har främst kommit till för att stävja nynazistiskt hot, men den kan också slå mot vanliga kristna kyrkor, samfund och enskilda medlemmar. Från kristet håll uttalas och framförs inget våld mot homosexuella som grupp eller enskilda personer, de varnar endast för att Gud kommer att döma i dessa frågor. Det kristna ställningstagandet är istället att påverka människor så att de ändrar sina liv och sin livsstil, så att de inte blir dömda av Gud när livet tar slut eller när Hans domar infaller.

Kommittén godtog utan invändningar RFSL:s egen uppfattning i frågan.


Växande motstånd mot ny lag - Om Sverige tillåter homoadoptioner kan det bli problem i givarländerna, anser Adoptionscentrum i Dagens Nyheter 001116.


Skillsmässobarn far illa och mår dåligt. De löper dubbelt så stor risk att utveckla problembeteende jämfört med barn som inte har varit med om skillsmässor!


Könssjukdomarna ökar kraftigt bland homosexuella män i Sverige

Läkare fruktar att HIV kommer att följa med i denna ökningen. Det finns sedan tidigare jämförelsevis mycket HIV bland homosexuella män. Under 1999 anmäldes sammanlagt 217 personer med HIV, av dessa anmäldes 62 fall där sex mellan män angivits som smittväg. 103 angavs smittade heterosexuellt, varav 40 procent hade sitt ursprung i afrikanska länder. För 15 fall anges intravenöst missbruk alternativt sex mellan missbrukare.

Totalt har 5132 personer anmälts smittade med HIV sedan 1985, i 2114 fall har sex mellan män angivits som smittväg, vilket gör att homosexuella män står för hela 41 procent av HIV-smittade, trots att de endast utgör någon enstaka procent av befolkningen. Av dessa har 966 utvecklat AIDS och 727 har rapporterats avlidna.

254 fall av Gonorré har registrerats för första halvåret 2000, vilket är 14 procent fler än första halvåret 1999 och 20 procent fler än andra halvåret 1999. För homosexuella män är antalet 106 fall under första halvåret 2000, vilket är en ökning på 58 procent från andra halvåret 1999. 40 procent av de homosexuella männen vid Venhälsan på Södersjukhuset (som endast tar emot homosexuella män) har fått sjukdomen i ändtarmen! Till Smittskyddsinstitutet har man hittills i år (001123) fått in över 200 anmälningar av gonorré hos homosexuellt smittade män. Vanligaste angivna smittoland för heterosexuellt smittade män är Thailand, där 32% av männen smittats.

När det gäller syfilis talar Smittskyddsinstitutet om en epidemi bland homosexuella män i Stockholm. 40 fall av syfilis anmäldes under första halvåret 2000. Under hela 1999 anmäldes 38 fall. Ökningen är störst bland homosexuella män där minst ett 50-tal män med homosexuella kontakter hittills i år har diagnostiserats, de flesta efter sommaren och de flesta har smittats i Stockholm. Totalt har ett 80-tal personer fått syfilis hittills i år (001123).

Klamydia har många fall totalt sett. 8774 anmäldes första halvåret 2000. Bland homosexuella män så var antalet fall för ett 10 år sedan bara omkring 5 fall per år, men är för första halvåret 2000 uppe i 66. 001123 är siffran över 100 fall. Nästan hälften av männen har fått sjukdomen i ändtarmen. Risken att bli smittad av HIV och att överföra HIV ökar kraftigt vid oskyddat sex om man har syfilis, gonorré eller klamydia.

En bidragande orsak till den ökade smittspridningen bland homosexuella män kan vara de homosexuella kontakter som RFSL förmedlar.


RFSL fick pris som skickligaste lobbyist

RFSL fick 001125 pris för sin skickliga lobbyverksamhet. De fick priset för att de ändrat den negativa attityden mot homosexuella i samhället och för att de fått politiker att ändra lagstiftningen på flera områden som partnerskap, skydd för homosexuella i lagen om hets mot folkgrupp och för att en majoritet av politikerna i utredningen om homoadoptioner nu är för att ge homosexuella rätt att adoptera barn. Prisutdelare var vänsterpartiets ledare Gudrun Scgyman. Att RFSL sedan hjälper till med att förmedla lösa homosexuella förbindelser eller sprider hårdpornografi genom sin hemsida det blundade juryn för!


De flesta präster vill inte viga homosexuella

Kyrkans Tidning och Skop har undersökt Svenska kyrkans prästers inställning när det gäller att viga homosexuella par. Absolut inte, svarar 55 procent. Kanske under vissa omständigheter svarar 20 procent. 24 procent kan göra detta i de flesta fall. Mest positiva är gruppen yngre kvinnliga präster i storstäder (tidigare undersökningar har också visat att de är mest liberalteologiska och feministinriktade). Mest negativa är äldre manliga präster som bor ute på landsbygden.


Holland först med homosexuella giftermål

Homosexuella får som första land i världen från och med april år 2001 gifta sig i Nederländerna. De får dock inte samma pensionsvillkor som heterosexuella har. När det gäller adoptioner av barn begränsas detta till att endast gälla barn födda inom landet. När det gäller adoption tillåts den även för homosexuella som sedan tre år tillbaks i tiden lever tillsammans. Homosexuella kan sedan tidigare adoptera barn i Danmark, Kanada och i vissa stater i USA. Sydafrika beslöt 2002-09-10 som första land i Afrika att ge möjligheten till homosexuella par att adoptera barn.


Karibisk ö vägrar acceptera homosexuella

Ett land som gör precis motsatsen mot den rådande västerländska trenden är den förra brittiska kolonin Dominica. Där meddelades 001212 att premiärministern Pierre Charles uppgett att landet har inga planer på att förändra sina lagar mot homosexualitet trots hårda påtryckningar från Storbritannien mot flera andra forna kolonier i den karibiska övärlden. Homosexualitet i Dominica kan ge upp till 10 års fängelse. Dominica ligger mellan Martinique och Guadeloupe.


Till indexsidan.


Skulle det finnas någonting som är felaktigt eller strider mot gällande lag på denna sidan så var god meddela mig så jag kan ändra på detta i så fall.  E-mail.  

 
louis vuitton outlet lululemon yoga pants louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 3 sport blue louis vuitton outlet history of jordan 6s louis vuitton outlet retro jordans for sale louis vuitton outlet legend blue 11s Louis Vuitton Outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet michael kors outlet louis vuitton outlet beats by dre cheap sport blue 3s cheap jordans Louis Vuitton Outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet beats by dre cheap louis vuitton outlet new jordans foamposites for sale retro jordans for sale louis vuitton outlet Louis Vuitton Outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet coach outlet louis vuitton outlet foamposites for sale history of jordan 6s louis vuitton outlet jordan 6 sport blue